Esileht

Allikas: Keeleviki

EESTI ÕIGEKEELSUSKÄSIRAAMAT

Lõplik versioon 1. detsembri 2019. a seisuga. Täiendused ja parandused on oodatud aadressil maire.raadik@eki.ee.

Käsiraamatu õigekirjareeglistiku on 15. oktoobril 2019 heaks kiitnud Emakeele Seltsi keeletoimkond.
NB!
Siin paikneb käsiraamatu tekst 2019. a 1. detsembri seisuga. Alates 27. maist 2022 on käsiraamatu peatükid üle kantud EKI teatmiku õigekirjaossa ning kõik parandused ja uuendused tehakse seal. Vaadake ajakohast sisu EKI teatmikust!

Sisukord

Saateks

Õigekirjareeglid

Koostajad

Eesti Keele Instituudi keelekorraldajad. Tutvuge keelenõulehtedega.