Keelenõuande telefonil 631 3731 vastatakse
tööpäeviti kl 9–12 ja 13–17.

Keelenõu saab ka meili teel või kirjaga aadressil
Eesti Keele Instituut, Roosikrantsi 6, 10119 Tallinn.


Keelenõuanded

Blokk ja plokk

12.3.2019
Kas blokk või plokk? See küsimus vaevab keelenõu kliente päris tihti. Kogusin keelenõuandest sagedamini küsitud plokid ja blokid kokku ning koostasin väikese abistava sõnakogu.

plokk
1) risttahukakujuline (materjalitükk või toode): ehitusplokk, betoonvundamendiplokk; plokkdiagramm, plokkstiilis tekst;
2) otstarbelt, ehituselt, sisult terviklik kogum hooneid või ruume: hooneplokk, köögiplokk, saunaplokk, meditsiiniplokk, operatsiooniplokk, toitlustusplokk, olmeplokk;
3) otstarbelt, ehituselt, sisult terviklik kogum ühesuguseid, ühelaadilisi, ühte valdkonda kuuluvaid asju: teemaplokk, loenguplokk, konverentsiplokk, küsimuste plokk, reklaamiplokk, infoplokk, tekstiplokk; tantsuplokk (nt kontserdil), lastekooride plokk, ühendkooriplokk, avaplokk, lõpuplokk; sigaretiplokk, suitsuplokk, margiplokk;
4) otstarbelt, ehituselt, sisult terviklik kogum seadiseid või detaile masina, aparaadi, seadme osana: mootoriplokk, toiteplokk, näidikuplokk, arvuti mäluplokk;
5) märkmik või paberivihik: kirjaplokk, joonistusplokk.

blokk
1) riikide, parteide, organisatsioonide liit: idablokk, lääneblokk, sõjaline blokk, NATO blokk;
2) blokeering: pidurid lähevad blokki; lõi palli blokist läbi; pani Facebookis bloki peale; vaimne blokk on ees, ei suuda kirjutada.

Vt ka samateemalist "Keelesäutsu" aastast 2016.

Tuuli Rehemaa


Kaassõna kaasus: lt-tuletised

19.2.2019
Sirje Mäearu kirjutab selle aasta esimeses Õiguskeeles mõnedest uuematest lt-tuletistest, mille hulgas on nii sobivaid kui ka sobimatuid. Loe siit.


Kaubamärginime algustähest

11.2.2019
• Kas iPhone kirjutatakse lause alguses suure või väikese tähega?
• Kas ma pean kirjutama YouTube ja PowerPoint ka keskel suure tähega?

Registreeritud kaubamärginimi võib olla kujundatud näiteks nii, et seal pole ühtegi suurtähte (nagu adidas, syngo) või on kõik tähed suured (GUESS) või on keset nime teinegi suurtäht (PowerPoint, YouTube, PlayStation, WhatsApp) või algab nimi ise väiketähega (iPhone, iPad, easyJet).
Kõik sellised kirjaviisid on kujundusvõtted, mille järgimist ei saa pidada eesti tekstis kohustuslikuks. Kirjutaja ise võib otsustada, kas ta soovib kaubamärginime kirjutades järgida kujundust või nimereeglit, kus nimi algab suure tähega ja nime sees suurtähti ei ole. Nimereegli järgi sobib kirjutada suure algustähega Adidas, Syngo, Guess, Powerpoint, Youtube, Iphone, Ipad, Easyjet, Playstation, Whatsapp jne.

• Kuidas oleks tootemargi adidas õige kirjapilt lause algul ja lause keskel? Kas lause algul Adidas ja keskel adidas?
Kui soovitakse järgida kaubamärgi kujundust (nt reklaamtekstides) ja valitakse väiketäheline variant, nagu adidas või iPhone, tuleb see väiketähega kirjutada ka lause alguses. Korrektne on kogu tekstis kasutada ainult üht varianti, kas suur- või väiketähelist, aga mitte mõlemat läbisegi.

Tuuli RehemaaVarasemaid keelenõuandeid lugege keelenõuannete .