Keelenõuande telefonil 631 3731 vastatakse
tööpäeviti kl 9–12 ja 13–17.

Keelenõu saab ka meili teel või kirjaga aadressil
Eesti Keele Instituut, Roosikrantsi 6, 10119 Tallinn.


Keelenõuanded

Keelenõuanne eriolukorra ajal

16.3.2020
Et meie keelenõuandjad töötavad kaugtööl, siis sel ajal telefonitsi nõu ei anta. Küll aga töötab meie meilinõuanne!

Loodame teie mõistvat suhtumist ja olukorra peatset normaliseerumist.


Kui pikk on dekaad?

2.3.2020
„10 aastat erinevaid lugusid, erinevaid emotsioone ja erinevaid koostöid on kõik seal peal. Albumi nimeks sai „Dekaad“,“ kirjutab ansambli Põhja-Tallinn laulja Jaanus Saks oma Twitteri postituses.

Ehkki keelenõuandest on dekaadi tähendust uuritud varemgi peaaegu kümnel korral, on vaidlused selle sõna tähenduse üle eesti keeles just viimasel ajal keelekasutajad kahte leeri ajanud – ühed peavad sõna tähenduseks kümme päeva ja teised kümme aastat. Kellel on õigus?

Dekaad on eesti sõnaraamatutes juba 1933. aasta ÕSist alates. Tähenduseks on selles märgitud 'kümnekuune, -nädalane või päevane ajapikkus, kümmekond'.

Esimeses Nõukogude ajal ilmunud ÕSis, 1948. aasta „Suures õigekeelsussõnaraamatus“ on tähenduseks 'kümmekond, kümmepäevak' ja 1960. aasta ÕSis samuti kitsam tähendus 'kümme päeva, kümmepäevak'.

Nagu näeme, oli selle sõna tähendus algul, sõna ilmumisel eesti sõnastikesse ebamäärasem. Kas soov kitsendada sõna tähendust oli tingitud vene keele mõjust või pragmaatilistest kaalutlustest üheselt mõistetavuse saavutamiseks, ei ole teada. Igatahes on see kitsam tähendus püsinud ÕSides, ka viimases, 2018. aasta ÕSis on tähenduseks 'kümme päeva, kümmepäevak'. Keelekorralduslik soovitus koguni hoiatab laiemas tähenduses kasutamise eest: ei soovita tähenduses: kümme aastat, kümnend.

Aga vaadakem teisi keeli, nt saksa Dekade: kümmekond, kümne päeva, nädala või kuu pikkune aeg; vene декада: kümmepäevak, dekaad; prantsuse décade: dekaad kümmepäevak; inglise decade: dekaad, aastakümme, kümnend.

ÕSi soovitatust lahknev kasutus eesti keelest ongi ilmselt inglise keele mõju.

Seega, kui võõrsõna on nii mitmetähenduslik ja seda nõnda erinevalt mõistetakse, on selgem ja otstarbekam kasutada eesti oma sõnu ja sõnaühendeid aastakümme, kümme aastat, kümmepäevak, kümme päeva, kümnend.

Lisalugemist leiab siit.

Tiina PaetViirusenimetuse kirjakuju

29.1.2020
Keelenõuandest on küsitud, kuidas kirjutada praegu aktuaalse viiruse nimetust: kas koronaviirus või koroonaviirus?

Allikad näitavad mõlema sõna kasutust. 1976. a „Eesti nõukogude entsüklopeedias“ on viiruste artiklis antud koronaviirus, 1998. a „Eesti entsüklopeedias“ koroonaviirus. Rahvusvaheline haiguste klassifikatsioon RHK-10 (1. versioon 1996; viimane, 6. versioon 2017) ja meditsiinisõnastik (1996, 2. trükk 2004) esitavad ühe o-ga variandi, terminibaas IATE (Interactive Terminology for Europe, Euroopa interaktiivne terminibaas) kahe o-ga variandi. Ka Google’i otsing annab vastuseks mõlemat kuju, sealhulgas ka meditsiiniga seotud veebilehtedel. Ladinakeelne nimetus on Coronavirus (rõhk sõnas corona 2. silbil), kus corona tähendab pärga, krooni. Sellisena näeb viirus välja mikroskoobi all. Ka inglise keeles käibib coronavirus (rõhk sõnas corona 2. silbil), soomekeelne kuju on koronavirus (rõhk sõnas korona 1. silbil).

Eesti keeles on ladina corona’st lähtuvaid sõnu kirjutatud kahe o-ga. Üks neist on piljardilaadse mängu nimetus koroona (Elmar Muugi „Väikese õigekeelsus-sõnaraamatu“ 1933. a trükis seda veel pole, küll on hilisemates trükkides, nt 1940. a omas). Teine sõna kuulub elektri valdkonda: koroonalahendus, lühemalt koroona (olemas 1960. a õigekeelsussõnaraamatus). Võimalik, et koroona jõudis eesti keelde vene keele kaudu (корона, vrd ka saksa Korona). Juba juurdunud kuju koroona võiks sobida ka viiruse nimetusse: koroonaviirus.

Sirje Mäearu


Varasemaid keelenõuandeid lugege keelenõuannete .