Keelenõuande telefonil 631 3731 vastatakse
tööpäeviti kl 9–12 ja 13–17.

Keelenõu saab ka meili teel või kirjaga aadressil
Eesti Keele Instituut, Roosikrantsi 6, 10119 Tallinn.


Keelenõuanded

Heal viljal mitu nime

31.3.2021
Granadill, grenadill, maracuja, marakuja, kirevili, kannatusvili, passioon, passion fruit jne – võiks arvata, et tegu on eri asjadega, ent siiski märgivad kõik need nimetused troopilise ronitaime, eestikeelse nimega kannatuslille (ladina Passiflora) vilja (täpsemalt küll marja), mida on hakatud eesti keeles neil eri viisidel nimetama. Keelenõust küsitakse sageli: kuidas on õige? Ega olegi üht ja ainuõiget varianti, kuid on kohti, kus on mõttekas kasutada segaduse vältimiseks kokku lepitud ja eelistatud keelendit.

ÕS 2018 ei soovita kasutada sõna passioon tähenduses granadill. Passioon on otsetõlge inglise sõnast passion ja passioon tähendab eesti keeles juba paljusid muid asju. Eesti keele ühendkorpusest on näha, et 1300 esinemisest 19 juhul on sõna passioon all mõeldud kõne all olevat vilja. Muil juhtudel peegeldavad korpuse andmed varasemaid eesti keeles olnud tähendusi, nagu: kirikumuusika vorm, Kristuse kannatuslugu, kannatus, kirg, armastus. Siiski on poodide puuviljariiulite, kokanduslehekülgede ja menüüde põhjal jäänud mulje, et sõna passioon on ka vilja tähenduses üsna sagedasti käibel. Korpus ei esinda ilmselt kuigi hästi menüüsid ega tootenimetusi. Keelenõuandest on 15 korral küsitud passiooni kasutuse kohta vilja tähenduses. Siiski tuleb tunnistada, et sõna passioon on eesti keeles granadilli tähenduse juurde saanud.

Sageli on näha ka kuju grenadill. Tasub mainida, et grenadill on üks hoopis teine taim, nimelt must palisandripuu (kuju grenadill võis granadilli kohta kasutusse minna Heino Kiige tuntud raamatust „Maailma viljad“ (ilm 1989), kus seda vilja nimetatakse just nii), millel kannatuslillega seost pole. Selle puu nimetuse lähteks on hoopis prantsuse grenadille.

Ka maracuja ja marakuja kohta leiab kasutust nii ühendkorpusest (maracuja 26 esinemist, marakuja 18 esinemist) kui ka keelenõuande küsimuste hulgast (15 korral). Marakuja (pärit portugali keelest) on eestikeelsete taimenimede andmebaasi järgi ühe kannatuslille liigi vili.

Kui soovime kannatuslille viljast ametlikumas kontekstis rääkida ja taotleme üheselt arusaadavust, võiks kasutada nimetust granadill (pärineb hispaania sõnast granadilla). Korpus ütleb, et see on ka kõige sagedamini kasutatav variant (418 juhtu). Väärib veel mainimist, et kannatuslille enda nimetus on arvatavasti tulnud sellest, et taime õied meenutavad Kristuse okaskrooni.

Kirg ja kannatus käivad teatavasti sageli käsikäes ja granadill on tuntud ka kui kirevili. Kas ja kuidas see taim kirele kaasa aitab, võib igaüks juba ise edasi uurida.

Tiina PaetKas vitamiiniga C või C-vitamiiniga?

27.2.2021
Vitamiinid kuuluvad orgaaniliste ühendite hulka. Kuna orgaaniliste ühendite süstemaatilised nimetused on keerulised, siis on nende asemel kasutusel triviaalnimetused. Nt püridiin-3-karboksüülhappe kõrval
B3-vitamiin ehk niatsiin.

Keelenõuandesse helistajad on tahtnud teada, kuidas kirjutada tähega märgitud vitamiininimetusi. Põhiprobleemiks on olnud see, kas täht on sõna vitamiin ees või järel, ning kui ees, siis kas kasutada sidekriipsu või mitte. Küsitud on ka seda, kuidas kirjutada tähe järel olevat numbrit, kas sama suurelt kui tähte või väiksemalt alaindeksina.

Nimetuste kirjutamiseks on kaks võimalust:
1) täht ees, sel juhul tuleb tähe ja sõna vahele panna sidekriips:
A-vitamiin, B6-vitamiin, C-vitamiin, D3-vitamiin, A-, C- ja E-vitamiin;
2) täht järel: vitamiin A, vitamiin B6, vitamiin C, vitamiin D3,
vitamiinid A, C ja E.

Ilmselt tehniliste võimaluste puudumise (või mugavuse) tõttu on levinud viis kirjutada number sama suurelt kui täht. Keemias kirjutatakse alaindeksina, seda tava võiks järgida: B9, B12, D3.

Kui lauses on vaja nimetust käänata, siis oleneb see nimetuse vormistusest.

Kui täht on sõna ees, käänatakse sõna: A-vitamiinist, B6-vitamiini,
C-vitamiinil, D3-vitamiiniga, sisaldab C- ja E-vitamiini.

Kui täht on sõna järel, käänatakse
1) sõna: vitamiinist A, vitamiini B6, vitamiinil C, vitamiiniga D3,
vitamiinide A, C ja E; või
2) tähte: vitamiin A-st, sisaldab vitamiin B6, vitamiin C-l, vitamiin D3-ga.

Sirje MäearuRakenduste nimede kirjutamisest

25.1.2021
Keelenõuandest küsitakse sageli, kuidas on õige käänata selliste veebirakenduste nimesid nagu Facebook, Instagram ja TikTok.

Neid nimesid on tavaks käänata samamoodi nagu teisi samalaadseid võõrnimesid. Võõrnimesid, mille lõpus on üks sulghäälik, käänatakse nagu sõna taburet (omastavas käändes tabureti, osastavas taburetti) või isikunime Margaret (omastavas käändes Margareti, osastavas Margaretti). Seega tuleks käänata ka rakenduse nime Tiktok omastavas käändes Tiktoki, osastavas Tiktokki. Samuti käänduvad näiteks Blue-Bot (tutvustati Blue-Botti); Unibet (panustasin Unibetti); Star Trek (meenutab Star Trekki); Volkswagen Amarok (müüb Volkswagen Amarokki).

Kui nimi lõpeb muu tähe kui sulghäälikuga, siis on kõigis käändevormides üks täht (nagu näiteks isikunimes Tom): omastav, osastav ja lühike sisseütlev Instagrami, seesütlev Instagramis, seestütlev Instagramist jne.
Seega: panin oma pildi Instagrami, aga laadisin video Tiktokki.

Tava kehtib eeskätt siis, kui kirjapildis on lühike täishäälik lõppsilbis. Nt rakenduse Facebook nimi käändub Facebook : Facebooki : Facebooki, sest siin on viimases silbis kaks o-d.

Rakenduste nimedest saadud tuletisi saab kirjutada kujul juutuuber, instagrammer, tiktokker, aga ka tsitaatsõnadena (kursiivkirjas), näiteks youtuber, ja muidugi sobib kasutada ka kirjakeelsemat sõnaühendit Youtube’i (Instagrami, Tiktokki) postitaja.

Veel on sage küsimus, kuidas suhtuda suurtähte nime keskel ja kas see säilib eestikeelses tekstis.

Nimesid, mille kujunduses on suurtäht nime keskel, võib eesti keeles kirjutada üldreegli järgi ehk suure algustähega, näiteks Easyjet, Iphone, Powerpoint, Tiktok, Youtube, kuid võib ka järgida nimepanija soovitud kuju: easyJet, iPhone, PowerPoint, TikTok, YouTube.


Tiina Paet
Varasemaid keelenõuandeid lugege keelenõuannete .