Keelenõuande telefonil 631 3731 vastatakse
tööpäeviti kl 9–12 ja 13–17.

Keelenõu saab ka meili teel või kirjaga aadressil
Eesti Keele Instituut, Roosikrantsi 6, 10119 Tallinn.


Keelenõuanded

Zelenskõi või Zelenski?

22.4.2019
Äsja ametisse valitud Ukraina presidendi nimi on ukraina keeles Володимир Зеленський. Sellest nimest on õpitud õigesti transkribeerima eesnime Volodõmõr, kuid perekonnanime transkriptsioon on kõikuv. Ukraina-eesti tähetabeli kohaselt on ukraina и vaste eesti tekstis õ. Selle kõrval on ukraina tähestikus ka і, mis vastab eesti i-le. Seega on õige isikunimi ukrainapäraselt Volodõmõr Zelenskõi. Perekonnanimes on rõhk 2. silbil ja käänata saab seda nii nagu nime Navalnõi: nimetav ja omastav on Zelenskõi, osastav Zelenskõid.

Et vene ja ukraina keel on lähedased sugulaskeeled, on vene tava kasutada ukraina eesnimede puhul vene vasteid. Nii on konkreetne isikunimi vene tavas Владимир Зеленский, mille ümberkirjutus eesti tekstis oleks Vladimir Zelenski.

Peeter PällTule loe keelenõunuppu!

18.4.2019
Lähen ostan ühe kohvi.
Mine tee uks lahti.
Tule vaata sõnaraamatust järele.
Jooksen toon lillekimbu poest ära.
Loodan, et sa tuled otsid mind üles.
Eks sa mine püüa tuult väljal!

Kui lugejal tekkis küsimus, kas neis lausetes peaks paksult trükitud tegusõnade ehk verbide vahele panema koma, siis vastus on ei. Tegu on rindverbidega, mida on nimetatud ka sariverbideks. Rindverbe moodustavad kõige sagedamini liikumisverbide, nagu minema, tulema, käima, jooksma, ent ka teiste tegusõnade, nagu võtma, otsima, kokkukuuluvad rindühendid teiste tegusõnadega. Tavaliselt koosnevad eesti keele rindverbid kahest verbist, ent on ka kolmeverbilisi ühendeid, nt Mine jookse vii see raamat sõbrale tagasi. Lähen käin toon sulle šokolaadi.

Rindverbides näitab esimene verb sageli n-ö tegevusse suundumist, nt lähen ostan ühe kohvi = lähen kohvi ostma. Mõlemad verbid on tavaliselt ka samas vormis ja isikus. Kui esimene verb väljendab aga iseseisvat tegevust, mis pole suunatud teisele verbile, ning verbid pole samas vormis ja isikus, siis pannakse kahe verbi vahele koma, vrd nt Tule, aitame tal süüa teha ja Tule aita tal süüa teha.

Põhjalikumalt soovitan rindverbide kohta lugeda „Eesti keele süntaksist“ (Tartu Ülikooli Kirjastus 2017, lk 99 jj).

Tuuli Rehemaa


Blokk ja plokk

12.3.2019
Kas blokk või plokk? See küsimus vaevab keelenõu kliente päris tihti. Kogusin keelenõuandest sagedamini küsitud plokid ja blokid kokku ning koostasin väikese abistava sõnakogu.

plokk
1) risttahukakujuline (materjalitükk või toode): ehitusplokk, betoonvundamendiplokk; plokkdiagramm, plokkstiilis tekst;
2) otstarbelt, ehituselt, sisult terviklik kogum hooneid või ruume: hooneplokk, köögiplokk, saunaplokk, meditsiiniplokk, operatsiooniplokk, toitlustusplokk, olmeplokk;
3) otstarbelt, ehituselt, sisult terviklik kogum ühesuguseid, ühelaadilisi, ühte valdkonda kuuluvaid asju: teemaplokk, loenguplokk, konverentsiplokk, küsimuste plokk, reklaamiplokk, infoplokk, tekstiplokk; tantsuplokk (nt kontserdil), lastekooride plokk, ühendkooriplokk, avaplokk, lõpuplokk; sigaretiplokk, suitsuplokk, margiplokk;
4) otstarbelt, ehituselt, sisult terviklik kogum seadiseid või detaile masina, aparaadi, seadme osana: mootoriplokk, toiteplokk, näidikuplokk, arvuti mäluplokk;
5) märkmik või paberivihik: kirjaplokk, joonistusplokk.

blokk
1) riikide, parteide, organisatsioonide liit: idablokk, lääneblokk, sõjaline blokk, NATO blokk;
2) blokeering: pidurid lähevad blokki; lõi palli blokist läbi; pani Facebookis bloki peale; vaimne blokk on ees, ei suuda kirjutada.

Vt ka samateemalist „Keelesäutsu“ aastast 2016.

Tuuli Rehemaa


Varasemaid keelenõuandeid lugege keelenõuannete .