Keelenõu meili teel

Hea keelenõuküsija!

Oma küsimusele vastuse saamiseks tasub esmalt uurida eesti keele sõnaraamatuid ja õigekeelsusallikaid (vt portaal.eki.ee/sonaraamatud.html). Valik allikaid, kust meiegi uurimist alustame, on järgmised.
  • Kirjakeele normi alus on ÕS 2018 (www.eki.ee/dict/qs).
  • Sõnaveebist (sonaveeb.ee) saate EKI ühendsõnastikust vaadata sõnade tähendusi, käänamist-pööramist, sõnaliiki, naabersõnu jpm. Seal on koos paljude sõnastike info, sh oskussõnastike oma.
  • E-keelenõu lehel (kn.eki.ee) näete mitme allika infot korraga. Uusi sõnu, tähendusi ja pidevalt lisanduvaid soovitusi vaadake Sõnaveebist.
  • Eesti õigekeelsuskäsiraamatust (keeleabi.eki.ee/viki) leiate vastuseid eri­sugustele õigekirjaküsimusetele.
  • Võõrsõnade leksikonist (www.eki.ee/dict/vsl) leiate infot võõrsõnade kohta.
  • Varasema, EKSSi 2009 leiate siit: www.eki.ee/dict/ekss
  • Keelenõuvakast (keeleabi.eki.ee/?leht=4) saate vastuseid küsimustele, mida meile on esitatud.
  • Tõlkeküsimuse korral kasutage vastavat sõnaraamatut (vaadake kasulikke linke ning linki artiklitele ja kogumikele).
  • Käsiraamatust „Väikesed tarbetekstid“ (keeleabi.eki.ee/pdf/vaikesed_tarbetekstid2.pdf) leiate vastuseid mitmesugustele tarbetekstide kohta käivatele küsimustele.

NB! Eesti Keele Instituudi keelenõuandjad annavad n-ö keelelist esmaabi. Keelenõuandjad ei paku keeletoimetamise teenust. Kui Teil on rohkelt toimetamisega seotud küsimusi, soovitame pöörduda keeletoimetaja poole, kelle leidmiseks saate soovi korral abi küsida keeletoimetajate liidult (juhatus@keeletoimetajateliit.ee).

Samuti soovitame alati kaaluda küsimist telefoni teel, sest niiviisi küsimisel on mitmeid eeliseid:
1) saate vastuse kiiremini;
2) keerulisema juhtumi korral on keelenõustajal võimalik Teiega küsimust täpsustada ja arutada, sest sageli on vastuse andmisel vajalik teada konteksti, milles küsimus tekkis.

Keelenõuande telefoninumber on 631 3731.

Kui küsite nõu meili teel, siis on vaja teada, et:
1) meilivormile ei saa liita manuseid ja ta pikkus on piiratud 2000 tähemärgiga;
2) meie keelenõuanne nii telefoni kui ka meili teel on n-ö keeleline esmaabi, mis ei asenda keeleekspertiisi ega keeleteaduslikku uurimust;
3) vastame esimesel võimalusel, tavaliselt ühe kuni kolme tööpäeva jooksul; raskematel juhtudel kuni viie tööpäeva jooksul.

Pange kindlasti kirja oma meiliaadress ning märksõna(d), st millistele sõnadele vasteid otsite või mis teema Teile muret valmistab. Soovitame alati lisada konteksti, millega seoses küsimus tekkis, näiteks kas tegemist on ilukirjandustõlke, restoranimenüü või ametijuhendiga.

Küsimust esitades arvestage, et päevakajalised või muidu toredad küsimused võivad anonüümselt avaldatud saada meie sotsiaal­meedia­kanalites. Kui Te ei soovi, et küsimust anonüümselt kasutatakse, lisage see info oma küsimuse juurde.

Kui soovite esitada täpsustavat küsimust või anda meie vastusele tagasisidet, siis palun saatke uus kiri sama meilivormi kaudu. Eelmist kirja pole vaja lisada, sest kui panete meilivormi sama meiliaadressi, siis seob programm teie kirjad automaatselt.

Kui Te ei ole mingil põhjusel vastust saanud, siis palume helistada keelenõutelefonil 631 3731. Enne kirja ärasaatmist kontrollige kindlasti seda, kas olete oma meiliaadressi õigesti kirjutanud, sest vastus tuleb automaatselt Teie antud aadressile.

Vastake kindlasti lõpus asuvale kontrollküsimusele, muidu ei jõua Teie küsimus kohale.


Nimi:

E-post (ainult üks aadress!):


Märksõna(d):


Küsimus:


Täna on selle nädala . päev.