TASULISED KOOLITUSED

Pakume asutustele võimalust tellida keelehooldekoolitust kursusena või üksik­loenguna.  Koolitusel käsitleme uue õigekeelsussõnaraamatu kõrval ka uusi keelereegleid (Emakeele Seltsi keeletoimkonna viimaste aastate otsused). Kuna koolitajad on keelenõuandjad, räägime keelenõuküsimuste põhjal ka sellest, mis valmistab keeletarvitajatele kõige enam raskusi eesti õigekirjutuses ja lauses­tuses. Koolitus sobib kõigile, kes soovivad oma keeleteadmisi värskendada ja parandada ning end keelemuutustega kurssi viia.

Valik teemasid:

● Keelehooldeallikad ja reeglimuudatused

 • Keelehooldeallikate (sh ÕS 2018) ning Eesti Keele Instituudi keelenõuande tutvustus.
 • Ülevaade uutest keelereeglitest (Emakeele Seltsi keeletoimkonna otsused ja soovitused).

● Rasked kohad õigekirjutuses

 • Täheortograafia: oma- ja võõrsõnade ning nimede õigekirjutus.
 • Algustäheortograafia.
 • Sõnade kokku- ja lahkukirjutamine.
 • Kirjavahemärkide õigekirjutus.
 • Arvude kirjutamine.
 • Lühendite kirjutamine.

● Rasked kohad vormimoodustuses

 • Probleemsete oma- ja võõrsõnade käänamine ja pööramine.
  • Missugune on õige vorm, kas ministeeriumite või ministeeriumide?
  • Kas õige on öelda lõppeb või lõpeb?
 • Ees- ja perekonnanimede käänamine.
  • Kas eesnime Toomas omastav kääne on Tooma või Toomase?
  • Kuidas on perekonnanime Sild alaleütlev kääne, kas Sildile, Sild’ile või Sillale?

● Rasked kohad lausestuses

 • Ühildumine.
  • Kas õige on OÜ-lt Viimsi Vesi või OÜ Viimsi Veelt?
  • Kas ettevõtte direktorile Ann Kasele või ettevõtte direktor Ann Kasele?
  • Kas viis inimest lõpetas või lõpetasid töö?
 • Sõltumus.
  • Kas põhineb toetusele või toetusel?
  • Kas osaleb nõupidamises või nõupidamisel?
  • Kas ettepanek muudatuse osas või kohta?
 • Koha väljendamine.
  • Kumb vorm on õige, kas elab Pikal tänaval või Pikas tänavas?
  • Kas käib linna tööle või linnas tööl?
 • Aja väljendamine.
  • Kas õige on öelda viimane kord või viimasel korral tuli jutuks?
  • Kumb on õige, kas hiljemalt 15. jaanuariks või hiljemalt 15. jaanuaril?
 • Sihitis.
  • Kuidas on õige, kas kaasa palume võtta isikut tõendav dokument või kaasa palume võtta isikut tõendava dokumendi?
  • Kas volitan juhtkonna nõunikku Ene Kuuske või volitan juhtkonna nõuniku Ene Kuuse?
 • Sõnajärg.
  • Kas tänukiri Virve Sepale pühendunud ja kohusetundliku valla kultuurielu edendamise eest või tänukiri Virve Sepale valla kultuurielu pühendunud ja kohusetundliku edendamise eest?
 • Sõna valik lausesse.
  • Kas sõitis Vilniusse läbi või üle Riia?
  • Kuidas on õige, kas läks tööraamatule järele või järgi?
 • Kantseliit: läbi viima, teostama jts, umbisikuline tegumood isikulise asemel, lt-liitelised määrsõnad (koheselt, lepingujärgselt jne)

Lektoreid

Tiina Leemets, Eesti Keele Instituudi vanemkeelekorraldaja, ÕS 2018 koostaja
Sirje Mäearu, Eesti Keele Instituudi vanemkeelekorraldaja, ÕS 2018 koostaja
Maire Raadik, Eesti Keele Instituudi vanemkeelekorraldaja, ÕS 2018 toimetaja, Emakeele Seltsi keeletoimkonna liige, käsiraamatu „Väikesed tarbetekstid“ autor
Tuuli Rehemaa, Eesti Keele Instituudi vanemkeelekorraldaja, „Ametniku soovitussõnastiku“ koostaja

Päevase kursuse maht on 6 akadeemilist tundi. Kursus sisaldab loenguid ja harjutusi. Tellida saab ka üksikloenguid ning loengute mahtu saab muuta.

Koolitust saab teha tellija või Eesti Keele Instituudi ruumides. Koolituse hind kokkuleppel.

Info meiliaadressil sirje.maearu@eki.ee ja telefonil 617 7526 (Sirje Mäearu).