TASUTA KOOLITUSED

● Teabepäevad emakeeleõpetajatele

Eesti Keele Instituut korraldab Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusel ema­keele­õpetajatele igal aastal kaks piirkondlikku teabepäeva: ühe Tallinnas ja teise Tartus. Sellekohase info paneme eraldi välja.

● Keelehooldeloengud üldhariduskoolide õpetajatele

Üldhariduskoolid saavad Eesti Keele Instituudi keelekorraldajatelt tellida oma õpetajatele keelehooldeloenguid (maht üks-kaks akadeemilist tundi).

Valik teemasid:

  • keelehooldeallikad, uus õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018
  • õigekeelsussõnaraamatu kasutamine
  • Eesti Keele Instituudi keelenõuanne
  • keeletarvitajale rasked kohad õigekirjutuses, morfoloogias, süntaksis

Info meiliaadressil sirje.maearu@eki.ee või telefonil 617 7526 (Sirje Mäearu).

● Keelehooldekeskuse koolitused riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste töötajatele

Vt keelehooldekeskus.eki.ee.