Keelekorraldajad


Keelekorraldajad on kõik Eesti Keele Instituudi töötajad, kellele keelenõu andmine on üks tööülesanne paljudest. Iga töötaja annab ühel päeval nädalas nõu telefonitsi ja vastab vajaduse korral kirjadele ning meilidele ka muul ajal.

Keelenõuandjatena on avalikkuse käsutuses oma valdkonna asjatundjad, kes on mh õigekeelsussõnaraamatu ja keelekäsiraamatute koostajad (sari „Keelenõuanne soovitab“, „Maailma kohanimed“ jm). Kaks neist osalevad Emakeele Seltsi keeletoimkonna töös.
Telefonitsi ja meilitsi annavad keelenõu:
  • esmaspäeviti – Peeter Päll,
  • teisipäeviti – Tiina Leemets,
  • kolmapäeviti – Tuuli Rehemaa,
  • neljapäeviti – Maire Raadik,
  • reedeti – Sirje Mäearu.
Telefoninõuandjaid asendab Tiina Paet. Meilidele vastavad olenevalt küsimuse teemast teisedki Eesti Keele Instituudi töötajad.

vastaja

Keelekorraldajad ja -nõuandjadTiina Leemets TIINA LEEMETS

Eesti Keele Instituudi vanemkeelekorraldaja
Sünniaeg ja -koht 23.08.1965, Tartu
Haridus ja töö
1983 Tallinna 7. Keskkool
1988 Tartu Riiklik Ülikool, eesti keel ja kirjandus
1988– Eesti Keele Instituut
2002 Tartu Ülikoolis kaitstud magistritöö „Inglise laenud ja mõjutused 20. sajandi lõpu eesti keele sõnavaras“
Uurimisvaldkonnad
keelekorraldus, leksikoloogia, leksikograafia
Raamatuid
„Õpilase ÕS“ 2004 (koos Tiiu Ereltiga), „Eesti-vene õpilase ÕS“ 2011 (koos Helle Leemetsaga)
„Eesti keele sõnaraamatu ÕS 1999“, „Eesti õigekeelsussõnaraamatu ÕS 2006“, „Eesti õigekeelsussõnaraamatu ÕS 2013“ ja „Eesti õigekeelsussõnaraamatu ÕS 2018“ üks koostajaid


Sirje Mäearu SIRJE MÄEARU

Eesti Keele Instituudi vanemkeelekorraldaja
Sünniaeg ja -koht 11.09.1959, Pärnu
Haridus ja töö
1978 Pärnu 2. Keskkool
1983 Tartu Riiklik Ülikool, eesti filoloogia osakond, eesti keel
1983– Eesti Keele Instituut
2002 Tartu Ülikoolis kaitstud magistritöö „Eesnimed apellatiivsete keelenditena“
Uurimisvaldkonnad
keelekorraldus, leksikoloogia, leksikograafia
Raamatuid
„Valik rektsioone“ 2011
„Eesti keele sõnaraamatu ÕS 1999“, „Eesti õigekeelsussõnaraamatu ÕS 2006“, „Eesti õigekeelsussõnaraamatu ÕS 2013“ ja „Eesti õigekeelsussõnaraamatu ÕS 2018“ üks koostajaid


Tiina Paet TIINA PAET

Eesti Keele Instituudi vanemkeelekorraldaja
Haridus ja töö
1991 Tallinna 10. Keskkool
1998 Tartu Ülikool, eesti filoloogia osakond, eesti keel ja kirjandus, teatriteadus
1998– Eesti Keele Instituut
2010 Tartu Ülikoolis kaitstud magistritöö „Tsitaatsõnade häälduse esitus „Võõrsõnade leksikonis““
Uurimisvaldkonnad
keelekorraldus, leksikoloogia, leksikograafia
Raamatuid
„Võõrsõnade leksikoni“ 2012 peatoimetaja ja üks toimetajaid
Võrgusõnastiku „Ametniku soovitussõnastik“ 2013 üks koostajaid ja toimetajaid
Võrgusõnastiku „ÕS 1918. „Eesti keele õigekirjutuse-sõnaraamatu“ kommenteeritud veebiväljaanne“ üks koostajaid ja toimetajaid


Peeter Päll PEETER PÄLL

Eesti Keele Instituudi peakeelekorraldaja
Sünniaeg ja -koht 15.03.1961, Tallinn
Haridus ja töö
1979 Tallinna 21. Keskkool
1984 Tartu Riiklik Ülikool, eesti filoloogia, soome-ugri keeled
1984– Eesti Keele Instituut
1995 Tartu Ülikoolis kaitstud magistritöö „Eesti noomeni silbistruktuur ja aktsent“
2005 Tartu Ülikoolis kaitstud doktoritöö „Võõrnimed eestikeelses tekstis“
Emakeele Seltsi keeletoimkonna liige
Uurimisvaldkonnad
nimekorraldus, onomastika (pms kohanimed)
Raamatuid
„Maailma kohanimed“ 1999, „Eesti murded ja kohanimed“ 2002, 2. tr 2009, 3. tr veebis 2018 (koos Karl Pajusalu, Tiit Hennoste, Ellen Niidi ja Jüri Viikbergiga), „Eesti kohanimeraamatu“ (2016, veebis 2018) üks toimetajaid ja koostajaid


Maire Raadik MAIRE RAADIK

Eesti Keele Instituudi vanemkeelekorraldaja
Sünniaeg ja -koht 21.03.1963, Pärnu
Haridus ja töö
1981 Pärnu 1. Keskkool
1986 Tartu Riiklik Ülikool, eesti filoloogia osakond, eesti keel
1986– Eesti Keele Instituut
2002 Tartu Ülikoolis kaitstud magistritöö „Eesti panganduse oskuskeele areng 1990. aastatel“
Emakeele Seltsi keeletoimkonna liige
Uurimisvaldkonnad
Eesti keelekorraldus, leksikoloogia
Raamatuid
„Panganduskeel“ 2005, „Väikesed tarbetekstid. Käsiraamat“ 2011, 2. tr 2014, „Õigekirjaspikker“ 2015, „Uudissõnu uue aastatuhande algusest“ 2017 „Eesti keele sõnaraamatu ÕS 1999“, „Eesti õigekeelsussõnaraamatu ÕS 2006“ üks koostajaid, „Eesti õigekeelsussõnaraamatu ÕS 2013“ ja „Eesti õigekeelsussõnaraamatu ÕS 2018“ toimetaja ja üks koostajaid, kogumike „Keelenõuanne soovitab“ 1996, 2000, 2004, 2008, 2015 üks toimetajaid ja koostajaid


Lydia Risberg LYDIA RISBERG

Eesti Keele Instituudi nooremteadur
Sünniaeg ja -koht 16.09.1988, Tallinn
Haridus ja töö
2008 Lasnamäe Üldgümnaasium
2013 Tartu Ülikool, kirjandus ja kultuuriteadused (BA)
2016 Tallinna Ülikoolis kaitstud magistritöö „Sugude kujutamine „Eesti õigekeelsussõnaraamatu ÕS 2013" näidetes“
2019– Eesti Keele Instituut
Uurimisvaldkonnad
keelekorraldus, leksikograafia


Tuuli Rehemaa TUULI REHEMAA

Eesti Keele Instituudi vanemkeelekorraldaja
Sünniaeg ja -koht 12.12.1974, Järva-Jaani
Haridus ja töö
1993 Tallinna 20. Keskkool
1999 Tartu Ülikool, eesti filoloogia osakond, eesti keel ja kirjandus
1999–2005 Mäetaguse Põhikool, eesti keele õpetaja
2005– Eesti Keele Instituut
Uurimisvaldkonnad
keelekorraldus, leksikograafia
Raamatuid
„Võõrsõnade leksikoni“ 2012 üks toimetajaid
Võrgusõnastiku „Ametniku soovitussõnastik“ 2013 üks koostajaid ja toimetajaid
Võrgusõnastiku „ÕS 1918. „Eesti keele õigekirjutuse-sõnaraamatu“ kommenteeritud veebiväljaanne“ üks koostajaid ja toimetajaidEndisi töötajaiderelt TIIU ERELT

Sünniaeg ja -koht 20.04.1942, Tallinn
Haridus ja töö
1960 Tallinna 2. Keskkool
1965 Tartu Riiklik Ülikool, eesti filoloogia, soome-ugri keeled
1965–2009 Eesti Keele Instituut
Uurimisvaldkonnad
Eesti keelekorraldus, terminoloogia, leksikoloogia
Raamatuid
„Eesti oskuskeel“ 1982, „Väike uudissõnastik“ 1983, 2. tr 1989, „Uudis- ja unarsõnu“ 1985 (koos Rein Kulli ja Henno Meristega), „Eesti-soome keeleteaduse sõnastik“ 1992, 2. tr 1995 (koos Mati Ereltiga), „Nimekirjutusraamat“ 1993 (üks autoreid), „Eesti ortograafia“ 1995, 4. tr 2005, „Eesti keele käsiraamat“ 1997, 3. tr 2007 (koos Mati Erelti ja Kristiina Rossiga), „Eesti keelekorraldus“ 2002, „Eesti-inglise keeleteaduse sõnastik“ 2003, 2. tr 2012 (koos Enn Veldi ja Mati Ereltiga), „Õpilase ÕS“ 2004 (koos Tiina Leemetsaga), „Eesti keele väljendusõpetus kõrgkoolidele“ 2007 (koos Reet Kasiku ja Mati Ereltiga), „Terminiõpetus“ 2007, 1976. a „Õigekeelsussõnaraamatu“ üks koostajaid, „Eesti keele sõnaraamatu ÕS 1999“ ning „Eesti õigekeelsussõnaraamatu ÕS 2006“ toimetaja ja üks koostajaid, „Eesti õigekeelsussõnaraamatu ÕS 2013“ ja „Eesti õigekeelsussõnaraamatu ÕS 2018“ üks koostajaid; 33 oskussõnastiku kaasautor või toimetaja


mund ARGO MUND
Sünniaeg ja -koht 29.04.1978, Rakvere
Haridus ja töö
1996 Rakvere Gümnaasium
2002 Tartu Ülikool, eesti ja soome-ugri keeleteaduse osakond, eesti keel
2002–2018 Eesti Keele Instituut
Uurimisvaldkonnad:
keelekorraldus, leksikoloogia
Raamatuid:
„Võõrsõnade leksikoni“ 2012 üks toimetajaid
Võrgusõnastiku „Ametniku soovitussõnastik“ 2013 üks koostajaid ja toimetajaid


Kairi Tamuri KAIRI TAMURI

Eesti Keele Instituudi keelekorraldaja-projektijuht
Sünniaeg ja -koht 07.01.1978, Tallinn
Haridus ja töö
1996 Tallinna 62. Keskkool
2005 Tallinna Ülikool, eesti filoloogia (BA)
2018 EELK Usuteaduste Instituut, usuteadus (RKH)
2006– Eesti Keele Instituut
2007 Tallinna Ülikoolis kaitstud magistritöö „Pausid etteloetud ilukirjandustekstis“
2017 Tartu Ülikoolis kaitstud doktoritöö „Põhiemotsioonid eestikeelses etteloetud kõnes: akustiline analüüs ja modelleerimine“