Keelenõuande telefonil 631 3731 vastatakse tööpäeviti kl 9–12 ja 13–17.

Keelenõu saab ka meili teel või kirjaga aadressil
Eesti Keele Instituut, Roosikrantsi 6, 10119 Tallinn.


Keelenõuanded

Ukraina nimede kirjutamine

19.3.2014
Ukraina nimesid kirjutatakse ukraina-eesti tähetabeli alusel, mille on heaks kiitnud Emakeele Seltsi keeletoimkond; seda on 2009. a lihtsustatud. Viidatud dokumendis leiab ka juhised, kuidas teisendada eesti transkriptsiooni ingliskeelsetes tekstides leiduvad nimekujud. Ukraina, sh Krimmi kohanimesid saab üle kontrollida Eesti Keele Instituudi kohanimeandmebaasist.


Riodejaneirolased ja newyorklased

18.3.2014
Miks Rio de Janeiro elanike kohta ei või eesti keeles kirjutada riudiþaneirulased või riodeþaneerolased?

Võõrnimetuletised kirjutatakse enamasti nime ortograafiat säilitades: newyorklane = new-yorklane, riodejaneirolane = rio-de-janeirolane, uruguaylane, jamaicalane, firenzelane, milanolane, toscanalane, waleslane, portugallane.

Miks on nime kirjapildi hoidmine tarvilik?

Kirjapilt ühendab nimetuletist aluseks olnud nimedega palju kindlamini ja selgemini kui hääldus. Nime häälduspärase kuju kasutamine raskendab selle deðifreerimist, nt kui keegi kirjutab, et ta on ðmitofiil, siis pole teada, kas talle meeldib näiteks Serbia jalgpallur Vlado Ðmit või Kanada jalgpallur Sophie Schmidt (vrd schmidtofiil). Nime ortograafia järgimine aitab vahet teha häälduselt sarnastel võõrnime- ja üldnimetuletistel, vrd näiteks bohrlik (tuleb nimest Bohr) ja boorlik (tuleb sõnast boor).
Vt ka Sirje Mäearu „Võõrnimetuletiste õigekirjast” ja „Sõnamoodustusabi”.

Aga miks on siis õige kirjutada njuuton ja oom, mitte newton ja ohm?

Võõrnimedest saadud üldsõnad kirjutatakse häälduspäraselt nagu teisedki võõrsõnad. Nimest tulnud üldsõna ei ole enam oma aluseks olnud nimega sisuliselt seotud, vaid omandanud iseseisva tähenduse. Enamasti ei ole sellel ka liidet.


Saame tuttavaks – ohutu-tüüpi võõrsõnu

6.3.2014
Ohutu-tüüpi sõnad kannavad ÕS 2013-s tüübinumbrit 1. Sõna ohutu käändub peakäänetes nii: ohutu, ohutu, ohutut, ohutusse, ohutute, ohutuid, ohututesse ~ ohutuisse.

Ohutu-tüüpi võõrsõna on näiteks video, mida käänatakse selle video, seda videot, nende videote, neid videoid, nendesse videotesse ~ videoisse. Samamoodi käänduvad ka võõrsõnad rodeo, hetero, imago, indigo, eskimo, maestro.

Ohutu-tüüpi jaapani laenu karate käänatakse selle karate, seda karatet, nende karatete, neid karateid, nendesse karatetesse ja karateisse. Selle tüüpsõna järgi käänatakse ka mitmeid teisi jaapani laene, nagu anime, kimono, judoka, sudoku.


Varasemaid keelenõuandeid lugege keelenõuannete arhiivist.