Keelenõuande telefonil 631 3731 vastatakse
tööpäeviti kl 9–12 ja 13–17.

Keelenõu saab ka meili teel või kirjaga aadressil
Eesti Keele Instituut, Roosikrantsi 6, 10119 Tallinn.


Keelenõuanded

Kuidas käändub pillerkaar? Kas nagu vikerkaar?

13.10.2017
„See oli päise päeva aal,
pilla-palla pillerkaar.“


Sõna vikerkaar kääname nagu sõna kaar: ainsuse omastav vikerkaare (nagu kaare), osastav vikerkaart, mitmuse nimetav vikerkaared, omastav vikerkaarte, osastav vikerkaari.

Seevastu sõna pillerkaar tuleb käänata i-lisena, näiteks nagu sõna paar või vaar: ainsuse omastav pillerkaari (nagu paari), osastav pillerkaari, mitmuse nimetav pillerkaarid, omastav pillerkaaride, osastav pillerkaare. Selline käänamine on antud juba „Eesti õigekeelsuse-sõnaraamatu“ II köites (1930), Elmar Muugi „Väikeses õigekeelsus-sõnaraamatus“ (1933), samuti kõikides järgnevates õigekeelsussõnaraamatutes.

Samamoodi käändub sõna ka siis, kui ta on nimeks: Pillerkaari lasteaed, sisaldub pealkirjas: „Pillerkaari polka“, või on liitsõna osa: peavad pulmapillerkaari, sügis toob värvipillerkaari.

Nimisõna pillerkaar esineb tihti koos tegusõnaga pidama: peavad pillerkaari, peeti pillerkaari. Selle ühendi kõrval saab kasutada nimisõnast tuletatud tegusõna pillerkaaritama: pillerkaaritavad, pillerkaaritati.

Keeletarvituses on näha sõna pillerkaar käänamist kaar-sõna eeskujul: pillerkaare, pillerkaart. Kas selline rööbitine käänamine võiks koha leida sõnaraamatus, näitab tulevik.

Sirje Mäearu


Alustamisest ja algatamisest

29.9.2017
Hiljutisel hommikul öeldi raadiouudistes õnnetut sündmust kommenteerides, et ringkonnaprokuratuur algatas juhtunu uurimiseks kriminaalmenetlust. Ajalehe veebiväljaandes oli samal hommikul kirjas, et ringkonnaprokuratuur alustas juhtunu uurimiseks kriminaalmenetluse (hiljem oli teksti parandatud: alustas kriminaalmenetlust). Menetlusi alustatakse või algatatakse sageli, aga kumb sõna ja kääne on õige?

Alustada saab mis tahes tegevust või protsessi. Algatama tähendab seletava sõnaraamatu järgi „millelegi algust panema, milleski initsiatiivi osutama, probleemi või muud sellist tõstatama või arutamiseks esitama“. Alustamine ja algatamine ei ole üks ja sama, aga menetluse kohta saab kasutada mõlemat.

Menetlus on neis lausetes sihitis. Omastavas või nimetavas käändes täissihitist kasutatakse siis, kui lause on jaatav, öeldisega väljendatud tegevus tulemuslik ning sihitis väljendab tervikut. Need tingimused on täidetud, seega on reeglipärane kääne omastav.

Arvestada tuleb aga veel üht tegurit. Alustama on nn partitiivverb ehk tegusõna, millega koos saab kasutada üksnes osastavas käändes osasihitist. Samasugused on armastama, kartma, nägema, kohtama, puudutama, harrastama, lugema, pildistama, aitama jpt. Isegi lõpetatud tegevuse kohta ei saa öelda *alustasin töö, *olen raamatu lugenud või *aitasin sõbra. Täissihitis on võimalik siis, kui sellise tegusõna juurde kuulub abimäärsõna (olen raamatu läbi lugenud) või lõpetatust näitav määrus (aitasin sõbra püsti).

Niisiis: prokuratuur algatas menetluse, aga alustas menetlust. Muide, alustama on ka tegusõna, mis üldjuhul nõuabki sihitist. Selle kohta saab lugeda siit.

Tiina Leemets


Valimisliitude nimed

15.9.2017
Kuidas tuleks kirjutada valimisliidu nime, kas jutumärkides?

Nimed vormistatakse ilma jutumärkideta ja läbiva suurtähega, nt Vaba Tallinna Kodanik, Nelja Valla Ühisjõud. Lisand „valimisliit“ kirjutatakse väiketähega: valimisliit Väikelinn, valimisliit Selg Sirgeks, valimisliit Rahva Usaldus. Erandina võib vormistada jutumärkides ja suure algustähega (ehk pealkirjana) sellised valimisliidud, mille nimi on lause moodi, nt valimisliit „Meie kodu on Eestimaa“, ent ka sel puhul pole välistatud nimekuju: valimisliit Meie Kodu On Eestimaa.

Kuidas valimisliitude nimesid käänata?

Neid valimisliitude nimesid, mida käänata saab, võib rahumeeli ka käänata, nt kandideerin Paremas Koerus, kuulun Uude Koduvalda, arutasime Koostöös valimislubadusi. Enamasti tundub turvalisem ja on kombeks käänata sõna „valimisliit“. Kui nime ennast on keerukas või lausa võimatu muuta, siis ei jäägi muud üle, nt kandideerib valimisliidus Tartu Heaks, kuulub valimisliitu Võru Eest. Mõnd nime sobib aga kasutada nii lisandi ees kui ka järel, nt valimisliit Parempoolsed ~ Parempoolsete valimisliit; valimisliit Sõltumatud Kuningriiklased ~ Sõltumatute Kuningriiklaste valimisliit.

Valimisliitude nimede sisulisest küljest on mõtisklenud Kaupo Meiel.

Tuuli Rehemaa


Varasemaid keelenõuandeid lugege keelenõuannete arhiivist.