Keelenõuande telefonil 631 3731 vastatakse tööpäeviti kl 9–12 ja 13–17.

Keelenõu saab ka meili teel või kirjaga aadressil
Eesti Keele Instituut, Roosikrantsi 6, 10119 Tallinn.


Keelenõuanded

Kas heledaveelisem või heledamaveeline?

25.6.2015
Keelenõuandest on küsitud, kuidas teha sõnade heledaveeline ja madalaveeline keskvõrret.

Esimese hooga moodustatud „heledaveelisem“ ja „madalaveelisem“ tunduvad ebaloomulikud, sest ei võrrelda vee kogust, vaid vee heledust ja kõrgust. Võrrelda saab nende liitomadussõnade esiosi: heledaveeline : heledamaveeline, madalaveeline : madalamaveeline. Teine võimalus on lahutada liitomadussõnad omadus- ja nimisõna ühenditeks ning kompareerida lihtomadussõna, nt heledaveeline > hele vesi, saab öelda heleda veega järv ja heledama veega järv; madalaveeline > madal vesi, sellest tulevad madala veega oja ja madalama veega oja.

Liitsõnu, kus on loomulikum võrrelda esimest osist, on veel, nt pikaajaline ~ pikaaegne, pikaealine, suuremõõtmeline, laiapõhjaline, suurearvuline. Loetletud sõnade keskvõrre on pikemaajaline ~ pikemaaegne, pikemaealine, suuremamõõtmeline, laiemapõhjaline, suuremaarvuline.

Ka nende omadussõnade võrdlemise asemel on võimalik teha võrded omadus- ja nimisõna ühenditest, nt pikaajaline ~ pikaaegne > pikk aeg, külmalaine kestis sel aastal pikka aega, aga eelmisel aastal veelgi pikemat aega; suuremõõtmeline > suur mõõde, esimene tellis on suurte mõõtmetega, aga teine suuremate mõõtmetega.

Argo Mund


Kõrvallause koma

11.6.2015
Eesti keele reeglite järgi eraldatakse liitlause keskel asuv kõrvallause komaga mõlemalt poolt: Keskkond, kus me elame, mõjutab meie tervist.

Kui kõrvallause lõpeb sidesõna ja, ning, ega, või, (nii .. ) kui ka ees, jääb koma ka nende ette tihti alles, nt Meister rõõmutses, et õppur oli töö hästi sooritanud, ja andis talle kingituse (Johannes Aaviku 1936. a näide). Vt täpsemalt kolmanda keelenõukogumiku artikkel.

Kuidas komastada aga liitlauset, kus kõrvallause algab sidesõna ja, ning, ega, või järel?

Sellistes liitlausetes on esimene osalause rinnastatud põimlausega, mille alguses on kõrvallause. Esimese osalause ja põimlause ühenduslüliks jäävad sõnaühendid ja kui, ning kui, või kui, ja et, ning et vm. Kõrvallause ees pausi ei peeta, koma nihkub esimese sidesõna ette.

Tulin koju, ja kui olin söönud, asusin õppima.
Küsi seda ajakirja kaaneteema kohta, ja kui aeg lubab, veel ühe artikli kohta.
Ärkan hommikuti vara, ning kui vihma ei saja, lähen jalutama.
Nüüd saate oma sihtkoha URL-id redaktori abil üle viia, ning kui olete üleviimise lõpetanud, oma lõplikke URL-e ja jälgimismalle hulgi hallata.
Eesmärk on kiiresti rikastuda, ning et seda saavutada, valitakse ebaseaduslik tee.

Lõpetuseks näide klassik Jaan Krossi romaani „Wikmani poisid“ kuueteistkümnenda peatüki algusest.

Koolilõpetuse silmapiiriletõus avaldus kõigepealt kahes mure- või säraseigas, kuidas soovite: tuli välja mõelda ja tellida lõpumärk, ja kui see kõigil käes ja rinnas, korraldada lõpupidu.

Argo MundTäiendi täiendile õige koht!

29.5.2015
Mis on valesti fraasis suhtumise analüüs keelepoliitikasse? Sõnal analüüs on omastavas käändes täiend suhtumise, millega on omakorda seotud määruse vormis täiend keelepoliitikasse, mis on fraasis viimasel kohal. „Eesti keele käsiraamatu“ järgi ei saa määruse vormis täiendit „panna vahetult omastavalise täiendi järele ega ka viimase põhja järele, vaid üksnes omastavalise täiendi ette“. Järelikult on keelepoliitikasse vales kohas. Fraasi saab korda, kui tõsta see sõna esimeseks: keelepoliitikasse suhtumise analüüs.

Tõstkem määruse vormis täiend õigesse kohta ka järgmistes näidetes!

tagasiastumise pretsedent linnapea ametikohaltlinnapea ametikohalt tagasiastumise pretsedent
Barack Obama visiidi algus EestisseBarack Obama Eesti-visiidi algus
jõedelfiinide kadumise lugu Jangtse jõestjõedelfiinide Jangtse jõest kadumise lugu ~ lugu, kuidas jõedelfiinid Jangtse jõest kadusid

Täiendi nihutamine õigesse kohta tingib mõnikord liitsõna lahutamise sõnaühendiks.

tagasiastumispalve rahandusministri kohaltrahandusministri kohalt tagasiastumise palve
Mart Poomi lahkumismäng suurest jalgpallistMart Poomi suurest jalgpallist lahkumise mäng
suvised taandumislahingud Venemaalesuvised Venemaale taandumise lahingud
räägiti reisimuljetest Eestisseräägiti Eesti-reisi muljetest

Kui täiendite järjestus on paigast ära, tuleb vaadata, kas kõik sõnad on tarvilikud, ja liigne maha tõmmata. Järgmises lauses võiks loobuda ülekasutatud võõrsõnast periood.

Üleminekuperiood suveajale hakkaks 1. märtsil ja lõpeks 29. aprillilÜleminek suveajale hakkaks 1. märtsil ja lõpeks 29. aprillil

Lugege lisaks „Eesti keele käsiraamatust“.

Argo Mund


Varasemaid keelenõuandeid lugege keelenõuannete arhiivist.