Keelenõuande telefonil 631 3731 vastatakse tööpäeviti kl 9–12 ja 13–17.

Keelenõu saab ka meili teel või kirjaga aadressil
Eesti Keele Instituut, Roosikrantsi 6, 10119 Tallinn.


Keelenõuanded

Ülakoma nimede käänamisel

13.4.2015

Ülakoma on vaja,


1) kui nimi lõpeb kirjas kaashäälikuga, aga häälduses täishäälikuga, nt Dumas’d [loe dümaad], Andrew’le [ändrjuule], Champs Élysées’d [ša(n)z-elizeed], Bordeaux’sse [bordoosse]. Sellistes nimedes on tavaks märkida ülakomaga ka omastavat käänet: Versailles’ rahu [versai], Marat’ surm [maraa], isa Goriot’ tütred [gorjoo], Shaw’ näidend [šoo];

2) kui nimi lõpeb kirjas täishäälikuga, aga häälduses kaashäälikuga, nt Seattle’is [siätlis], Milne’iga [milniga], Wilde’ist [uaildist], Alsace’is [alzassis], Alice’it [älisit], Lancashire’i [länkäšöri], Cambridge’is [keimbridžis].

Ülakoma ei ole vaja,


1) kui nimi lõpeb kirjapildis kaashäälikuühendiga, mis hääldub ühe kaashäälikuna (näiteks ph hääldub f), nagu Franz Josephi maa [frants josefi], Bachil [bahhil], Maupassantil [mopassaanil], Strasbourgis [strasbuuris], Luxembourgis [lügza(m)buuris];

2) kui nimi lõpeb kirjapildis täishäälikuühendiga, mis hääldub ühe täishäälikuna (näiteks ey hääldub i), nagu Shelleyle [šellile], Chardonnayd [šardonneed], Rousseauga [russooga], Anniele [ännile], Barbiet [barbit], Julied [žüliid].

Ülakoma võib panna soovi korral,


1) kui ühesilbilise võõrnime käändevorm võib tunduda arusaamatu, nt Itaalia jõe nime Po võib osastavas käändes kirjutada Po’d, Edgar Allan Poe perekonnanime võib käänata Poe’d, Poe’le;

2) võõrnimedesse, millest häälduses kaob terve silp, ent nimi lõpeb nii kirjapildis kui ka häälduses endiselt täishäälikuga (või kaashäälikuga). Näiteks nime Bastille [bastii] on õige käänata nii Bastilles kui ka Bastille’s, nime Cannes [kann] nii Cannesis kui ka Cannes’is, nime Marseille [marssei] nii Marseilles kui ka Marseille’s, nime Nivelles [nivell] nii Nivellesis kui ka Nivelles’is, nime Jacques [žakk] nii Jacquesile kui ka Jacques’ile; õige on nii Descartesi lütseum kui ka Descartes’i lütseum [dekarti];

3) kui nime esmaesitamisel tekstis tekkib vajadus osutada vähe tuntud nime algvormi, nt Ouagadougoust Kantchari’ni (nimetav kääne on Kantchari, mitte Kantchar).

Eesti perekonnanimesid käänates kasutatakse ülakoma ainult ametlikes dokumentides ja ainult ühel juhul – kui perekonnanime algkuju ühtib nimisõna omastava käändega, nt Metsa : Metsa’le, aga Mets : Metsale; Parve : Parve’lt, aga Parv : Parvelt.


Saame tuttavaks – ülakoma

27.3.2015
Kuidas ülakoma välja näeb

Ülakoma ehk apostroof asub rea ülaosas ja näeb enamikus kirjastiilides traditsiooniliselt välja samasugune nagu rea alaosas asuv koma. Tavapärasel eesti paigutusega arvutiklaviatuuril asub ülakoma sisestusklahvi ehk Enter-klahvi „kaenlas“, tärniga samal klahvil. Unicode’i kooditabelist saab traditsioonilise ülakoma koodiga Alt + 2019.

Akuut ja graavis, mida mõnikord ekslikult ülakoma pähe kasutatakse, on tegelikult hääldusmärgid ja käivad tähe peal, nt Irákleio, Oświęcim, mѐre.

Kaksisülakomad

Kaksisülakomasid kasutatakse keeleteaduslikes tekstides tähenduse märkimisel, näiteks panta rhei ’kõik voolab’; eduline ’progressiivne’. Sordiaretuses pannakse kaksisülakomadesse taimesortide nimed: kartul ’Jõgeva kollane’, kääbusroos ’Sun Hit’.

Soovitatav kaksisülakomade kuju on ’ .. ’ ehk üheksa-üheksa, mida toetavad ka eesti infotehnoloogia reeglid. Kaksisülakomad kujuga kuus-üheksa ehk ‘ .. ’ vastavad inglise tavale.


Kas omatehtud, enda tehtud või ise tehtud?

12.3.2015
Mõne aasta eest keelenõu küsinud seemnekasvataja arutles selle küsimuse üle juureldes nõnda: enda kasvatatud seemned kasvatad ise, omakasvatatud võid lasta sulasel kasvatada.

Tõsi, tud-kesksõnale liituv oma tähendab ’kodus, kodusel teel, kodu-’, nt omakootud riie = kodukootud riie, omatehtud jäätis = kodusel teel tehtud, kodutehtud jäätis, omakasvatatud peedid = kodukasvatatud peedid. Tekkiv uus tähendus on ka põhjus, miks oma kirjutatakse siin tud-kesksõnaga kokku.

enda + tud-kesksõna näitab, et keegi on midagi ise, oma kätega teinud, nt enda kootud riie võib olla riie, mille mina ise kudusin, enda tehtud jäätis võib olla jäätis, mille tema ise tegi, enda kasvatatud peedid võivad olla peedid, mis teie ise kasvatasite. See enda (või ka enese) on määratleva asesõna ise omastav kääne: mina ise tegin, tema ise tegi, teie ise tegite – minu, tema, teie enda (poolt) tehtud – enda tehtud.

Saab öelda ka ise tehtud. See tähendab ’iseseisvalt, omal jõul tehtud’, nagu ütluses „Ise tehtud, hästi tehtud“. Viimase näite ise on juba määrsõna, mitte enam asesõna (lähemalt on isevärki ise-sõnast kirjutanud Ülle Viks 1973. a Keele ja Kirjanduse 7. numbris).

Kokku võttes: omatehtud kook (kodus, kodusel teel tehtud, mitte vabrikutöö ega poest ostetud), enda tehtud kook (minu enda tehtud, mina ise oma kätega tegin), päris ise tehtud kook (iseseisvalt, omal jõul tehtud).

Maire RaadikVarasemaid keelenõuandeid lugege keelenõuannete arhiivist.