Keelenõuande telefonil 631 3731 vastatakse tööpäeviti kl 9–12 ja 13–17.

Keelenõu saab ka meili teel või kirjaga aadressil
Eesti Keele Instituut, Roosikrantsi 6, 10119 Tallinn.


Keelenõuanded

REIN KULL 90

8.10.2015
8. oktoobril möödub 90 aastat keelemehe ja Eesti Keele Instituudi kauaaegse töötaja Rein Kulli sünnist (surnud 12. augustil 2001). Ta oli ühtviisi viljakas üldkeelekorralduses ja oskuskeelekorralduses.

Avaldame teeneka keelekorraldaja tsitaate, mis on pärit raamatust „Kirjakeel, oskuskeel, üldkeel“ (2000). Tsitaadi järel sulgudes on teksti esmakordse ilmumise aasta.

„Tänapäeva arenenud kirjakeeled on väga rikkad ja mitmepalgelised. See annab kirjakeele kasutajaile palju võimalusi. Kuid see talitlusvabadus ei saa olla piiramatu. Ikka ja jälle tuleb endale aru anda, kus, mida, millal ja milleks. Kui võrrelda stiihiliselt arenevat rahvakeelt taltsutamata, metsiku hobuga, siis kirjakeel on hästi treenitud ja sõitjale kuuletuv võluratsu, millega võime hüpata kõrgele ja kaugele, lasta kerget traavi või tulist galoppi, kapata kaugeile maile, söösta tulevikku või matkata minevikus. Ratsu on hea, ülejäänu oleneb ratsanikust. (Ka see, kas ta metsistub või mitte, kas omandab halbu harjumusi jne.)“ (1971)

„Kui aga vastata .. küsimusele, kas kindel või lagundatud kirjakeel, siis mõistlik ja mõtestatud vastus saab olla vaid üks: tingimata kindel kirjakeel. Kusjuures kindel kirjakeel ei tähenda jäika, tardunud keelt, vaid seda, et meil on teadlikult korrastatav ja pidevalt arenev, püsivuse ja muutumise seisukohalt dünaamilises tasakaalus olev rahvuskeel. Valik on meie.“ (2000)

„Palju suurem oht meie kirjakeele arengule ja saatusele kui seda on anglomaania või venepoolne suurriiklik surve, peitub meie endi suhtumises, meie inertsuses ja loiduses, aga ka selles, et ei vaevuta endale asju selgeks tegema.“ (2000)


Mis me teeme vihakõnega?

2.10.2015
ETV saates „Vabariigi kodanikud“ küsis 8. septembri õhtul üks saatekülalisi, näitlejanna Kersti Kreismann: mis on meiega juhtunud, et me vajame uudissõna vihakõne – mida aasta tagasi tõenäoliselt veel olemaski ei olnud. Küsimuse esitamise ajaks oli saatest kulunud napilt veerand, kuid vihakõne läbi käinud juba mitu korda. Saatele järgnenud nädala ajakirjandus oli vihakõnest tiine. Kuid kas me ikka tegelikult vajame seda uudissõna? Lugege lähemalt Maire Raadiku arvamuslugu Õpetajate Lehest.


Üritus – teooriad ja tegelikkus

18.9.2015
Nurjunud katse

HELLE: Sa seda ikka tead, et arenenud tubades öeldakse meie ajal sündmus, mitte üritus. Et üritus on nurjunud katse.
LEO: Kes ütleb, et see nurjub?


See dialoog Uku Uusbergi näidendist „Üritus“ esitleb üht eksiarvamust, mille all sõna üritus viimasel ajal kannatama peab. Levib uskumus, nagu tähendaks üritus nurjumist, läbikukkunud katset, ja seega välditakse seda sõna nagu tuld.

Sõna üritus tõi eesti keelde Johannes Aavik 1921. aastal „Uute ja vähem tuntud sõnade sõnastikus“. Sellest alates esineb üritus tähendusega ’ettevõte, katse’ juba kõikides eesti keele sõnaraamatutes. ÕS 2013-st leiame ürituse järelt napi selgituse ’ettevõtmine’. Rohkem julgust peaksid andma aga sealsed kasutusnäited: kui ÕS-is on pidulik üritus, suurüritus, massiüritus, kultuuriüritus ja spordiüritus, siis on üsna vähe usutav, et ÕS neid kõiki läbikukkumiste või nurjumistena käsitab.

Üritus ja sündmus

Teine keelekorraldajate kõrvu jõudnud müüt väidab, justkui oleks kultuuriürituste puhul õigem kasutada sõna sündmus, mitte üritus. Üritused olevat just nagu algajate kultuurikorraldajate ja kollanokkade pärusmaa, kes peaksid sündmuste korraldamiseks veel küpsema.

Vaatame seekord „Eesti keele seletavat sõnaraamatut“. Seal seisab, et üritus on ’ettevõtmine, tegutsemine mingil eesmärgil’, sündmus on ’juhtuv või juhtunud asi, nähtus, olukord’. Seega on sündmusi korraldada võimatu, sest sündmus kas juhtub või mitte. Kultuuriüritusest võib saada kultuurisündmus ja küllap ongi see iga korraldaja unistus, ent nimetus „sündmus“ on alati hinnanguline. Spordisündmus võib olla näiteks see, kui keegi võidab jooksu. Organiseeritud jooksuvõistlus on aga spordiüritus. Sportlaste ja spordihuviliste jaoks on olümpiamängud või maailmameistrivõistlused kindlasti sündmused, just nagu laulupidu on sündmus koorilauluhuviliste eestlaste jaoks. Kalendrisse sündmusi ette kirja panna on aga vägagi pretensioonikas, sest mitte iga üritus ei ole igaühe jaoks sündmus ja igast üritusest ei pruugi ka sündmust saada.

Tuuli Rehemaa


Varasemaid keelenõuandeid lugege keelenõuannete arhiivist.