Keelenõuande telefonil 631 3731 vastatakse
tööpäeviti kl 9–12 ja 13–17.

Keelenõu saab ka meili teel või kirjaga aadressil
Eesti Keele Instituut, Roosikrantsi 6, 10119 Tallinn.


Keelenõuanded

Koeratõugude õigekiri

27.6.2018
Eesti keeles tuleb koeratõugude õigekirja puhul silmas pidada kolme keelelist aspekti.

1. Neid koeratõunimetusi, mis on juba aastaid olnud eesti keelde mugandatud, pole mõtet kirjutada võõrkeelsena. Paljud koeratõunimetused on antud ka ÕS-is, näiteks kolli (pole mõtet kirjutada collie, veel vähem püstkirjas collie), terjer (mitte terrier ega terrier), haski (mitte husky ega huski), rotveiler, retriiver, tšau-tšau, pinšer, pointer, šnautser, spits, njuufaundland ehk njuufa jt.

2. Kui koeratõu nimetus pole eesti keelde mugandatud, st nimetuse kirjapilt ei lange hääldusega kokku või nimetuses esineb võõrtähti (nagu c, y või x), siis tuleb tõunimetus kirjutada kursiivis, nt chihuahua, beagle, greyhound, ja käänata neid sõnu ülakomaga: chihuahua’t, beagle’eid. Selliste sõnade kirjutamine püstkirjas on ortograafiareeglite seisukohalt viga.

3. Isikunimed kirjutatakse koeratõugudes suurtähtedega, näiteks Jack Russelli terjer (Suurbritannia kirikuõpetaja John Russelli järgi), Schilleri hagijas (Rootsi taluniku Per Schilleri järgi). Isikunimesid ei kirjutata väiketähega ega mugandata.

Kohanimetäiendeid on loomakasvatajatel ja tõuaretajatel tavaks kirjutada väiketähtedega, nt saksa lambakoer, idaeuroopa lambakoer, inglise setter, vene spanjel, aga üldkeeles sobib ka suurtähega: Saksa lambakoer, Ida-Euroopa lambakoer, Inglise setter, Vene spanjel. Neid kohanimesid, mille kirjapilt hääldusest erineb, tuleb väiketähega kirjutades mugandada, nt Yorkshire’i terjer (üldkeeles) ja jorkširi terjer (erialakeeles).

Tuuli Rehemaa


Valguses

4.6.2018
Seda, et teadmine on valgus, mitteteadmine aga pimedus, teadis juba Agu Sihvka. Valgus kui tõe ja teadmise sünonüüm on eesti keeles üsna kodune kujund. Räägitakse asjade nägemisest õiges valguses või kui on selgunud midagi uut, siis uues valguses. Kedagi või midagi saab näidata paremas valguses, mõnd teist aga halvemas valguses või teistsuguses valguses.

Juba mõnda aega kipuvad meid aga valgustama hoopis muud asjad, nagu seadused, reformid, arengud, lähenevad valimised ja mis kõik veel. Enamasti mõeldakse sel puhul tähendust ’arvesse võtma, millegagi arvestama’ ja toortõlge „valguses“ (inglise in light of something) võib selles tähenduses mõjuda teinekord üsna koomiliselt.

Mõelgem järgmisi „valgustavaid“ näiteid lugedes, kui palju siin on õigupoolest pistmist valguse või teadmistega: reformi valguses vaadatakse üle kehtivad seadused; kohalike valimiste valguses tekib võimalus midagi ära teha; muudame hankelepingut uue seaduseelnõu valguses; teemasid käsitletakse viimase aja ühiskondlike arengute valguses.

Mina sõnastaksin need laused näiteks nii: reformi käigus ~ reformi kontekstis ~ reformi silmas pidades vaadatakse üle kehtivad seadused; kohalike valimiste käigus ~ kohalike valimiste ajal tekib võimalus midagi ära teha; muudame hankelepingut uue seaduseelnõu põhjal ~ uut seaduseelnõu arvesse võttes; teemasid käsitletakse viimase aja ühiskondlikke arengusuundi arvestades ~ ühiskondlike muutuste kontekstis.

Üks lõbus näide on ka „firma värbab personali uute rongide valguses“ – kindlasti on uutel rongidel head laternad, aga miks ei võiks personali värvata siiski pigem päevavalguses?

Tuuli Rehemaa


Veinide ja juustude õigekiri

23.5.2018
Ajakirja Oma Keel 2018. aasta 1. numbris annab Sirje Mäearu keelenõu veinide ja juustude õigekirja kohta.

• Millest oleneb, kas kirjutada tekstis „Cabernet Sauvignon“ või ’Cabernet Sauvignon’? Kunas on õige Cabernet Sauvignon?
• Kas Roqueforti juust, Roquefort või rokfoor?
• Miks on võimalik joob Chianti veini = Chiantit, aga üksnes joob Tšiili veini?
• Miks on õige kirjutada Pecorino Romano?
• Kuidas käänata veininime Merlot?
• Kuidas vormistada juustunimetuse mozzarella käändevorme?
• Miks on ploomivein ja leibjuust väikese algustähega?
• Miks tuleb kirjutada pähklijuust, aga Kreeka pähkli juust?
• Mis tähendusvahe on liitsõnal mahevein ja sõnaühendil mahe vein?

Nendele ja paljudele teistele küsimustele leiab huviline vastuse siit.Varasemaid keelenõuandeid lugege keelenõuannete .