Keelenõuande telefonil 631 3731 vastatakse
tööpäeviti kl 9–12 ja 13–17.

Keelenõu saab ka meili teel või kirjaga aadressil
Eesti Keele Instituut, Roosikrantsi 6, 10119 Tallinn.


Keelenõuanded

Afrikaani keelt kõnelevad afrikaanid

28.5.2020
Keelenõuandest on aeg-ajalt küsitud Lõuna-Aafrika Vabariigis elavate peamiselt Madalmaadest pärit buuride järeltulijate kohta, keda eesti sõnaraamatud on seni nimetanud afrikandriteks (ainsuse nimetav afrikander). Sõnakuju afrikandrid oleme laenanud ilmselt saksa keele kaudu, kus see oli veel 20. sajandi esimesel poolel kasutusel ning tänapäeva Duden annab selle rööpvõimalusena, kuigi kasutusest on ta pigem taandunud (vaata siit). d-ga vorm esineb ka selle sõna varaseimates kirjapanekutes afrikaani keeles (vaata siit). Tänapäeval näib see d olevat rahvanimetusest kadunud kõigis keeltes peale eesti keele, seda tajutakse ilmselt vanamoelisena.

Küsimust arutas Emakeele Seltsi keeletoimkond, kes samuti leidis, et nimetus afrikandrid vajaks ajakohastamist. See jääb rööpvõimalusena edasi, aga põhinimetuseks võiks edaspidi olla afrikaanid (mitte afrikaanerid), mis läheb tuletuslikult paremini kokku keelenimetusega afrikaani keel, vrd ka mohikaanid ja mohikaani keel. Seega jääb rahvanimetuse muganduses er-sufiks ära, nii nagu me jätame ära s-lõpu keelenimetusest (Afrikaans).Oh ajad, oh sõnad

30.4.2020
Ühiskonnas toimuv peegeldub alati sõnavaras. Pea poolteise kuuga on tekkinud vajadus iga päev rääkida
hingamisaparaatidest, respiraatoritest, ventilaatoritest ja veel paljust muust, mis seni olid tavainimese jaoks erialaterminid.

Jaanuari keelenõunupus oli juttu koroona kirjapildist, märtsi omas ventilaatorist, hulga nn koroonasõnu leiab Postimehe keelekooli loost. Siinses nupus vaatame koroonaaja sõnavara keelekorralduslikust vaatenurgast.

Ventilaator ja hingamisaparaat. Ventilaator on kõige laiemas tähenduses ventileeriv ehk õhku liigutav ja vahetav seade. Meditsiinis räägitakse kopsude kunstlikust ventilatsioonist ja tuletuslikult saab ventilatsiooniseade olla ventilaator. „Meditsiinisõnastikus“ (ilmunud 2004) on hingamisaparaat, ventilaator ja respiraator esitatud sünonüümidena. Selguse huvides soovitame siiski vähemalt infolehtedel ja ajakirjanduses eelistada üldkeeles tuntud hingamisaparaadi sõna.

Koroona. Peamiselt on küsitud keelenõuandest, kas sobib sõnakuju corona, korona või koroona. Juba juurdunud kuju koroona (mäng ja elektrilahendus) sobib ka viirusenimetusse, seega soovitame kirjutada koroonaviirus. Nii on see ka enamasti käibele läinud. Praegust koroonaviirusest SARS-CoV-2 põhjustatud haigust nimetatakse niisiis koroonaks, ent laialt kasutatakse ka lühendit COVID-19 (lähtub ingliskeelsest sõnaühendist Coronavirus disease, sõna-sõnalt koroonaviiruse haigus). Samuti on küsitud, mis käändes peab olema nakatuma-tegusõna laiend. Viiruse puhul on laiend kaasaütlevas käändes: nakatus koroonaviirusega SARS-CoV-2, nakatus SARS-CoV-2-ga; haiguse puhul sisseütlevas käändes: nakatus koroonasse, nakatus COVID-19-sse.

Kontaktivaba. Kogu meie elu on olnud võimalikult kontaktivaba. Ühest varasemast keelenõunupust on lugeda, et nüüdisaja vaba-sõnad on tekkinud inglise free-ühendite eeskujul. Nii on ka sõna kontaktivaba inglise contact-free otsetõlge ja selle asemel sobib sama hästi öelda ka puutevaba.

Isolatsioon ja karantiin. Mis on nende sõnade tähendusvahe? Isolatsioon tähendab üldkeeles igasugust eraldamist ja eraldi olekut, meditsiinis aga täpsemalt: ümbrusele ohtlike haigete eraldamist (vastavatesse haiglatesse v ruumidesse). Karantiin on muu hulgas nii meditsiini, veterinaaria kui ka põllunduse termin, tähendades (sanitaarseid) abinõusid nakkushaiguste leviku tõkestamiseks, haigestunud ja nakkuskahtlaste olendite, taimede või kaupade teatavaks ajaks eraldamist ja selliseks kinnipidamiseks loodud asutust. Niisiis näeme, et nende sõnade tähendus kattub, nõnda võib julgelt mõlemat sõna kasutada.

Karantiini esitäht kipub segi minema garantii esitähega. Tasub meeles pidada, et garantii tuleb eesti keelde prantsuse sõnast garantie, aga karantiin prantsuse sõnast quarantaine.

Distants tähendab vahekaugust, vahemaad. Hoia distantsi asemel on selgem öelda hoia vahet. Sageli on kuulda ka sotsiaalse distantsi hoidmise vajadusest. Ehk on hea teada, et võõrsõnade leksikon defineerib sotsiaalset distantsi hoopis kui partnerite sotsiaalsest positsioonist, klassi- või grupikuuluvusest olenevat suhtlusvahemaad. Haiguse puhul on selgem öelda näiteks, et järjekorras tuleb hoida kaks meetrit vahet.

Meede. Enamasti on see sõna kasutusel mitmuses: meetmed ja selle tähendus on abinõud. Sageli on kuulda meetmete lõppemisest, ent selgem ja arusaadavam oleks rääkida ikka piirangute lõppemisest.

Järgmise keelenõunupu ajaks loodame olla seljatanud viiruse ja väljunud isolatsioonist.Ventilaator

31.3.2020
Eelmise kuu nõuanne käsitles dekaadi kui rahvusvahelise sõna tähendust, enne seda oli juttu koroonaviiruse kirjapildist. Praegu kuuleme paraku järjest rohkem patsientidest, kel on koroona tõttu hingamisraskused. See on pööranud tähelepanu veel ühe võõrsõna, nimelt ventilaatori tähendusele. 25. märtsi ajalehe järgi oli meie haiglate intensiivraviosakondades 239 töökorras ventilaatorit.

Niinimetatud rahvusvahelised sõnad – tegelikult kuulub iga sõna mingisse keelde, kus tal on oma kirjakuju ja tähendus(ed) – lähtuvad enamasti ladina või kreeka keelest. Eesti keelde on nad ajaloo tõttu jõudnud eelkõige saksa ja vene keele vahendusel. Igas keeles ja kultuuris võib laensõna tähendus omakorda nihkuda ja konkretiseeruda ning tõlkijad teavad, et selliste sõnadega tuleb eriti ette vaadata.

Ladina ventus on 'tuul' ning ventilare 'õhutama, tuulutama, puhuma, vehkima'. Õhu liigutamisega on seotud võõrsõnad ventileerima, ventilatsioon, ventilaator ja ventiil. Ventilaator on kõige laiemas tähenduses ventileeriv ehk õhku liigutav, vahetav seade. Meditsiinis räägitakse kopsude kunstlikust ventilatsioonist, tuletuslikult saaks ventilatsiooniseade olla ventilaator. Ent kui teha kiire katse Google'i pildiotsinguga, siis näiteks eesti ventilaator, vene вентилятор, saksa ventilator, prantsuse ventilateur ja hispaania ventilador annavad ühesuguse pildi, hoopis teise põhitähenduse ja seosega on inglise ventilator ja soome ventilaattori. Eesti ventilaator on inglise keeles harilikult (ventilation) fan ja soome keeles tuuletin.

Wikipedia järgi on inglise argikeeles hingamisaparaadi kohta öeldud ka respirator, ent tänapäeva oskuskeeles käib viimane üksnes hingamisteede kaitsme kohta – just nagu respiraator eesti keeles. Sellegi sõna juured on ladina keeles, kus respirare tähendab '(välja) hingama'.

Soome algupärandile toetuvas „Meditsiinisõnastikus“ (ilmunud 2004) on hingamisaparaat, ventilaator ja respiraator esitatud sünonüümidena. Tartu Ülikooli Kliinikumi infolehel on samamoodi, Põhja-Eesti Regionaalhaigla infolehel mainitakse ainult hingamisaparaati. Selguse huvides võikski vähemalt infolehtedel ja ajakirjanduses eelistada üldkeeles tuntud hingamisaparaadi sõna.

Kriisiolukorras on tähtsaim päästa abivajaja, olgu seadme nimetus milline tahes. Sõnade tähenduse huvitaval teemal mõtiskleda võib aga ikka.

Tiina Leemets


Varasemaid keelenõuandeid lugege keelenõuannete .