Keelenõuande telefonil 631 3731 vastatakse
tööpäeviti kl 9–12 ja 13–17.

Keelenõu saab ka meili teel või kirjaga aadressil
Eesti Keele Instituut, Roosikrantsi 6, 10119 Tallinn.


Keelenõuanded

Millal tulla tööle?

19.3.2018
Kui ma kirjutan avalduses „Soovin töölt puududa 05.–07.03“, millal ma pean siis tööle tulema, kas 7. või 8. märtsil?

„Eesti keele seletav sõnaraamat” ütleb, et sõna „kuni” rõhutab mingi nähtuse või olukorra küündivuse piiri. Sama funktsioon on ka mõttekriipsul, mida on kasutatud tähenduses ’kuni’ (viiendast kuni seitsmenda märtsini). Töölt puudumise avalduses toodud kuupäevad märgivad neid kuupäevi, millal töölt puududa soovitakse. Praegusel juhul soovitakse töölt puududa kolm päeva: 5., 6. ja 7. märtsil. Tööle tuleb tulla 8. märtsil.

Kui ma ütlen ülemusele, et soovin töölt puududa esmaspäevast kolmapäevani, kas ma pean siis tööle tulema kolmapäeval või neljapäeval?

Kui me loeme lauset „Kauplus on lahti esmaspäevast reedeni”, siis tavaliselt järeldame, et kauplusesse tulla saab ka reedel, aga laupäeval on see suletud. Sama üldloogikat võiks rakendada ka muudes olukordades ning tõlgendada alluva soovi nii, et ta puudub töölt kolm päeva ja tuleb tööle neljapäeval.

Tuuli RehemaaSee ja järgmine

5.3.2018
- Olgu, näeme siis järgmisel esmaspäeval.
- Oot-oot, me ju leppisime just kokku, et kohtume sel esmaspäeval?
- Mismoodi sel esmaspäeval? See esmaspäev on ju möödas.


Kummal kõnelejal on õigus? Mõlemal. Osa inimesi tajub aega nädalakaupa, nii et kui juhtub olema pühapäev, oleks „järgmine esmaspäev“ nende jaoks homme, aga „see esmaspäev“ oli nädal aega tagasi. Teised kirjeldavad sõnaga „see“ ajaliselt lähemal olevat päeva, nii et kui täna oleks pühapäev, siis homme oleks nende jaoks kindlasti „see esmaspäev“, mitte „järgmine esmaspäev“.

Sageli tekib küsimus, kumb on „see esmaspäev“ ja kumb „järgmine esmaspäev“, just siis, kui kummagi esmaspäevani on ühepalju päevi – neljapäeval. Sel juhul oleks ühemõttelisem viidata nädalale, nt „praeguse nädala esmaspäeval“, „tuleva nädala esmaspäeval“. Kui aga sõlmitakse kokkuleppeid, on alati kindlam mainida kuupäeva.

Tuuli Rehemaa


Kas Rowlingi teosed või Rowlingu teosed?

19.2.2018
Kuidas käänata võõrnime, mis lõpeb tähejärjendiga -ing? Kas tüvevokaal on -i või -u?

Paljud võõrkohanimed saavad käänamisel tüvevokaaliks -i, nt Rootsi linnad Jönköping : Jönköpingi, Linköping : Linköpingi, Norrköping : Norrköpingi ja Nyköping : Nyköpingi. i-ga käänatakse ka nt nimesid Darling : Darlingi, Darjeeling : Darjeelingi, Lotring : Lotringi. Kõigi nende kohanimede käänamist saab vaadata ÕSi kohanimevalimikust.

Mida aga teha selliste ing-võõrnimedega, mille käänamist ei saa sõnaraamatust uurida?

Ester Kindlam on raamatus „Meie igapäevane keel“ (1976, lk 139) öelnud, et keel püüab teatavatel juhtudel vältida sama täishääliku kordumist. Kui i on tüves juba olemas, on igati loomulik soov käänata nime u-ga. Seetõttu võiks ing-lõpuga nimede puhul aktsepteerida võõrnimele omase i-ga käänamise kõrval ka u-ga käänamist, nt Boeing : Boeingi ~ Boeingu, Empire State Building : Empire State Buildingi ~ Empire State Buildingu, Hawking : Hawkingi ~ Hawkingu, Holding : Holdingi ~ Holdingu, Elling : Ellingi ~ Ellingu, Fielding : Fieldingi ~ Fieldingu, Golding : Goldingi ~ Goldingu, Hafting : Haftingi ~ Haftingu, Harting : Hartingi ~ Hartingu, Lessing : Lessingi ~ Lessingu, Rolling : Rollingi ~ Rollingu, Rowling : Rowlingi ~ Rowlingu.

Argo Mund


Varasemaid keelenõuandeid lugege keelenõuannete arhiivist.