Keelenõuande telefonil 631 3731 vastatakse
tööpäeviti kl 9–12 ja 13–17.

Keelenõu saab ka meili teel või kirjaga aadressil
Eesti Keele Instituut, Roosikrantsi 6, 10119 Tallinn.


Keelenõuanded

Veinide ja juustude õigekiri

23.5.2018
Ajakirja Oma Keel 2018. aasta 1. numbris annab Sirje Mäearu keelenõu veinide ja juustude õigekirja kohta.

• Millest oleneb, kas kirjutada tekstis „Cabernet Sauvignon“ või ’Cabernet Sauvignon’? Kunas on õige Cabernet Sauvignon?
• Kas Roqueforti juust, Roquefort või rokfoor?
• Miks on võimalik joob Chianti veini = Chiantit, aga üksnes joob Tšiili veini?
• Miks on õige kirjutada Pecorino Romano?
• Kuidas käänata veininime Merlot?
• Kuidas vormistada juustunimetuse mozzarella käändevorme?
• Miks on ploomivein ja leibjuust väikese algustähega?
• Miks tuleb kirjutada pähklijuust, aga Kreeka pähkli juust?
• Mis tähendusvahe on liitsõnal mahevein ja sõnaühendil mahe vein?

Nendele ja paljudele teistele küsimustele leiab huviline vastuse siit.Kuidas käänata ic-lõpuga võõrnimesid?

14.5.2018
Võõrnimede ic-lõppu hääldatakse tavaliselt ik-na. Selliseid nimesid sobib käänata u-tüveliselt (nagu ik-lõpuga sõnu kliinik : kliiniku, basiilik : basiiliku, koleerik : koleeriku jt), ent rööpselt on võimalik kaashäälikuga lõppevatele võõrnimedele omane i-ga käänamine.

Keelenõuandest on küsitud järgmiste nimede käänamist:
• Dominic : Dominicu ~ Dominici,
• Frederic : Fredericu ~ Frederici,
• Ecomatic : Ecomaticu ~ Ecomatici,
• Electric : Electricu ~ Electrici,
• Energetic : Energeticu ~ Energetici,
• Honda Civic : Honda Civicu ~ Honda Civici,
• Hotronic : Hotronicu ~ Hotronici,
• Magic : Magicu ~ Magici,
• National Geographic : National Geographicu ~ National Geographici,
• Olympic : Olympicu ~ Olympici,
• Panasonic : Panasonicu ~ Panasonici,
• Republic : Republicu ~ Republici,
• Scandic : Scandicu ~ Scandici,
• Stanford Music : Stanford Musicu ~ Stanford Musici,
• Titanic : Titanicu ~ Titanici,
• Visa Classic : Visa Classicu ~ Visa Classici.

Soovitusel on erandeid. Victoria lühinime Vic tüvevokaal on -i: Vici. Raudteenime Rail Baltic on ESi keeletoimkond soovitanud käänata u-liselt: Rail Balticu.

Argo Mund


Võõrlühendite hääldamisest

16.4.2018
Võõrkeelseid suurtähtlühendeid loetakse eesti keele normi kohaselt.

Kui suurtähtlühendit loetakse tähekaupa veerides, siis hääldatakse võõrlühendi tähti eesti keeles, nt ABS [aa-bee-ess], ATV [aa-tee-vee], BNS [bee-enn-ess], CD [tsee-dee], CNN [tsee-enn-enn], CV [tsee-vee], DVD [dee-vee-dee], EBS [ee-bee-ess], GPS [gee-pee-ess], HIV [haa-ii-vee], ID [ii-dee], LAV [ell-aa-vee], LCD [ell-tsee-dee], MOOC [emm-oo-oo-kaa], NHL [enn-haa-ell], NBA [enn-bee-aa], OECD [oo-ee-tsee-dee], PDF [pee-dee-eff], QSL [kuu-ess-ell], QR [kuu-err], USA [uu-ess-aa], WC [vee-tsee], WHO [vee-haa-oo], WTO [vee-tee-oo].

Kui häälduse poolest sobib, võib suurtähtlühendit lugeda sõnana. Ka siin kehtib sama hääldusreegel: sõna hääldatakse eesti keele päraselt, nt AIESEC [aiesek], EFTA [efta], FIDE [fide], FIFA [fifa], ITIC [itik], ISIC [isik], ISO [iso], LED [leed], NATO [nato]. Mõnda lühendit sobib hääldada nii tähthaaval kui ka sõnana, mõlemad on õiged, nt USA [uu-ess-aa] ja [usa], HEV [haa-ee-vee] ja [hevv], HIV [haa-ii-vee] ja [hivv], IPA [ii-pee-aa] ja [ipa], MOOC [emm-oo-oo-kaa] ja [mook].

Nagu keeles ikka, on ka suurtähtlühendite hulgas erandeid, mida on kujunenud tavaks lugeda lähtekeelepäraselt: BBC [bii-bii-sii], DJ [dii-džei], FBI [eff-bii-ai], CIA [sii-ai-ei]. Erand kinnitab aga reeglit ja pole põhjust hakata juba eestipäraselt loetavaid lühendeid taas originaalkeeles hääldama. Huvitav lugu on lühendiga LIONS, mis tuleb sõnadest Liberty, Intelligence, Our Nation's Safety, aga mida välise sarnasuse tõttu ingliskeelse sõnaga lions ’lõvid’ on hakatud hääldama nagu seda sõna – [laions].

Tiina Leemets kirjutab artiklis „Lühendid igapäevasuhtluses“: „Mõnest akronüümist on aja jooksul saadud reeglikohase kirjapildiga uued sõnad, nt ufo, laser, aids, spaa, vipp ja värske näitena leed (< LED = light-emitting diode ’valgusdiood’). Milline akronüüm sõnaks kujuneb, on ennustamatu, aga kui ta on sõnana hääldatav ja ka üldkeeles sageli kasutatav, on selline muganemine võimalik.“ Soovitan viidatud artiklit lugeda nii neil, kellele ei meenu, mis on akronüüm, kui ka kõigil teistel.

Tuuli RehemaaVarasemaid keelenõuandeid lugege keelenõuannete arhiivist.