Keelenõuande telefonil 631 3731 vastatakse tööpäeviti kl 9–12 ja 13–17.

Keelenõu saab ka meili teel või kirjaga aadressil
Eesti Keele Instituut, Roosikrantsi 6, 10119 Tallinn.


Keelenõuanded

Kuidas nimetada Kohila, Viru-Nigula, Mustla ja Aruküla elanikke?

20.11.2015
Kohila võrkpalliklubi naiskonna kohta on ajakirjanduses kasutatud tuletist kohilannad, mis on mõnedes keelekasutajates tekitanud kahtlust ja kõhklust, kas see on ikka õige tuletis.

Nimest Kohila tuletatud kohilanna ja kohilane on keeleliselt täiesti korrektsed. Kui kolmesilbiline nimi lõpeb la-osisega, kaob tuletises erandlikult nime ja lane-liite piirilt üks la-silp: Haljala > haljalane, Sakala > sakalane, Kabala > kabalane, Kohila > kohilane, Karula > karulane, Viru-Nigula > virunigulane, Kivi-Vigala > kivivigalane.

Tähelepanu – kordan veel, et tegu on erandiga, mis kehtib vaid kolmesilbiliste nimede puhul. Nimetuletiste moodustamise üldine põhimõte on säilitada nime algupärane kuju, isegi kui nimi lõpeb la-silbiga ja tuletisse tekib silbikordus lala. Seega ei ole näiteks Mustla elanik mustlane ega mustlanna, vaid mustlalane või mustlalanna, Keila elanikud on keilalased, Kohtla elanikud kohtlalased, Kärdlas elavad kärdlalased, Soodlas soodlalased, Iidlas iidlalased, Amblas amblalased.

Ka liitsõnalise nimetuletise puhul jääb nimi enne lane-liidet tervikuna alles: Aruküla elanikud on arukülalased, Aruvalla elanikud aruvallalased, Mustjala elanikud mustjalalased, Assamalla elanikud assamallalased, Kunksillas elavad kunksillalased jne.

Tuuli Rehemaa


Viie tuhandes ja viietuhandes

5.11.2015
Arvsõnade kokku-lahkukirjutus käib eesti keeles traditsiooni põhimõttel. Just tava on põhjus, miks kirjutame kokku viisteist, viiskümmend ja viissada, aga lahku viis tuhat, viis miljonit, viis miljardit, sada viis jne.

Tava on olnud seegi, et põhiarvude kohta öeldu maksab ka järgarvude, murdarvude ning arvust saadud ne- ja line-omadussõnade kohta. Kui põhiarvus on näiteks viis sõna, siis on sama palju sõnu ka järg- või murdarvus ja ne-/line-omadussõnas, nt põhiarv viis tuhat viissada viiskümmend viis – järgarv viie tuhande viiesaja viiekümne viies, murdarv viie tuhande viiesaja viiekümne viiendik, ne-omadussõna viie tuhande viiesaja viiekümne viiene.

On siiski üks erandlik rühm: kahest sõnast koosnevaid, põhiarvuna lahku kirjutatavaid järgarve, murdarve ja ne-/line-arvsõnu on kirjutatud nii lahku kui ka kokku. Kokkukirjutus lähtub tuletiste kirjutamise põhimõttest, lahkukirjutus, nagu juba eespool öeldud, arvsõnade kirjutamise omast. Seega: viie tuhandes ~ viietuhandes, viie tuhandik ~ viietuhandik, viie tuhande(li)ne ~ viietuhande(li)ne, poole viiene ~ pooleviiene rong, veerand viiene ~ veerandviiene loeng.

Lahku kirjutama on seesuguseid arvsõnu õpetanud juba Jaan Jõgeveri „Eesti keele grammatika“ 1919. aastal, kokkukirjutuse võimaluse tõi Tiiu Erelti „Eesti ortograafia“ teine trükk 1997. Lugege lisa ajakirjast Õiguskeel.

Maire Raadik
Kümnendad ja kümnendid

23.10.2015
• Kas 29-aastane inimene käib kahekümnendaid või kolmekümnendaid? Aga kas 42-aastane inimene on 40-ndates või 50-ndates? Kas 15-aastane laps on tõesti juba kahekümnendates?

29-aastane käib kolmekümnendaid, aga on kahekümnendates, 42-aastane käib viiekümnendaid, ent on neljakümnendates. 15-aastane on teismeline, mitte kahekümnendates, kuid käib teist kümmet. ÕSi märksõna „kümnes“ näitelause ütleb „Poeg käib kümnendat (on üheksa-aastane)“.

• Mis aastatel olid neljakümnendad? Kas 1935. aasta oli 1940-ndatel? Kas praegu, 2015. aastal on 2010-ndad või 2020-ndad?

Neljakümnendad ehk 1940-ndad olid 1940.–1949. aastani. 1935. aasta jääb 1930-ndatesse. Praegu on meil 2010-ndad ehk 21. sajandi teine kümnend.


Varasemaid keelenõuandeid lugege keelenõuannete arhiivist.