Keelenõuande telefonil 631 3731 vastatakse
tööpäeviti kl 9–12 ja 13–17.

Keelenõu saab ka meili teel või kirjaga aadressil
Eesti Keele Instituut, Roosikrantsi 6, 10119 Tallinn.


Keelenõuanded

Mõned küsimused tänavanimede kohta

11.9.2018
Kui mõeldakse tänavanime, siis kuidas on õige, kas Paljassaare põigis või Paljassaare põigus?
Sõna põik (põiktänav) käänatakse põik : põigu : põiku. Seega on õige kirjutada näiteks
• lao- ja tootmisruumid asuvad Paljassaare põigus
• Haava põigus kasvab karuputke
• juurdepääs krundile on Suur-Sõjamäe põigust
• Jahimehe tee ristub Jahimehe põiguga
• pöörake Hundi teelt Nurme põiku

Kui tänava nimi on Haljas tee, kuidas seda siis käänata?
Kui kohanimi on omadussõna, siis tuleb seda kindlasti koos põhisõnaga käänata: Haljal teel, Haljale teele, pöörake Haljalt teelt vasakule. Samamoodi käänatakse ka Pikal tänaval, Laial tänaval, Uuel tänaval, Kollasel tänaval, Rohelisel tänaval, Punasel tänaval jne.

Kui tänava nimi on Suur tee, siis kas tuleb kirjutada „Suure tee tänaval“?
Ei, kindlasti mitte. Selle nime liigisõna on tee, millele pole vaja lisada veel teist liigisõna. Piisab, kui kirjutada Suurel teel. Samamoodi pole tarvidust kirjutada „mööda Tõnismägi tänavat“ või „mööda Tõnismäe tänavat“, vaid piisab mööda Tõnismäge, sest selle tänavanime liigisõna on mägi. Selliseid tänavanimesid on teisigi, näiteks Olevimägi, Sulevimägi, Trepimägi.

Tuuli Rehemaa


Lemmikutest lemmikumad

23.8.2018
Eesti keeles on sõnu, mida võib kasutada nii nimi- kui ka omadussõnana, nt kõrvast jookseb mäda ja mädad õunad. Selliseid on ka ik-lõpuliste sõnade hulgas, nt abitu hellik ja kiusati hellikut plikat.

Sõna lemmik on seni ÕS-ides esitatud ainult nimisõnana. Tegelik keeletarvitus näitab ka omadussõnalist kasutust. Keelenõuandjatelt on rohkete kokku- ja lahkukirjutusküsimuste (nt kas kirjutada lemmik roog või lemmikroog) kõrval küsitud ka selle sõna võrdlusastmete kohta (nt kas õige on kõige lemmikum või lemmikuim mänguasi). Küsimused osutavad, et inimesed tajuvad lemmikut omadussõnana.

Emakeele Seltsi keeletoimkond arutas asja 13. juunil 2018. a koosolekul ja otsustas möönda sõna lemmik kasutamist ka omadussõnana.

Omadussõnana tarvitamine tähendab, et kui lemmik on sõnaühendis nimisõna täiendiks, tuleb seda nimisõnaga ühildada ehk sobivasse käändesse panna: lemmikud näitlejad (mitte lemmik näitlejad), minu lemmikus raamatus (mitte lemmik raamatus), unistasin lemmikutest roogadest (mitte lemmik roogadest). Liitsõnus jääb lemmik käänamata: lemmiknäitlejad, lemmikraamatus, lemmikroogadest.

Omadussõnastaatus tähendab ka seda, et sõnast saab moodustada võrdlusastmeid: algvõrre lemmik, keskvõrre lemmikum: tema lemmikumad autorid, ülivõrre kõige lemmikum ehk lemmikuim: minu kõige lemmikum ~ lemmikuim aastaaeg.

Sirje Mäearu


Koeratõugude õigekiri

27.6.2018
Eesti keeles tuleb koeratõugude õigekirja puhul silmas pidada kolme keelelist aspekti.

1. Neid koeratõunimetusi, mis on juba aastaid olnud eesti keelde mugandatud, pole mõtet kirjutada võõrkeelsena. Paljud koeratõunimetused on antud ka ÕS-is, näiteks kolli (pole mõtet kirjutada collie, veel vähem püstkirjas collie), terjer (mitte terrier ega terrier), haski (mitte husky ega huski), rotveiler, retriiver, tšau-tšau, pinšer, pointer, šnautser, spits, njuufaundland ehk njuufa jt.

2. Kui koeratõu nimetus pole eesti keelde mugandatud, st nimetuse kirjapilt ei lange hääldusega kokku või nimetuses esineb võõrtähti (nagu c, y või x), siis tuleb tõunimetus kirjutada kursiivis, nt chihuahua, beagle, greyhound, ja käänata neid sõnu ülakomaga: chihuahua’t, beagle’eid. Selliste sõnade kirjutamine püstkirjas on ortograafiareeglite seisukohalt viga.

3. Isikunimed kirjutatakse koeratõugudes suurtähtedega, näiteks Jack Russelli terjer (Suurbritannia kirikuõpetaja John Russelli järgi), Schilleri hagijas (Rootsi taluniku Per Schilleri järgi). Isikunimesid ei kirjutata väiketähega ega mugandata.

Kohanimetäiendeid on loomakasvatajatel ja tõuaretajatel tavaks kirjutada väiketähtedega, nt saksa lambakoer, idaeuroopa lambakoer, inglise setter, vene spanjel, aga üldkeeles sobib ka suurtähega: Saksa lambakoer, Ida-Euroopa lambakoer, Inglise setter, Vene spanjel. Neid kohanimesid, mille kirjapilt hääldusest erineb, tuleb väiketähega kirjutades mugandada, nt Yorkshire’i terjer (üldkeeles) ja jorkširi terjer (erialakeeles).

Tuuli Rehemaa


Varasemaid keelenõuandeid lugege keelenõuannete .