Keelenõuanne soovitab 6


Sõnavara


Maire Raadik, Maailma kõige sõltumatum riik
Maire Raadik, Tehke üks teene!
Sirje Mäearu, Miks kannavad naised läbivalt vaid pükse?
Tiina Leemets, Säravad leedid ja aurav tee
Tiina Leemets, Ajaloost ja argisõjakusest
Maire Raadik, Pole minu tassike teed
Maire Raadik, Keel on teema
Tiina Leemets, Algama, alustama ja algatama
Maire Raadik, Liiga palju liitumist
Tiina Leemets, Kas hoone saab tappa?
Maire Raadik, Mida me usume?
Tiina Leemets, Kui kaua kestab öö?
Tiina Leemets, Päris šeff lugu
Maire Raadik, Piloteerija viimane miil
Tiina Paet, Retooriliselt retoorikast
Argo Mund, Absoluutselt
Argo Mund, Tiina Leemets, Valik inglise sõnade vasteid

Ortograafia


Peeter Päll, Gooti kirja reegleid
Peeter Päll, Vabadus! Wabadus?
Tuuli Rehemaa, š ja ž ei ole surnud
Maire Raadik, Ajaloosündmuste algustäht. Tagasivaade
Peeter Päll, Nõukogude võim
Peeter Päll, Kujundlike (ümberütlevate) nimetuste algustäht. Emakeele Seltsi keeletoimkonna otsus
Maire Raadik, Õpime üritusi kirjutama
Sirje Mäearu, Klaasike veini, tükike juustu
Sirje Mäearu, Viirusenimetuse kirjakuju

Süntaks


Maire Raadik, Nii .. kui ka
Maire Raadik, Vajaduse korral
Maire Raadik, „Keskerakonna toetus on võrdsustunud EKREga“
Sirje Mäearu, Ühildumisnüansse: üks rinnastuses
Sirje Mäearu, Kuidas ühildada lisandit
Sirje Mäearu, Näiteks-tarindid

Sõnamoodustus


Sirje Mäearu, s-lõpuliste nimisõnade liitumisest
Maire Raadik, Sirje Mäearu, Silma nähes, kõrva kuuldes, käe katsudes
Maire Raadik, Sekretär-juhiabi ja lasteaed-algkool
Sirje Mäearu, Mitmest omadussõnast koosnevate üksuste kirjutamine ja käänamine
Sirje Mäearu, Šašlõkine külaline Armeeniast
Sirje Mäearu, Lemmiktoidud ja lemmikud toidud
Tiina Leemets, Küll on kena lauaga
Sirje Mäearu, Kas anoreksiahaige on anoreksik või anorektik?
Tiina Leemets, Masust Põxitini
Tiina Leemets, E-elust E-Eestis

Nimed


Peeter Päll, Miks Pariis, aga mitte Madriid?
Peeter Päll, Miks maanimed muutuvad?
Peeter Päll, Millal sai Eestimaast Eesti?
Peeter Päll, Raudtee Baltik
Peeter Päll, Sirkel samuti ja teised
Tiina Leemets, Kiri võib ka luisata
Peeter Päll, Välismaa võõrkeel

Morfoloogia


Argo Mund, Õpetusi eestlaste eesnimede käänajale
Argo Mund, Kuidas käänata loodussõnalisi eesnimesid?
Peeter Päll, Türile külla Jürile
Peeter Päll, Võõras, kuid siiski oma ehk Uuesti soome nimede käänamisest
Sirje Mäearu, Taimenimetuste kirjutamine ja käänamine(2)
Sirje Mäearu, Kuidas käändub taimenimetus näär?
Sirje Mäearu, Kuidas käändub pillerkaar? Kas nagu vikerkaar?
Maire Raadik, Tainas ja taigen

ÕS, õigekeelsuskäsiraamat ja Emakeele Seltsi keeletoimkond


Maire Raadik, Riigiga koos kasvanud sõnaraamat
Maire Raadik, Uus „Eesti õigekeelsuskäsiraamat“ veebis
Maire Raadik, Emakeele Seltsi keeletoimkonna veerandsajand