Keelenõu leht     AVALEHT     REEGLISTIK

Eesti Keele Instituudi isikunimeandmebaas


A   B   E   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   Z   T   U   V   Õ   Ä   Ö   Ü   
omastavosastavalaleütlevmärkused
VaaksreeglipäraneVaaksiVaaksiVaaksile
VaapreeglipäraneVaabaVaapaVaabale
VaarikreeglipäraneVaarikuVaarikutVaarikule
VaarikasreeglipäraneVaarikaVaarikatVaarikale
VabarnareeglipäraneVabarnaVabarnatVabarnale
VadireeglipäraneVadiVadi(t)Vadile
VagareeglipäraneVagaVaga(t)Vagale
VaganereeglipäraneVagaseVagastVagasele
VaglakesreeglipäraneVaglakeseVaglakestVaglakesele
VaherreeglipäraneVahtraVahtratVahtrale
võimalikVaheriVaheritVaherile
VahersalureeglipäraneVahersaluVahersalu(t)Vahersalule
VahtreeglipäraneVahiVahtiVahile
reeglipäraneVahuVahtuVahule
VahterreeglipäraneVahteriVahteritVahterile
VahtrareeglipäraneVahtraVahtratVahtrale
VaidlareeglipäraneVaidlaVaidlatVaidlale
VaikreeglipäraneVaiguVaikuVaigule
VainreeglipäraneVainuVainuVainule
VainikreeglipäraneVainikuVainikutVainikule
VainoreeglipäraneVainoVainotVainole
VainultreeglipäraneVainultiVainultitVainultile
VakkreeglipäraneVakaVakkaVakale
ValdrereeglipäraneValdreValdretValdrele
ValgereeglipäraneValgeValgetValgele
ValgrereeglipäraneValgreValgretValgrele
ValkreeglipäraneValguValkuValgule
ValterreeglipäraneValtriValtritValtrileEesnimena käändub Valter : Valtri
võimalikValteriValteritValterile
VanaasemereeglipäraneVanaasemeVanaasemetVanaasemele
VarblanereeglipäraneVarblaseVarblastVarblasele
VaresreeglipäraneVareseVarestVaresele
VarikreeglipäraneVarikuVarikutVarikule
VasarreeglipäraneVasaraVasaratVasarale
VaskreeglipäraneVaseVaskeVasele
VeerpalureeglipäraneVeerpaluVeerpalu(t)Veerpalule
VeidermareeglipäraneVeidermaVeidermatVeidermale
VellerandreeglipäraneVellerannaVellerandaVellerannale
VendreeglipäraneVennaVendaVennale
VentreeglipäraneVendiVentiVendile
VentselreeglipäraneVentseliVentselitVentselile
VesilindreeglipäraneVesilinnuVesilinduVesilinnule
VeskireeglipäraneVeskiVeskitVeskile
VeskimägireeglipäraneVeskimäeVeskimägeVeskimäele
VetikreeglipäraneVetikuVetikutVetikule
ViderreeglipäraneVideriVideritViderile
VihalemmreeglipäraneVihalemmaVihalemmaVihalemmale
ViikreeglipäraneViigiViikiViigile
ViilmareeglipäraneViilmaViilmatViilmale
ViinreeglipäraneViinaViinaViinale
ViirareeglipäraneViiraViiratViirale
ViiraltreeglipäraneViiraltiViiraltitViiraltile
ViirgreeglipäraneViiruViirguViirule
ViirlaidreeglipäraneViirlaiuViirlaiduViirlaiule
ViisilehtreeglipäraneViisileheViisilehteViisilehele
ViitameesreeglipäraneViitameheViitameestViitamehele
ViksreeglipäraneViksiViksiViksile
VilkreeglipäraneVilguVilkuVilgule
VillreeglipäraneVilliVilliVillile
reeglipäraneVillaVillaVillale
VillemsonreeglipäraneVillemsoniVillemsoniVillemsonile
VilureeglipäraneViluVilu(t)Vilule
VirkreeglipäraneVirgaVirkaVirgale
VisnapuureeglipäraneVisnapuuVisnapuudVisnapuule
VokkreeglipäraneVokiVokkiVokile
VokkseppreeglipäraneVokksepaVokkseppaVokksepale
VokkseppreeglipäraneVokksepaVokkseppaVokksepale
VolkmannreeglipäraneVolkmanniVolkmanniVolkmannile
VollreeglipäraneVolliVolliVollile
VoltreeglipäraneVoldiVoltiVoldile
VoogreeglipäraneVoogiVoogiVoogile
VooglaidreeglipäraneVooglaiuVooglaiduVooglaiule
VoognereeglipäraneVoogseVoogsetVoogsele
VoolreeglipäraneVooluVooluVoolule
reeglipäraneVooliVooliVoolile
VoolaidreeglipäraneVoolaiuVoolaiduVoolaiule
VoorandreeglipäraneVoorannaVoorandaVoorannaleKäänamine oleneb sellest, kas nime loetakse liit- või lihtsõnana
reeglipäraneVoorandiVooranditVoorandile
VõllireeglipäraneVõlliVõllitVõllile
VõrkreeglipäraneVõrguVõrkuVõrgule
VõsureeglipäraneVõsuVõsu(t)Võsule
VõõrasreeglipäraneVõõraseVõõrastVõõrasele
VähireeglipäraneVähiVähitVähile
VähkreeglipäraneVähiVähkiVähile
VälireeglipäraneVäliVälitVälile
VäljalreeglipäraneVäljaliVäljalitVäljalile
VäljaotsreeglipäraneVäljaotsaVäljaotsaVäljaotsale
VäravasreeglipäraneVäravaseVäravastVäravasele
VärkreeglipäraneVärgiVärkiVärgile
VäärtnõureeglipäraneVäärtnõuVäärtnõuVäärtnõule