Keelenõu leht     AVALEHT     REEGLISTIK

Eesti Keele Instituudi isikunimeandmebaas


A   B   E   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   Z   T   U   V   Õ   Ä   Ö   Ü   
omastavosastavalaleütlevmärkused
LaanreeglipäraneLaaneLaantLaanele
LaanereeglipäraneLaaneLaanetLaanele
LaanemetsreeglipäraneLaanemetsaLaanemetsaLaanemetsale
LaanesreeglipäraneLaaneseLaanestLaanesele
LaansoreeglipäraneLaansoLaansotLaansole
LaansooreeglipäraneLaansooLaansoodLaansoole
LaasreeglipäraneLaasiLaasiLaasile(ka eesnimi)
LaasireeglipäraneLaasiLaasitLaasile
LahkreeglipäraneLahuLahkuLahule
LahtreeglipäraneLaheLahteLahele
LahteinreeglipäraneLahteinaLahteinaLahteinale
võimalikLahteiniLahteiniLahteinile
LaidreeglipäraneLaidiLaidiLaidile
LaikreeglipäraneLaiguLaikuLaigule
LainereeglipäraneLaineLainetLainele
LaipaikreeglipäraneLaipaigaLaipaikaLaipaigale
LaiskreeglipäraneLaisaLaiskaLaisale
võimalikLaiskiLaiskiLaiskile
LaiusreeglipäraneLaiuseLaiustLaiusele
LaksreeglipäraneLaksiLaksiLaksile
reeglipäraneLaksuLaksuLaksule
LampreeglipäraneLambiLampiLambile
LangreeglipäraneLangiLangiLangile
reeglipäraneLanguLanguLangule
LangemetsreeglipäraneLangemetsaLangemetsaLangemetsale
LassreeglipäraneLassiLassiLassile
LattikasreeglipäraneLattikaseLattikastLattikasele
LaudreeglipäraneLauaLaudaLauale
LaukreeglipäraneLauguLaukuLaugule
LaulreeglipäraneLauluLauluLaulule
LaurreeglipäraneLauriLauriLaurile(ka eesnimi)
LaurireeglipäraneLauriLauritLaurile(ka eesnimi)
LaursonreeglipäraneLaursoniLaursonitLaursonile
LeenreeglipäraneLeeniLeeniLeenile(ka eesnimi)
reeglipäraneLeenuLeenuLeenule
LeesmannreeglipäraneLeesmanniLeesmanniLeesmannile
LeesmentreeglipäraneLeesmendiLeesmentiLeesmendile
LeetreeglipäraneLeediLeetiLeedile
LeetsarreeglipäraneLeetsariLeetsaritLeetsarile
LehesmetsreeglipäraneLehesmetsaLehesmetsaLehesmetsale
LehistereeglipäraneLehisteLehistetLehistele
LehtreeglipäraneLeheLehteLehele
LehtlareeglipäraneLehtlaLehtlatLehtlale
LehtmetsreeglipäraneLehtmetsaLehtmetsaLehtmetsale
LehtorgreeglipäraneLehtoruLehtorguLehtorule
LeibreeglipäraneLeivaLeibaLeivale
LeibakreeglipäraneLeibakuLeibakutLeibakule
LeilreeglipäraneLeiliLeiliLeilile
LeisreeglipäraneLeisiLeisiLeisile
LeitudreeglipäraneLeitudiLeituditLeitudile
LeiusreeglipäraneLeiuseLeiustLeiusele
LelumeesreeglipäraneLelumeheLelumeestLelumehele
LemberreeglipäraneLembriLembritLembrile
võimalikLemberiLemberitLemberile
LembergreeglipäraneLembergiLembergiLembergile
LembitreeglipäraneLembituLembitutLembitule(ka eesnimi)
LembitureeglipäraneLembituLembitutLembitule(eesnimi)
LendreeglipäraneLennuLenduLennule
LensmentreeglipäraneLensmendiLensmentiLensmendile
LepalindreeglipäraneLepalinnuLepalinduLepalinnule
LepanereeglipäraneLepaseLepastLepasele
LepanurmreeglipäraneLepanurmeLepanurmeLepanurmele
LepassarreeglipäraneLepassariLepassariLepassarile
LepikreeglipäraneLepikuLepikutLepikule
LeplandreeglipäraneLeplandiLeplandiLeplandile
LepnerreeglipäraneLepneriLepneritLepnerile
LepnurmreeglipäraneLepnurmeLepnurmeLepnurmele
LeppreeglipäraneLepaLeppaLepale
LeppikreeglipäraneLeppikuLeppikutLeppikule
LeppojareeglipäraneLeppojaLeppoja(t)Leppojale
LibereeglipäraneLibeLibetLibele
LiblikreeglipäraneLiblikuLiblikutLiblikule
LigireeglipäraneLigiLigi(t)Ligile
LiikreeglipäraneLiigiLiikiLiigile
LiisreeglipäraneLiisiLiisiLiisile(ka eesnimi)
reeglipäraneLiisuLiisuLiisule
LiisbetreeglipäraneLiisbetiLiisbettiLiisbetile(eesnimi)
LiisireeglipäraneLiisiLiisitLiisile(eesnimi)
LiistreeglipäraneLiistuLiistuLiistule
LiisureeglipäraneLiisuLiisutLiisule(eesnimi)
LiitreeglipäraneLiiduLiituLiidule
LiivreeglipäraneLiiviLiiviLiivile
reeglipäraneLiivaLiivaLiivale
LiivareeglipäraneLiivaLiivatLiivale
LiivakreeglipäraneLiivakuLiivakutLiivakule
LiivamägireeglipäraneLiivamäeLiivamägeLiivamäele
LillreeglipäraneLilleLilleLillele
LillakreeglipäraneLillakuLillakutLillakule
LillemetsreeglipäraneLillemetsaLillemetsaLillemetsale
LillemägireeglipäraneLillemäeLillemägeLillemäele
LilleorgreeglipäraneLilleoruLilleorguLilleorule
LillevälireeglipäraneLilleväljaLilleväljaLilleväljale
LindreeglipäraneLinnuLinduLinnule
LindereeglipäraneLindeLindetLindele
LindjärvreeglipäraneLindjärveLindjärveLindjärvele
LingreeglipäraneLinguLinguLingule
LinkreeglipäraneLingiLinkiLingile
LinnoreeglipäraneLinnoLinnotLinnole
LippreeglipäraneLipiLippiLipile
reeglipäraneLipuLippuLipule
LobjakasreeglipäraneLobjakaLobjakatLobjakale
LohkreeglipäraneLohuLohkuLohule
LoikreeglipäraneLoiguLoikuLoigule
LoitreeglipäraneLoiduLoituLoidule
LokkreeglipäraneLokiLokkiLokile
LompreeglipäraneLombiLompiLombile
LoogreeglipäraneLoogiLoogiLoogile
LoogareeglipäraneLoogaLoogatLoogale
LookreeglipäraneLoogaLookaLoogale
LoopsreeglipäraneLoopsiLoopsiLoopsile
LooritsreeglipäraneLooritsaLooritsatLooritsale
LootreeglipäraneLoodiLootiLoodile
LottreeglipäraneLotiLottiLotile
LubireeglipäraneLubiLubitLubile
LuhareeglipäraneLuhaLuhatLuhale
LuhametsreeglipäraneLuhametsaLuhametsaLuhametsale
LuhatsreeglipäraneLuhatsiLuhatsitLuhatsile
LuhaäärreeglipäraneLuhaääreLuhaäärtLuhaäärele
LuhtreeglipäraneLuhaLuhtaLuhale
LuhteinreeglipäraneLuhteinaLuhteinaLuhteinale
võimalikLuhteiniLuhteiniLuhteinile
LuigereeglipäraneLuigeLuigetLuigele
LuikreeglipäraneLuigeLuikeLuigele
LukareeglipäraneLukaLukatLukale
LukasreeglipäraneLukaseLukastLukasele
LukkreeglipäraneLukuLukkuLukule
reeglipäraneLukiLukkiLukile
LukkseppreeglipäraneLukksepaLukkseppaLukksepale
LumireeglipäraneLumeLundLumele
võimalikLumiLumi(t)Lumile
LumistereeglipäraneLumisteLumistetLumistele
LutsreeglipäraneLutsuLutsuLutsule
LuudreeglipäraneLuuaLuudaLuuale
LuukreeglipäraneLuugiLuukiLuugile
LuukasreeglipäraneLuukaLuukastLuukale(eesnimi)
reeglipäraneLuukaseLuukastLuukasele
LõhmusreeglipäraneLõhmuseLõhmustLõhmusele
LõokereeglipäraneLõokeseLõokestLõokesele
LõokenereeglipäraneLõokeseLõokestLõokesele
LõppreeglipäraneLõpuLõppuLõpule
LõukreeglipäraneLõuguLõukuLõugule
LätereeglipäraneLätteLätetLättele
LättreeglipäraneLätiLättiLätile
LättemägireeglipäraneLättemäeLättemägeLättemäele
LäänereeglipäraneLääneLäänetLäänele
LäänemägireeglipäraneLäänemäeLäänemägeLäänemäele
LäätsreeglipäraneLäätseLäätseLäätsele