Keelenõu leht     AVALEHT     REEGLISTIK

Eesti Keele Instituudi isikunimeandmebaas


A   B   E   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   Z   T   U   V   Õ   Ä   Ö   Ü   
omastavosastavalaleütlevmärkused
RaadikreeglipäraneRaadikuRaadikutRaadikule
RaagreeglipäraneRaagiRaagiRaagile
RaamreeglipäraneRaamiRaamiRaamile
RaamatreeglipäraneRaamatuRaamatutRaamatule
RaasukereeglipäraneRaasukeseRaasukestRaasukesele
RahkemareeglipäraneRahkemaRahkematRahkemale
RahnureeglipäraneRahnuRahnutRahnule
RaidreeglipäraneRaidiRaidiRaidile
RaidmareeglipäraneRaidmaRaidmatRaidmale
RaikreeglipäraneRaigiRaikiRaigile
RaitreeglipäraneRaiduRaituRaidule(eesnimi)
reeglipäraneRaidaRaitaRaidale
võimalikRaidiRaitiRaidile
RaitviirreeglipäraneRaitviiruRaitviiruRaitviirule
RajareeglipäraneRajaRaja(t)Rajale
RajurreeglipäraneRajuriRajuritRajurile
RandreeglipäraneRannaRandaRannale
RandlainereeglipäraneRandlaineRandlainetRandlainele
RandlanereeglipäraneRandlaseRandlastRandlasele
RandloreeglipäraneRandloRandlotRandlole
RandlooreeglipäraneRandlooRandloodRandloole
RandmareeglipäraneRandmaRandmatRandmale
RandmaareeglipäraneRandmaaRandmaadRandmaale
RandmerreeglipäraneRandmeriRandmeritRandmerile
RandmerireeglipäraneRandmereRandmerdRandmerele
RandojareeglipäraneRandojaRandoja(t)Randojale
RandveerreeglipäraneRandveeruRandveeruRandveerule
RandverereeglipäraneRandvereRandveretRandverele
RandvälireeglipäraneRandväljaRandväljaRandväljale
RannaleetreeglipäraneRannaleediRannaleetiRannaleedile
RannameesreeglipäraneRannameheRannameestRannamehele
RannamägireeglipäraneRannamäeRannamägeRannamäele
RannavälireeglipäraneRannaväljaRannaväljaRannaväljale
RatasreeglipäraneRattaRatastRattale
võimalikRataseRatastRatasele
RatasepreeglipäraneRatasepaRataseppaRatasepale
RattreeglipäraneRatiRattiRatile
RaudreeglipäraneRauaRaudaRauale
RaudkeppreeglipäraneRaudkepiRaudkeppiRaudkepile
RaudlinnreeglipäraneRaudlinnaRaudlinnaRaudlinnale
RaudmeesreeglipäraneRaudmeheRaudmeestRaudmehele
RaudsaarreeglipäraneRaudsaareRaudsaartRaudsaarele
RaudsepreeglipäraneRaudsepaRaudseppaRaudsepale
RaudseppreeglipäraneRaudsepaRaudseppaRaudsepale
RaudsikreeglipäraneRaudsikuRaudsikutRaudsikule
RaukreeglipäraneRaugaRaukaRaugale
võimalikRaugiRaukiRaugile
RebanereeglipäraneRebaseRebastRebasele
ReedikreeglipäraneReedikuReedikutReedikule
ReekreeglipäraneReegiReekiReegile
ReenumägireeglipäraneReenumäeReenumägeReenumäele
ReetreeglipäraneReedaReetaReedale
ReetreeglipäraneReedaReetaReedale(eesnimi)
reeglipäraneReeduReetuReedule
RehereeglipäraneReheRehetRehele
ReikopreeglipäraneReikopiReikoppiReikopile
reeglipäraneReikopiReikopitReikopile
ReimanreeglipäraneReimaniReimanitReimanile
ReimandreeglipäraneReimandiReimanditReimandile
ReimannreeglipäraneReimanniReimanniReimannile
ReinreeglipäraneReinuReinuReinule
ReinasreeglipäraneReinaseReinastReinasele
ReinekreeglipäraneReinekiReinekitReinekile
ReinomägireeglipäraneReinomäeReinomägeReinomäele
ReinsalureeglipäraneReinsaluReinsalu(t)Reinsalule
ReintopreeglipäraneReintopiReintoppiReintopile
ReinvartreeglipäraneReinvardiReinvartiReinvardile
ReitelreeglipäraneReiteliReitelitReitelile
ReivartreeglipäraneReivardiReivartiReivardile
RemmelreeglipäraneRemmeliRemmelitRemmelile
RemmelgreeglipäraneRemmelgaRemmelgatRemmelgale
RihoreeglipäraneRihoRiho(t)Rihole(eesnimi)
RiikojareeglipäraneRiikojaRiikoja(t)Riikojale
RiinreeglipäraneRiiniRiiniRiinile(eesnimi)
reeglipäraneRiinuRiinuRiinule
RiisalureeglipäraneRiisaluRiisalu(t)Riisalule
RiitreeglipäraneRiidaRiitaRiidale
RiitmurureeglipäraneRiitmuruRiitmuru(t)Riitmurule
RinkreeglipäraneRingiRinkiRingile
RinnereeglipäraneRinneRinnetRinnele
RistimägireeglipäraneRistimäeRistimägeRistimäele
RistkokreeglipäraneRistkokiRistkokkiRistkokile
RistpalureeglipäraneRistpaluRistpalu(t)Ristpalule
RohelendreeglipäraneRohelennuRohelenduRohelennule
RohtreeglipäraneRohuRohtuRohule
RohtlareeglipäraneRohtlaRohtlatRohtlale
RokkreeglipäraneRokaRokkaRokale
RonkreeglipäraneRongaRonkaRongale
RontreeglipäraneRondiRontiRondile
RookäärreeglipäraneRookääruRookääruRookäärule
RoometsreeglipäraneRoometsaRoometsaRoometsale
RooneemreeglipäraneRooneemeRooneemeRooneemele
RoosreeglipäraneRoosiRoosiRoosile
RoosaarreeglipäraneRoosaareRoosaartRoosaarele
RoosireeglipäraneRoosiRoositRoosile
RoosilehtreeglipäraneRoosileheRoosilehteRoosilehele
RoosimäereeglipäraneRoosimäeRoosimäedRoosimäele
RoosimägireeglipäraneRoosimäeRoosimägeRoosimäele
RootsreeglipäraneRootsuRootsuRootsule
reeglipäraneRootsiRootsiRootsile
RootslanereeglipäraneRootslaseRootslastRootslasele
RosenbergreeglipäraneRosenbergiRosenbergiRosenbergile
RosinreeglipäraneRosinaRosinatRosinale
RummreeglipäraneRummuRummuRummule
reeglipäraneRummiRummiRummile
RuttreeglipäraneRutiRuttiRutile(eesnimi)
RuukelreeglipäraneRuukeliRuukelitRuukelile
RuulreeglipäraneRuuliRuuliRuulile
RuusreeglipäraneRuusiRuusiRuusile
RuuspõldreeglipäraneRuuspõlluRuuspõlduRuuspõllule
RõigasreeglipäraneRõikaRõigastRõikale
võimalikRõigaseRõigastRõigasele
RõivasreeglipäraneRõivaRõivastRõivale
võimalikRõivaseRõivastRõivasele
RõukreeglipäraneRõuguRõukuRõugule
RõõmreeglipäraneRõõmuRõõmuRõõmule
RõõmusreeglipäraneRõõmuseRõõmustRõõmusele
RäimreeglipäraneRäimeRäimeRäimele
RänkreeglipäraneRängaRänkaRängale
RätsepreeglipäraneRätsepaRätsepatRätsepale
RätseppreeglipäraneRätsepaRätseppaRätsepale
RääkreeglipäraneRääguRääkuRäägule
RünkreeglipäraneRüngaRünkaRüngale
RüütelreeglipäraneRüütliRüütlitRüütlile
RüütlireeglipäraneRüütliRüütlitRüütlile