Keelenõu leht     AVALEHT     REEGLISTIK

Eesti Keele Instituudi isikunimeandmebaas


A   B   E   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   Z   T   U   V   Õ   Ä   Ö   Ü   
omastavosastavalaleütlevmärkused
TaalreeglipäraneTaaliTaaliTaalile
TagavälireeglipäraneTagaväljaTagaväljaTagaväljale
TahkreeglipäraneTahuTahkuTahule
TalireeglipäraneTaliTali(t)Talile
TallermareeglipäraneTallermaTallermatTallermale
TallermaareeglipäraneTallermaaTallermaadTallermaale
TallmeisterreeglipäraneTallmeistriTallmeistritTallmeistrile
TaltsreeglipäraneTaltsiTaltsiTaltsile
TalumeesreeglipäraneTalumeheTalumeestTalumehele
TalvereeglipäraneTalveTalvetTalvele
TalvetreeglipäraneTalvetiTalvetitTalvetile
TalvikreeglipäraneTalvikuTalvikutTalvikule
TambergreeglipäraneTambergiTambergiTambergile
TamjärvreeglipäraneTamjärveTamjärveTamjärvele
TammreeglipäraneTammeTammeTammele
TammarureeglipäraneTammaruTammaru(t)Tammarule
TammereeglipäraneTammeTammetTammele
TammearureeglipäraneTammearuTammearu(t)Tammearule
TammekändreeglipäraneTammekännuTammekänduTammekännule
TammelehtreeglipäraneTammeleheTammelehteTammelehele
TammemägireeglipäraneTammemäeTammemägeTammemäele
TammeorgreeglipäraneTammeoruTammeorguTammeorule
TammepõldreeglipäraneTammepõlluTammepõlduTammepõllule
TammikreeglipäraneTammikuTammikutTammikule
TamminereeglipäraneTammiseTammistTammisele
TammistreeglipäraneTammistiTammistitTammistile
TammjärvreeglipäraneTammjärveTammjärveTammjärvele
TammpõldreeglipäraneTammpõlluTammpõlduTammpõllule
TampreeglipäraneTambiTampiTambile
TamsarreeglipäraneTamsariTamsaritTamsarile
TarkreeglipäraneTargaTarkaTargale
TaroreeglipäraneTaroTaro(t)Tarole
TartesreeglipäraneTarteseTartestTartesele
TasanereeglipäraneTasaseTasastTasasele
TavastreeglipäraneTavastiTavastitTavastile
TedderreeglipäraneTedderiTedderitTedderile
TederreeglipäraneTedreTetreTedrele
võimalikTederiTederitTederile
TeearureeglipäraneTeearuTeearu(t)Teearule
TeemantreeglipäraneTeemandiTeemantiTeemandile
TeesalureeglipäraneTeesaluTeesalu(t)Teesalule
TehverreeglipäraneTehvriTehvritTehvrile
võimalikTehveriTehveritTehverile
TelgmareeglipäraneTelgmaTelgmatTelgmale
TelgmaareeglipäraneTelgmaaTelgmaadTelgmaale
TellikreeglipäraneTellikuTellikutTellikule
TellingreeglipäraneTellinguTellingutTellingule
TennoreeglipäraneTennoTennotTennole
TeppreeglipäraneTepiTeppiTepile
TerasreeglipäraneTeraseTerastTerasele
TerasmeesreeglipäraneTerasmeheTerasmeestTerasmehele
TiganereeglipäraneTigaseTigastTigasele
TiganikreeglipäraneTiganikuTiganikkuTiganikule
TihanereeglipäraneTihaseTihastTihasele
TiidoleppreeglipäraneTiidolepaTiidoleppaTiidolepale
TiikreeglipäraneTiigiTiikiTiigile
TiislerreeglipäraneTiisleriTiisleritTiislerile
TiitreeglipäraneTiiduTiituTiidule(ka eesnimi)
TiitsreeglipäraneTiitsuTiitsuTiitsule
TikerberreeglipäraneTikerberiTikerberiTikerberile
TikkreeglipäraneTikuTikkuTikule
TilgareeglipäraneTilgaTilgatTilgale
TilkreeglipäraneTilgaTilkaTilgale
TillmannreeglipäraneTillmanniTillmanniTillmannile
TimmreeglipäraneTimmiTimmiTimmile
TintreeglipäraneTindiTintiTindile
TippreeglipäraneTipuTippuTipule
TirmanreeglipäraneTirmaniTirmanitTirmanile
TirureeglipäraneTiruTiru(t)Tirule
TobrelutsreeglipäraneTobrelutsuTobrelutsuTobrelutsule
TohverreeglipäraneTohvriTohvritTohvrile
võimalikTohveriTohveritTohverile
TolkreeglipäraneTolgiTolkiTolgile
TollireeglipäraneTolliTollitTollile
TolmoffreeglipäraneTolmofiTolmoffiTolmofile
TomreeglipäraneTomiTomiTomile(eesnimi)
TombakreeglipäraneTombakuTombakutTombakule
TomingasreeglipäraneTomingaTomingatTomingale
TompreeglipäraneTombuTompuTombule
võimalikTombiTompiTombile
TomsonreeglipäraneTomsoniTomsonitTomsonile
ToolreeglipäraneTooliTooliToolile
ToomreeglipäraneToomiToomiToomile
ToomasreeglipäraneToomaToomastToomale(eesnimi)
reeglipäraneToomaseToomastToomasele
ToomereeglipäraneToomeToometToomele
ToomingreeglipäraneToomingaToomingatToomingale
ToomingasreeglipäraneToomingaToomingatToomingale
ToomsalureeglipäraneToomsaluToomsalu(t)Toomsalule
ToopreeglipäraneToobiToopiToobile
TootsreeglipäraneTootsiTootsiTootsile
TreireeglipäraneTreiTreidTreile
TreialreeglipäraneTreialiTreialitTreialile
TreierreeglipäraneTreieriTreieritTreierile
TriinreeglipäraneTriinuTriinuTriinule(eesnimi)
reeglipäraneTriiniTriiniTriinile
TriinureeglipäraneTriinuTriinutTriinule(eesnimi)
TrikkelreeglipäraneTrikliTriklitTriklile
võimalikTrikkeliTrikkelitTrikkelile
TrompreeglipäraneTrombiTrompiTrombile
TroppreeglipäraneTropiTroppiTropile
TrumsireeglipäraneTrumsiTrumsitTrumsile
TruureeglipäraneTruuTruudTruule
TruumaareeglipäraneTruumaaTruumaadTruumaale
TruusreeglipäraneTruusiTruusiTruusile
TsirkreeglipäraneTsirguTsirkuTsirgule
TubinreeglipäraneTubinaTubinatTubinale
TuhkreeglipäraneTuhaTuhkaTuhale
TuiskreeglipäraneTuisuTuiskuTuisule
TulminreeglipäraneTulminiTulminitTulminile
TulpreeglipäraneTulbiTulpiTulbile
TungalreeglipäraneTunglaTungaltTunglale
TurireeglipäraneTuriTuritTurile
TurskreeglipäraneTursaTurskaTursale
TuttreeglipäraneTutiTuttiTutile
TuulreeglipäraneTuuleTuultTuulele
TuulikreeglipäraneTuulikuTuulikutTuulikule
TuulikereeglipäraneTuulikeseTuulikestTuulikesele(eesnimi)
TuulingreeglipäraneTuulinguTuulingutTuulingule
TuurreeglipäraneTuuriTuuriTuurile
reeglipäraneTuuraTuuraTuurale
TuvikereeglipäraneTuvikeseTuvikestTuvikesele
TuvikenereeglipäraneTuvikeseTuvikestTuvikesele
TõeleidreeglipäraneTõeleiuTõeleiduTõeleiule
TõhkreeglipäraneTõhuTõhkuTõhule
TõldreeglipäraneTõllaTõldaTõllale
TõnismannreeglipäraneTõnismanniTõnismanniTõnismannile
TõnissonreeglipäraneTõnissoniTõnissoniTõnissonile
TõnissooreeglipäraneTõnissooTõnissoodTõnissoole
TõnspoegreeglipäraneTõnspojaTõnspoegaTõnspojale
TõnureeglipäraneTõnuTõnu(t)Tõnule(eesnimi)
TähtreeglipäraneTäheTähteTähele
TähtsalureeglipäraneTähtsaluTähtsalu(t)Tähtsalule
TürkreeglipäraneTürgiTürkiTürgile
TürksonreeglipäraneTürksoniTürksonitTürksonile
TüvireeglipäraneTüveTüveTüvele