Keelenõu leht     AVALEHT     REEGLISTIK

Eesti Keele Instituudi isikunimeandmebaas


A   B   E   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   Z   T   U   V   Õ   Ä   Ö   Ü   
omastavosastavalaleütlevmärkused
MaaleppreeglipäraneMaalepaMaaleppaMaalepale
MaalinnreeglipäraneMaalinnaMaalinnaMaalinnale
MaanurmreeglipäraneMaanurmeMaanurmeMaanurmele
MaarandreeglipäraneMaarannaMaarandaMaarannaleKäänamine oleneb sellest, kas nime loetakse liit- või lihtsõnana
reeglipäraneMaarandMaarandiMaarandit
MaaringreeglipäraneMaaringuMaaringutMaaringuleKäänamine oleneb sellest, kas nime loetakse liit- või lihtsõnana
reeglipäraneMaaringiMaaringiMaaringile
MaasikreeglipäraneMaasikuMaasikutMaasikule
MaasikasreeglipäraneMaasikaMaasikatMaasikale
MadereeglipäraneMadeMadetMadele
MadisereeglipäraneMadiseMadisetMadisele
MadissonreeglipäraneMadissoniMadissoniMadissonile
MadissooreeglipäraneMadissooMadissoodMadissoole
MagusreeglipäraneMagusaMagusatMagusale
MaireeglipäraneMaiMaidMaile(eesnimi)
reeglipäraneMaieMaietMaiele
MaidlareeglipäraneMaidlaMaidlatMaidlale
MaiereeglipäraneMaieMaietMaiele(eesnimi)
MaitreeglipäraneMaiduMaituMaidule(eesnimi)
MalkreeglipäraneMalgaMalkaMalgale
võimalikMalgiMalkiMalgile
MallreeglipäraneMalleMalleMallele(eesnimi)
MallereeglipäraneMalleMalletMallele(eesnimi)
MallenereeglipäraneMalleseMallestMallesele
MaltsreeglipäraneMaltsaMaltsaMaltsale
MandreeglipäraneMandiMandiMandile
MandelreeglipäraneMandliMandlitMandlile
võimalikMandeliMandelitMandelile
MaranreeglipäraneMaranaMaranatMaranale
võimalikMaraniMaranitMaranile
MarereeglipäraneMareMaretMarele(eesnimi)
MarekreeglipäraneMarekiMarekitMarekile(eesnimi)
reeglipäraneMarekuMarekutMarekule
MargaretreeglipäraneMargaretiMargarettiMargaretile(eesnimi)
MargusreeglipäraneMarguseMargustMargusele(ka eesnimi)
MarireeglipäraneMariMari(t)Marile(eesnimi)
MariannreeglipäraneMarianniMarianniMariannile(eesnimi)
reeglipäraneMarianneMarianneMariannele
MariannereeglipäraneMarianneMariannetMariannele(eesnimi)
MaripuureeglipäraneMaripuuMaripuudMaripuule
MarisreeglipäraneMariseMaristMarisele(eesnimi)
MaritreeglipäraneMaritiMarititMaritile(eesnimi)
MarkreeglipäraneMargiMarkiMargileEesnimi Mark : Margi, ingliskeelset võib käänata ka Mark : Marki
reeglipäraneMargaMarkaMargale
MarkusreeglipäraneMarkuseMarkustMarkusele
MartreeglipäraneMardiMartiMardile(eesnimi)
MartinreeglipäraneMartiniMartinitMartinile
MartinsonreeglipäraneMartinsoniMartinsoniMartinsonile
MatsinreeglipäraneMatsiniMatsinitMatsinile
MattreeglipäraneMatiMattiMatile
MeelikereeglipäraneMeelikeseMeelikestMeelikesele(eesnimi)
MeierreeglipäraneMeieriMeieritMeierile
MeiesaarreeglipäraneMeiesaareMeiesaartMeiesaarele
MeisterreeglipäraneMeistriMeistritMeistrile
võimalikMeisteriMeisteritMeisterile
MeosreeglipäraneMeoseMeostMeosele
MerenäkkreeglipäraneMerenäkiMerenäkkiMerenäkile
MerireeglipäraneMereMerdMerele
MerikereeglipäraneMerikeseMerikestMerikesele(eesnimi)
MerilareeglipäraneMerilaMerilatMerilale
MeriniitreeglipäraneMeriniiduMeriniituMeriniidule
MeriorgreeglipäraneMerioruMeriorguMeriorule
MerirandreeglipäraneMerirannaMerirandaMerirannale
MeritsreeglipäraneMeritsaMeritsatMeritsale
MesireeglipäraneMesiMesi(t)Mesile
MesilanereeglipäraneMesilaseMesilastMesilasele
MetsreeglipäraneMetsaMetsaMetsale
MetsareeglipäraneMetsaMetsatMetsale
MetsamärtreeglipäraneMetsamärdiMetsamärtiMetsamärdile
MetsaorgreeglipäraneMetsaoruMetsaorguMetsaorule
MetsarreeglipäraneMetsariMetsaritMetsarile
MetsikreeglipäraneMetsikuMetsikutMetsikule
MetsmägireeglipäraneMetsmäeMetsmägeMetsmäele
MettreeglipäraneMetiMettiMetile
MichelsonreeglipäraneMichelsoniMichelsoniMichelsonile
MihkelreeglipäraneMihkliMihklitMihklile(eesnimi)
MiilitsreeglipäraneMiilitsaMiilitsatMiilitsale
MikkreeglipäraneMikuMikkuMikule(ka eesnimi)
MikoffreeglipäraneMikofiMikoffiMikofile
MilderreeglipäraneMilderiMilderitMilderile
MillerreeglipäraneMilleriMilleritMillerile
MirekreeglipäraneMirekiMirekitMirekile(eesnimi)
reeglipäraneMirekuMirekutMirekule
MirtelreeglipäraneMirtliMirtlitMirtlile(eesnimi)
MittreeglipäraneMitiMittiMitile
MoorreeglipäraneMooriMooriMoorile
MoorareeglipäraneMooraMooratMoorale
MudalompreeglipäraneMudalombiMudalompiMudalombile
MuhkreeglipäraneMuhuMuhkuMuhule
MuldreeglipäraneMullaMuldaMullale
MuldmareeglipäraneMuldmaMuldmatMuldmale
MuldmaareeglipäraneMuldmaaMuldmaadMuldmaale
MurakasreeglipäraneMurakaMurakatMurakale
MurdreeglipäraneMurru MurduMurrule
MurureeglipäraneMuruMuru(t)Murule
MustreeglipäraneMustaMustaMustale
MustonenreeglipäraneMustoneniMustoneniMustonenileVõib käänata nagu võõrnime või nagu eesti ne-liitelist sõna
reeglipäraneMustoseMustostMustosele
MuttreeglipäraneMutiMuttiMutile
MõtsreeglipäraneMõtsaMõtsaMõtsale
MõttusreeglipäraneMõttuseMõttustMõttusele
MäereeglipäraneMäeMäedMäele
MäeküngasreeglipäraneMäekünkaMäeküngastMäekünkale
MäeltsemeesreeglipäraneMäeltsemeheMäeltsemeestMäeltsemehele
MäeorgreeglipäraneMäeoruMäeorguMäeorule
MäeotsreeglipäraneMäeotsaMäeotsaMäeotsale
MäesalureeglipäraneMäesaluMäesalu(t)Mäesalule
MäeverereeglipäraneMäevereMäeveretMäeverele
MägerreeglipäraneMägraMäkraMägrale
võimalikMägeriMägeritMägerile
MägireeglipäraneMäeMägeMäele
võimalikMägiMägi(t)Mägile
MälkreeglipäraneMälguMälkuMälgule
MändreeglipäraneMänniMändiMännile
MändlareeglipäraneMändlaMändlatMändlale
MändsaarreeglipäraneMändsaareMändsaartMändsaarele
MännikreeglipäraneMännikuMännikutMännikule
MännistereeglipäraneMännisteMännistetMännistele
MärtreeglipäraneMärdiMärtiMärdile(eesnimi)
MätasreeglipäraneMättaMätastMättale
võimalikMätaseMätastMätasele
MölderreeglipäraneMöldriMöldritMöldrile
võimalikMölderiMölderitMölderile
MöldrireeglipäraneMöldriMöldritMöldrile
MürkreeglipäraneMürgiMürkiMürgile
MüürreeglipäraneMüüriMüüriMüürile
MüüripealreeglipäraneMüüripealiMüüripealiMüüripealile
MüüriseppreeglipäraneMüürisepaMüüriseppaMüürisepale
MüürseppreeglipäraneMüürsepaMüürseppaMüürsepale