Keelenõu leht     AVALEHT     REEGLISTIK

Eesti Keele Instituudi isikunimeandmebaas


A   B   E   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   Z   T   U   V   Õ   Ä   Ö   Ü   
omastavosastavalaleütlevmärkused
OdamusreeglipäraneOdamuseOdamustOdamusele
OderreeglipäraneOdraOtraOdrale
võimalikOderiOderitOderile
OhakasreeglipäraneOhakaOhakatOhakale
OjareeglipäraneOjaOja(t)Ojale
OjalareeglipäraneOjalaOjalatOjalale
OjamäereeglipäraneOjamäeOjamäedOjamäele
OjapreeglipäraneOjapiOjapitOjapile
OjapervreeglipäraneOjaperveOjaperveOjapervele
OjapõldreeglipäraneOjapõlluOjapõlduOjapõllule
OjasildreeglipäraneOjasillaOjasildaOjasillale
OjastereeglipäraneOjasteOjastetOjastele
OkasreeglipäraneOkkaOkastOkkale
võimalikOkaseOkastOkasele
OkkreeglipäraneOkiOkkiOkile
OksreeglipäraneOksaOksaOksale
OleskreeglipäraneOleskiOleskitOleskile
OllereeglipäraneOlleOlletOllele
OltreeglipäraneOldiOltiOldile
OlterreeglipäraneOlteriOlteritOlterile
OlvetreeglipäraneOlvetiOlvetitOlvetile
OopkaupreeglipäraneOopkaubaOopkaupaOopkaubale
OrasreeglipäraneOraseOrastOrasele
OravreeglipäraneOravaOravatOravale
OrgreeglipäraneOruOrguOrule
OrglareeglipäraneOrglaOrglatOrglale
OroreeglipäraneOroOro(t)Orole
OrroreeglipäraneOrroOrrotOrrole
OtsreeglipäraneOtsaOtsaOtsale
OtsareeglipäraneOtsaOtsatOtsale
OtsaltreeglipäraneOtsaltiOtsaltitOtsaltile
OttreeglipäraneOtiOttiOtile(ka eesnimi)