Keelenõu leht     AVALEHT     REEGLISTIK

Eesti Keele Instituudi isikunimeandmebaas


A   B   E   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   Z   T   U   V   Õ   Ä   Ö   Ü   
omastavosastavalaleütlevmärkused
SaabasreeglipäraneSaapaSaabastSaapale
võimalikSaabaseSaabastSaabasele
SaagreeglipäraneSaeSaagiSaele
võimalikSaagiSaagiSaagile
SaagpakkreeglipäraneSaagpakuSaagpakkuSaagpakule
SaarreeglipäraneSaareSaartSaarele
SaarereeglipäraneSaareSaaretSaarele
SaaremägireeglipäraneSaaremäeSaaremägeSaaremäele
SaarniitreeglipäraneSaarniiduSaarniituSaarniidule
SaarsoreeglipäraneSaarsoSaarsotSaarsole
SaatreeglipäraneSaadiSaatiSaadile
SadamreeglipäraneSadamaSadamatSadamale
SadrakreeglipäraneSadrakiSadrakitSadrakile
SahkreeglipäraneSahaSahkaSahale
SakkreeglipäraneSakiSakkiSakile
SaksreeglipäraneSaksaSaksaSaksale
SaksniitreeglipäraneSaksniiduSaksniituSaksniidule
SalkreeglipäraneSalgaSalkaSalgale
reeglipäraneSalguSalkuSalgule
SalureeglipäraneSaluSalu(t)Salule
SalumreeglipäraneSalumiSalumitSalumile
SalumetsreeglipäraneSalumetsaSalumetsaSalumetsale
SalumäereeglipäraneSalumäeSalumäedSalumäele
SaluorgreeglipäraneSaluoruSaluorguSaluorule
SalurireeglipäraneSaluriSaluritSalurile
SammreeglipäraneSammuSammuSammule
SammalreeglipäraneSamblaSammaltSamblale
SanderreeglipäraneSandriSandritSandrileEesnimena käändub Sander : Sandri
reeglipäraneSanderiSanderitSanderile
SappreeglipäraneSapiSappiSapile
SarapreeglipäraneSarapiSarapitSarapile
SarapureeglipäraneSarapuSaraputSarapule
SarapuureeglipäraneSarapuuSarapuudSarapuule
SarvreeglipäraneSarveSarveSarvele
SaukreeglipäraneSaugiSaukiSaugile
SaulreeglipäraneSauliSauliSaulile
SaulepreeglipäraneSaulepiSaulepitSaulepile
SaviaukreeglipäraneSaviauguSaviaukuSaviaugule
SavisaarreeglipäraneSavisaareSavisaartSavisaarele
SebastianreeglipäraneSebastianiSebastianiSebastianile(eesnimi)
reeglipäraneSebastianiSebastianitSebastianile
SeederreeglipäraneSeedriSeedritSeedrile
võimalikSeederiSeederitSeederile
SekkreeglipäraneSekiSekkiSekile
SelgreeglipäraneSeljaSelgaSeljale
SepareeglipäraneSepaSepatSepale
SeppreeglipäraneSepaSeppaSepale
SesterreeglipäraneSesteriSesteritSesterile
SestverkreeglipäraneSestvergiSestverkiSestvergile
SibritsreeglipäraneSibritsaSibritsatSibritsale
SibulreeglipäraneSibulaSibulatSibulale
SiffreeglipäraneSifiSiffiSifile
SigridreeglipäraneSigridiSigriditSigridile(eesnimi)
SigritreeglipäraneSigritiSigrititSigritile(eesnimi)
SihiveerreeglipäraneSihiveereSihiveertSihiveerele
SihverreeglipäraneSihvriSihvritSihvrile
võimalikSihveriSihveritSihverile
SiigreeglipäraneSiiaSiigaSiiale
SiimreeglipäraneSiimuSiimuSiimule
SiimannreeglipäraneSiimanniSiimanniSiimannile
SiimerreeglipäraneSiimeriSiimeritSiimerile
SiimpoegreeglipäraneSiimpojaSiimpoegaSiimpojale
SikkreeglipäraneSikuSikkuSikule
SildreeglipäraneSillaSildaSillale
SildojareeglipäraneSildojaSildoja(t)Sildojale
SillareeglipäraneSillaSillatSillale
SillakivireeglipäraneSillakiviSillakiviSillakivile
SillaotsreeglipäraneSillaotsaSillaotsaSillaotsale
SillastereeglipäraneSillasteSillastetSillastele
SilmreeglipäraneSilmaSilmaSilmale
reeglipäraneSilmuSilmuSilmule
SimsonreeglipäraneSimsoniSimsonitSimsonile
SinikasreeglipäraneSinikaSinikatSinikale
SinirandreeglipäraneSinirannaSinirandaSinirannale
SinkreeglipäraneSingiSinkiSingile
SipelgasreeglipäraneSipelgaSipelgatSipelgale
SirelreeglipäraneSireliSirelitSirelile
SirgereeglipäraneSirgeSirgetSirgele
SirkreeglipäraneSirguSirkuSirgule
võimalikSirgiSirkiSirgile
SirkelreeglipäraneSirkliSirklitSirklile
võimalikSirkeliSirkelitSirkelile
SisaskreeglipäraneSisaskiSisaskitSisaskile
SoereeglipäraneSoeSoedSoele
SokkreeglipäraneSokuSokkuSokule
SolvakreeglipäraneSolvakuSolvakutSolvakule
reeglipäraneSolvakiSolvakitSolvakile
SongiseppreeglipäraneSongisepaSongiseppaSongisepale
SooreeglipäraneSooSoodSoole
SoolindreeglipäraneSoolinnuSoolinduSoolinnule
SoonreeglipäraneSooneSoontSoonele
SoopreeglipäraneSoobaSoopaSoobale
SoosaarreeglipäraneSoosaareSoosaartSoosaarele
SoosalureeglipäraneSoosaluSoosalu(t)Soosalule
SootakreeglipäraneSootakiSootakkiSootakile
SootsreeglipäraneSootsiSootsiSootsile
StenreeglipäraneSteniSteniStenile(eesnimi)
SuitsreeglipäraneSuitsuSuitsuSuitsule
SukkreeglipäraneSukaSukkaSukale
SulareeglipäraneSulaSula(t)Sulale
SulgreeglipäraneSuleSulgeSulele
SuppireeglipäraneSuppiSuppitSuppile
SusireeglipäraneSusiSusi(t)Susile
SuttreeglipäraneSutiSuttiSutile
SuurreeglipäraneSuureSuurtSuurele
SuurjäärreeglipäraneSuurjääraSuurjääraSuurjäärale
SuurkaskreeglipäraneSuurkaseSuurkaskeSuurkasele
SuurkuuskreeglipäraneSuurkuuseSuurkuuskeSuurkuusele
SuurorgreeglipäraneSuuroruSuurorguSuurorule
SuurselgreeglipäraneSuurseljaSuurselgaSuurseljale
SuvireeglipäraneSuveSuveSuvele
võimalikSuviSuvi(t)Suvile
SvenreeglipäraneSveniSveniSvenile(eesnimi)
SõberreeglipäraneSõbraSõpraSõbrale
SõmerreeglipäraneSõmeraSõmeratSõmerale
SõnajalgreeglipäraneSõnajalaSõnajalgaSõnajalale
SõrmusreeglipäraneSõrmuseSõrmustSõrmusele
SõstakreeglipäraneSõstakuSõstakutSõstakule
reeglipäraneSõstakiSõstakitSõstakile
SõstarreeglipäraneSõstraSõstartSõstrale
SädereeglipäraneSädeSädetSädele
SärgreeglipäraneSärjeSärgeSärjele
SäälitsreeglipäraneSäälitsaSäälitsatSäälitsale
SääritsreeglipäraneSääritsaSääritsatSääritsale
SääskreeglipäraneSääseSääskeSääsele
SöötreeglipäraneSöödiSöötiSöödile
SüdareeglipäraneSüdaSüda(t)Südale
SüldreeglipäraneSüllaSüldaSüllale