Keelenõu leht     AVALEHT     REEGLISTIK

Eesti Keele Instituudi isikunimeandmebaas


A   B   E   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   Z   T   U   V   Õ   Ä   Ö   Ü   
omastavosastavalaleütlevmärkused
KaalreeglipäraneKaaluKaaluKaalule
reeglipäraneKaaliKaaliKaalile
KaarelreeglipäraneKaarliKaarlitKaarlile(eesnimi)
KaarlõpreeglipäraneKaarlõpiKaarlõppiKaarlõpile
KaarmareeglipäraneKaarmaKaarmatKaarmale
KaarmaareeglipäraneKaarmaaKaarmaadKaarmaale
KaasikreeglipäraneKaasikuKaasikutKaasikule
KabelreeglipäraneKabeliKabelitKabelile
KabireeglipäraneKabiKabitKabile
KadakreeglipäraneKadakuKadakutKadakule
KadakasreeglipäraneKadakaKadakatKadakale
KaevreeglipäraneKaevu KaevuKaevule
KahkreeglipäraneKahuKahkuKahule
võimalikKahkiKahkiKahkile
KaireeglipäraneKaiKaidKaile(eesnimi)
reeglipäraneKaieKaietKaiele
KaidireeglipäraneKaidiKaiditKaidile(eesnimi)
KaiereeglipäraneKaieKaietKaiele(eesnimi)
KairreeglipäraneKairuKairuKairule(eesnimi)
reeglipäraneKairiKairiKairile
KaitreeglipäraneKaiduKaituKaidule(eesnimi)
reeglipäraneKaidiKaitiKaidile
KaivreeglipäraneKaivuKaivuKaivule
KajakreeglipäraneKajakuKajakutKajakule
KalareeglipäraneKalaKalaKalale
KalameesreeglipäraneKalameheKalameestKalamehele
KalausreeglipäraneKalauseKalaustKalausele
KaldreeglipäraneKaldiKaldiKaldile
KaldareeglipäraneKaldaKaldatKaldale
KaljulareeglipäraneKaljulaKaljulatKaljulale
KaljulaidreeglipäraneKaljulaiuKaljulaiduKaljulaiule
KaljupõldreeglipäraneKaljupõlluKaljupõlduKaljupõllule
KaljurandreeglipäraneKaljurannaKaljurandaKaljurannale
KaljustereeglipäraneKaljusteKaljustetKaljustele
KaljuveereeglipäraneKaljuveeKaljuveedKaljuveele
KallasreeglipäraneKaldaKallastKaldale
võimalikKallaseKallastKallasele
KallasmareeglipäraneKallasmaKallasmatKallasmale
KallasmaareeglipäraneKallasmaaKallasmaadKallasmaale
KallastreeglipäraneKallastiKallastitKallastile
KallastereeglipäraneKallasteKallastetKallastele
KallipreeglipäraneKallipiKallipitKallipile
KalmreeglipäraneKalmuKalmuKalmule
KalmusreeglipäraneKalmuseKalmustKalmusele
KangerreeglipäraneKangeriKangeritKangerile
KangertreeglipäraneKangertiKangertitKangertile
KangroreeglipäraneKangroKangrotKangrole
KangurreeglipäraneKangruKangrutKangrule
võimalikKanguriKanguritKangurile
KannelreeglipäraneKandleKanneltKandlele
KanterreeglipäraneKantriKantritKantrile
võimalikKanteriKanteritKanterile
KappreeglipäraneKapiKappiKapile
KarilaidreeglipäraneKarilaiuKarilaiduKarilaiule
KarisreeglipäraneKariseKaristKarisele
KarjareeglipäraneKarjaKarjatKarjale
KarkreeglipäraneKarguKarkuKargule
KarlreeglipäraneKarliKarliKarlile(eesnimi)
KarlareeglipäraneKarlaKarlatKarlale(eesnimi)
KarlireeglipäraneKarliKarlitKarlile(eesnimi)
KarmreeglipäraneKarmiKarmiKarmile
KarolinreeglipäraneKaroliniKaroliniKarolinile
KarotamreeglipäraneKarotamiKarotamiKarotamile
KarotammreeglipäraneKarotammeKarotammeKarotammele
KarpreeglipäraneKarbiKarpiKarbile
KarroreeglipäraneKarroKarrotKarrole
KarureeglipäraneKaruKaru(t)Karule
KasakreeglipäraneKasakuKasakutKasakule
KasarreeglipäraneKasariKasaritKasarile
KasereeglipäraneKaseKasetKasele
KasekampreeglipäraneKasekambiKasekampiKasekambile
KasemaareeglipäraneKasemaaKasemaadKasemaale
KasemetsreeglipäraneKasemetsaKasemetsaKasemetsale
KasenurmreeglipäraneKasenurmeKasenurmeKasenurmele
KaseorgreeglipäraneKaseoruKaseorguKaseorule
KasepõldreeglipäraneKasepõlluKasepõlduKasepõllule
KaseraagreeglipäraneKaseraagiKaseraagiKaseraagile
KaskreeglipäraneKaseKaskeKasele
KassreeglipäraneKassiKassiKassile
KasukreeglipäraneKasukaKasukatKasukale
KattaireeglipäraneKattaiKattaidKattaile
KaugkülareeglipäraneKaugkülaKaugküla(t)Kaugkülale
KaugverreeglipäraneKaugveriKaugveritKaugverile
KaunreeglipäraneKaunaKaunaKaunale
KaunissaarereeglipäraneKaunissaareKaunissaaretKaunissaarele
KaupreeglipäraneKaubaKaupaKaubale
KaupmeesreeglipäraneKaupmeheKaupmeestKaupmehele
KaurreeglipäraneKauriKauriKaurile
KeerusreeglipäraneKeeruseKeerustKeerusele
KeitreeglipäraneKeiduKeituKeidule(eesnimi)
reeglipäraneKeidiKeitiKeidile
KelderreeglipäraneKeldriKeldritKeldrile
võimalikKelderiKelderitKelderile
KeldrimareeglipäraneKeldrimaKeldrimatKeldrimale
KelkreeglipäraneKelguKelkuKelgule
KelpreeglipäraneKelbaKelpaKelbale
KeppreeglipäraneKepiKeppiKepile
KeresreeglipäraneKereseKerestKeresele
KertreeglipäraneKerdiKertiKerdile
KesareeglipäraneKesaKesa(t)Kesale
KeskkülareeglipäraneKeskkülaKeskküla(t)Keskkülale
KeskpaikreeglipäraneKeskpaigaKeskpaikaKeskpaigale
KeskülareeglipäraneKeskülaKesküla(t)Keskülale
KevvaireeglipäraneKevvaiKevvaidKevvaile
KidronreeglipäraneKidroniKidronitKidronile
KiholanereeglipäraneKiholaseKiholastKiholasele
KihulanereeglipäraneKihulaseKihulastKihulasele
KiigemägireeglipäraneKiigemäeKiigemägeKiigemäele
KiikreeglipäraneKiigeKiikeKiigele
KiilreeglipäraneKiiliKiiliKiilile
reeglipäraneKiiluKiiluKiilule
KiilasreeglipäraneKiilaseKiilastKiilasele
KiilaspäreeglipäraneKiilaspäKiilaspätKiilaspäle
KiinreeglipäraneKiiniKiiniKiinile
KiindokreeglipäraneKiindokiKiindokkiKiindokile
KiisreeglipäraneKiisiKiisiKiisile
KiiskreeglipäraneKiisaKiiskaKiisale
KiislerreeglipäraneKiisleriKiisleritKiislerile
KiiverreeglipäraneKiivriKiivritKiivrile
võimalikKiiveriKiiveritKiiverile
KikasreeglipäraneKikkaKikastKikkale
võimalikKikaseKikastKikasele
KikkareeglipäraneKikkaKikkatKikkale
KikkasreeglipäraneKikkaseKikkastKikkasele
KilkreeglipäraneKilgiKilkiKilgile
KingreeglipäraneKingaKingaKingale
KingsepreeglipäraneKingsepaKingseppaKingsepale
KinkreeglipäraneKingiKinkiKingile
reeglipäraneKinguKinkuKingule
KirotamreeglipäraneKirotamiKirotamiKirotamile
KirsreeglipäraneKirsiKirsiKirsile
KirsipuureeglipäraneKirsipuuKirsipuudKirsipuule
KirssreeglipäraneKirsiKirssiKirsile
KirstreeglipäraneKirstuKirstuKirstule
KirtreeglipäraneKirdiKirtiKirdile
KitsreeglipäraneKitseKitseKitsele
KivireeglipäraneKiviKivi(t)Kivile
KivikasreeglipäraneKivikaKivikatKivikale
KiviloreeglipäraneKiviloKivilotKivilole
KivilooreeglipäraneKivilooKiviloodKiviloole
KivimäereeglipäraneKivimäeKivimäedKivimäele
KivinereeglipäraneKiviseKivistKivisele
KiviorgreeglipäraneKivioruKiviorguKiviorule
KivirandreeglipäraneKivirannaKivirandaKivirannale
KivirähkreeglipäraneKivirähaKivirähkaKivirähale
võimalikKivirähkiKivirähkiKivirähkile
KiviselgreeglipäraneKiviseljaKiviselgaKiviseljale
KivisepreeglipäraneKivisepaKiviseppaKivisepale
KivisildreeglipäraneKivisillaKivisildaKivisillale
KivistikreeglipäraneKivistikuKivistikkuKivistikule
KlaasreeglipäraneKlaasiKlaasiKlaasile
KleinreeglipäraneKleiniKleiniKleinile
KobakenereeglipäraneKobakeseKobakestKobakesele
KobinreeglipäraneKobinaKobinatKobinale
KodasmareeglipäraneKodasmaKodasmatKodasmale
KodasmaareeglipäraneKodasmaaKodasmaadKodasmaale
KoffreeglipäraneKofiKoffiKofile
KogerreeglipäraneKogreKokreKogrele
võimalikKogeriKogeritKogerile
KohalreeglipäraneKohaliKohalitKohalile
KohvreeglipäraneKohviKohviKohvile
KohverreeglipäraneKohvriKohvritKohvrile
võimalikKohveriKohveritKohverile
KoidureeglipäraneKoiduKoidutKoidule(ka eesnimi)
KoitreeglipäraneKoiduKoituKoidule(ka eesnimi)
KoitlareeglipäraneKoitlaKoitlatKoitlale
KokamägireeglipäraneKokamäeKokamägeKokamäele
KokkreeglipäraneKokaKokkaKokale
KolditsreeglipäraneKolditsaKolditsatKolditsale
reeglipäraneKolditsiKolditsitKolditsile
KolkreeglipäraneKolgaKolkaKolgale
reeglipäraneKolgiKolkiKolgile
KondreeglipäraneKondiKondiKondile
KonksreeglipäraneKonksuKonksuKonksule
KonsreeglipäraneKonsiKonsiKonsile
KontreeglipäraneKondiKontiKondile
KontaveitreeglipäraneKontaveidiKontaveitiKontaveidile
KoobasreeglipäraneKoopaKoobastKoopale
võimalikKoobaseKoobastKoobasele
KookreeglipäraneKoogiKookiKoogile
reeglipäraneKooguKookuKoogule
KoolreeglipäraneKooliKooliKoolile
KoopreeglipäraneKoobiKoopiKoobile
KoortreeglipäraneKoordiKoortiKoordile
KoppelreeglipäraneKopliKoplitKoplile
võimalikKoppeliKoppelitKoppelile
KorolreeglipäraneKoroliKorolitKorolile
KortsreeglipäraneKortsuKortsuKortsule
KotkasreeglipäraneKotkaKotkastKotkale
võimalikKotkaseKotkastKotkasele
KotterreeglipäraneKotteriKotteritKotterile
KraakreeglipäraneKraagiKraakiKraagile
KreekreeglipäraneKreegiKreekiKreegile
KriisareeglipäraneKriisaKriisatKriisale
KriiskreeglipäraneKriisaKriiskaKriisale
võimalikKriiskiKriiskiKriiskile
KrikkreeglipäraneKrikiKrikkiKrikile
KroonreeglipäraneKrooniKrooniKroonile
KrootreeglipäraneKroodiKrootiKroodile
KruusreeglipäraneKruusiKruusiKruusile
reeglipäraneKruusaKruusaKruusale
KruusementreeglipäraneKruusemendiKruusementiKruusemendile
KruutreeglipäraneKruudiKruutiKruudile
KuikreeglipäraneKuigiKuikiKuigile
KuivjõgireeglipäraneKuivjõeKuivjõgeKuivjõele
KukkreeglipäraneKukeKukkeKukele
KukrusreeglipäraneKukruseKukrustKukrusele
KukumägireeglipäraneKukumäeKukumägeKukumäele
KulbokreeglipäraneKulbokiKulbokitKulbokile
KuldreeglipäraneKullaKuldaKullale
KuldkeppreeglipäraneKuldkepiKuldkeppiKuldkepile
KuldmerireeglipäraneKuldmereKuldmerdKuldmerele
KuldnokkreeglipäraneKuldnokaKuldnokkaKuldnokale
KuldpärgreeglipäraneKuldpärjaKuldpärgaKuldpärjale
KullreeglipäraneKulliKulliKullile
KunileidreeglipäraneKunileiuKunileiduKunileiule
KunimägireeglipäraneKunimäeKunimägeKunimäele
KuningreeglipäraneKuningaKuningatKuningale
KuningasreeglipäraneKuningaKuningatKuningale
KuppreeglipäraneKupuKuppuKupule
KurgreeglipäraneKureKurgeKurele
KurgpõldreeglipäraneKurgpõlluKurgpõlduKurgpõllule
KurireeglipäraneKuriKuritKurile
KurmreeglipäraneKurmiKurmiKurmile
reeglipäraneKurmuKurmuKurmule
KurvitsreeglipäraneKurvitsaKurvitsatKurvitsale
KuslapreeglipäraneKuslapiKuslapitKuslapile
KutsarreeglipäraneKutsariKutsaritKutsarile
KuttireeglipäraneKuttiKuttitKuttile
KuumreeglipäraneKuumaKuumaKuumale
KuurareeglipäraneKuuraKuuratKuurale
KuusreeglipäraneKuusiKuusiKuusile
KuusereeglipäraneKuuseKuusetKuusele
KuusekändreeglipäraneKuusekännuKuusekänduKuusekännule
KuuseorgreeglipäraneKuuseoruKuuseorguKuuseorule
KuusikreeglipäraneKuusikuKuusikutKuusikule
KuuskreeglipäraneKuuseKuuskeKuusele
KuutreeglipäraneKuudiKuutiKuudile
KuutmareeglipäraneKuutmaKuutmatKuutmale
KõivreeglipäraneKõivuKõivuKõivule
KõivomägireeglipäraneKõivomäeKõivomägeKõivomäele
KõljalgreeglipäraneKõljalaKõljalgaKõljalale
KõllamägireeglipäraneKõllamäeKõllamägeKõllamäele
KõlpreeglipäraneKõlbiKõlpiKõlbile
KõomägireeglipäraneKõomäeKõomägeKõomäele
KõppreeglipäraneKõpuKõppuKõpule
KõrereeglipäraneKõreKõretKõrele
KõresaarreeglipäraneKõresaareKõresaartKõresaarele
KõrgemägireeglipäraneKõrgemäeKõrgemägeKõrgemäele
KõrvreeglipäraneKõrvaKõrvaKõrvale
KõutsreeglipäraneKõutsiKõutsiKõutsile
KõvameesreeglipäraneKõvameheKõvameestKõvamehele
KõverjalgreeglipäraneKõverjalaKõverjalgaKõverjalale
KägureeglipäraneKäguKägu(t)Kägule
KäisreeglipäraneKäisiKäisiKäisile
KändreeglipäraneKännuKänduKännule
KängsepreeglipäraneKängsepaKängseppaKängsepale
KäosreeglipäraneKäoseKäostKäosele
KärblanereeglipäraneKärblaseKärblastKärblasele
KärkreeglipäraneKärgiKärkiKärgile
KärnerreeglipäraneKärneriKärneritKärnerile
KärpreeglipäraneKärbiKärpiKärbile
KärtreeglipäraneKärdiKärtiKärdile(ka eesnimi)
reeglipäraneKärduKärtuKärdule
KäsireeglipäraneKäsiKäsi(t)Käsile
KäsperreeglipäraneKäspriKäspritKäsprile
võimalikKäsperiKäsperitKäsperile
KäärreeglipäraneKääriKääriKäärile
reeglipäraneKääruKääruKäärule
KäärameesreeglipäraneKäärameheKäärameestKääramehele
KäärikreeglipäraneKäärikuKäärikutKäärikule
KööpreeglipäraneKööbiKööpiKööbile
KübarreeglipäraneKübaraKübaratKübarale
KübarseppreeglipäraneKübarsepaKübarseppaKübarsepale
KülmreeglipäraneKülmaKülmaKülmale
KülvetreeglipäraneKülvetiKülvetitKülvetile
KüngreeglipäraneKüngiKüngiKüngile
KüngasreeglipäraneKünkaKüngastKünkale
võimalikKüngaseKüngastKüngasele
KünnapureeglipäraneKünnapuKünnaputKünnapule
KüttreeglipäraneKütiKüttiKütile
KüttisreeglipäraneKüttiseKüttistKüttisele
KüütreeglipäraneKüüdiKüütiKüüdile