Keelenõuannete kogu


Kuidas käänata ic-lõpuga võõrnimesid? (2018-05-14)


Võõrnimede ic-lõppu hääldatakse tavaliselt ik-na. Selliseid nimesid sobib käänata u-tüveliselt (nagu ik-lõpuga sõnu kliinik : kliiniku, basiilik : basiiliku, koleerik : koleeriku jt), ent rööpselt on võimalik kaashäälikuga lõppevatele võõrnimedele omane i-ga käänamine.

Keelenõuandest on küsitud järgmiste nimede käänamist:
• Dominic : Dominicu ~ Dominici,
• Frederic : Fredericu ~ Frederici,
• Ecomatic : Ecomaticu ~ Ecomatici,
• Electric : Electricu ~ Electrici,
• Energetic : Energeticu ~ Energetici,
• Honda Civic : Honda Civicu ~ Honda Civici,
• Hotronic : Hotronicu ~ Hotronici,
• Magic : Magicu ~ Magici,
• National Geographic : National Geographicu ~ National Geographici,
• Olympic : Olympicu ~ Olympici,
• Panasonic : Panasonicu ~ Panasonici,
• Republic : Republicu ~ Republici,
• Scandic : Scandicu ~ Scandici,
• Stanford Music : Stanford Musicu ~ Stanford Musici,
• Titanic : Titanicu ~ Titanici,
• Visa Classic : Visa Classicu ~ Visa Classici.

Soovitusel on erandeid. Victoria lühinime Vic tüvevokaal on -i: Vici. Raudteenime Rail Baltic on ESi keeletoimkond soovitanud käänata u-liselt: Rail Balticu.

Argo Mund