Keelenõuannete kogu


Rail Baltic (2011-05-31)


Nimede keeleline vormistus peab vastama kindla keele reeglitele. Näiteks ladinakeelses liitnimes Via Baltica, mis tähendab tõlkes ’Balti (maan)tee’, on omadussõnal Baltica naissoo lõpp -a, sest sellele eelnev nimisõna via on naissoost. Kesksoost nimisõnaga on moodustatud mare Balticum ’Balti meri’ ja meessoost nimisõnaga noster amicus Balticus ’meie Balti sõber’. Selline ühildumine on omane sugu märkivale ladina keelele.

Inglise sõnaga rail saab ladina päritolu tüve Baltic korrektselt sobitada ainult inglise omadussõnana ja sellele ei liideta muude keelte soolõppe. Korrektne nimekuju on seega Rail Baltic, mis ei püüa ühendada eri keelte elemente. Ingliskeelsus kajastub ka häälduses reil booltik.

Eestikeelses tekstis on nimi Rail Baltic püstkirjas, seda käänatakse u-ga, nt omastav Rail Balticu, osastav Rail Balticut.