Keelenõuvakk

LIITSÕNAD JA SÕNAÜHENDID
omastavaline täiendKas „Vabariigi Valitsuse korraldus 17. oktoobrist 1995. a nr 898“ või „Vabariigi Valitsuse 17. oktoobri 1995. a korraldus nr 898“? – Soovitame teist võimalust: Vabariigi Valitsuse 17. oktoobri 1995. a korraldus nr 898.

Kas „uus ja perspektiivne metoodika inglise keele õpetamisel“ või „õpetamiseks“? – Kirjutage uus ja perspektiivne inglise keele õpetamise metoodika.

Kas sobib kirjutada „komisjon rahvusvahelistest ekspertidest“? – Kirjutage rahvusvaheliste ekspertide komisjon või rahvusvaheline eksperdikomisjon.

Kas „eksamiprotokoll eesti keeles“ või „eesti keelest“? – See on eesti keele eksami protokoll.

Kas on õige kirjutada „küpsised nisukliidega“ ja „küpsised kliidega“? – Ei, need on nisukliiküpsised ja kliiküpsised.

Kirjutage Windowsi operatsioonisüsteem (nimi on täiendina omastavas käändes).

Võib kirjutada nii oma kulul kui ka omal kulul.

Õige on Waldorfi kool (mitte „waldorfkool“).

Kirjutage Tallinna-Tartu maantee, mitte Tallinn-Tartu maantee.

Kirjutage punase viinamarja mahl.

Õige on palju haritud inimesi (mitte „palju harituid inimesi“).
tud-kesksõna ei ühildu käändsõnaga.

Kas „võileib juustuga“, „pizza kanast“ ja „šašlõkk peekonist“ on korrektne eesti keel? – Ei, eestipärased on juustuvõileib, kanapitsa ja peekonišašlõkk.

Õige on kirjutada Steineri kool ja Steineri pedagoogika.

Õige on Tallinna-Narva maantee.

Kas on õige „lisaallahindlus kogu kaubast“ või „kogu kaubale“? – Õige on kogu kauba lisaallahindlus.

Õige on kirjutada Gyproci plaadid, mitte „küprokplaadid“.

Kas abivalmis Jaagule või abivalmile Jaagule? – Mõlemad sobivad. Sõna abivalmis võib jääda algvormi või ühilduda põhisõnaga.

Kas õige on „korduseksam eesti keeles“ või „eesti keelest“? – See on eesti keele korduseksam.

Õige on kirjutada esineda võivad (lahku) vead.

Korrektne on Samsungi teler ~ televiisor, mitte Samsung teler ~ televiisor.

Kirjakeeles on Fazeri kontsern (mitte Fazer kontsern).

Õige on Rolexi kell (mitte „Rolex kell“).

Kas „VISA Electron kaart“ või „VISA Electroni kaart“? – Nimetavas käändes nimi ei saa eesti keeles olla eeslisand, kasutage omastavat käänet: VISA Electroni kaart, VISA Goldi krediitkaart, American Expressi kaart jne. Vt Maire Raadiku raamat „Panganduskeel“ (2005, lk-d 96 ja 97).

Kuidas lugeda Tele 2 klienditeenindus? – Tele 2 peab siin olema omastavas käändes, seega tuleb lugeda [tele kahe klienditeenindus], mitte [tele kaks klienditeenindus].

Korrektne on Boyle'i-Mariotte'i seadus, mitte „Boyle-Mariotte'i seadus“. Seadus on nimetatud inglise keemiku ja füüsiku Robert Boyle'i ning prantsuse füüsiku Edme Mariotte'i järgi.

Kas ametinimetuseks panna „spetsialist puuetega inimeste alal“? – Parem on puuetega inimeste spetsialist.

Kirjutage kas leping kinnisvara hooldamise kohta või kinnisvarahooldusleping, mitte „leping kinnisvara hooldamise suhtes“.

Korrektne on Tallinna–Paldiski maantee, mitte Tallinn–Paldiski maantee.

Kas toote nimetus on „liiv kassidele“? – Kirjutage kassiliiv.

Tekstis on lause „Möödunud aastal suurenesid kulud küttele ja elektrile“. Kuidas öelda paremini? – Möödunud aastal suurenesid kütte- ja elektrikulud.

Kirjutage Rubiku kuubik (mitte „ruubiku kuubik“).

Kas „hüljatuid lapsi“ või „hüljatud lapsi“? – Täiendi positsioonis tud-kesksõna ei ühildu põhisõnaga: hüljatud lapsi. Sama kehtib nud-kesksõna kohta: eksinud poisse, mitte „eksinuid poisse“.

Õige on Tallinna-Stockholmi laevaliin (mõlemad kohanimed on omastavas käändes).

Võib kirjutada vana kooli põllumees või vana kooliga põllumees, vana kooli mees või vana kooliga mees.

Kas „katolik kirik“ või „katoliku kirik“? – Õige on katoliku kirik.

Õige on Tallinna-Tartu-Luhamaa maantee, mitte Tallinn-Tartu-Luhamaa maantee. Kohanimede vahel võivad siin olla nii sidekriipsud kui ka mõttekriipsud.

Kirjutage Tangi dünastia, mitte Tang-dünastia.

Õige on Doppleri efekt, mitte „Doppler efekt“ ega „dopplerefekt“.

Kirjutage Comeniuse projekt, mitte Comenius projekt.

Täiend on omastavas käändes: Microsofti tarkvara (mitte Microsoft tarkvara).

Sobiv kuju on Tallinn-Väikese jaam (või Tallinn-Väikse jaam), mitte „Tallinn-Väike jaam“.

Kaubamärke tuleb täienditena käänata: Panasonicu tooted, Philipsi patareid.

Lühendit LEADER võib käänata kas sidekriipsuga või ilma: LEADER-i ~ LEADERi. Täiendina on see omastavas käändes: LEADER-i programm ~ LEADERi programm. Võib kasutada ka nimena (suure algustähega): Leaderi programm. Väär on kirjutada LEADER programm või Leader programm (täiend on käänamata).

Kas „õppekeskkonnas Moodle“ või „õppekeskkond Moodle’is“? – Käänake lisandit: õppekeskkonnas Moodle. Võimalik on ka Moodle’i õppekeskkonnas.