Keelenõuvakk

MUU
keelepoliitika, keelekorraldus jm üldküsimusedPraegu määrab kirjakeele normi Emakeele Seltsi keeletoimkond. Kas toimkonnal on olemas võrguleht? – Vt http://www.emakeeleselts.ee/keeletoimkond.htm.