Keelenõuvakk

MUU
artiklite, dokumentide jm liigendamine ja vormistamineLause sees on sõnad lisa ja joonis väiketähega: vt lisa 1, vt joonis 2.

Kui kirja alguses on pöördumine Lugupeetud härra AB, võib selle järele lisada hüüumärgi või jätta märgita, ent koma ei või panna.
Kirja lõpus on õige kirjutada lõpetussõnad komata: Lugupidamisega AB; Tervitades AB; Ette tänades AB jne.

Kui kirjas pöördute ühe isiku poole, keda teietate, kirjutage Teie suure algustähega.

Enne ja pärast korrutusmärki on tühik.

Nimekirjas peab eesasendis perekonnanime ja järelasendis eesnime vahel olema koma, nt Karu, Krista.

Kuidas vormistada avaldust ja teisi ametikirju? – Juhtnööre leiate Maire Raadiku raamatust „Väikesed tarbetekstid“ (2011, 2. tr 2014).

Kui kirjaga pöördutakse mitme isiku poole, on teie väikese tähega.

Kas kuskil on kirjas loetelu vormistamise juhised? – Vt Maire Raadiku artikkel aadressil http://keeleabi.eki.ee/artiklid3/loetelu.html ja raamat „Väikesed tarbetekstid“.

Nime Google omastava käände vorm on Google'i (püstkirjas).

Kirja lõpus nime all soovitame ametinimetuse kirjutada väikese algustähega, nt

Leo Lehis
direktor

Käsitsi kirjutatud tekstis asendab kursiivi laineline joon sõna all.

Tiitellehel ei ole ilmumiskoha ja aastaarvu vahel koma, nt
Tallinn 2009

CV-Online on portaali nimi. Seda ei panda kursiivi ega tõlgita.

Kas meiliaadressis peab ü-tähe asemel kirjutama y või u? – Seda pole keelereeglitega kindlaks määratud.

Kui aadressi osad on eri ridadel (nt ümbrikul), pole koma rea lõppu vaja, nt

Eesti Keele Instituut
Roosikrantsi 6
10119 Tallinn

lugemik-tüüpi sõnade käänamine valmistab paljudele raskusi.
ndus-liiteliste juhutuletiste arv on suurenenud.
Nende lausete alguses on väiketäht. Vt ka Ellen Uuspõllu „Üliõpilastööde vormistamise juhend“ (2000, lk 18).

Kas kirjutada kutsele „Tiit Känd avec“? – Kirjutage Tiit Känd kaaslasega. Võib kirjutada ka „Kutse on kahele“.

Kuidas tõsta sõna lauses esile? – Esiletõstuks võib kasutada kursiivi (keelend elu) või jutumärke (keelend „elu“). Viimasel juhul ei ole sõna kursiivis.

Soovin tekstis korrata numbrit sõnaga. Kuidas sel juhul vormistada? – Vt Maire Raadiku raamat „Väikesed tarbetekstid“ (lk 58–59).

Kirja lõpus pole sõna soovides ja nime vahel koma.

Korporatsioonide nimed kirjutatakse püstkirjas ja jutumärkideta, nt Filiae Patriae.