Keelenõuvakk

NIMED JA NIMETUSED
kutse- ja ametinimetusedKirjutage kinnisvaramaakler (kokku).

Ametinimetus on sekretär-juhiabi (sidekriipsuga ja teine sõna kokku).

Ametinimetuseks sobib tootmisdirektor (mitte „direktori asetäitja tootmise alal“).

Ametinimetus on vanemkonstaabel (kokku). Sidekriipsu pole vaja.

Kas „peadirektori asetäitja“ on õigesti kirjutatud? – Soovitame sõna asedirektor.

Sõna konsulent tähendab 'põllumajandusnõuandja'.

Kas „marketingijuht“ on üks sõna? – Eesti keeles on sobiv sõna turundusjuht.

Ametinimetus vallavanem on väikese tähega.

Kirjutage kommertsdirektor (kokku).

Lahku kirjutatud osakonna juhataja märgib konkreetse osakonna juhatajat, kokku kirjutatud osakonnajuhataja on liigimõisteline ametinimetus.

Õige on kirjutada IT-juht (sidekriipsuga).

Tekstis on ametinimetus juhtumikorraldaja. Keskasutus on selle lahku kirjutanud, aga kas õige pole kokkukirjutus? – Jah, kirjutage kokku.

Sõna õppealajuhataja on kokku, ent parem on õppejuhataja.

Kas „juhtiv audiitor“ ametinimetusena on kokku või lahku? – Õige on juhtaudiitor.

Inglise art manager on eesti keeles kunstikorraldaja.

Ametinimetus linnasekretär on väikese tähega.

Küsija teksti sobis sõna hariduskonsultant (mitte „konsultant hariduse osas“ ega „konsultant hariduse alal“).

Sõnad kvaliteediinsener ja kvaliteedijuht on kokku.

Sõna siseminister on väikese algustähega.

On olemas masin friiser. Kuidas nimetatakse selle masinaga töötajat? – See on friisija (mitte „friiserdaja“, „friseerija“ vm).

Õige on kirjutada president (väikese algustähega).

Ametinimetus vanemraamatupidaja on kokku.

Töötaja, kes kärusid kokku korjab, olgu kärupaigutaja (mitte „kärupaigaldaja“).

Õige on kirjutada haridusminister (väikese algustähega), ka peaminister ja muud ministrid on väikese algustähega.

Ametinimetus vanemõde on kokku.

Sõna riidehoidja sobib hästi, ei pea olema „riietehoidja“.

Sõna autoremondilukksepp on kokku.

Ekskavaatorijuht on ametinimetusena kokku nagu autojuht.

Kirjutage masseerija, vormi „massöör“ ega „massažist“ me ei soovita kasutada.

Sõnas müügikonsultant on kaks t-d, mitte kolm.

Ametinimetus sotsiaalminister on väikese tähega.

Sõna suursaadik on väikese algustähega.

Kas „dokker“ või „dokkija“? – Ametite klassifikaator annab sõnad dokkija (registriosas) ja dokitööline.

Reklaamifirmades on ametis art director. Kuidas nimetada teda eesti keeles? – Sobivad sõnad on kunstidirektor ja kunstijuht.

Õiged sõnad on assenisatsioonitöö ja assenisaator.

Ametinimetus juhatuse esimees on väikeste algustähtedega.

Kirjutage peaminister ja õiguskantsler (väike algustäht). Need on ametinimetused.

Ametinimetus justiitsminister on väikese tähega.

Ametinimetused on väikese tähega, seega on õige Tallinna linnapea.

Õige on kirjutada logistikaosakonna juhataja.

Kas „linnaosa vanem“ on kokku või lahku? – Soovitame kirjutada kokku: linnaosavanem (vrd maavanem, vallavanem). Lahku võib kirjutada siis, kui eelneb täiend: Kristiine linnaosa vanem.

Kas „marketingidirektor“ on kokku? – Kirjutage selle asemel turundusdirektor.

Ametinimetus kultuuriminister on väikese algustähega.

Kas „direktor juriidilistes küsimustes“ või „direktor juriidilisel alal“? – Kasutage sõna õigusdirektor.

Kas asfaltbetooniseguril on operaator või juht? – On tavaks, et liikuval masinal on juht, nt asfaldilaoturi juht, teehöövli juht, ning paigaltöötaval masinal operaator, nt asfaltbetooniseguri operaator, kivipurusti operaator (töötaja puldis).

Ametinimetus regionaalminister on väikese tähega.

Õige on kirjutada maavanem (väikese tähega).

Ametinimetus keskkonnaminister on väiketähega.

Kes on barista? – See on kohvibaarmen.

Ametinimetus majandus- ja kommunikatsiooniminister on väikeste tähtedega.

Soovitame kasutada sõna suhtekorraldusjuht, mitte „avalike suhete juhti“ ega „avalikkussuhete juhti“.

Kas rehve vahetav töötaja on rehvitöötaja? – Ei, ta on rehvivahetaja.

Volikogu juhtiv naine on volikogu esimees, mitte „esinaine“.

Kas „jurist-lingvist“ on sidekriipsuga? – ÕS soovitab selle asemel kasutada sõna keelejurist.

Kirjutage lasteaiaõpetaja abi.

Ametinimetus logistikadirektor on kokku.

Õige on kirjutada riigisekretär (väikese algustähega).

Sõna töökeskkonnavolinik on kokku.

Ametinimetus kaitseminister on väikese tähega.

Kas „majandusala juhataja“ on õigesti kirjutatud? – Õige on majandusjuhataja.

Ametinimetused müüjaõpilane, nooremmüüja ja vanemmüüja on kokku.

Õige on kirjutada kokku: turundusassistent.

Ametinimetus haridus- ja teadusminister on väikeste tähtedega.

Õige on kirjutada logistikajuht (kokku).

Sõnad ekspedeerija ja ekspediitor on samatähenduslikud sõnad: 'kauba kättetoimetaja; posti laialisaatja'.

Kas radioloogiatehnik on üks sõna? – Jah.

Õige on kirjutada erakliendihaldur (kokku).

Õige on kirjutada tegevdirektor (kokku).

Sõna peapiiskop on väikese tähega.

Ametlikus keelekasutuses on naisdirektori ametinimetus direktor.
Mitteametlikus keelekasutuses võib kasutada ka sõna direktriss.

Kas „juhtiv insener“ on õigesti kirjutatud? – Kirjutage juhtinsener.

Sõna müügimees ei sobi ametinimetuseks, peab olema kas müügijuht, müügiesindaja või müüja (olenevalt tööst).

Sõna laborijuhataja on ametinimetusena kokku.

Õige on kirjutada peadirektor (väikese tähega).

Sõna „hambahügienist“ asemel peaks olema hambahügieenik.

Nii naise kui ka mehe ametinimetus on meditsiiniõde ~ õde (mitte „medõde“ ~ „med-õde“).
Mehe kohta pole vaja öelda ei „meditsiinivend“ ega „medvend“.
Vt ka Sirje Mäearu kirjutis (http://keeleabi.eki.ee/index.php?leht=8&id=70).

Ametinimetus elekter-gaaskeevitaja on sidekriipsuga.

Kas „tehnikadirektor“ või „tehniline direktor“? – Kasutage sõna tehnikadirektor.

Kirja lõpus nime all soovitame ametinimetuse kirjutada väikese algustähega, nt

Leo Lehis
direktor

Stividor on 'laeva lastimist ja lossimist juhatav isik'.

Trükkal on elukutseline trükkija.

Ametinimetus riigikontrolör on väikese algustähega.

Õige on kirjutada Tema Majesteet Rootsi kuningas.

Sõna müügidirektor on kokku.

Sõna turundusdirektor on kokku.

Sõnad ehitusspetsialist ja patendispetsialist on kokku.

Kas ametinimetuseks panna „spetsialist puuetega inimeste alal“? – Parem on puuetega inimeste spetsialist.

Kuidas käänata ametinimetust „direktori asetäitja õppe- ja kasvatusalal“? – Selle asemel kasutage lühemat sõna õppealajuhataja, veel parem on ilma ala-osata õppejuhataja.

Kuidas on sekretär-asjaajaja omastavas käändes? – Käänduvad mõlemad sõnad, nt võttis tööle uue sekretäri-asjaajaja. Vt http://keeleabi.eki.ee/index.php?leht=8&id=43.

Ametinimetus lasteaiaõpetaja on kokku.

Sõna haridusnõunik on kokku.

Kas „šeffkokk“ on õigesti kirjutatud? – Eesti keeles on peakokk.

Soome tiedottaja on pressiesindaja.

Soovitame ametinimetust õppedirektor (mitte „asedirektor õppe alal“).

Sõna viitsepresident sünonüüm on asepresident.

Kas sõna „müügimänedžer“ on õigesti kirjutatud? – Soovitame selle asemel kasutada nimetust müügijuht või müügikorraldaja.
„Marketingimänedžeri“ asemel kasutatagu turundusjuhti või turunduskorraldajat.

Sõna lastekaitsespetsialist on kokku.

Õpetaja kõrgeim ametijärk on haridusterminoloogia komisjoni soovituse järgi metoodikpedagoog,
mitte „pedagoog-metoodik“.

Ametinimetuse „õde-perenaine“ asemel soovitame sõna pesuõde.

„Kunstnik-jumestaja“ on vananenud ametinimetus, selle asemel on jumestuskunstnik.

Kui inimene tõlgib suuliselt, on ta tõlk, aga kui kirjalikult, siis tõlkija. Kui töötaja tõlgib kirjalikult ja toimetab tekste, sobib tema ametinimetuseks tõlkija-toimetaja.

Ametinimetus võib olla kas vahetusvanem või vahetusevanem (juhib vahetuse tööd).

Kasutage sõna tarbegraafik (mitte „graafiline disainer“, mis on mõjutatud inglise keelest).