Keelenõuvakk

NIMED JA NIMETUSED
firmad, ärinimed jmNime Saarioinen omastav on kahesugune: Saarioineni ~ Saarioise.

Käänata võib nii AS Leiburi kui ka ASi Leibur.

Kirjutage Eesti Näituste sinine paviljon.
Asutuse nimi Eesti Näitused on läbiva suurtähega, sinine paviljon kui nimetus on väikese algustähega.

Õige on kirjutada Kolme Koopa kohvik (viimane sõna väikese algustähega).

Kuidas käänata eesti keeles võõrnimesid Grand Hotel ja Swedbank, kas panna ülakoma? – Omastav kääne on Grand Hoteli ja Swedbanki, seesütlev kääne Grand Hotelis ja Swedbankis, seestütlev kääne Grand Hotelist ja Swedbankist, alaleütlev kääne Grand Hotelile ja Swedbankile. Ülakoma ei ole tarvilik.

Kas AS käib nime ees ja OÜ nime järel? – Mõlemad käivad nime ette ja nimetuse järele: AS Leibur, OÜ Tuuker; leivakombinaadi AS, hambaravi OÜ, Tallinna Farmaatsiatehase AS.

Firma Hansaplant on omastavas Hansaplanti (võõrnimi).

Kas Hansapanga uues nimes Swedbank võib inglise bank'i ära tõlkida ja käänata siis Swedpank : Swedpanga? – Ei, bank on nime osa, õige on Swedbank, omastavas Swedbanki.

Kuidas on nime Swedbank omastav kääne, kas Swedpanga, Swedpangi, Swedbanga või Swedbangi? – Õige vorm on Swedbanki.

Selver, Rimi ja Maxima on kauplusekettide nimed, seega kirjutatakse suure algustähega.