Keelenõuvakk

NIMED JA NIMETUSED
kohanimedKirjutage Jamaica (c-ga).

Moldova pealinn on Chişinău.

Kirjutage Jüriöö park (esimene sõna suure tähega).

Nime Tallinn sisseütlevas käändes on rööpvormid Tallinna (III vältes) ja Tallinnasse, teine vorm on kasutuselt harvem.

Soome linn on Vantaa (t-ga, nime lõpus on kaks a-d).

Riiginimi Luksemburg on omastavas Luksemburgi.

Kuidas on nimed Leedu ja Läti sisseütlevas käändes? – Nii Leedusse kui ka Leetu, nii Lätisse kui ka Lätti.

Kohanime Türgi sisseütlev on Türgisse ehk Türki (mitte Türkki).

Kirjutage Eesti kroon (ühendi esimene sõna on suure tähega).

Kirjutada Pärnu kontserdimaja ja Estonia kontserdisaal.

Õige on Eesti loodus (ühendi esimene sõna on suure algustähega).

Ühendis Egiptuse nuhtlus on esimene sõna suure algustähega.

Õige on kirjutada Mandri-Soome ja Mandri-Eesti. Kohanime täpsustav täiendosa on suure algustähega ja ta liitub põhisõnaga sidekriipsu abil.

Õige on kirjutada Aasia köök, Indoneesia köök, Hiina köök (ühendite esimene sõna suure algustähega).

Itaalia linn on eesti tekstis Genova, mitte Genua.

Linna nimi on Strasbourg (mitte Strassbourg).

Tallinnas asub hoonerühm Kolm Õde.

Nime Bangkok sisseütlev on Bangkokki (-kk-).

Tallinnas on Toom-Kooli, Toom-Kuninga ja Toom-Rüütli tänav.

Õige on kirjutada Uuralid (mitte Uraalid).

Baltimaad on kokku, Balti riigid on lahku.

Kuidas tõlkida Sub-Saharan Africa? – Emakeele Seltsi keeletoimkond on soovitanud vasteid Sahara-tagune Aafrika ja Saharast lõunasse jääv Aafrika. Toimkond ei soovita kasutada väljendit „Sahara-alune Aafrika“.

Taani pealinn on Kopenhaagen (mitte Kopenhagen).

Õige on kirjutada Sõrve säär.

Õige on kirjutada Taani Kuninga aed. Vt „Eesti keele käsiraamat“ (http://www.eki.ee/books/ekk09/index.php?paring=taani+kuninga+aed).

Saksamaa linn on München.

Luksemburg on riik ja Luxembourg selle pealinn.

Õige on kirjutada Tsaari-Venemaa.

Õiged sõnakujud on väljapoole (kuhu?), väljaspool (kus?) ja väljastpoolt (kust?).
Õige on väljastpoolt Aegviidut.

Kas õige on kirjutada Bolognese kaste? – Õige on Bologna kaste.

Leedu linna Panevėžys hääldatakse [panävežiis], omastav kääne on Panevėžysi.

Hispaania pealinn on Madrid (mitte Madriid).

Poola pealinn on Varssavi (mitte Warssaw).

Õige on kirjutada Vene rinne.

Eelistame kohanime Hawaii, mööndav on ka kuju Havai.

Leedu pealinna nimi on Vilnius, mitte Vilnjus.

Kohanime New York omastav kääne on New Yorgi.

Kohanimi Taiwan on w-ga.

Horvaatia linn on Split. Sisseütlev kääne on Splitti, nt Me sõidame Splitti.

Õige on kirjutada Snelli tiik, mitte Schnelli tiik. Nimi on rootsi algupära.

Õige on kirjutada Suur Munamägi ja Väike Munamägi (sidekriipsuta).

Amazonase jõgi on z-iga.

Kas võib eesti keeles kasutada kohanimena Pribaltika? – Прибалтика on võimalik vene keeles, eesti keeles on olemas väljendid Baltikum, Balti riigid ja Baltimaad.

Hiina linn on Shanghai (mitte Šanghai).

Islandi pealinn on Reykjavík.

ÕSi järgi on õige kirjutada Pompei (antiikaja linn Itaalias).

Kuidas kirjutada [handimansiisk]? – Hantõ-Mansiisk.

Õige on Antiik-Kreeka.

Nime Tallinn osastav kääne on Tallinna (hääldatakse III vältes), mitte Tallinnat.

Kirjutage Vahe-Eesti.

Kirjutage Lahemaa rahvuspark.

Kohanime Stuttgart osastava käände vorm on Stuttgarti (ülakomata).

Kirjutage Kasahstani kodakondsus (mitte „Kasahhi kodakondsus“).

Rootsi pealinna nimi Stockholm on ka eesti keeles c-ga.
Seda nime hääldatakse [stokholm], mitte [štokholm].

Õige on kirjutada eesti külad Kaukaasias (eestlaste külad).

Soome linna nimi on Jyväskylä, seda ei ole õige kirjutada a-dega.

Rootsi maakond, mis soome keeli on Taalainmaa, on meil rootsi nimega Dalarna.

Kohanime Frankfurt omastav kääne on Frankfurdi.

Õige on kirjutada pannkoogid Vene moodi.

Kirjutage Versailles' leping (omastav ülakomaga).

Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liit on lühendiga NSVL. Kuidas kirjutada selle lühendi omastavat käänet? – Õiged variandid on NSVL-i ja NSVLi, mitte NSVLu ega NSVL-u.

USA linn on San Francisco (teises nimepooles on c ja sc).

Õige on kirjutada Põhja-Eesti.

Õige on kirjutada Hämeenlinna (kaks e-d).

Jaapani pealinna nime on võimalik kirjutada kolmel viisil: Tōkyō, Tokyo ja Tokio. Eelisnimi on esimene.

Õige on Vaikne ookean (teine sõna on väikese tähega).

Nimes Kõrgõzstan on kõrvuti zst.

Õige on kirjutada Afganistan, mitte Afganistaan.

USA linn on Detroit, omastavas Detroiti.

Nime Strasbourg omastav kääne on Strasbourgi (ülakomata).

Kumba nimekuju kasutatakse eesti keeles, kas Sankt Peterburg või Peterburi? – Eestikeelne nimi on Peterburi (nii nagu näiteks Pihkva). Venekeelne nimi on Sankt-Peterburg (vrd Pskov). Sankt-Peterburgi ei sobi lühendada St. Peterburg.
Vt ka Peeter Pälli kirjutis „Peterburi nimi vajab selgitust“ (http://keeleabi.eki.ee/artiklid3/peterburi.html).

Kas on õige käänata Sankt Peterburg : Sankt Peterburi? – Ei ole. On kaks nimekuju: eestikeelne Peterburi, mille omastav, osastav ja sisseütlev kääne on Peterburi, Peterburi(t), Peterburi(sse), ja venekeelne Sankt-Peterburg (sidekriipsuga), mille omastav kääne on Sankt-Peterburgi.
Vt ka Peeter Pälli kirjutis „Peterburi nimi vajab selgitust“ (http://keeleabi.eki.ee/artiklid3/peterburi.html).

Kas PÕHJAMAAD kirjutada suure või väikese algustähega? – Põhjamaad Skandinaavia riikide tähenduses on suure algustähega, laiemas tähenduses (põhja pool asuvad riigid) väikesega.

Nime Los Angeles omastav kääne on Los Angelese (mitte Los Angelesi).

Tartus on Suur kaar ja Väike kaar; kaar on siin liigisõna ja seepärast väikese tähega.

Nimes Kaplinn on üks p.

Õige on kirjutada Vene aeg.

Kumb nimekuju on õige, kas Helsingi või Helsinki? – Mõlemad on õiged: eestipärane Helsingi ja soome nimi Helsinki.

Kas nime Helsinki omastav on Helsinki või Helsingi? – Selle nime omastav kääne on Helsinki. Kui lähtenimeks on eestipärane Helsingi, siis on selle omastav kääne Helsingi.

Kumb on õige, kas Köleri või Köhleri tänav? – Õige on Johann Köleri tänav. Tallinna tänavanimed leiab ka Internetist (http://www.eki.ee/knab/tallinn1.htm).

Kas õige on Moldova või Moldaavia, moldovlane või moldaavlane? – Soovitame kirjutada Moldova ja moldovlane, lubatud on ka Moldaavia ja moldaavlane.

Kumba nime kasutada, kas Montenegro või Tšernogooria? – Soovitame traditsioonilist nimekuju Montenegro. Sobib kasutada ka omakeelset nime Crna Gora (loe: tsernagora).

Kus asuvad Gothenburg, Bavaaria ja Boheemia? – Oskamatu tõlgi peas. Eestlased tunnevad kaht esimest Göteborgi ja Baieri nime all. „Boheemia“ on ajaloos tuntud Böömimaana, tänapäeval on ta Tšehhi Vabariigi lääneosa, tšehhi nimega Čechy.

Kas õige on Baier või Baieri, Tüüring või Tüüringi? – Saksa n-lõpulised kohanimed Bayern ja Thüringen on eesti keelde muganenud omastavalisel kujul: Baieri ja Tüüringi.

Tallinnas on Viru väljak (mitte Viru-Väljak).

Sisseütlevas käändes võib kirjutada nii Vilniusse kui ka Vilniusesse.

Kas Metsaküla küla sobib kirjutada? – Ei, kirjutage Metsaküla.

Eesti kohanimi on Taevaskoja, mitte Taevaskoda.

Taanis on Suur-Belt, omastavas Suur-Beldi.

Nime Glasgow seesütlev on Glasgow's.

Õige on kirjutada Pariisi porgandid.

Itaalia linn on Milano (mitte Milaano).

Õige on Horvaatia, mitte Kroaatia.

Aafrika riik on Ghana.

Eelistame kohanime California, mööndav on ka kuju Kalifornia.

Kohanime Viljandi sisseütlev on Viljandisse ~ Viljandi.
Kohanime Tartu sisseütlev on Tartusse ~ Tartu.

Kuidas on Haapsalu sisseütlevas käändes? – Haapsalusse ehk Haapsallu.

Kuidas kirjutada linnanimi Võru sisseütlevas käändes? – Võib kirjutada nii läks Võrru kui ka läks Võrusse.

Nimi Suurbritannia on sidekriipsuta (mitte Suur-Britannia).

Õige on Lõuna-Eesti, mitte lõuna-Eesti.

Kohanimi on Sydney.

Kas soovitate kasutada kohanime Gruusia või Georgia? – Kasutada võib mõlemat (vt ÕSi kohanimevalimik), eelisnimi on Gruusia. Vt keelenõuanne „Gruusia ja Georgia“ (http://keeleabi.eki.ee/index.php?leht=8&id=113).
Elanikunimetus on grusiin ~ georglane.

Õige on kirjutada Eesti lipp (Eesti kui riigi nimi).

Tallinn on vene keeles Таллинн (mitte Таллин).

Tänavanimed on Lühike jalg ja Pikk jalg.

Ühendis Norra lõhe on esimene sõna suure tähega.

Kasahstani endine pealinn on Almatõ.

Suur-Pakri ja Väike-Pakri on sidekriipsuga.

Sõidetakse Rakverre ehk Rakveresse, mitte Rakvere.

Riik on Guyana (mitte Guajaana).

Kas Balti mere mängud on õige kirjutada kokku või lahku? – Kirjutage Läänemere mängud (lahku).

Venemaa linn on Orjol.
Vene Орловская область on Orjoli oblast.

Lõuna-Ameerika riigid on Argentina ja Venezuela.
Mööndavad vormid on ka Argentiina ja Venetsueela.

Õige on kirjutada Nepal (riik).

Õige on kirjutada Preisi sinine ja Napoli kollane.

Ühendis Iiri kohv on esimene sõna suure tähega.

Suur-Sõjamäe tänav (Tallinnas) on sidekriipsuga.

Õige on kirjutada makaronid Itaalia moodi.

Sõna õhtumaad on väikese algustähega.

Egiptuse ja Tuneesia kohanimesid võiks sõiduplaanis kasutada kujul, nagu nad turistidele mõeldud kirjanduses üldiselt tuntud on: Hurghada, Sharm el Sheikh, Monastir (teatmeteostes ja atlastes on kõrgaraabia kujud Al-Ghardaqah, Sharm ash-Shaykh ja Al-Munasţīr).

Inglise Baltic Sea on Läänemeri (mitte Balti meri).

Õige on väljaspool Tallinna (mitte Tallinnat).

Kohanime Stuttgart omastava käände vorm on Stuttgardi.

Gruusia pealinn on Thbilisi, ka vorm Tbilisi on mööndav.

Õige on kirjutada Hongkong (-gk-).

Kirjutage Madal-Eesti ja Kõrg-Eesti.

Õige on kirjutada Kesktänav (kokku).

Linnanimi Luxembourg ei vaja käänamisel ülakoma: Luxembourgi.

Kas Balti mere maad on õigesti kirjutatud? – Ei, olenevalt kontekstist sobib kas Läänemere maad või Baltimaad.

Kuidas on Narva-Jõesuu sisseütlevas käändes? – Õiged vormid on Narva-Jõesuusse ja Narva-Jõesuhu.

Tallinnas on Kalasadam, Miinisadam ja Lennusadam.

Itaalia maakond on Toscana (mitte Toskaana).

Sõna maakond kui liigisõna on väikese algustähega: Pärnu maakond.

Venemaa linn on Kingissepp, omastavas Kingissepa (ühe p-ga).

Õige on kirjutada Frankfurdi viiner, Eiffeli saiake, Moskva sai.

Tallinnas on August Weizenbergi tänav. Ei ole õige kirjutada „Weitzenbergi tänav“.

Õige on kirjutada koha Poola moodi.

Õige on kirjutada ekstreemsportlaste Meka.

Eesti keeles on Malaisia.

Piirkond Hispaanias on Galicia (c-ga).

Riik on Venemaa Föderatsioon.

Õige on kirjutada nii Harju maakond (teine sõna väiketähega) kui ka Harjumaa (kokku).

Itaalia linn on Napoli (ühe a-ga).

Venemaa linn Jekaterinburg on omastavas Jekaterinburgi, mitte Jekaterinburi.

Kohanime New York seesütlev kääne on New Yorgis.

Kirjutada tõotatud maa (väiketähtedega nii otseses kui ka piltlikus tähenduses).

Tartus on Vabaduse park. Kas ka park on suure tähega? – Ei ole, liigisõna käib väiketähega.

Õige on Béarni kaste, mitte „bearnaise-kaste“.

Nimes Vana-Kreeka käändub ainult viimane osis: Vana-Kreekas, Vana-Kreekast, Vana-Kreekal.
Kui on kirjutatud vana Kreeka, tuleb käänata mõlemat sõna: vanas Kreekas, vanast Kreekast, vanal Kreekal.

Tuleb kirjutada Kiek in de Kök.

Kohanime Sydney käänamisel ei ole ülakoma, nt Sydneysse.

Ametlikult on Saksamaa Liitvabariik, mitte Saksa Liitvabariik.

Kuidas on linnanimi Valga sisseütlevas käändes? – Valgasse ja Valka.

Eestimaa on suure algustähega.

Nime Heathrow sisseütlev on Heathrow'sse.

Sõna hommikumaa on väikese algustähega.

Kohanimi on Seišellid.

Õige on kirjutada Admiraliteedi bassein.

Rootsi linn on Göteborg (üks o).

Õige on kirjutada Eesti põhjarannik ja Hispaania lõunarannik.

Kesk-Ameerika riik on Costa Rica.

Hispaania linn on Barcelona.

Õige on kirjutada Vabaduse väljak ja Vanaturu kael (liigisõnad väikese tähega).

Kas õige on „brasiilia viisa“? – Ei, Brasiilia viisa.

Kohanime Göteborg omastav on Göteborgi (ülakomata).

Õige on kirjutada Aachen (linn Saksamaal).

Nime Strasbourg seesütlev kääne on Strasbourgis (ülakomata).

Õige on kirjutada Cambridge, omastav on Cambridge'i.

Ameerika Ühendriikide pealinn on Washington.

Kas saar on Tahiiti või Tahiti? – Õige on Tahiti.

Kohanime Rannu sisseütlev on Rannusse ehk Randu.
Kohanime Nõo sisseütlev on Nõosse ehk Nõkku.

Nime Los Angeles seesütlev kääne on Los Angeleses (mitte Los Angelesis).

Kirjutage Vana-Hiina.

Venemaa linn on Jekaterinburg.

Aafrika riik on Maroko (k-ga).

Kirjutada Laulupeo puiestee (liigisõna puiestee on väikese algustähega).

Eesti keeles on ühe Saksamaa linna nimi Köln, mitte Cologne vms.

Kirjutage Riia vakamaa (esimene sõna suure tähega).

Belgia linn on Antwerpen (mitte Antverpen).

Kesk-Ameerika riik on Nicaragua.

Palestiina ümberütlev nimetus on püha maa (väikeste tähtedega).

Kohanime Provence omastava käände vorm on Provence'i.

Kuidas lühendada Nõukogude Liit? – Kasutusel on lühend NSVL (mitte N. Liit ega N Liit), omastavas NSVL-i ~ NSVLi.

Põhjala Skandinaavia riikide tähenduses on suure algustähega, väikese algustähega põhjala on laiema sisuga: 'põhja pool asuvad riigid'.

Õige on kirjutada nii Lääne maakond kui ka Läänemaa.

Kohanime Côte d'Ivoire omastava käände vorm on Côte d'Ivoire'i.
Nime hääldatakse [kot-divuaar].

Nimi Läänemeri on kokku (mitte Lääne meri).

Tallinnas on Raekoja plats (aadressikoha nimi).
Üldnimena võib kirjutada raekojaplats.

Kohanime Sharm el Sheikh käändevormid on ülakomata, nt seesütlev Sharm el Sheikhis.

Ta elab Raekoja platsil (mitte „platsis“).
Kuusk asub Raekoja platsil (mitte „platsis“).

Õige on Kolme Papli allee.

Kirjutage Sise-Eesti (sidekriipsuga ja suurte algustähtedega).

Ühendis Argentina tango on esimene sõna suure tähega. Mööndav on Argentiina tango.

Kirjutage praetud veisemaks Berliini-päraselt (sidekriipsuga).

Nime Silicon Valley seesütlev kääne on Silicon Valleys (mitte Valley's ega Valley'is).

Venemaa linn on Togliatti (endine Stavropol Samara oblastis).

Brasiilia pealinn on Brasília.

Kas Kesk põik või Keskpõik? – Keskpõik, vrd nt Kesktee, Keskväljak.

Kas sõidame Kuubale või Kuubasse? – Mõlemad on õiged, vajaduse korral võib teha vahet: Kuubale kui saarele, Kuubasse kui riiki. Vt http://keeleabi.eki.ee/index.php?leht=8&id=64.

Euroopa väikeriik Monaco on c-ga.

Traditsiooniliselt on kirjutatud põhjaeesti murded ja lõunaeesti murded (vrd põhjaeesti keel, lõunaeesti keel). Võib kirjutada ka territooriumi järgi: Põhja-Eesti murded ja Lõuna-Eesti murded.

Kirjutage Muhu kindad, Mulgi kuub (mõlemas ühendis on esimene sõna suure tähega).

Kuidas kasutada nime Antigua ja Barbuda? Kas sõidame Antiguale ja Barbudale või Antiguasse ja Barbudasse? – Mõlemad on õiged, vajaduse korral võib teha vahet: Antiguale ja Barbudale kui saarele, Antiguasse ja Barbudasse kui riiki. Vt http://keeleabi.eki.ee/index.php?leht=8&id=64.

Sisseütlev kääne on Suurde järvistusse ~ Suuresse järvistusse, mitte „Suur järvistusse“.

Kirjutage Antiik-Rooma.

Hispaania linna Barcelona õige hääldus on ÕSi järgi [barsseloona].

Kirjutage Tai stiilis (toit).

Kirjutage Suur kanjon ja (laskusin) Suurde kanjonisse.

Nime Manchester omastava käände vorm on Manchesteri (ilma ülakomata).

Kas kohanimi on Tšernobõl või Tšornobõl? – Eelisnimi on ukrainapärane Tšornobõl.

Kirjutada täiendosa suure algustähega: Põhja-Euroopa, Lõuna-Euroopa, Ida-Euroopa, Lääne-Euroopa, Loode-Euroopa.

Ühendkuningriigi lühend on ÕSi lühendivalimiku järgi ÜK (mitte UK).

Kohanime Kuala Lumpur osastava käände vorm on Kuala Lumpurit.

Prantsusmaal on linn Nice, mida hääldatakse [niiss]. Omastav on Nice'i, seesütlev Nice'is.
Selle linna itaaliakeelne nimi on Nizza, mida hääldatakse [nitsa]. Omastav on Nizza, seesütlev Nizzas.
Eelistame nimekuju Nice.

Aafrika kõrgeim mägi on Kilimanjaro, seda hääldatakse [kilimandžaaro].

Soome linn on Espoo.

Belgia linn on Brugge, seda hääldatakse [brühhe].
Ühendis Brugge pits on kohanimi suure tähega.

Kuidas käänata nimesid Väike Emajõgi (veekogu) ja Suur Munamägi? – Mõlemat nimeosa tuleb käänata, nt osastav on Väikest Emajõge ja Suurt Munamäge (vrd sidekriipsuga Väike-Maarja, mille osastav on Väike-Maarjat).

Üks Euroopa riike on Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik (ametlik nimetus), lühemalt Suurbritannia.
Nimi Inglismaa kitsamas tähenduses märgib Suurbritannia saare osa ilma Šotimaa ja Walesita; nime kasutamine terve riigi kohta on lubatav ajaloolises kontekstis, tänapäevase riigi puhul on see mõeldav vaid mitteametlikes tekstides.
Ametlikes tekstides soovitatav lühendnimetus on Ühendkuningriik.

Eestis toodetud küpsised on Eesti küpsised.

Kirjutage oad Londoni moodi (kohanimi suure tähega).

Näitus on Tallinnas Pikas jalas (mitte „Pikal jalal“).

Kirjutage Muhu tikand ja Muhu muster.

Kuidas on Wall Street omastavas käändes? – See on Wall Streeti, mitte Wall Streedi.

Kas Setumaa või Setomaa? – ÕSi kohanimevalimikus on mõlemad, eelisnimi on Setumaa.

Taaralinn Tartu sünonüümina on suure algustähega.

Kohanimed Jeruusalemm ja Petlemm on kahe m-iga. Omastavas on Jeruusalemma ja Petlemma.

USA osariik Texas on x-iga.

Argentina pealinn on Buenos Aires, omastav on Buenos Airese, osastav Buenos Airest.

Üritus toimub Raekoja platsil (mitte „platsis“).

Soome nime Kauhajoki võib käänata kahte moodi:
1) omastavas Kauhajoki, osastavas Kauhajoki ~ Kauhajokit;
2) omastavas Kauhajoe, osastavas Kauhajoge.

Elevandiluuranniku elanik on elevandiluuranniklane, mitmuses elevandiluuranniklased. Riigi nimi ametlikus kontekstis on Côte d'Ivoire, elanik on côte-d'ivoire'lane, mitmuses côte-d'ivoire'lased. Vt http://portaal.eki.ee/knab, link „Maailma maade nimed“.

Kirjutage Paldiski Põhjasadam ja Paldiski Lõunasadam.

Kirjutage Saksa õlu.

Nimed Suur Tütarsaar ja Väike Tütarsaar on sidekriipsuta. Käänatakse mõlemat sõna, nt Suurele Tütarsaarele.

Õige on tulin Suurelt Munamäelt (käänduvad mõlemad sõnad), aga viige Suur-Pakrile (käändub ainult Pakri).

Õige on töötan Türil, mitte „töötan Türis“.

Kirjutage Pompei stiil.

Kui kohanime Illinois hääldada [illinois], on omastav Illinoisi ja seesütlev Illinoisis.
Kui seda hääldada [ilinoi], on omastav Illinois', osastav Illinois'd ja seesütlev Illinois's.

Kirjutage kas Kariibi piirkond, Kariibi riigid või Kariibi maad (mitte Kariibia).

Hollandi linn on Groningen (mitte Gröningen).

Eesti kohanimi Tõrva on nimetavas käändes II vältes. Sisseütlevas on Tõrva (III vältes) ehk Tõrvasse.

Nime Eesti sisseütlev kääne on Eestisse, nt sõidavad Eestisse, mitte „sõidavad Eesti“.
Sama moodi on nimega Hiina: sõidavad Hiinasse, mitte „sõidavad Hiina“.

Õige on kirjutada Euroopa kultuuripealinn.

Viljandis on Suur-Kaare tänav ja Väike-Kaare tänav.

Õige on Hyde Parkis, mitte Hyde pargis.

Dominikaani Vabariigi elanik on dominikaanlane (mitte „dominiiklane“).

Prantsuse kohanimi Rouen on omastavas Roueni (ülakomata).

Kirjutage Suur Rannavärav ja Väike Rannavärav.

Veekogu Suur Emajõgi on sidekriipsuta. Ka selle käändevormid (Suure Emajõe, Suurt Emajõge) on sidekriipsuta.

Kirjutage Kreeka jogurt (kohanimeline täiend suure tähega).

Kas „elab Kilingi-Nõmmes“ või „elab Kilingi-Nõmmel“? – Elab Kilingi-Nõmmes.

Kirjutage Läti latt (Läti raha).

Kirjutage Skandinaavia ühiskond (täiend suure tähega).

Tallinnas on Roheline aas (mitte „Rohelise aasa tänav“). Tallinna tänavanimed leiab ka Internetist (http://www.eki.ee/knab/tallinn1.htm).

Tallinnas on Börsi käik.

Kirjutage Haapsalu pits.

Eesti kohanimi on Tori. Kas keegi läheb Torisse või Torile? – Õige on Torisse.

Soome linn Turu on sisseütlevas Turusse ja Turgu (mitte Turku).

Eesti kohanimi on Tori. Kas keegi elab Toris või Toril? – Õige on Toris.

Kuidas on nime Norra sisseütlev? – Norrasse ja Norra (III vältes). Lühem vorm on lubatud alates ÕS 2013st.

Kirjutage Marss ehk punane planeet (planeedi nimi suure tähega, ümberütlev nimetus väikeste tähtedega).

USA kohanimi Saint Louis on omastavas Saint Louise ja osastavas Saint Louist (lühikese s-iga lõppevad nimed on e-tüvelised). Sisseütlev on Saint Louisesse (mitte Saint Louisse).

Ukraina linn on Lugansk (mitte Luhansk).

Kas Hiinas on Macao või Macau? – ÕSi järgi on Macau, mööndav on Aomen.

Õige on kirjutada Viini saiake.

Kuidas on kohanime Vana-Võidu sisseütlev? – See on Vana-Võidusse ~ Vana-Võitu.

Õige on kirjutada Hollandi tuulikud.

Mehhiko pealinn on México, selle hääldus on [mehhiko].

Eesti kirjutatakse suure tähega: Eesti ajalugu, sest mõeldakse Eestimaa ajalugu.

Eesti võib nii suure kui ka väikese algustähega kirjutada (sõltuvalt tähendusest): eesti/Eesti helilooja, eesti/Eesti muusika, eesti/Eesti ballett, head eesti/Eesti asjad.

Eestis on vene koolid (väikese algustähega), Vene koolid (suure algustähega) on Venemaal.

Kirjutage Puna-Hiina suurte tähtedega.

Sisseütlev kääne kohanimest Karksi-Nuia on nii pikk Karksi-Nuiasse kui ka lühike Karksi-Nuia (3. vältes), nt: Sõidan Karksi-Nuiasse või Karksi-Nuia.