Keelenõuvakk

TÕLKIMINE
tõlkimine inglise keelest eesti keeldeInglise desktop computer on lauaarvuti.

Inglise know-how on oskusteave.

Inglise holding company on valdusühing.

Inglise drive-in restaurant on sissesõidurestoran.

Inglise recycling on taastöötlus.

Inglise junk food on eesti rämpstoit.

Inglise laptop on sülearvuti.

Inglise rhythm and blues on eesti keeles rütmibluus.

Inglise Citrulline on tsitrulliin (mitte „tsitruliin“).

Inglise local elections on kohalikud valimised.

Inglise parties on pooled või osalised, me ei soovita sõna „osapooled“.

Küsija soovib meili teel saadetavale kutsele lisada vihje, et riietus on casual. Kas võib selle asemele panna eestikeelse sõna? – Jah, riietus on vaba.

Inglise serviette technique on salvrätitehnika (nt lillepoti kaunistamiseks).

Kas eesti kirjakeeles võib kasutada inglise lühendit DJ? – Ei, see on diskor.

Inglise attitude on suhtumine, hoiak, seisukoht.

Inglise primetime on kas vaadatavaim aeg (televisiooni puhul) või kuulatavaim aeg (raadios) või parim eetriaeg.

Kuidas tõlkida public online services? – Eesti keeles on avalikud võrguteenused.

Kuidas eestindada inglise SWOT analysis? SWOT on lühend ingliskeelsetest sõnadest, mis tähendavad tugevaid külgi, nõrku külgi, võimalusi ja ohtusid. Tegu on moeka majandus- jm analüüsiga. – Soovitame kasutada kuju
TNVO-analüüs. (Seda on tarvitanud nt keeleteadlane Mart Rannut.)

Inglise snowboard on lumelaud, snowboarder on lumelaudur ja snowboarding lumelauasõit.

Kas sõna „online-viktoriin“ sobib? – Soovitame selle asemel kasutada sõna võrguviktoriin.

Inglise public relations on suhtekorraldus. Isik, kes sellega tegeleb, on suhtekorraldaja.

Inglise passionfruit on granadill.

Maitseaine oregano on eesti keeles pune (mitte „oregano“ ega „oregaano“).

Inglise spearmint on rohemünt.

Inglise gel coat on geelvärv (see on kokku, täiendsõna nimetavas). Niisamuti sõnad geeltäidis, geelkate.

Inglise maltodextrine on maltodekstriin.

Kuidas tõlkida eesti keelde kidney bean? – Sobivad vasted on aeduba, Türgi uba.

Kirjutage titaandioksiid (mitte „titaaniumdioksiid“).

Inglise outsourcing on väljasttellimine.

Kuidas tõlkida Sub-Saharan Africa? – Emakeele Seltsi keeletoimkond on soovitanud vasteid Sahara-tagune Aafrika ja Saharast lõunasse jääv Aafrika. Toimkond ei soovita kasutada väljendit „Sahara-alune Aafrika“.

Mis on sandwich panel ehituses? – See on kihtpaneel.

Inglise sõna workshop vaste on õpikoda. Olenevalt tekstist võib sobida ka seminar, õppus, ideeturg, meistriklass, meistrikursus.

Internetis on väljendid „krutsiaalne probleem“ ja „krutsiaalsed küsimused“. Mida tähendab „krutsiaalne“? – Inglise sõna crucial on otsustav, oluline, kriitiline.

Inglise tenure 'püsiv kohakindlus' soovitame mugandada kujul tenuur.

Inglise attachment on raalindusterminina manus.

Inglise task force 'teatud ülesande täitmiseks loodud töörühm' on rakkerühm või rakkejõud (viimane eelkõige sõjanduses).

Kas sõna piparmündikomm asemel võib kirjutada „mint“ või „münt“? – Ei.

Kas eesti keeles on sõna „snäksid“ või peab olema „suupisted“? – Õiged sõnad on suupisted ja näksid.

Võib kasutada tsitaatsõna shaping. Helistaja ütles, et see on aeroobika alaliik, kus igaüks liigutab end video, mitte treeneri juhatuse järgi ja enne määratakse kindlaks inimesele sobiva raskusastmega kava.

Inglise cream soup on püreesupp (mitte „kreemsupp“).

Inglise sõna beneficiary tõlkeks ei sobi „benefitsiaar“, õige on kasusaaja.

Inglise e-mail on meil, e-post, elektronpost.

Inglise subbrand vaste olgu pigem allkaubamärk, mitte „alakaubamärk“ ega „alamkaubamärk“.

Kas inglise thickener on eesti keeles „paksendaja“? – See on paksendi.

Inglise teak on tiikpuu.

Inglise recycling label võib olla ringlusmärgis, nagu on keskkonnasõnastikus; ei pea olema „ringlussümbol“.

Inglise copyright on kirjastusõigus või autoriõigus.

Kas sõna „twinning-projekt“ asemel on parem kasutada sõna „mestimisprojekt“ või „mestisprojekt“? – Kasutage sõna mestiprojekt.

Inglise catering on toitlustus või peoteenindus.

Inglise intranet on sisevõrk.

Inglise sõna squash on seinatennis.

Inglise layout on küljendus (mitte „leiout“).

Inglise play-off (spordis) on väljalangemismängud.

Kas inglise national parliaments ei saaks kuidagi tõlkida sõnaga „rahvusparlamendid“? – Ei ole mingil juhul soovitatav. Sobiv tõlge on nt riikide parlamendid.

Reklaamifirmades on ametis art director. Kuidas nimetada teda eesti keeles? – Sobivad sõnad on kunstidirektor ja kunstijuht.

Millist sõna kasutada eesti keeles discounter-tüüpi kaupluse kohta? – Sobivad säästukauplus ja odavkauplus.

Inglise sõnal mailing list on eesti keeles mitu vastet: 1) postiloend 'meiliaadresside loend, mis võimaldab sõnumit saata paljudele aadressidele korraga', 2) meililist 'postiloendil põhinev foorum'. (Vt Arvi Tavasti ja Vello Hansoni „Arvutikasutaja sõnastik“.)

Inglise creative industries on loomemajandus.

Inglise desktop on töölaud.

Mis on joystick? – Juhtkang, juhthoob.

Kas inglise randomizer eestikeelne vaste on „suvaliseerija“ või „rändomaiser“? – Pakume sõna juhuvalikuseade.

Mis on muscovado? – Eesti keeles on toor-roosuhkur.

Inglise router on marsruuter või ruuter.

Kas „masinate kannibaliseerimine“ on õige? – Ei, see on masinate varuosadeks lammutamine, osandamine (inglise cannibalization).

Inglise sõna case management vasteteks sobivad juhtumi korraldamine ja juhtumikorraldus (esimene tähistab pigem tegevust, teine valdkonda).

Inglise sõna manager vasted on mänedžer, juht, korraldaja, sobib ka ohjaja.

Mida tähendab kokandussõna brownie? – See on Ameerika pähkli-šokolaadikook.

Kas inglise sõna skatepark peab eesti tekstis panema kaldkirja? – Jah, ent parem on kasutada eesti sõnu rulapark ja elamuspark.

Inglise model agreement on näidisleping, mitte „mudelleping“.

Inglise benchmarking on võrdlusanalüüs (mitte „võrdlevanalüüs“).

Kas inglise artist management võiks olla „artistide manageerimine“? – Ei, see võiks olla artistivahendus.

ATV vasteks soovitame sõna maastikukulgur.

Kas ingliskeelsele handsfree'le on eestikeelset vastet? – See on vabakäeseade.

Koera treenimise vahendit, mis on inglise keeles clicker, soovitame tähistada sõnaga plõksuti.

Mis on „tentatiivne päevakord“? – See on esialgne päevakord. Sõna tentative on olemas inglise keeles, aga mitte eesti keeles.

Inglise merchandiser on kaubatundja.

Inglise bold kirjalaadina on paks kiri.

Kuidas on eesti keeles inglise hedge fund? – See on riskifond.

Mida tähendab „vaisside koolitamine“? – Inglise sõna vice on eesti keeles asetäitja, kohusetäitja, asemik.

Inglise snacks on eesti keeles näksid.

Inglise glaze on 'glasuurima, vaapama' (mitte „glasseerima“).

Inglise dress code on rõivastusstiil, kutsel sobiks ka sõna rõivastus, ent kindlasti mitte „rõivastuskood“.

Inglise blog on suland sõnadest web ja log, selle eesti vasteks sobib kas ajaveeb või mugandatult blogi (vrd club > klubi, pub > pubi), mitte aga „bloog“. Isik, kes tegeleb blogindusega, võib eesti keeli olla blogija (ingl blogger). Tegusõna on blogima.

Sõna lounge eesti vastena sobib kasutada liitnimisõna sohvabaar.

Kas inglise sõnal wrap, mis märgib üht toitu, on eesti keeles vastet? – ÕSis on mugand vrapp.

Kuidas tõlkida eesti keelde inglise sõna smoothie? – Soovitame omasõna mahedik. Selle sõna kohta on kirjutanud Tiina Paet (vt 2006. a artikkel aadressil http://keeleabi.eki.ee/pdf/074.pdf). ÕS annab ka mugandi smuuti.

Inglise verb zoom on suumima.

Kas võib inglise puzzle vastena kasutada sõna killupilt? – Jah, võib. Peale selle on kasutusel sõnad mosaiikpilt, mosaiikmäng, pusle. Viimane on alates 2006. aasta ÕSi ilmumisest kirjakeelne sõna.

Protokollis seisab draft-tööplaan. Mida see sõna tähendab? – See on tööplaani kavand (või mustand).

Missugused sõnad sobivad ingliskeelse slogan'i asemele? – Sobivaid sõnu on rohkesti: moto, reklaamlause, lööklause, hüüdlause, tunnuslause, loosung.

Inglise snowtubing on korbisõit, lumerõngasõit.
Sõidetakse korbi või lumerõngaga.

Inglise website on veebisait.

Inglise bowling on booling, hobikeegel.

Kuidas kirjutada wellness-keskus ja wellness-turism? – Kasutage sõnu heaolukeskus ja heaoluturism.

Kas inglise powder blue on „puuderjassinine“? – Ei, soovitame sõna kahvatusinine.

Kuidas tõlkida inglise pellet? – Eesti keeles on sõnad puidugraanul ja prull.

Inglise saloon on eesti keeles baar, trahter, kõrts, lokaal.

Inglise infotainment (hõlmab infot ja meelelahutust) olgu eesti tekstis tsitaatsõna.

Kuidas tõlkida smart casual? – Sobib nt mõõdukalt pidulik.

Inglise Baltic Sea on Läänemeri (mitte Balti meri).

Inglise twinning on Euroopa Liidu kontekstis mestimine.

Inglise dial-up service on A. Tavasti ja V. Hansoni arvutikasutaja sõnastiku järgi sissehelistusteenus.

Kuidas kirjutada „extranet“ või „ekstranet“? – Inglise extranet on suhtevõrk.

World Alzheimer Day on ülemaailmne Alzheimeri päev.

Inglise offshore on maksuvaba (nt firma, piirkond).

Kas „abstrakt“ on aktsepteeritud kirjakeelesõna? – Ei, see on anglism (abstract), mille eesti vaste saab olla nt ülevaade või annotatsioon.

Inglise controller (ametinimetusena) võib olla pearaamatupidaja või kontrolör.

Inglise webmaster on veebmeister, veebiülem.

Kuidas tõlkida inglise sõna casting? – Näiteks (osatäitjate v esinejate) otsing, valik, määramine.

Inglise native speaker on emakeelne kõneleja.

Inglise sõna lozenge eesti vastena soovitame kasutada liitsõna imemistablett. Mugandit „loseng“ me ei soovita.

Kas „sidrunimuru“, „sidrunirohi“, „sidrunihein“, „sidrunroht“, „sidruniroht“? Kuidas on õige? – Inglise lemongrass on sidrunhein.

Kuidas tõlkida inglise shopping? – See oleneb teksti stiilist. Argikeelne on „šoppamine“ (või ka mugand „šoping“), kirjakeelsed on poodlemine ’mööda poode käimine’ ja ostlemine ’mööda poode käimine ja ostude tegemine’.

Inglise brand on eesti keeles tootemark ~ mark. Need on paremad kui sõna „bränd“.

Kas inglise role model on eesti keeles „rollimudel“? – See on eeskuju.

Inglise download on alla laadima.

Kas sõna „sürreaalne“ on olemas ja seda võib kasutada? – Inglise surreal on '1) sürrealistlik, 2) veider, pentsik, kummaline'.

Mis autoosa on „pamper“? – See on inglise bumper, eesti keeles kaitseraud.

Inglise back office on tagatuba või keskkontor.

Inglise check-in on registreerimine või registratuur.

Kuidas kirjutada „automaat-check-in“? – See on automaatregistreerimine.

Inglise mentee on (mentori) juhendatav (mitte „mentee“ ega „mentii“).

Inglise boxers on bokserid (meeste aluspüksid).

Kas inglise multimedial on eesti keeles „multimediaalne“ või „multimeedialik“? – See on multimeediumlik.

Inglise reality show on tõsielusõu.

Kuidas tõlkida virgin olive oil? – See on külmpressitud oliiviõli. Võib kirjutada ka külmpress-oliiviõli (loetavuse huvides sidekriipsuga) ~ külmpressioliiviõli ~ külmpressi oliiviõli. NB! Kahel viimasel puhul on sõna press omastavas.
Me ei soovita tõlget „neitsioliiviõli“.
Vt ka Sirje Mäearu artikkel „Mis asi on neitsiõli?“ (kogumikus „Keelenõuanne soovitab 5“; võrgus http://keeleabi.eki.ee/pdf/ks5_177.pdf).

Inglise time management on aja planeerimine („aja juhtimine“ ei sobi).

Inglise slide show võiks tõlkida slaidiesitlus.

Inglise computer farm, server farm/ranch/cluster võiks eesti keeles olla kobararvuti või kobarserver (kasutaja tajub seda seadmestikku üheainsa väga võimsa arvuti või serverina), mitte „arvutifarm“.

Kuidas tõlkida roadmap Euroopa Liidu asjust rääkides? – Nt tegevuskava, juhend, strateegia vms (mitte „teekaart“).
„Eesti teaduse teekaardi“ asemel soovitame kirjutada Eesti teaduse tegevuskava ~ strateegia.

Kuidas tõlkida inglise dimmer? – Valgustehnika terminid on hämardi ja valgusregulaator, tegevust märgivad sõnad hämardama ja valgust reguleerima (mitte „dimmerdama“ ega „timmerdama“).

Kas inglise tribute concert on „tribuutkontsert“ või „tribüütkontsert“? – See on austuskontsert. (Võõrsõna tribuut tähendab eesti keeles 'sundandam'.)

Ingl facilitator võib olla rühmatöö juhendaja, rühmajuhendaja (mitte „fassilitaator“ või „fatsilitaator“).

Inglise happy hour on õnnetund.

Inglise portrait format on püstvorming, landscape format rõhtvorming (printimisel).

Inglise zoetrope on XIX saj optiline lelu, mis koosneb silindrist ja selle siseküljele maalitud piltidest. Nimetus tuleb kreeka sõnadest zoe 'elu' ja -tropos 'pöörlemine'. Google annab nimetuse võlutrummel, ehk siis võiks olla pilditrummel vms.

Kuidas tõlkida inglise underemployment? – Mitmekeelse demograafiasõnastiku järgi on see alarakendatus. (Osa aktiivsest rahvastikust võib olla majanduslike olude tõttu või mõnel muul põhjusel sunnitud töötama vähem, kui nad tahaksid. Nende puhul kasutatakse alarakendatuse ehk osalise töötamise mõistet.)

Inglise software on tarkvara.

Inglise jacuzzi asemel kirjutage eesti tekstis mullivann.

Kuidas on eesti keeles inglise roaming (mobiiltelefonsides)? – See on rändlus.

Inglise arvutitermin cookie on vahel tõlgitud küpsiseks, aga kas selle kohta on veel mõni eestikeelne termin? – Termin ongi küpsis.

Kuidas tõlkida inglise head-hunting (hea töötaja värbamiseks hrl teise tööandja juurest)? – Nt ülemeelitamine, ületõmbamine (vt ka Maire Raadiku artikkel kogumikus „Keelenõuanne soovitab 4“; võrgus aadressil http://keeleabi.eki.ee/pdf/083.pdf).

Mida tähendab inglise with compliments (pöördumises)? – See on tervitustega.

Inglise cashew nut on India pähkel.

Kas „business klass“ või „bisnisklass“? – Eesti keeles on äriklass.

Kuidas tõlkida eesti keelde pet-assisted therapy? – See on lemmikloomravi (haiget ravitakse loomaga).

Mida tähendab „kredibiilne väide“? – „Kredibiilne“ on asjata laenatud inglise keelest: inglise credible on usaldusväärne ja usutav. „Kredibiilsus“ on heas eesti keeles usaldusväärsus või usutavus.

Inglise header on päis ehk päistiitel ja footer on jalus ehk jalustiitel.

Inglise pop-up window on arvutiterminoloogias hüpikaken.

Kas ingliskeelne toidunimetus steak on eesti tekstis „steik“? – See on harilikult (prae)lihalõik või (prae)kalalõik, neid sõnu soovitamegi mugandi asemel kasutada.

Kuidas öelda teisiti on-line-sõnastike kohta? – Nt võrgusõnastikud ~ elektronsõnastikud ~ e-sõnastikud.

Kuidas tõlkida eesti keelde inglise campus? – Nt (ülikooli)linnak või kampus.

Kas on olemas sõna „komisjonäär“? – Eesti keeles on sõna komisjonär, mis tähendab „Võõrsõnade leksikoni“ järgi 'komisjonimüügiga tegeleja'. Inglise commissioner (Euroopa Liidu asjadega seoses) on volinik, mitte „komisjonäär“.

Laensõna „tolereerima“ (inglise tolerate) asemel soovitame kasutada omasõnu, nt taluma, sallima, välja kannatama, lubama.

Kuidas tõlkida inglise street furniture (pingid, prügikastid jm)? – Soovitame sõna tänavamööbel. See on olemas ka ÕSis.

Soome munakoiso, inglise eggplant, rootsi äggplanta, saksa Aubergine ja prantsuse aubergine on eesti keeles baklažaan (mitte tõlkelaen „munataim“). Kasutusel on ka sõna pommu, ent Tartu ülikooli lehel peetav eestikeelsete taimenimede andmebaas (http://www.ut.ee/taimenimed/) annab esikohaterminina baklažaani.

Inglise employability on töövalmidus (suutlikkus tööd leida ja tööl käia).

Inglise feasibility study on teostatavusuuring.

Inglise formal education on tasemeõpe, informal education on kogemusõpe, non-formal education on koolitus, vabaõpe.

Inglise life-long learning on pidevõpe (ka elukestev õpe), life-wide learning on kõikjalõpe.

Inglise image-building on mainekujundus.

Inglise information literacy vasted on infopädevus, infooskus, infootsioskus, infokirjaoskus.

Inglise insourcing on seesttellimine.

Inglise low-tech (~ lo-tech) on lihttehnoloogiline. Selle vastand on tipptehnoloogiline.

Inglise outdoor advertising on tänavareklaam.

Inglise PIN pad'i vasteks soovitame sõna koodisõrmistik.

Kuidas tõlkida podcasting? – Soovitame sõna taskuhääling.

Inglise ranger võib olla pargivaht, metsavaht (mitte „reindžer“).

Inglise report on eesti keeli aruanne, ettekanne, ülevaade, eeskätt sõjanduses raport.

Inglise roadshow on rändkampaania, kontserdituur, ringsõit.

Inglise screening on sõeluuring, sõelumine, (läbi)kammimine.

Inglise self-tanning cream on pruunistuskreem, self-tanning gel on pruunistusgeel ja self-tanning lotion on pruunistuspiim.

Inglise shell corporation on variettevõte, libaettevõte.

Inglise skatehall võib eesti keeles olla rulahall.

Inglise softball on pehmepall.

Inglise test tube on katseklaas.

Inglise snowtube on lumerõngas, korp (omastavas korbi). Me ei soovita sõna „lumetuub“.

Inglise calamari tube, squid tube on kalmaaritoru (pea ja sisikonnata).

Mis on inglise durum wheat? – See on kõva nisu. Sellest nisust tehtud jahu on kõvanisujahu.

Kuidas tõlkida inglise blood orange? – Taimenimede andmebaasi järgi on punaapelsin, selle sünonüüm on veriapelsin.

Inglise the theatre of war on sõjatander.

Mida tähendab „tegevusloa skoop“? – See on arvatavasti tegevusloa kehtivus- või mõjupiirkond (vrd inglise scope ’kehtivuspiirkond; vaatepiir; tegutsemisvabadus; vaatluspiirkond’). Tulnuks kasutada selgemat sõna, mitte inglise laenu.

Inglise royalty on kasutustasu, mitte „rojalti“.

Kuidas öelda teisiti unisex-parfüümi kohta? – Soovitame kasutada liitsõna mõlemasooparfüüm.

Kuidas on inglise skinhead eesti keeles? – Soovitame mugandit skinheed.

Kuidas öelda paremini „top 50“ kohta? – 50 esimest või 50 parimat.

Inglise broker on maakler, vahetalitaja.

Inglise display on kuvar, ekraan või näidik.

Mis on penlight? – Eesti keeles on pliiatslamp.

Kuidas eestindada sõna coopetition? Väljend konkurentidevaheline koostöö on pikavõitu. – Pakume konkurendikoostöö või võistluskoostöö.

Inglise tattoo on kas tätoveering või vigurmarss.

Sõna brioche on eesti keeli nupsusai (mitte „briošš“).

Kuidas tõlkida inglise life cycle? – See on keskkonnasõnaraamatu järgi olelusring 'toote või teenuse jaoks vajaliku toorme tootmisega algav ning tootejäätmete hävitamise või teenuse lõpetamisega lõppev sündmusahel'.

Inglise techno on tekno (muusikastiil).

Kuidas tõlkida aftershave lotion? – Soovitame sõnu habemevesi ja lõuavesi.

Kuidas tõlkida party novelties? – Kasutage sõna peomeened.

Inglise make-up on meik, näojumestus.

Kuidas tõlkida informed consent? Kas „informeeritud nõusolek“, „teavitatud nõusolek“ või „teadlik nõusolek“? – Kirjutage teadlik nõusolek.

Kas inglise royal blue on „rojaalsinine“? – Eesti keeles on J. Silveti inglise-eesti sõnaraamatu järgi puhas sügavsinine.

Inglise spring onion on talisibul.

Kuidas eestindada inglise flow-pack? – Näiteks keevispakend.

Inglise red mullet on punane meriärn (omastavas punase meriärni).

Kuidas eestindada virtual tour? – Soovitame sõna virtuaalringkäik.

Mida tähendab „suutlikkus diversifitseerida tegevust“? – Inglise diversify ei ole eesti keeles „diversifitseerima“, vaid mitmekesistama.

Mis on „enormne muutus“? – Toorlaen on tulnud inglise keelest: enormous on eesti keeles tohutu, määratu suur, kolossaalne.

Mida tähendab „fleksibiilne lahendus“? – Sõna „fleksibiilne“ on asjata laenatud inglise keelest (flexible). Eesti keeles on paindlik, elastne.

Mida tähendab „initsieerima“, nt kohapeal initsieeritud küsimused? – Vrd inglise initiate, eesti keeles sobib selle asemel algatama.

Mida tähendab „agregeerima“? Kirjas on, et õpilased agregeeriti uuritavatasse rühmadesse. – See on inglise toorlaen (aggregate), mille asemel on eesti keeles täpsemaid sõnu. Sellesse lausesse sobib sõna koondama. Mujale võib sobida ka ühendama või liitma.

Mida tähendab „implementeerima“? – Selle sõna taga on inglise implement, eesti keeles soovitame sõnu täide viima, täitma, rakendama.

Lugesin ühest tekstist, et Eestis on seksi müümine stigmatiseeritud tegevus. Mida tähendab stigmatiseerima? – See on 'häbimärgistama'.

Mida tähendab „kommunikeerima“? Olen näinud ka sõnu „kommünikeerima“ ja „kommunikeeruma“. – Inglise communicate tuleks eesti keelde tõlkida näiteks edastama, teatama või suhtlema.

Inglise policy coherence for development võiks eesti keeles olla poliitikavaldkondade arengusidusus, mitte „arengupoliitika sidusus“ ega „poliitikavaldkondade sidusus arenguga“.

Inglise child sex tourism on lasteseksiturism.

Inglise reproductive health võiks eesti keeles olla omasõnaga sigivustervis, seekõrval võib kasutada ka sõna reproduktiivtervis.

Kuidas öelda eesti keeles nupu ON/OFF kohta? – Kui selle kõrval on ka muid lüliteid, võib see olla näiteks sisse-väljalüliti, toitelüliti või voolulüliti. Kui muid lüliteid pole, piisab sõnast lüliti.

Inglise rafting on kärestikuparvesõit ~ kärestikusõit.

Inglise sõna wizard on eesti arvutiterminoloogias viisard.

Kuidas tõlkida inglise baby spinach? – See on noor spinat (korjatud varem kui tavaliselt). Tõlget „beebispinat“ me ei soovita.

Kuidas tõlkida inglise jackpot? – Peavõit või täispank.

Mida tähendab „allokeerima“? – See on inglise toorlaen: allocate tähendab 'jagama; määrama; assigneerima'. (Assigneerima on majandustermin: 'maksekäsundit andma, millekski summasid määrama'.)

Kuidas tõlkida inglise spray? – Olenevalt sisust võib tõlkeks sobida
pihusti (tähendab 'pihustusseadis'),
pihus (omastavas pihuse, osastavas pihust; tähendab 'pihustatud aine'),
pihu,
vahel ka aerosool.
Mugandit „sprei“ me ei soovita, nt „ninasprei“ asemel sobib ninapihus või ninaaerosool.

Kuidas tõlkida inglise performance eesti keelde? – Võimalikud sõnad on sooritus, tegevuskunst, taideetendus, keeleteaduses kõnesooritus.

Kuidas tõlkida social web? – Võimalusi on mitu: suhtevõrk, suhtevõrgustik, suhtlusvõrk, suhtlusvõrgustik.
Võrgustik on 'võrkude kogum'.

Inglise cargo pants on kargopüksid (suurte taskutega ja kolmveerandpikkusega puuvillased püksid).

Inglise core muscles on kerelihased.

Mis on „sotsiaalne deprivatsioon“? – Inglise deprivation on eesti keeles (sotsiaalne) ilmajäetus.

Inglise talk show on jutusaade, vestlussaade.

Külgevõtmatu pinnaga pann on sama mis kõrbemiskindel pann (inglise non-stick).

Inglise placemat on lauamatt.

Mis on „start-up-firma“? – See on idufirma 'alles käivituv lennuka äriideega väikeettevõte'.

Inglise surfing on lainelauasõit.

Kuidas tõlkida inglise ownership? – See on peremehetunne, omalus.

Kuidas tõlkida inglise case study? – Soovitame sõna juhtumiuuring.

Kuidas tõlkida inglise baby carrot? Kas see on „beebiporgand“? – Ei. Sobiva tõlke leidmiseks lugege Sirje Mäearu artiklit „Kas beebiporgandid on beebitoit?“ (kogumikus „Keelenõuanne soovitab 5“; http://keeleabi.eki.ee/pdf/ks5_180.pdf).

Inglise submenu on raalinduses alammenüü.

Inglise water-based on veepõhine, mitte „veebaasiline“ ega „vesibaasiline“.

Mis on pole dancing (striptiisiklubis)? – See on postitants.

Kas kirjutada „suvebiatlon“ või „suvebiathlon“? – Kirjutage suvelaskesuusatamine.

Kuidas tõlkida extra virgin olive oil? – Tõlkeks sobiks esimese pressi oliiviõli või esimese külmpressi oliiviõli. Võib kaaluda ka liitsõnu esmasoliiviõli ja väärisoliiviõli. Me ei soovita toortõlkeid „ekstra neitsioliiviõli“, „ekstraneitsi oliiviõli“ ega „ekstra külm neitsiõli“.
Vt ka Sirje Mäearu artikkel „Mis asi on neitsiõli?“ (kogumikus „Keelenõuanne soovitab 5“; võrgus http://keeleabi.eki.ee/pdf/ks5_177.pdf).

Kas võib puuviljasegu kohta öelda puuvilja-mix? – Kasutage eesti sõna puuviljasegu, mitte inglise keelt.

Kuidas on inglise balaclava (üks peakate) eesti keeles? – See on kaelusmüts. Täpsemalt võib see olla näiteks kiivrisukk ehk kiivri alusmüts või suusamask. Niisuguse lastemütsi kohta on öeldud ka tuukrimüts.

Inglise paintball on värvikuulimäng ~ värvipall ~ värvisõda.

Inglise paperback on pehmetrükis ~ pehmik ~ pehmekaaneline (rahva)raamat.

Inglise pinball võib eesti keeles olla löökkuulimäng ~ löökkuul.

Kuidas on inglise action-film eesti keeles? – See on märulifilm ~ äksifilm.

Inglise afterparty on jätkupidu ~ järelpidu.

Inglise art management on kunstikorraldus.

Inglise Bermudas, Bermuda shorts on bermuudad ~ Bermuda püksid.

Inglise hypermarket on eesti keeles hiidkaubahall ~ hüpermarket.

Inglise instant coffee on kiirkohv (mitte „instantkohv“), instant soup on kiirsupp.

Inglise fast food on kiirtoit ~ kiirsöök.

Inglise case on eesti keeles juhtum, kaasus, mitte „keiss“.

Inglise lühendit asap (as soon as possible 'niipea kui võimalik') ei soovita me eesti tekstis kasutada. Selle asemel tarvitatagu eesti keelt: niipea kui võimalik, nii ruttu kui võimalik, esimesel võimalusel.

Kas „roll-on-desodorant“ on õigesti kirjutatud? – Soovitame kasutada sõna kuuldesodorant. Võimalik on ka kuuldeodorant.

Kuidas on inglise pop-up book 'ruumiliste piltidega raamat' eesti keeles? – See on ruumpildiraamat.

Mis sobib inglise sõna bagjump eesti vasteks (hüpatakse köie otsast kotile)? – Kaaluge sõna kotilehüpe.

Kuidas tõlkida inglise copywriter? – See on reklaamikirjutaja, reklaamikirjanik.

Kuidas tõlkida inglise dive master (isik, kes korraldab sukeldumist)? – See võiks olla sukeldusjuht.

Kuidas on eesti keeles inglise mortar board (peakate)? – Näiteks lõpumüts või kantmüts. J. Silveti inglise-eesti sõnaraamatus on akadeemiline kübar (familiaarses pruugis).

Inglise help desk on Arvi Tavasti ja Vello Hansoni „Arvutikasutaja sõnastiku“ järgi konsultatsioonipunkt.

Inglise big air (spordis) on lumelauahüpped.

Inglise kitewing on veolohe.

Inglise skateboarding on rulasõit, rulamine.

Inglise windsurfing on purjelauasõit.

Kas kohvipakile sobib kirjutada järgmisel viisil: lahustuv mahekohv fairtrade? – Viimane sõna tuleks tõlkida: õiglane kaubandus. Sellele kleepsule sobib ehk ka lühem õiglane kaup, nt lahustuv mahekohv (õiglane kaup), vrd pikem lahustuv mahekohv (õiglase kaubanduse (märgi) toode).

Kas kirjutada „autoservis“ või „autoservice“? – Kirjutage autohooldus.

Kuidas on inglise disc golf eesti keeles? – See on kettagolf.

Kas kirjutada „gatering“ või „catering“? – Ingliskeelne kuju on catering, eesti keeles on see toitlustus, peoteenindus.

Mida tähendab „vindiktiivsemad“? Ametnik ütles, et mehed on vindiktiivsemad kui naised. – Sõna „vindiktiivne“ on toorlaen inglise keelest: vindictive tähendab 'kättemaksuhimuline, viha kandev'.

Kas inglise service design on „teenusedisain“ või „teenusdisain“? – Sõna disain tähendab 'kujustus, tootekujunduskunst'. Disainitakse tooteid, aga mitte teenuseid. Soovitame „teenusedisaini“ asemel sõna teenusekorraldus.

Inglise private label product on omamärgitoode.

Inglise king-size bed on kuningavoodi (vähemalt 200 • 210 cm),
queen-size bed on kuningannavoodi (vähemalt 180 • 210 cm).

Inglise road rage võiks eesti keeles olla liiklusraev.

Inglise handbike on käsiratas, handbiker on käsirattur.
Spordiala on käsirattasõit.

Kuidas tõlkida public-private partnership (PPP)? – See on avaliku ja erasektori koostöö. Presidendi sõnavõistluse žürii valis pakutud sõnade hulgast võimaluse AE-koostöö, vabamas keelepruugis averus.

Kuidas tõlkida inglise sustainable? – Presidendi sõnavõistluse žürii soovitas sõna kestlik. Sobivas kontekstis kõlbavad ka sõnad jätkusuutlik, säästev ja elujõuline. Sõna kestlik esineb juba F. J. Wiedemanni eesti-saksa sõnaraamatus tähenduses '(edasi)kestev, vastupidav'.

Inglise sõna mainstreaming tõlkeks võib olla peavoolustamine (presidendi sõnavõistluse žürii soovitus).

Inglise termini othering vasteks soovitas presidendi sõnavõistluse žürii sõna teisestamine.

Rahvusvahelises kontekstis esineva inglise termini actor või player (st rahvusvaheliste suhete süsteemis tegutseja, nt riik, rahvusvaheline organisatsioon või mõjukas huvirühm) tõlkeks valis presidendi sõnavõistluse žürii toimija.

Ühendi emotsionaalne intelligentsus 'oskus või võime iseenda või teiste tundeid kindlaks teha, hinnata ja juhtida; inglise emotional intelligence, eQ' omasõnalise vastena võib kasutada liitsõna tundetaip. Ettepaneku esitaja on Rain Kooli.

Restorani- ja kohvikueine ülejääkide kaasapakkimiseks kasutatavaid kotte või karpe võib märkida sõnaga penipaun (inglise doggiebag). Ettepaneku esitaja on Kaarel Kaas.

Inglise badminton on sulgpall, mitte „bädminton“.

Mis on tuulekülm? – See on 'tuule tõttu tegelikust madalamana tajutav temperatuur'. Inglise keeles on see wind chill.

Inglise flipchart võiks olla pabertahvel (mitte „paberitahvel“). Pabertahvlil on markerirenn.

Inglise double standard on kaksikmoraal (mitte „topeltstandard“).

Kuidas tõlkida inglise uninstall? – Soovitame järgida Arvi Tavasti ja Vello Hansoni arvutikasutaja sõnastikku: desinstallima.

Sõna live-muusika on sidekriipsuga (täiend live on kursiivis), aga parem on elav muusika.

Inglise inbox on sisendkast ja outbox väljundkast.

Inglise tailored shoes võiks olla nt tellimuskingad või kingsepakingad (mitte „rätsepakingad“).

Inglise animateur '(ürituse) korraldaja, elavdaja' võiks eesti keeles olla tegevusjuht (mitte „animeerija“ või „animaator“). Ta tegutseb inimeste lõbustajana ning mitmesuguste spordivõistluste jm korraldajana.

Inglise organogram ~ organigram ~ organization chart on organisatsiooniskeem (kujutab organisatsiooni struktuuri).

Ingliskeelse ametinimetuse team leader võib tõlkida rühmajuht või tiimijuht.

Inglise life sciences on bioteadused, ka eluteadused (võõrosis bio- viitab ehk kindlamini nende teaduste seosele loodusega).

Mida tähendab „autoritatiivne“? – See on inglise toorlaen (authoritative). Eesti keeles on selle asemel mitu muud sõna: usaldusväärne, autoriteetne; käskiv, sundiv; otsustav.

Inglise recycled paper on teisene paber ~ teisespaber.

Soovitame eelistada eesti keelele omasemat sõna suitsiidne. (Sõna „suitsidaalne“ on inglise keele mõjuline, vrd suicidal.)

Inglise disclaimer on lahtiütlus.

Arvan, et sõna „faktuaalne“ asemel peaks olema faktiline. Kas mul on õigus? – Muidugi, faktiline või tegelik (inglise factual).

Kas „süsteemimõtlemine“ sobib inglise keelendi system thinking vasteks? – See olgu kas süsteemmõtlemine või süsteemne mõtlemine.

Inglise not applicable on eesti keeles mittekohaldatav või kohaldamatu.

Sõna „level“ (nt „järgmine level“) on kõnekeelne, kirjakeeles on selle asemel tase.

Kuidas tõlkida inglise performing arts? – Nt etenduskunstid, esituskunstid.

Inglise ice coffee on eesti keeles jääkohv.

Kuidas on buffet table eesti keeles? – See on Rootsi laud. Võib kasutada ka sõna puhvetlaud. Kirjapilt „buffee“ (kaks f-i, kaks e-d) ei vasta õigekirjareeglitele, kuju „bufee“ on argikeelne.

Sõna QR-kood sünonüümina on käibel ruutkood.

Inglise modern languages on eesti-inglise keeleteaduse sõnastiku järgi nüüdiskeeled (mitte „kaasaegsed keeled“).

Kas inglise energize on „energiseerima“ või „energetiseerima“? Tekstis on juttu toiduainetest. – Mitte kumbki. Sõna tuleks tõlkida: energiat andma (kellelegi).

Inglise offshore võib eesti keeles olla avamere- (nt avamereenergeetika). J. Silveti sõnaraamatus on ka rannaligidane.

Inglise mystery shopping võiks olla kontrollostmine või prooviostmine (mitte „testostmine“). Isik on kontrollostja või prooviostja (mitte „testostja“).

Inglise organic food on mahetoit.

Inglise sõna outlet võiks eesti keeles olla väljamüük või odavmüük. Pood on väljamüügipood või odavmüügipood.

Sõiduk on tänavlegaalne. Kas nii on õige öelda? – Inglise street-legal on liikluseeskirjaga kooskõlas, sõiduk saab olla ka liikluseks lubatud vm.

Inglise checklist on kontroll-loend, meelespea või ülesannete nimekiri.

Patsiendi analüüsi tulemust võrreldakse etteantud vahemikuga. Kui tulemus jääb vahemikku, on kõik korras. Kas see etteantud vahemik on „referentsvahemik“, „referentvahemik“ või midagi muud? – Osis refents- lähtub inglise reference’ist, eesti keeles on selle asemel võrdlusvahemik või hindamisvahemik.
Inglise reference laboratory on eesti keeles võrdluslabor või etalonlabor (mitte „referentslabor“ ~ „referentlabor“). „Referentsgrupp“ on kirjakeeles võrdlusrühm, „referentshind“ on võrdlushind või etalonhind.

Inglise multilingualism on mitmekeelsus.

Kas eesti keeles on vastet sõnale bullet? – Kui jutt käib loendilaadist, siis see on täpp (ja loend on täpploend).

Inglise screenshot on kuvatõmmis või kuvanope ’ekraanil olevast kuvast tehtud koopia rasterpildi kujul’.

Kuidas tõlkida inglise ring pull? Sellest tõmmates avatakse plekist joogipurk. – See on avamisrõngas.

Inglise hackathon (tarkvaraarenduse intensiivüritus) võiks olla programmeerimismaraton või mugandina häkaton.

Kas sobib öelda „agriturism“? – Turismisõnastiku järgi on inglise agritourism eesti keeles agroturism ~ taluturism (aga maaturism on rural tourism).

Inglise crumble võiks olla krõbedik, nt marjakrõbedik, õunakrõbedik, õuna-ploomikrõbedik, talvine krõbedik.

Kuidas eestindada sõna multitasking? – Vt Maire Raadiku artikkel Postimehes (http://portaal.eki.ee/meedia/1766.html).

Kas korrektne nimetus on „lambsalat“ (inglise lamb’s lettuce)? – Botaanikas on see põldkännak (omastav põldkännaku), kaubanduses-kokanduses on kasutusel ka lambasalat.

Mis on coleslaw? – Eesti keeles on kapsa-porgandisalat. Kui soovite kasutada eesti tekstis inglise sõna, tuleb see vormistada teises kirjas (nagu ikka tsitaatsõna).

Inglise chia seeds on õlisalvei seemned ehk tšiiaseemned.

Kuidas võiks tõlkida inglise sõna superfood? – Kasutatud on tõlget väetoit.

Inglise drive-in cafe on sissesõidukohvik (autoga pääseb leti või luugi juurde).

Kuidas tõlkida inglise audio description ja soome kuvailutulkkaus (nägemispuudega inimestele kirjeldatakse filmilinal või teatrilaval toimuvat tegevust)? – Soovitame sõna kirjeldustõlge.

Kuidas tõlkida inglise coffee takeaway? – Näiteks kohvi kaasamüük.

Kuidas on eesti keeles inglise webinar ~ web-based seminar? – See on veebiseminar (mitte „vebinar“, „veebinar“).

Kas inglise gamification võib olla mängustamine? – Jah, see tähendab 'mänguliseks tegemine, mänguelementide kasutamine (nt hariduses)'.

Kas inglise stencil technique saab tõlkida sõnaga šabloontehnika? – Jah.

Inglise dragon fruit ei ole „draakonivili“, vaid pitaia.
Sõna pitaiamaitseline on kokku.

Inglise fake news võiks eesti keeles olla võltsuudised, seda on ka kasutuses veidi näha (vrd võltskaup). Sõna libauudised seostub pigem Rohke Debelaki uudistega.

Kuidas tõlkida inglise sõna flashmob? – Näiteks äkketteaste.

Inglise sõna emanation vasteks on tõlkija Andres Aule pakkunud tuletise harund. Sõna on leidnud kasutamist Euroopa Liidu Kohtu tekstide tõlgetes. Õigustekstides on olnud juttu peamiselt „riigi emanatsioonist” (emanation of the state) ja sellega peetakse silmas mitmesuguseid asutusi, isegi ametkondi või muid riigist kuidagipidi tulenevaid juriidilisi isikuid või asutisi, kes võivad olla riigisektoris või ka jääda riigi- ja erasektori piirile. Inglise keeles kasutatakse seda sõna vabamalt ja laiemalt, tähendusi on mitu ja üks nendest oleks ligikaudu: miski, mis otsekui kiirgub (või tuleneb, kujuneb, lähtub vms) mingisugusest kesksest või tähtsamast allikast (olles sellega nii-öelda otsapidi seotud).

Inglise hashtag on teemaviide.

Inglise cocoa nibs on purustatud kakaooad või kakaooatükid (mitte „kakaonibsid“ ega „kakaonipsid“).

Kas ingliskeelse sõna copy shop eestikeelne vaste on „koopiapood“? – Eesti keeles sobiks öelda paljundusteenus või paljunduspunkt.

Live chat on eesti keeles reaalajavestlus või -suhtlus.

Line dance on eesti keeles rivitants.

Influencer on eesti keeles kas mõjuisik või suunamudija.