Keelenõuvakk

KIRJAVAHEMÄRGID
ülakoma kasutamine2018-11-28
Omastavas käändes on ülakoma, sest x ei hääldu: grand prix' finaal

2017-03-03
Kuidas kirjutada sõna FRILLICE? – See on jääsalati sort, kirjutada tuleb kas jutumärkidega (tavatekstis) või ülakomadega (erialakirjanduses): „Frillice“ ~ 'Frillice'.

2017-01-01
Nime Youtube käändevormid on ülakomaga: omastav, osastav ja lühike sisseütlev Youtube’i, seesütlev Youtube’is, seestütlev Youtube’ist jne.

2016-08-29
Nime Google Drive omastav on Google Drive'i.

2016-04-05
Nime Maslow käänatakse ülakomaga. Ülakoma on ka omastavas: Maslow' püramiid.

2015-09-28
Ühendis Waldorfi salat on täiend suure tähega ja ülakomata.

2015-01-01
Nimi Botox on püstkirjas. Käändevormid on ülakomata, nt Botoxit süstima.

2015-01-01
Õppekeskkonna nime Moodle omastav on Moodle’i, osastav Moodle’it, sisseütlev Moodle’isse.

2014-01-30
Nime Sherlock Holmes käänake ülakomata, nt Sherlock Holmesile.

2013-08-27
Korrektne nimekuju on Rail Baltic (mitte Rail Baltica). Omastav on Rail Balticu (ülakomata).

2013-02-04
Nimi Versace (firma) hääldub [versaatše] ega vaja käänamisel ülakoma.

2012-08-15
Kirjutage ülakomaga: Olivier' salat.

2012-05-11
Kirjutage Acrobat Readeri programm. Nime Acrobat Reader tuleb käänata, ülakoma pole vaja.

2012-05-01
Nimede Birkenruh ja Löwenruh omastav on ülakomaga: Birkenruh' ja Löwenruh'.

2011-10-04
Prantsuse kohanimi Rouen on omastavas Roueni (ülakomata).

2011-06-06
Nimede Reuters ja Times käänamisel pole ülakoma vaja, nt omastav on Reutersi, Timesi.

2011-05-27
Nime Titanic alalütlev on Titanicul (mitte Titanic'ul).

2011-04-28
Prantsuse perekonnanime Montaigne omastav on Montaigne'i.

2011-04-02
Nime Saint-Exupéry käänamisel pole ülakoma vaja.

2011-03-24
Kirjutage Skype'i kiosk.

2011-03-10
Õige on kirjutada Shakespeare'i-aegne.

2011-02-16
Võõrnime Viking Line kaasaütlev kääne on Viking Line'iga.

2011-01-13
Õige on kirjutada Camemberti juust.

2011-01-02
Inglise nimi Apple on omastavas ülakomaga: Apple'i.

2010-11-19
Prantsusmaa poliitiku perekonnanime Sarkozy osastav on Sarkozyd (ülakomata).

2010-10-31
Merlot' veinist saadud äädikas on Merlot' veini äädikas.

2010-10-03
Mitteerialases tarvituses kirjutage kartulisort „Jõgeva kollane“. Erialatekstis on sordinimed jutumärkide asemel ülakomades.

2010-10-03
Tour de France on jutumärkideta ja püstkirjas. Alalütlev kääne on Tour de France'il.

2010-08-20
Nimi van Gogh, mida hääldatakse [van hoh], on omastavas käändes van Goghi. Ülakoma pole vaja.

2010-05-23
Õige on Peugeot' omanik, nägi Peugeot'd, Peugeot'de müük ja hooldus.

2010-04-25
Nime Greenpeace omastav on Greenpeace'i, nt Greenpeace'i liikumine.

2010-02-19
Nime Smith omastava käände vorm on Smithi (ülakoma pole).

2010-01-27
Nime Manchester omastava käände vorm on Manchesteri (ilma ülakomata).

2010-01-13
Prantsuse nime Monet hääldatakse [monee].
Õige on Monet' maal (mitte Monet'i).

2009-12-04
Üritus Palladium Cup on omastavas Palladium Cupi (ülakomata).

2009-11-21
Viinamarjasortide nimed on mitteerialases tarvituses jutumärkides: viinamari „Cabernet Sauvignon“. Erialakokkuleppe kohaselt kasutatakse erialakirjanduses jutumärkide asemel ülakomasid: viinamari 'Cabernet Sauvignon'. Sordinimi on püstkirjas.

2009-11-21
Nimest Bardot (hääldus [bardoo]) tehtud lik-liitega tuletis on bardot'lik.

2009-11-11
Nime Silicon Valley seesütlev kääne on Silicon Valleys (mitte Valley's ega Valley'is).

2009-10-08
Kohanime Sharm el Sheikh käändevormid on ülakomata, nt seesütlev Sharm el Sheikhis.

2009-10-03
Twitter on võõrnimi (püstkirjas). Käänamisel pole ülakoma, nt omastavas Twitteri, seesütlevas Twitteris.

2009-10-03
Suhtlusportaali nimi Facebook on püstkirjas ja suure tähega. Omastavas ja osastavas on Facebooki, seesütlevas Facebookis, seestütlevas Facebookist. Nimetav kääne lõpeb nii kirjas kui ka häälduses k-ga, ülakoma ei ole käänamisel vaja.

2009-06-25
Kirjutage Powerpointi esitlus.
Selle nime käänamisel pole ülakoma vaja.

2009-05-01
Kohanime Provence omastava käände vorm on Provence'i.

2009-05-01
Väljaande nimi New York Times on eesti tekstis püstkirjas, nt loen New York Timesi. Ülakoma pole.

2008-12-10
Nime Strasbourg seesütlev kääne on Strasbourgis (ülakomata).

2008-10-14
Nime Elizabeth omastava käände vorm on Elizabethi (ülakomata).

2008-09-05
Nime Skype omastava käände vorm on Skype'i.

2008-06-19
Nime Diderot puhul on ülakoma ka omastavas käändes: Diderot' teosed.

2008-05-30
Nime Heathrow sisseütlev on Heathrow'sse.

2008-02-28
Kuidas on nime John Deere omastav kääne? – See on John Deere'i.

2007-09-21
Nime Kentucky käänatakse ülakomata.

2007-06-12
Linnanimi Luxembourg ei vaja käänamisel ülakoma: Luxembourgi.

2007-02-23
Nike hääldus on [naiki], seepärast pole käänamisel ülakoma tarvis: Nike vabaajapüksid.

2007-02-09
Tähega y lõppeva nime käänamisel pole ülakoma vajalik, nt Hardy alaltütlev on Hardylt.

2006-05-22
Õige on kirjutada Skype'i kasutajad.

2006-02-13
Nime Glasgow seesütlev on Glasgow's.

2005-11-25
Nimede Dursley ja Harry käänamisel pole ülakoma vaja.

2005-09-27
Nime Shakespeare omastav kääne on Shakespeare'i (käändub ülakomaga).

2005-01-01
Kuidas käänata eesti keeles võõrnimesid Grand Hotel ja Swedbank, kas panna ülakoma? – Omastav kääne on Grand Hoteli ja Swedbanki, seesütlev kääne Grand Hotelis ja Swedbankis, seestütlev kääne Grand Hotelist ja Swedbankist, alaleütlev kääne Grand Hotelile ja Swedbankile. Ülakoma ei ole tarvilik.

2005-01-01
Millal kasutatakse võõrnimede käänamisel ülakoma? – Kui võõrnimi lõpeb häälduses vokaaliga, aga kirjas konsonandiga, või vastupidi, on käänamisel vajalik ülakoma. Näiteks: Renault'ga (loe: rönooga), Joyce'ile (loe: džoissile). Vt ka nõuanne aadressil http://keeleabi.eki.ee/?leht=8&id=290.

2005-01-01
Millal peaks eesti perekonnanime käänamisel kasutama ülakoma? – Eesti perekonnanimesid käänatakse nagu vastavaid nimisõnu. Ametlikes dokumentides on soovitatav tekst sõnastada nii, et nimi jääks nimetavasse käändesse, siis ei teki probleeme nime algkuju näitamisega. Kui see pole võimalik, siis kasutatakse ülakoma sel juhul, kui perekonnanime algkuju ühtib nimisõna omastavaga: Metsa : Metsa'le, Mäe : Mäe'le, Järve : Järve'le, aga Mets : Metsale, Mägi : Mäele, Järv : Järvele.

2004-11-12
Omastav kääne on Scandic Palace'i (ülakomaga).

2004-05-27
Nime Chevrolet omastav on ülakomaga: Chevrolet' esindus.

2004-05-18
Küsija ütles, et jurist on tema tekstis pannud käändevormidesse AS-i, AS-ilt jne ülakoma: AS'i, AS'ilt. – Õige on kirjutada ASi või AS-i ja ASilt või AS-ilt.

2004-02-13
Võib kasutada tsitaatsõna baguette (mitmuse nimetav baguette'id), omavaste on pikk Prantsuse sai.

2003-05-13
Kirjutage Versailles' leping (omastav ülakomaga).

2003-03-21
Kohanime Stuttgart osastava käände vorm on Stuttgarti (ülakomata).

2002-01-08
Nime Matthew kaasaütlev kääne on Matthew'ga.

2000-11-21
Kohanime Göteborg omastav on Göteborgi (ülakomata).

2000-02-04
Nime Godot (hääldus [godoo]) osastav on Godot'd: oodates Godot'd.

1999-10-27
Kohanime Sydney käänamisel ei ole ülakoma, nt Sydneysse.

1999-04-27
Õige on kirjutada Cambridge, omastav on Cambridge'i.

1997-08-25
Nime Andrew alalütlev kääne on Andrew'l (ülakomaga).

1997-01-06
Kirjutage lava-show (sidekriipsuga; tsitaatsõna kursiivis), omastavas käändes lava-show' (samuti sidekriipsuga; lõpus ülakoma).

1996-11-05
Nime Strasbourg omastav kääne on Strasbourgi (ülakomata).

1996-07-12
Nime Rousseau käänamisel pole ülakoma vaja: Rousseaule.