Keelenõuvakk

SÕNAKASUTUS
omasõna või võõrsõna?Kuidas on sõna prestiižikas ülivõrdes? – Ülivõrde vormid on prestiižikaim ja kõige prestiižikam, eesti vasted on mainekaim ja kõige mainekam.

Võib kasutada nii võõrsõna intsest kui ka omasõna verepilastus.

Kas „buklett“ või „buklet“? – Ühe t-ga buklet (vt ÕS; ainsuse omastav bukleti, ainsuse osastav bukletit), aga omasõna voldik on veel parem.

Sõnad komandeering ja lähetus on sünonüümid.

Kas võib kasutada sõna soometuma? – Jah, finlandiseeruma on soometuma (soome keeles suomettua). See tähendab 'suure naabermaa poliitilise, majandusliku ja ideoloogilise surve alla sattuma (Soome välispoliitilise kursi kohta II maailmasõja järgseil aastakümneil)'.

Kas on teist sõna trenažööri jaoks? – Jah, paremad on treeninguseade ja valmendi.

Kas võib kasutada sõna „imidž“? – Kasutage ladina keelest lähtuvat sõna imago või eesti uudissõna kuvand. Vahel on õigem hoopis maine.

Kas „sesoonne“ või „sessoonne“? – Võõrsõna on sesoonne, veel parem on hooajaline.

Inglise marketing on turundus.

Kas õige on „portabiilsus“ või „portatiivsus“? – Inglise portability on portatiivsus, omasõnaga kantavus. Sõna „portabiilne“ asemel kasutage sõnu portatiivne ja kaasaskantav ~ kantav.

Inglise primetime on kas vaadatavaim aeg (televisiooni puhul) või kuulatavaim aeg (raadios) või parim eetriaeg.

Kirjutage kõrva-nina-kurguarst (sidekriipsudega). Võõrsõna on otorinolarüngoloog.

Sõnad ekspositsioon ja väljapanek on sünonüümsed.

Kuidas väljendada omasõnaga võõrsõna interdistsiplinaarne sisu, kui teemaks on kultuuripärand maastikus? – Õige on valdkondadevaheline, erialadevaheline.

Kas pääslates ja mujal on turnikett või turnikee? – ÕSi järgi on turnikee, ent sellest paremad keelendid on pöördrist ja pöörik.

Võõrsõna globaliseerumine on omasõnaga üleilmastumine.

Kas on „marketingu teenused“ või „marketilised teenused“? – Õige on turundusteenused.

Sõna integreeruma sünonüüm on lõimuma; integreerima sünonüüm on lõimima.

Kas lause „Baarmenid jahutavad sofistikeeritumagi janu“ sobib? – Sõna baarmen on eesti keeles täiesti olemas, kuid sõna „sofistikeeritud“ asemele sobiks nt nõudlik, arenenud vms.

Sõna transporditeenus on kokku, sobib ka sõna veoteenus.

Sõnad administratiivne ja halduslik on ÕSi järgi sünonüümid.

Kas õige on „mudellöör“ või „modellöör“? – Õiged on modelleerija ja mudeldaja.

Kuidas on eesti omasõnaga büdžett? – See on eelarve, mis on võõrsõnast parem.

Kas „ultrapehme jumestuskreem“ sobib? – Kirjutage eriti pehme jumestuskreem.

Sõna rahastama tähendab 'finantseerima'. Ka seadusesse sobib omasõna rahastama.

Kas sõna „modereerima“ sobib järgmisesse lausesse?
Koosolekut modereerib Maalehe toimetaja .. – Ei, selle sõna asemel on selgem kasutada verbi juhatab.

Väljend „orienteeruv kellaaeg“ pole õige, sobivad võimalused on orienteeriv, ligikaudne, umbkaudne kellaaeg.

Unikaalne on ainulaadne,
efektiivne on tõhus.

Kas eesti keeles on sõna „staabel“? – Ei ole, on virn, tegusõna on virnastama.

Mis sõna on „preambula“? – Parem on preambul, s.o rahvusvahelise dokumendi sissejuhatav osa. Et küsijal oli tegu kohaliku juhendiga, on võõrsõna tarbetu ja võiks piirduda omasõnaga sissejuhatus.

Kas sõna „kreatiivsusnõuded“ on korrektne? – Õige sõna on loovusnõuded.

Kas „marketingidirektor“ on kokku? – Kirjutage selle asemel turundusdirektor.

Kas õige on „bartertehing“ või „partertehing“? – Õige on bartertehing, barter või vahetustehing.

Mida tähendab sõna subsidiaarsus? – Subsidiaarsus ehk lähimuspõhimõte nõuab asjade otsustamist inimestele võimalikult lähedasel tasandil (kohalik omavalitsus – riik – Euroopa Liit). ELi kontekstis tähendab see, et valdkondades, mis ei kuulu tema ainupädevusse, võtab EL meetmeid vaid juhul, kui need on tõhusamad liikmesriigi omadest.

Kas kahju vähendamine või minimeerimine? – Mõlemad on õiged sõnad. Kahju minimeerimine tähendab nii palju vähendamist kui võimalik. Kirjutaja peab otsustama, mida ta tahab väljendada.

Kas on õige ütelda „paralleelne“ või „kõrvutine“? – Täissünonüümide paar on paralleelne = rööpne.

Kuidas on kas-liitega omadussõna sõnast initsiatiiv? – Õige on initsiatiivikas. Omasõnaline vaste on algatusvõimeline.

Kas „aroomiteraapia“ on õigesti kirjutatud? – Õige on aroomteraapia, omasõna on lõhnravi.

Sõna kontraht on vanamoeline. Praeguses kirjakeeles on leping.

Kas „bilingualism“ või „bilingvalism“? – Ei kumbki. ÕSis on bilingvism, omasõnaga kakskeelsus.

Sõna privatiseerima tähendab 'erastama', reprivatiseerima on 'taaserastama'.

Tuhastama on kremeerima (mitte „kremateerima“).

Inglise engineering võib eesti keeles olla inseneriteave või inseneriteadus.

Kas sõna „biatlon“ võib kasutada? – Tarvitage sõna laskesuusatamine.

Kas sõna breketid on õigesti kirjutatud? – Jah, aga parem sõna on hambaklambrid.

Kuidas käänata sõna grant? – Ainsuse omastav kääne on grandi, osastav granti, mitmuse nimetav on grandid. Sünonüümsed sõnad on uurimisraha ja uurimistoetus.

Mis on balsamico? – Eesti keeles on kasutusel sõna palsamiäädikas.

Sõnad dissertatsioon ja väitekiri on sünonüümid. Sama moodi doktoritöö = doktoriväitekiri = doktoridissertatsioon.

Ühendis „poliitiline partei“ on esimene sõna liigne. Õige on kirjutada partei.
Ka ühendi „poliitiline erakond“ asemel sobib lihtsalt erakond.
Sõnad partei ja erakond on sünonüümid.

Õige on kirjutada rukola (mitte „rukkola“, „rukoola“, „rucola“, „rugola“).
Selle sünonüüm on põld-võõrkapsas.

Mis sõna kasutada kana-nugget'ite kohta eesti keeles, kas sobiks „kananagits“? – Soovitame sõna kanapalad.

Kas „aroomaine“ või „aroomiaine“? – Aroomiaine, omasõna on lõhnaaine.

Kadakamarjaviin on džinn.

Sõna tagatiskiri sünonüüm on garantiikiri.

Finantseerima on rahastama, mitte „rahandama“.

Mida tähendab suitsiid? – See on 'enesetapp'.

Sõna kasuaalne sünonüüm on juhuslik.

Mis vahe on sõnadel meene ja suveniir? – Esimene on oma-, teine võõrsõna. Tähendus on sama.

Sõna „eksportöör“ asemel on paremad eksportija ja väljavedaja.
Sõna „importöör“ asemel on paremad importija ja sissevedaja.

Kas „business klass“ või „bisnisklass“? – Eesti keeles on äriklass.

Kumb on parem, kas „esitlema“ või „presenteerima“? Kas „esitlus“ või „presentatsioon“? – ÕSi järgi on omasõnad esitlema ja esitlus paremad. Esitluse sünonüüm on esitelu.

Mis on croissant? – See on prantsuskeelne sõna ja tähendab 'kohev sarvesai'.
Prantsuse sõnu käänatakse eesti tekstis ülakomaga, nt maitsvad croissant'id, sõi croissant'e.
Liitsõnades on sidekriips: juustu-croissant, vorsti-croissant,
aprikoosi-croissant, šokolaadi-croissant, mini-croissant.

Kas monitooring ja seire on samatähenduslikud? – Jah, mõlemad tähendavad 'püsikontroll, pidev millegi seisundi jälgimine'. ÕS peab paremaks sõna seire.

Sõna puravikukonsomee on kokku.
Sõnas konsomee on üks m. Omasõna selle kohta on leem.

Kuidas käändub sõna sotšnik (kohupiimasai)? – ÕSi järgi võib seda käänata kahte moodi:
1) omastav sotšniku, osastav sotšnikut;
2) omastav sotšniku, osastav sotšnikku.
Sõna sotšnik sünonüüm on vaarak (omastav vaaraku, osastav vaarakut).

Fritter on 'frittimisseade'. Sõnal fritüür on tähendusi rohkem: 'kuum rasvaine; selles küpsetatud toit; fritter'.
'Rohkes rasvaines küpsetama' on võõrsõnaga frittima (mitte „fritüürima“).

Tolerantne on teise sõnaga salliv.

Kuidas kirjutada „aloe vera maitseline jook“? – Kirjutage aaloemaitseline jook.

Pašmiina on kitsevillasall.

Kas kirjutada menüüsse roa juurde märkus „vegetaarne“ või „vegetariaanne“? – Kirjutage taimetoit või taimetoitlasele.

Kuidas eestindada sõna coopetition? Väljend konkurentidevaheline koostöö on pikavõitu. – Pakume konkurendikoostöö või võistluskoostöö.

Seentega ravimine on seenravi (täiendosa on nimetavas käändes). Võõrsõna on fungoteraapia.

Naisteküti sünonüümi võib kirjutada kahte moodi: nii donžuan kui ka don Juan.

Sõna fenkol on f-iga, botaanikas on täpsem nimetus apteegitill.

Sõnad massisuhtlusvahend, massiteabevahend, massilõit ja massikommunikatsioonivahend on samatähenduslikud.

Sõna integreeruma nõuab kas kaasaütlevat või sisseütlevat käänet, nt Uued riigid integreeruvad Euroopa Liiduga ~ Euroopa Liitu.
Sõna integreeruma sünonüüm on lõimuma, seega Uued riigid lõimuvad Euroopa Liiduga ~ Euroopa Liitu.

Juhuslik, juhusest sõltuv on stohhastiline, mitte „stohastiline“.

Mis on ökodukt? – See on 'metsloomade turvaliseks teeületuseks rajatud sild'. Omasõnaline sünonüüm on rohesild.

Sõna popkorn omavasted on paismais ja plaksumais.

Sõnad üleatlandiline ja transatlantiline on samatähenduslikud.

Sõna flambeerima tähendab 'toitu alkoholiga kastma ja leegitsevana serveerima'. Omasõnaline sünonüüm on leegitama.

Võib kasutada nii omasõna lähetus kui ka võõrsõna komandeering.

Märk & on ja-märk ehk ampersand.

Sõna arahhiseõli on kahe h-ga.
Selle sünonüüm on maapähkliõli.

Hõrgu maitsega söögiseen enoki on väiketähega ja püstkirjas. Sünonüüm on sametkõrges (omastav sametkõrgese).

Kas vormi innovatsioonid võib kasutada (mitmuses)? – Kasutage vormi uuendused.

Klahv „Enter“ on teisiti sisestusklahv,
klahv „Control“ on juhtklahv.

Kolme kuu pikkune ajalõik on veerandaasta ehk kvartal (algusega 1. jaanuaril, 1. aprillil, 1. juulil ja 1. oktoobril). Kuidas öelda nelja kuu pikkuse lõigu kohta? Kas see on „tertal“? – Kasutage sõna kolmandikaasta.

Sõna „pedagoogikateadus“ on liiane. Õige sõna on pedagoogika, selle sünonüüm on kasvatusteadus.

Sõna bataat sünonüüm on maguskartul.

Võõrsõna infrastuktuur kõrvale soovitas presidendi sõnavõistluse žürii sõna taristu.
Selle looja on tõlkija Andres Valdre.

Sõna humanitaarabi kõrval võib kasutada toimeabi (presidendi sõnavõistluse žürii soovitus).

Ühendi emotsionaalne intelligentsus 'oskus või võime iseenda või teiste tundeid kindlaks teha, hinnata ja juhtida; inglise emotional intelligence, eQ' omasõnalise vastena võib kasutada liitsõna tundetaip. Ettepaneku esitaja on Rain Kooli.

Kas „fikseeritud võrk“, „fiksvõrk“ või on veel mõni võimalus? – Kasutage sõna püsivõrk.

Kes on lakto-ovovegetaarlane? – See on piima-muna-taimetoitlane.

Kõige eitaja on nihilist.

Õige sõna on herkulopuder (mitte „herkulapuder“).
Herkulopudru sünonüüm on kaerahelbepuder.

Kuidas öelda kiirabis triaaži kohta teist moodi? See on 'patsientide jagamine rühmadesse ravi kiireloomulisuse alusel'. – Näiteks haigete sortimine või haigete jaotamine.

Sõna lapsendama võõrsõnaline sünonüüm on adopteerima.

Sõna bestseller omasõnaline sünonüüm on menuk (täpsemalt menuraamat, menufilm, menuplaat vm).

Sõna „initsiatiivgrupp“ asemel soovitame omasõna algatusrühm.

Kuidas on buffet table eesti keeles? – See on Rootsi laud. Võib kasutada ka sõna puhvetlaud. Kirjapilt „buffee“ (kaks f-i, kaks e-d) ei vasta õigekirjareeglitele, kuju „bufee“ on argikeelne.

Sõna ombudsman ei pea kursiivi panema. Parem on õigusvahemees.

Kes on arborist? – See on puuhooldusspetsialist, lühemalt puuhooldaja.

Kas jalgrattal on „lenkstang“ või „leistang“? – Need on kõnekeelsed sõnad. Kirjakeeles on juhtraud.

Kuidas kirjutada õigesti „buff“ (riietusese)? – Buff on kaubamärgi nimi ja tuleb kirjutada suure tähega. Kui aga ei mõelda Buffi firma toodet, peaks kasutama mõnd üldisemat kirjeldavat sõna, näiteks torusall, torurätt, torurätik vm.

Mis on coleslaw? – Eesti keeles on kapsa-porgandisalat. Kui soovite kasutada eesti tekstis inglise sõna, tuleb see vormistada teises kirjas (nagu ikka tsitaatsõna).

Dekreetpuhkus on Nõukogude-aegne sõna, praegu on rasedus- ja sünnituspuhkus.

Õige on kirjutada retriit, tähendus on 'vaikuse- või palvelaager, argielust tagasitõmbumine palvetamiseks või mediteerimiseks'. Omakeelseks sünonüümiks on Vello Salo pakkunud sõna süvi.