Keelenõuvakk

HÄÄLDUS JA SILBITUS
õige hääldusLühendit CV on õige hääldada [tsee-vee], mitte [sii-vii]. Lühend tuleb ladinakeelsest väljendist curriculum vitae.

Prantsuse à la carte on eesti tekstis kursiivis. See tähendab 'toidukaardi järgi (eritellimusel valmistatavate roogade kohta)'. Viimane sõna hääldub [kart].

Õiged on mõlemad kirjakujud: keefir (omastav keefiri ja osastav keefirit) ja kefiir (omastav kefiiri II vältes ja osastav kefiiri III vältes). Osastavas ei ole õige „keefiri“.

Itaalia ja prantsuse sõnad kirjutage eesti tekstis tsitaatsõnadena: caffè latte (hääldub [kafe latte]) ja café au lait [kafee olee].
Esimese asemel võib tarvitada ka mugandit late (püstkirjas). Vt ka nõuanne „Miks on ÕSis reka ja late, mitte rekka ja latte, nagu neid sõnu sageli kirjutatakse?“ (http://keeleabi.eki.ee/?leht=8&id=256).

Sõnad väike ja päike on kolmandas vältes.

Rootsi pealinna nimi Stockholm on ka eesti keeles c-ga.
Seda nime hääldatakse [stokholm], mitte [štokholm].

Ladina tsitaatväljend curriculum vitae on eesti tekstis kursiivis (ka pealkirjana). Seda väljendit hääldatakse [kurri´kulum viitä].

Kuidas hääldada Nobeli (auhind), kas [noobeli] või [nobeeli]? – Õige on [nobeeli].

Miks kirjutatakse araabia nimede lõppu -h, kui see ei hääldu? – Araabia nimesid transkribeeritakse rahvusvaheliselt heaks kiidetud soovituste alusel. Nime lõpus olev -h hääldub väga üksikutes nimedes ja sõnades, nt neis, mis sisaldavad jumala nime (Rām Allāh), mujal jääb hääldamata, nt Al-BaşrahAl-Başrah's.

Nike hääldus on [naiki], seepärast pole käänamisel ülakoma tarvis: Nike vabaajapüksid.

Neegriusund Kariibi mere saartel on voodoo (tsitaatsõna, hääldus on [vuuduu]).

Sõnas august on rõhk esimesel silbil.

Fiat peaks itaalia reeglite järgi häälduma [fiiat] ja seega on mitmuse osastav Fiateid (vrd plakateid).

Enne oli sõna aula vaid II vältes, nüüd on lubatud ka III välde.

Kirjutage sidekriipsuga: taiji-spetsialist, taiji-harjutus, taiji-treening. Tsitaatsõna taiji hääldatakse [taitšii].

Kohanime Côte d'Ivoire omastava käände vorm on Côte d'Ivoire'i.
Nime hääldatakse [kot-divuaar].

Sõna ninja, mis hääldub [nindža], on eesti tekstis kursiivis.

Kuidas lugeda lühendit DVD? – Lugege [dee-vee-dee], mitte [dii-vii-dii].

Inglise toffee on eesti tekstis tsitaatsõna. Seda hääldatakse [tofi]. „Võõrsõnade leksikoni“ järgi on see 'sitke inglispärane piima-, koore- v võikompvek, milles võib olla mandleid, pähkleid v puuviljamahla'.

Mis on sõna siivutu vastand? – See on siivas, aga ka siivus.
Sõna siivas omastav on siivsa ning osastav siivsat ja siivast. Sõna siivus omastav on siivsa ja osastav siivsat.
Sõna siivus võib ÕSi järgi hääldada nii II kui ka III vältes.

Kuidas käänata sõna aula? – Selle sõna käänamine oleneb hääldusest. Kui seda hääldada II vältes, on ainsuse osastav aulad, mitmuse omastav aulade ja osastav aulasid (käändub nagu sõna ratsu). Kui seda hääldada III vältes, on ainsuse osastav aulat, mitmuse omastav aulate ja osastav aulaid (käändub nagu sõna õpik).

Perekonnanime Boroditš osastava käände vorm on Boroditšit (rõhk on teisel silbil).

Mis on fitness ning kuidas seda hääldada ja kirjutada? – See on 'vormisolek; sportlik ja tervislik eluviis; kitsamas mõttes: võistlusspordiala, milles on tähtsal kohal nii keha proportsioonid kui ka ilu ja liikuvus'. Soovitame seda sõna hääldada kirjapildi järgi [fitness] ja kirjutada püstkirjas, nt fitnessiklubi, fitnessitrenn, fitnessitreener, fitnessiüritus.

Kuidas hääldada eesti tekstis ingliskeelset laserplaadilühendit CD? – Hääldage [tsee-dee], mitte [sii-dii].

Hispaania linna Barcelona õige hääldus on ÕSi järgi [barsseloona].

Tsitaatsõna performance ainsuse omastav kääne on performance'i ja osastav performance'it, mitmuse omastav on performance'ite ja osastav performance'eid.
Liitsõnades on sidekriips: performance'i-päev, performance'i-laadne.
Sõna hääldatakse [pöfoomöns].

Juustunimetus provolone on tsitaatsõna. Seda käänatakse ülakomaga, nt (sõime) provolone't.
Sõna hääldatakse [provoloone].

Sõna lageraie on omastavas lageraie (III vältes) ja osastavas lageraiet. Sama moodi tuleb käänata sõna hooldusraie.

Kuidas on don Quijote omastav ja osastav kääne? – Nimetava käände hääldus on [kihhóte]. Omastav on don Quijote ja osastav don Quijotet.

Aafrika kõrgeim mägi on Kilimanjaro, seda hääldatakse [kilimandžaaro].

Belgia linn on Brugge, seda hääldatakse [brühhe].
Ühendis Brugge pits on kohanimi suure tähega.

Kohupiimast lihavõttetoit on pasha. Seda hääldatakse [pasha], mitte [paša].
Kõrgema riigiametniku ja sõjaväelase tiitel sultaniaegses Türgis oli paša.

Tallinnas on Skåne bastion.
Seda nime hääldatakse [skoone].

Mida tähendab yin-yang? – See on hiinlaste loodusfilosoofia põhimõisteid, mis tähendab kahe vastandjõu ühtsust. Eestikeelses tekstis tuleb seda kasutada tsitaatsõnana. Sõna hääldatakse [jin-jang].

Sõna kaslane hääldatakse ÕSi järgi peenendatud s-iga.

Prantsuse hommage, mida hääldatakse [omaaž] ja mis tähendab 'tänu- või austusavaldus', on eesti tekstis tsitaatsõna.

Ladina honoris causa, mida hääldatakse [honooris kausa] ja mis tähendab 'austuseks', on eesti tekstis tsitaatsõna.

Inglise happening, mida hääldatakse [häpening], on eesti tekstis tsitaatsõna, nt korraldasid happening'i. See sõna tähendab 'improviseeritud etendus'.

Prantsuse grand prix 'suur auhind' on eesti tekstis kursiivis. Seda hääldatakse [graan prii].

Võõrfirma nime Nike hääldatakse [naiki], nagu on jumalanna Nike hääldus inglise keeles.
Omastav on Nike [naiki], osastav Niket [naikit].

Eesti kohanimi Tõrva on nimetavas käändes II vältes. Sisseütlevas on Tõrva (III vältes) ehk Tõrvasse.

Sõna õilis on II vältes.

Prantsuse tsitaatsõna buffet, mis tähendab ’Rootsi laud’, on eesti tekstis kursiivis, seda hääldatakse [büfee]. Tsitaatsõna käänatakse ülakomaga, nt kiitis rikkalikku buffet’d. Liitsõnades on sidekriips: buffet-hommikusöök, buffet-õhtusöök, buffet-restoran, buffet-vastuvõtt, lõuna-buffet, laste-buffet, supi-buffet.

Mitmuse nimetava vorm pilved on II vältes.

Kas tunnel on II või III vältes? – III.

Sõna kosmos on III vältes.

Mehhiko pealinn on México, selle hääldus on [mehhiko].

Kuidas hääldada kaubandusketi nime IKEA? Vikipeedia järgi on hääldus [i'ke: a], aga on mõeldav hääldada ka soome või eesti moodi.

Sõna jõulud hääldatakse II vältes, samuti jõulu- sõnades jõulukaart, jõulupidu jne.