Keelenõuvakk

VORMIÕPETUS
omadussõnade võrdlusastmedKuidas on sõna prestiižikas ülivõrdes? – Ülivõrde vormid on prestiižikaim ja kõige prestiižikam, eesti vasted on mainekaim ja kõige mainekam.

Sõna rikkalik lühike ülivõrre on rikkalikem (mitte „rikkalikuim“). Normikohane ülivõrde vorm on ka kõige rikkalikum.

Kõige suurem on lühemalt suurim.

Sõna uus ülivõrde vormid on uusim ja kõige uuem.

Sõna soe keskvõrre on soojem (mitte „soem“).

Kuidas on sõna prestiižne ülivõrdes? – Õiged ülivõrde vormid on prestiižseim ja kõige prestiižsem.

Sõna arg keskvõrre on arem. Õige on nt aremad lapsed (mitte „aramad“).

Sõna tark lühike ülivõrre on targim.

Õiged ülivõrde vormid on ulatuslikem ja kõige ulatuslikum (mitte „ulatuslikeim“).

Kuidas on sõnade sõbralik ja täiuslik võrdevormid? – Keskvõrdes sõbralikum ja täiuslikum, kõige-ülivõrdes kõige sõbralikum ja kõige täiuslikum, lühikeses ülivõrdes sõbralikem ja täiuslikem.

Sõna õudne keskvõrre on õudsem.

Korrektsed lühikese ülivõrde vormid on õnnelikem ja okslikem.

Sõna konkurentsivõimeline lühike ülivõrre on konkurentsivõimelisim.

Sõna nõrk ülivõrde vormid on nõrgim ja kõige nõrgem (mitte „nõrgeim“).

Sõna oluline lühike ülivõrre on olulisim (mitte „oluliseim“).

Kas kiireim on õige sõna ja tähendab 'kõige kiirem'? – Jah.

Võrdevormi „kaunem“ pole olemas, on kaunim (keskvõrre) ja kauneim (lühike ülivõrre). Algvõrre on kaunis.

Sõna turvaline lühike ülivõrre on turvalisim (mitte „turvaliseim“).

Sõna olulisim korrektne mitmuse osastava vorm on olulisimaid.

Sõnal optimaalne ei ole kesk- ega ülivõrret.

Sõna nüri ülivõrre on kõige nürim.

Õige on kirjutada nii enim kui ka kõige enam.

Sõna nõudlik lühike ülivõrre on nõudlikem (mitte „nõudlikuim“ v „nõudlikeim“).

Sõna sobilik lühike ülivõrre on sobilikem.

Sõna sagedane lühike ülivõrre on sagedasim (mitte „sagedaseim“).

Kuidas on sõna külalislahke ülivõrdes? – Külalislahkeim ehk kõige külalislahkem.

Sõna üldine lühike ülivõrre on kahesugune: üldiseim ja üldisim.

Sõna iseloomulik lühike ülivõrre on iseloomulikem, mitte „iseloomulikeim“.

Kas „enim kaetumaid valdkondi“ on õige? – Ei ole, õige on enim kaetud valdkondi.

Sõna paindlik lühike ülivõrre on paindlikem.

Sõna väärtuslik lühike ülivõrre on väärtuslikem (mitte „väärtuslikeim“).

Sõna aldis keskvõrre on altim (mitte „aldim“).

Omadussõna püha on ülivõrdes kas pühim või kõige püham (mitte „pühaim“).

Sõna tüüpiline i-ülivõrre on tüüpilisim.

Kuidas on sõna laisk ülivõrre? – Pikk ülivõrre on kõige laisem, lühike ülivõrre laisim.

Sõna luksuslik lühike ülivõrre on luksuslikem.

Sõna järsk keskvõrde vormid on järsem ja järsum ning ülivõrde vormid on kõige järsem, kõige järsum ja järsim.

Sõna hea kõige-ülivõrre on kõige parem, mitte „kõige parim“.

Kuidas on sõnad külm ja kuum ülivõrdes? – Külmim ja kõige külmem, kuumim ja kõige kuumem.

Kuidas on sõna kurb ülivõrdes? – Kurvim ja kõige kurvem.

Sõna tuntud lühike ülivõrre on tuntuim.

Sõna tihedasti keskvõrre on tihedamini (mitte „tihemini“).

Mida tähendab vähim? – See on 'kõige vähem; kõige väiksem'.

Sõna sportlik on ülivõrdes sportlikem ehk kõige sportlikum.

Võib kirjutada üks parimaid arste või üks parimatest arstidest. Parimaid võib olla mitu.
Vt http://keeleabi.eki.ee/index.php?leht=8&id=57.

Sõna kõmuline ülivõrre on kõige kõmulisem ehk kõmulisim.

Sõna suur keskvõrre on suurem. Kuidas on keskvõrde mitmuse omastav? – See vorm on suuremate, mitte „suurtemate“ (mitmuse tunnust ei topeldata).

Sõna soe ülivõrre on kõige soojem. Väärad vormid on „soojim“ ja „soojeim“.

Kas „parimate tervitustega“ või „kõige parimate tervitustega“? – Sobib kas parimate tervitustega või kõige paremate tervitustega.

Sõna ohtlik on ülivõrdes ohtlikem ~ kõige ohtlikum (mitte „ohtlikeim“).

Sõna külluslik on ülivõrdes külluslikem ~ kõige külluslikum.

Sõna sulnis lühike ülivõrre on sulneim.

Algvorm on kallis. Kas „kõige kalleim“ on õige vorm? – Ei, lühike ülivõrre on kalleim ja kõige-ülivõrre on kõige kallim.

Sõna mõistlik ülivõrre on mõistlikem ehk kõige mõistlikum.

Kuidas on sõna tömp lühike ülivõrre? – Sõna tömp on nõrgeneva astmevaheldusega ja i-tüveline. Sellisest sõnast saab moodustada üksnes kõige-ülivõrde: kõige tömbim. Sama kehtib ka nt omadussõnade alp, blond, brünett, hall, juhm, kalk, karm, kõrk, loll, matt, napp, narr, sant, tuhm kohta: kõige albim, kõige blondim, kõige brünetim, kõige hallim, kõige juhmim, kõige kalgim, kõige karmim, kõige kõrgim, kõige lollim, kõige matim, kõige napim, kõige narrim, kõige sandim, kõige tuhmim.