Keelenõuvakk

VORMIÕPETUS
võõrnimede käänamineRiiginimi Luksemburg on omastavas Luksemburgi.

Kuidas on nimed Leedu ja Läti sisseütlevas käändes? – Nii Leedusse kui ka Leetu, nii Lätisse kui ka Lätti.

Kohanime Türgi sisseütlev on Türgisse ehk Türki (mitte Türkki).

Nime Andrew alalütlev kääne on Andrew'l (ülakomaga).

Nime Saarioinen omastav on kahesugune: Saarioineni ~ Saarioise.

Planeedi nimi on Marss (omastav Marsi, osastav Marssi).

Nime Bangkok sisseütlev on Bangkokki (-kk-).

Omastav kääne on Scandic Palace'i (ülakomaga).

Leedu linna Panevėžys hääldatakse [panävežiis], omastav kääne on Panevėžysi.

Õige on kirjutada Provence'i-pärane roog.

Kohanime New York omastav kääne on New Yorgi.

Kas ERASMUS-programm on õigesti kirjutatud? – Soovitame suurtähtlühendi teha sõnaks ja kirjutada esisuurtähega Erasmuse programm, Erasmuse vahetusüliõpilane.

Horvaatia linn on Split. Sisseütlev kääne on Splitti, nt Me sõidame Splitti.

Nime Schmidt omastav kääne on Schmidti.

Kohanime Stuttgart osastava käände vorm on Stuttgarti (ülakomata).

Nime Livelink omastav on Livelinki.

Kohanime Frankfurt omastav kääne on Frankfurdi.

Kirjutage Versailles' leping (omastav ülakomaga).

Nime Fahrenheit omastav kääne on Fahrenheiti, mitte Fahrenheidi.

Nime Rousseau käänamisel pole ülakoma vaja: Rousseaule.

Nime Shakespeare omastav kääne on Shakespeare'i (käändub ülakomaga).

Nime Stockmann omastav on Stockmanni.

Võõrnime Jägermeister käänamisel jääb e alles, seega viis pudelit Jägermeisterit (mitte Jägermeistrit).

USA linn on Detroit, omastavas Detroiti.

Isikunime Scott omastava käände vorm on Scotti.

Nime Strasbourg omastav kääne on Strasbourgi (ülakomata).

Kuidas käänata eesti keeles võõrnimesid Grand Hotel ja Swedbank, kas panna ülakoma? – Omastav kääne on Grand Hoteli ja Swedbanki, seesütlev kääne Grand Hotelis ja Swedbankis, seestütlev kääne Grand Hotelist ja Swedbankist, alaleütlev kääne Grand Hotelile ja Swedbankile. Ülakoma ei ole tarvilik.

Millal kasutatakse võõrnimede käänamisel ülakoma? – Kui võõrnimi lõpeb häälduses vokaaliga, aga kirjas konsonandiga, või vastupidi, on käänamisel vajalik ülakoma. Näiteks: Renault'ga (loe: rönooga), Joyce'ile (loe: džoissile). Vt ka nõuanne aadressil http://keeleabi.eki.ee/?leht=8&id=290.

Nime Los Angeles omastav kääne on Los Angelese (mitte Los Angelesi).

Nimede Dursley ja Harry käänamisel pole ülakoma vaja.

Kas nime Helsinki omastav on Helsinki või Helsingi? – Selle nime omastav kääne on Helsinki. Kui lähtenimeks on eestipärane Helsingi, siis on selle omastav kääne Helsingi.

Sisseütlevas käändes võib kirjutada nii Vilniusse kui ka Vilniusesse.

Kuidas on Günther Reindorff omastavas käändes? – Günther Reindorffi

Taanis on Suur-Belt, omastavas Suur-Beldi.

Nime Glasgow seesütlev on Glasgow's.

Nime Mozart omastav on Mozarti ja osastav Mozartit.

Soome perekonnanime Kaurismäki omastav võib olla kas Kaurismäki või Kaurismäe.

Kuidas on nime Hasselblatt ainsuse omastava käände vorm? – See on Hasselblatti (mitte Hasselblati).

Soome nimi Halonen on omastavas käändes Haloneni või Halose, mõlemad vormid on lubatud.

Õige on kirjutada Skype'i kasutajad.

Kuidas käändub isikunimi Beckett? – Omastavas käändes on Becketti ja osastavas Beckettit.

Nime Matthew kaasaütlev kääne on Matthew'ga.

Nimi Kekkonen võib omastavas käändes olla Kekkoneni või Kekkose, mõlemat moodi on õige.

Nime Atatürk omastav on Atatürki.

Tähega y lõppeva nime käänamisel pole ülakoma vajalik, nt Hardy alaltütlev on Hardylt.

Kohanime Stuttgart omastava käände vorm on Stuttgardi.

Linnanimi Luxembourg ei vaja käänamisel ülakoma: Luxembourgi.

Soome nimi Kettunen on omastavas käändes Kettuneni või Kettuse, mõlemad vormid on lubatud.

Venemaa linn on Kingissepp, omastavas Kingissepa (ühe p-ga).

Nime Kentucky käänatakse ülakomata.

Nime Brad Pitt omastav kääne on Brad Pitti.

Õige on kirjutada isa Goriot'l (ülakomaga).

Nime Godot (hääldus [godoo]) osastav on Godot'd: oodates Godot'd.

Venemaa linn Jekaterinburg on omastavas Jekaterinburgi, mitte Jekaterinburi.

Kohanime New York seesütlev kääne on New Yorgis.

Kuidas on nime John Deere omastav kääne? – See on John Deere'i.

Nime Bauhof osastav kääne on Bauhofi (üks f).

Hispaania z-lõpulisi nimesid käänake e-tüvelisena, nt Alvárez : Alváreze : Alvárezt, Juárez : Juáreze : Juárezt, López : Lópeze : Lópezt, Rodríguez : Rodrígueze : Rodríguezt.

Kohanime Sydney käänamisel ei ole ülakoma, nt Sydneysse.

Portaalinimed Rate ja Youtube on eesti tekstis suure algustähega ja püstkirjas. Neid käänatakse nagu võõrnimesid, nt suhtleb Rate'is, vaatab Youtube'ist videoid. Vt http://keeleabi.eki.ee/index.php?leht=8&id=91.

Nime Google omastava käände vorm on Google'i (püstkirjas).

Firma Hansaplant on omastavas Hansaplanti (võõrnimi).

Nime Saarinen omastav kääne võib olla nii Saarineni kui ka Saarise.

Nime Heathrow sisseütlev on Heathrow'sse.

Nime Central Park seesütlev kääne on Central Parkis.

Fiat peaks itaalia reeglite järgi häälduma [fiiat] ja seega on mitmuse osastav Fiateid (vrd plakateid).

Nime Diderot puhul on ülakoma ka omastavas käändes: Diderot' teosed.

Nime Skype omastava käände vorm on Skype'i.

Kas Hansapanga uues nimes Swedbank võib inglise bank'i ära tõlkida ja käänata siis Swedpank : Swedpanga? – Ei, bank on nime osa, õige on Swedbank, omastavas Swedbanki.

Kuidas on nime Swedbank omastav kääne, kas Swedpanga, Swedpangi, Swedbanga või Swedbangi? – Õige vorm on Swedbanki.

Mehenime Sven osastava käände vorm on Sveni (üks n).

Nime Elizabeth omastava käände vorm on Elizabethi (ülakomata).

Kohanime Göteborg omastav on Göteborgi (ülakomata).

Nime Strasbourg seesütlev kääne on Strasbourgis (ülakomata).

Õige on kirjutada Cambridge, omastav on Cambridge'i.

Nime Los Angeles seesütlev kääne on Los Angeleses (mitte Los Angelesis).

Perekonnanimi Virtanen võib omastavas käändes olla nii Virtaneni kui ka Virtase.
Ühe teksti piires tuleb kasutada üht käänamistüüpi.

Kust saab infot hoiatustähisega kaubamärginime käänamise kohta? – Vt http://keeleabi.eki.ee/index.php?leht=8&id=133.

Kirjutage Powerpointi esitlus.
Selle nime käänamisel pole ülakoma vaja.

Kohanime Provence omastava käände vorm on Provence'i.

Kuidas käänata perekonnanime Vuolijoki? – Võib käänata kahte moodi:
1) nimetavas Vuolijoki, omastavas Vuolijoki, osastavas Vuolijoki ~ Vuolijokit;
2) nimetavas Vuolijoki, omastavas Vuolijoe, osastavas Vuolijoge.
Kuidas on selle nime seestütlev ja alaleütlev? – Kui käänata esimesel viisil, siis Vuolijokist ja Vuolijokile, aga kui teisel viisil, siis Vuolijoest ja Vuolijoele.

Kohanime Côte d'Ivoire omastava käände vorm on Côte d'Ivoire'i.
Nime hääldatakse [kot-divuaar].

Kohanime Sharm el Sheikh käändevormid on ülakomata, nt seesütlev Sharm el Sheikhis.

Twitter on võõrnimi (püstkirjas). Käänamisel pole ülakoma, nt omastavas Twitteri, seesütlevas Twitteris.

Suhtlusportaali nimi Facebook on püstkirjas ja suure tähega. Omastavas ja osastavas on Facebooki, seesütlevas Facebookis, seestütlevas Facebookist. Nimetav kääne lõpeb nii kirjas kui ka häälduses k-ga, ülakoma ei ole käänamisel vaja.

Nime Silicon Valley seesütlev kääne on Silicon Valleys (mitte Valley's ega Valley'is).

Perekonnanime Boroditš osastava käände vorm on Boroditšit (rõhk on teisel silbil).

Kas sõidame Kuubale või Kuubasse? – Mõlemad on õiged, vajaduse korral võib teha vahet: Kuubale kui saarele, Kuubasse kui riiki. Vt http://keeleabi.eki.ee/index.php?leht=8&id=64.

Üritus Palladium Cup on omastavas Palladium Cupi (ülakomata).

Kuidas kasutada nime Antigua ja Barbuda? Kas sõidame Antiguale ja Barbudale või Antiguasse ja Barbudasse? – Mõlemad on õiged, vajaduse korral võib teha vahet: Antiguale ja Barbudale kui saarele, Antiguasse ja Barbudasse kui riiki. Vt http://keeleabi.eki.ee/index.php?leht=8&id=64.

Prantsuse nime Monet hääldatakse [monee].
Õige on Monet' maal (mitte Monet'i).

Nime Manchester omastava käände vorm on Manchesteri (ilma ülakomata).

Nime Philipp omastava käände vorm on Philippi.

Nime Smith omastava käände vorm on Smithi (ülakoma pole).

Kohanime Kuala Lumpur osastava käände vorm on Kuala Lumpurit.

Prantsusmaal on linn Nice, mida hääldatakse [niiss]. Omastav on Nice'i, seesütlev Nice'is.
Selle linna itaaliakeelne nimi on Nizza, mida hääldatakse [nitsa]. Omastav on Nizza, seesütlev Nizzas.
Eelistame nimekuju Nice.

Kuidas on don Quijote omastav ja osastav kääne? – Nimetava käände hääldus on [kihhóte]. Omastav on don Quijote ja osastav don Quijotet.

Nime McDonald's omastav on McDonald'si, osastav McDonald'sit, sisseütlev McDonald'sisse, seesütlev McDonald'sis, alaleütlev McDonald'sile.

Soome perekonnanime Oksanen omastav kääne on Oksaneni ~ Oksase, osastav Oksaneni ~ Oksast.

Nime Wrangell mitmuse omastav on Wrangellide (-d-).

Kuidas on Wall Street omastavas käändes? – See on Wall Streeti, mitte Wall Streedi.

Kuidas on rootsi nime Lövnäs omastav kääne? – See on Lövnäsi.

Kohanimed Jeruusalemm ja Petlemm on kahe m-iga. Omastavas on Jeruusalemma ja Petlemma.

Nime Greenpeace omastav on Greenpeace'i, nt Greenpeace'i liikumine.

Nime Margaret omastav on Margareti ja osastav Margaretti (vrd taburet : tabureti : taburetti).

Argentina pealinn on Buenos Aires, omastav on Buenos Airese, osastav Buenos Airest.

Õige on Peugeot' omanik, nägi Peugeot'd, Peugeot'de müük ja hooldus.

Soome nime Kauhajoki võib käänata kahte moodi:
1) omastavas Kauhajoki, osastavas Kauhajoki ~ Kauhajokit;
2) omastavas Kauhajoe, osastavas Kauhajoge.

Kuidas on nime Daily Mirror omastav kääne? – Omastav kääne on Daily Mirrori.

Nimi van Gogh, mida hääldatakse [van hoh], on omastavas käändes van Goghi. Ülakoma pole vaja.

Võõrfirma nime Nike hääldatakse [naiki], nagu on jumalanna Nike hääldus inglise keeles.
Omastav on Nike [naiki], osastav Niket [naikit].

Kirjutage Skype'i koosolek.

Tour de France on jutumärkideta ja püstkirjas. Alalütlev kääne on Tour de France'il.

Merlot' veinist saadud äädikas on Merlot' veini äädikas.

Prantsusmaa poliitiku perekonnanime Sarkozy osastav on Sarkozyd (ülakomata).

Kuidas käänata võõrkeelset kaubamärki Procter & Gamble? – Märki & loetakse and, käänatakse ainult viimast nimeosa: omastav on Procter & Gamble'i.

Õige on kirjutada Camemberti juust.

Inglise nimi Apple on omastavas ülakomaga: Apple'i.

Kui kohanime Illinois hääldada [illinois], on omastav Illinoisi ja seesütlev Illinoisis.
Kui seda hääldada [ilinoi], on omastav Illinois', osastav Illinois'd ja seesütlev Illinois's.

Võõrnime Viking Line kaasaütlev kääne on Viking Line'iga.

Kirjutage Skype'i kiosk.

Nime Eesti sisseütlev kääne on Eestisse, nt sõidavad Eestisse, mitte „sõidavad Eesti“.
Sama moodi on nimega Hiina: sõidavad Hiinasse, mitte „sõidavad Hiina“.

Nime Saint-Exupéry käänamisel pole ülakoma vaja.

Prantsuse perekonnanime Montaigne omastav on Montaigne'i.

Nime Titanic alalütlev on Titanicul (mitte Titanic'ul).

Õige on Hyde Parkis, mitte Hyde pargis.

Prantsuse kohanimi Rouen on omastavas Roueni (ülakomata).

Deutsche Bank on omastavas käändes Deutsche Banki, nt Deutsche Banki kunstikogu.

Nimede Birkenruh ja Löwenruh omastav on ülakomaga: Birkenruh' ja Löwenruh'.

Kirjutage ülakomaga: Olivier' salat.

Nimi Versace (firma) hääldub [versaatše] ega vaja käänamisel ülakoma.

Korrektne nimekuju on Rail Baltic (mitte Rail Baltica). Omastav on Rail Balticu (ülakomata).

Soome linn Turu on sisseütlevas Turusse ja Turgu (mitte Turku).

Lühendit LEADER võib käänata kas sidekriipsuga või ilma: LEADER-i ~ LEADERi. Täiendina on see omastavas käändes: LEADER-i programm ~ LEADERi programm. Võib kasutada ka nimena (suure algustähega): Leaderi programm. Väär on kirjutada LEADER programm või Leader programm (täiend on käänamata).

Kuidas on nime Norra sisseütlev? – Norrasse ja Norra (III vältes). Lühem vorm on lubatud alates ÕS 2013st.

Nime Scarlett omastav on Scarletti ja osastav Scarlettit.
t võõrisikunimede kirjapildis ei lühene.

Nime Sherlock Holmes käänake ülakomata, nt Sherlock Holmesile.

USA kohanimi Saint Louis on omastavas Saint Louise ja osastavas Saint Louist (lühikese s-iga lõppevad nimed on e-tüvelised). Sisseütlev on Saint Louisesse (mitte Saint Louisse).

Kuidas kirjutada „suhtlevad skaibi teel“? – Kirjutage nii: suhtlevad Skype'i teel.

Nimi Botox on püstkirjas. Käändevormid on ülakomata, nt Botoxit süstima.

Õppekeskkonna nime Moodle omastav on Moodle’i, osastav Moodle’it, sisseütlev Moodle’isse.

Ühendis Waldorfi salat on täiend suure tähega ja ülakomata.

Nime Maslow käänatakse ülakomaga. Ülakoma on ka omastavas: Maslow' püramiid.

Nime Google Drive omastav on Google Drive'i.

Nime Youtube käändevormid on ülakomaga: omastav, osastav ja lühike sisseütlev Youtube’i, seesütlev Youtube’is, seestütlev Youtube’ist jne.

Nime Instagram puhul tuleb tähele panna, et kõigis käändevormides on üks m (nagu isikunimes Tom): omastav, osastav ja lühike sisseütlev Instagrami, seesütlev Instagramis, seestütlev Instagramist jne.

Nime Snapchat omastav ja osastav on Snapchati.

Õige on käänata ülakomaga: Hermes' parfüümid (hääldus on [hermee]).

Käänatakse ülakomata: Sauvignon Blanci.

Lõuna-Prantsusmaal on linn Saint-Tropez, mida hääldatakse ligikaudu [sä(n)-tropee]. Omastav kääne on Saint-Tropez', sisseütlev Saint-Tropez'sse, seesütlev Saint-Tropez's.

Prantsuse kunstniku Monet' nimele lisandub rõhuliide -gi, sest hääldus lõpeb e-ga: Monet'gi.