Keelenõuvakk

ÕIGEKIRJUTUS
võõrnimede õigekirjutusKirjutage Jamaica (c-ga).

Moldova pealinn on Chişinău.

Soome linn on Vantaa (t-ga, nime lõpus on kaks a-d).

Kohanime Türgi sisseütlev on Türgisse ehk Türki (mitte Türkki).

Vene nimi Людмила on eestikeelsetes dokumentides Ljudmila.

Riigi nimena on õige kirjutada nii Colombia kui ka Kolumbia, eelistame esimest.

Kirjutage Skandinaavia maad (lahku).

Kuidas kirjutada kaubamärke? – Reegli järgi tuleb kirjutada nii, nagu on registreeritud, ent see ei pea tähendama laussuurtähelist kirjutust või sõnasisest suurt tähte (Diesel, Hugo Boss, mitte DIESEL, HUGO BOSS).

Õige on kirjutada Pan-sool (tegemist on kaubamärgiga).

Õige on kirjutada Angola.

Itaalia linn on eesti tekstis Genova, mitte Genua.

Rocca al Mare on ilma sidekriipsudeta.

Planeedi nimi on Marss (omastav Marsi, osastav Marssi).

Linna nimi on Strasbourg (mitte Strassbourg).

Õige on kirjutada Beneluxi maad.

Õige on kirjutada Uuralid (mitte Uraalid).

Ühendis Achilleuse kand on nimi suure tähega.

Nime Chevrolet omastav on ülakomaga: Chevrolet' esindus.

Taani pealinn on Kopenhaagen (mitte Kopenhagen).

Õige on kirjutada Brie juust (esimene sõna suure tähega ja ilma kursiivita).

Saksamaa linn on München.

Luksemburg on riik ja Luxembourg selle pealinn.

Võõrnimed ei ole eestikeelses tekstis kaldkirjas.

Õige on kirjutada Arial ja Times New Roman (suurte algustähtedega ja püstkirjas).

Kas õige on kirjutada Bolognese kaste? – Õige on Bologna kaste.

Hispaania pealinn on Madrid (mitte Madriid).

Poola pealinn on Varssavi (mitte Warssaw).

Eelistame kohanime Hawaii, mööndav on ka kuju Havai.

Leedu pealinna nimi on Vilnius, mitte Vilnjus.

Kohanimi Taiwan on w-ga.

Õige on kirjutada Snelli tiik, mitte Schnelli tiik. Nimi on rootsi algupära.

Amazonase jõgi on z-iga.

Hiina linn on Shanghai (mitte Šanghai).

Islandi pealinn on Reykjavík.

ÕSi järgi on õige kirjutada Pompei (antiikaja linn Itaalias).

Kuidas kirjutada [handimansiisk]? – Hantõ-Mansiisk.

Õige on kirjutada Cheddari juust, mitte „tsheddari juust“.

Kirjutage Kasahstani kodakondsus (mitte „Kasahhi kodakondsus“).

Rootsi pealinna nimi Stockholm on ka eesti keeles c-ga.
Seda nime hääldatakse [stokholm], mitte [štokholm].

Õige on kirjutada Cayenne'i pipar.

Soome linna nimi on Jyväskylä, seda ei ole õige kirjutada a-dega.

Rootsi maakond, mis soome keeli on Taalainmaa, on meil rootsi nimega Dalarna.

Kirjutage Kalašnikovi automaat.

Õige on Parma sink.

USA linn on San Francisco (teises nimepooles on c ja sc).

Õige on kirjutada Hämeenlinna (kaks e-d).

Jaapani pealinna nime on võimalik kirjutada kolmel viisil: Tōkyō, Tokyo ja Tokio. Eelisnimi on esimene.

Õige on kirjutada Pan-soolaga maitsestatud, mitte „pansoolatud“.

Nimes Kõrgõzstan on kõrvuti zst.

Õige on kirjutada Afganistan, mitte Afganistaan.

Kumba nimekuju kasutatakse eesti keeles, kas Sankt Peterburg või Peterburi? – Eestikeelne nimi on Peterburi (nii nagu näiteks Pihkva). Venekeelne nimi on Sankt-Peterburg (vrd Pskov). Sankt-Peterburgi ei sobi lühendada St. Peterburg.
Vt ka Peeter Pälli kirjutis „Peterburi nimi vajab selgitust“ (http://keeleabi.eki.ee/artiklid3/peterburi.html).

Kas on õige käänata Sankt Peterburg : Sankt Peterburi? – Ei ole. On kaks nimekuju: eestikeelne Peterburi, mille omastav, osastav ja sisseütlev kääne on Peterburi, Peterburi(t), Peterburi(sse), ja venekeelne Sankt-Peterburg (sidekriipsuga), mille omastav kääne on Sankt-Peterburgi.
Vt ka Peeter Pälli kirjutis „Peterburi nimi vajab selgitust“ (http://keeleabi.eki.ee/artiklid3/peterburi.html).

Õige on kirjutada Glehni loss.

Nimes Kaplinn on üks p.

Õige on kirjutada Bullerjani ahi.

Kumb nimekuju on õige, kas Helsingi või Helsinki? – Mõlemad on õiged: eestipärane Helsingi ja soome nimi Helsinki.

Kas Taliban või Taleban, Al Qaida või al-Quaida? – Soovitame neid kasutada kujul Taliban ja Al Qaeda (või Al Qaida). -u- teises nimes on mõne vahenduskeele mõjul tekkinud viga.

Miks kirjutatakse araabia nimede lõppu -h, kui see ei hääldu? – Araabia nimesid transkribeeritakse rahvusvaheliselt heaks kiidetud soovituste alusel. Nime lõpus olev -h hääldub väga üksikutes nimedes ja sõnades, nt neis, mis sisaldavad jumala nime (Rām Allāh), mujal jääb hääldamata, nt Al-BaşrahAl-Başrah's.

Õige on kirjutada Kurzeme strooganov.

Kirjutada Tšingis-khaan.

Itaalia linn on Milano (mitte Milaano).

Kas „Uraali keeled“ on õigesti kirjutatud? – Ei, õige on Uurali keeled (kohanimeline täiend on suure tähega).

Lukašenka on valgevene- ja Lukašenko venepärane nimekuju.

Õige on Horvaatia, mitte Kroaatia.

Kursiivis on tsitaatsõnad, aga mitte nimed.

Aafrika riik on Ghana.

Eelistame kohanime California, mööndav on ka kuju Kalifornia.

Õige on kirjutada Alzheimeri tõbi.

Ühendis Toscana sammastik on esimene sõna suure tähega.

Kreeka armastus- ja ilujumalanna on Aphrodite.

Kohanimi on Sydney.

Kasahstani endine pealinn on Almatõ.

Riik on Guyana (mitte Guajaana).

Õige on kirjutada Roqueforti juust ehk rokfoor.

Venemaa linn on Orjol.
Vene Орловская область on Orjoli oblast.

Lõuna-Ameerika riigid on Argentina ja Venezuela.
Mööndavad vormid on ka Argentiina ja Venetsueela.

Õige on kirjutada Nepal (riik).

Õige on Sacheri kook, mitte „sahherkook“.

Õige on kirjutada Murphy seadus (nime lõpus on y).

Egiptuse ja Tuneesia kohanimesid võiks sõiduplaanis kasutada kujul, nagu nad turistidele mõeldud kirjanduses üldiselt tuntud on: Hurghada, Sharm el Sheikh, Monastir (teatmeteostes ja atlastes on kõrgaraabia kujud Al-Ghardaqah, Sharm ash-Shaykh ja Al-Munasţīr).

Gruusia pealinn on Thbilisi, ka vorm Tbilisi on mööndav.

Õige on kirjutada Victoria ajastu.

Õige on kirjutada Hongkong (-gk-).

Itaalia maakond on Toscana (mitte Toskaana).

Tallinnas on August Weizenbergi tänav. Ei ole õige kirjutada „Weitzenbergi tänav“.

XIX sajandi kultuuritegelane oli Friedrich Robert Faehlmann (perekonnanimes on h).

Eesti keeles on Malaisia.

Piirkond Hispaanias on Galicia (c-ga).

Õige on kirjutada Demerara suhkur, mitte Demerera.

Õige on kirjutada Gyproci plaadid, mitte „küprokplaadid“.

Itaalia linn on Napoli (ühe a-ga).

ÕSi järgi kirjutage Capri püksid.

Õige on Béarni kaste, mitte „bearnaise-kaste“.

Kas sobib „nicoise salat“ või „nicosia salat“? – Prantsuse salade niçoise on meil kas Nice'i salat (hääldage: niissi) või Nizza salat (hääldage: nitsa).

ÕSi järgi on Worcesteri kaste.

Õige on Ammende villa (mitte Amende).

Vene perekonnanimes Медведев puudub pehmendusmärk ja seepärast on reeglipärane ümberkirjutus vene tähestikust Medvedev, mitte Medvedjev.

Liited -gi ja -ki lisatakse nime häälduse järgi: Remarque'ki [remark + ki], Bordeaux'gi [bordoo + gi].

Tuleb kirjutada Kiek in de Kök.

Portaalinimed Rate ja Youtube on eesti tekstis suure algustähega ja püstkirjas. Neid käänatakse nagu võõrnimesid, nt suhtleb Rate'is, vaatab Youtube'ist videoid. Vt http://keeleabi.eki.ee/index.php?leht=8&id=91.

Valium on kaubamärk (suure tähe ja ühe a-ga).

Õige on kirjutada Tabasco kaste.

Nime Central Park seesütlev kääne on Central Parkis.

Kohanimi on Seišellid.

Rootsi linn on Göteborg (üks o).

Kas Hansapanga uues nimes Swedbank võib inglise bank'i ära tõlkida ja käänata siis Swedpank : Swedpanga? – Ei, bank on nime osa, õige on Swedbank, omastavas Swedbanki.

Kesk-Ameerika riik on Costa Rica.

Hispaania linn on Barcelona.

Õige on kirjutada Aachen (linn Saksamaal).

Ameerika Ühendriikide pealinn on Washington.

Kas saar on Tahiiti või Tahiti? – Õige on Tahiti.

Kirjutada Wehrmacht (püstkirjas nagu nimed ikka).

Venemaa linn on Jekaterinburg.

Aafrika riik on Maroko (k-ga).

Eesti keeles on ühe Saksamaa linna nimi Köln, mitte Cologne vms.

Kirjutage Choroni kaste (mitte „choron-kaste“).
See on saanud nime kokk Alexandre Étienne Choroni järgi.

Belgia linn on Antwerpen (mitte Antverpen).

Kesk-Ameerika riik on Nicaragua.

Väljaande nimi New York Times on eesti tekstis püstkirjas, nt loen New York Timesi. Ülakoma pole.

Loomakasvatuses on tava kirjutada tõunimetuste kohanimeline täiend väikese algustähega ja mugandatud kujul, nt jorkširi siga, hämpširi lammas, šetlandi poni, uelsi poni, jorkširi terjer. Üldkeeles võib kirjutada suure algustähega ja mugandamata kujul: Yorkshire'i siga, Hampshire'i lammas, Shetlandi poni, Walesi poni, Yorkshire'i terjer.

Kui tegu on vermutimargiga, tuleb kasutada suurt algustähte: Martini (t järel on üks i). Džinni-vermutikokteil on väikese algustähe ja kahe i-ga: martiini. Selle kokteili klaas on martiiniklaas.

Kas Savoy kapsas on kirjutatud õigesti? – See on savoia kapsas ehk kähar peakapsas. Üldkeeles pole viga kirjutada ka Savoia kapsas, nt menüüs: Savoia kapsa hautis, Savoia kapsa rullid.

Twitter on võõrnimi (püstkirjas). Käänamisel pole ülakoma, nt omastavas Twitteri, seesütlevas Twitteris.

Suhtlusportaali nimi Facebook on püstkirjas ja suure tähega. Omastavas ja osastavas on Facebooki, seesütlevas Facebookis, seestütlevas Facebookist. Nimetav kääne lõpeb nii kirjas kui ka häälduses k-ga, ülakoma ei ole käänamisel vaja.

Naisteküti sünonüümi võib kirjutada kahte moodi: nii donžuan kui ka don Juan.

Ühendis Argentina tango on esimene sõna suure tähega. Mööndav on Argentiina tango.

Venemaa linn on Togliatti (endine Stavropol Samara oblastis).

Kas Valgevene traktor on Belarus või Belaruss? – Need valgevene nimed, mille lõpul on rõhulises silbis täishääliku järel üks s, transkribeeritakse eesti keelde kahe s-iga, seega traktor Belaruss või Belarussi traktor. Vt „Nimekirjutusraamat“ (lk 150).

Õige on Kostroma juust, mitte „kostromaa juust“.

Brasiilia pealinn on Brasília.

CV-Online on portaali nimi. Seda ei panda kursiivi ega tõlgita.

Euroopa väikeriik Monaco on c-ga.

Viinamarjasortide nimed on mitteerialases tarvituses jutumärkides: viinamari „Cabernet Sauvignon“. Erialakokkuleppe kohaselt kasutatakse erialakirjanduses jutumärkide asemel ülakomasid: viinamari 'Cabernet Sauvignon'. Sordinimi on püstkirjas.

Ühend Lucia päev on lahku, ent soovitame selle asemel kasutada liitsõna luutsinapäev (13. detsember).

Õige on Gruyère'i juust.

Korrektne on jalapeno (võõrsõnana) ehk Jalapa paprika.

Loomakasvatuses on tavaks kirjutada loomatõunimetustes kohanimeline täiend mugandatult ja väikese algustähega: aberdiini-anguse veis (vt „Eesti maaelu entsüklopeedia“). Üldkeeles ei ole viga kasutada suurt algustähte (kohanimed jäävad mugandamata): Aberdeeni-Anguse veis.

Kas kohanimi on Tšernobõl või Tšornobõl? – Eelisnimi on ukrainapärane Tšornobõl.

Prantsusmaal on linn Nice, mida hääldatakse [niiss]. Omastav on Nice'i, seesütlev Nice'is.
Selle linna itaaliakeelne nimi on Nizza, mida hääldatakse [nitsa]. Omastav on Nizza, seesütlev Nizzas.
Eelistame nimekuju Nice.

Aafrika kõrgeim mägi on Kilimanjaro, seda hääldatakse [kilimandžaaro].

Soome linn on Espoo.

Ukraina poliitikud on Mõkola Azarov ja Viktor Janukovõtš.

Planeedinimed on Veenus ja Marss, jumalanimed Venus ja Mars.

Bluetooth on nimi ega vaja seetõttu kursiivi.

Tallinnas on Skåne bastion.
Seda nime hääldatakse [skoone].

Kohanimed Jeruusalemm ja Petlemm on kahe m-iga. Omastavas on Jeruusalemma ja Petlemma.

Bordeaux' elanik on bordeaux'lane.

USA osariik Texas on x-iga.

Argentina pealinn on Buenos Aires, omastav on Buenos Airese, osastav Buenos Airest.

Tour de France on jutumärkideta ja püstkirjas. Alalütlev kääne on Tour de France'il.

Õige on Pythagorase teoreem.

Kirjutage kas Kariibi piirkond, Kariibi riigid või Kariibi maad (mitte Kariibia).

Hollandi linn on Groningen (mitte Gröningen).

Itaalia linn on Veneetsia (elanikunimetus veneetslane), mööndav vorm on ka Venezia (elanikunimetus venezialane).

Tekstis on Minigripi kilekotid. Kas esimene sõna on õigesti kirjutatud? – Jah, see on kaubamärk. Üldnimetus on soonkinnisega kilekotid.

2013. aasta märtsis valitud paavsti nimi on meil ladinapäraselt Franciscus. Inglise mugand Francis ei sobi.

Korrektne nimekuju on Rail Baltic (mitte Rail Baltica). Omastav on Rail Balticu (ülakomata).

Kas taimeseadetes kasutatav poorne materjal on „oasis“ või „oaasis“? – Soovitame sõna aluskäsn. (Oasis on kaubamärgi nimi, mis tuleb kirjutada suure algustähega, seda ei saa mugandada.)

Juustusort on Grana Padano juust (mitte Grana Padana juust).

Kirjutage Bermuda kolmnurk (mitte „bermuuda kolmnurk“).

Ukraina linn on Lugansk (mitte Luhansk).

Kas Hiinas on Macao või Macau? – ÕSi järgi on Macau, mööndav on Aomen.

Kuidas kirjutada „suhtlevad skaibi teel“? – Kirjutage nii: suhtlevad Skype'i teel.

Nimi Botox on püstkirjas. Käändevormid on ülakomata, nt Botoxit süstima.

Juustusort manchego on väiketähega ja kursiivis.
Võimalik on kirjutada ka kohanimetäiendiga La Mancha juust. (Nime hääldus: la mantša.)

Õige on Slovakkia kodakondsus ja Sloveenia kodakondsus (mitte slovaki, sloveeni), sest kodakondsus on seotud riigi, mitte rahvusega.

Õige on Maldiivid, mitte Malediivid.

Lõuna-Prantsusmaal on linn Saint-Tropez, mida hääldatakse ligikaudu [sä(n)-tropee]. Omastav kääne on Saint-Tropez', sisseütlev Saint-Tropez'sse, seesütlev Saint-Tropez's.

Nimes Robert de Niro kirjutatakse de väikese tähega vastavalt itaalia keele tavale. Suure tähega De on pärit Ameerika inglise keeleruumist.

Kuidas kirjutada eestikeelses tekstis Pariisi silla nimi Pont Neuf? Kui ei taheta tõlkida Uueks sillaks, siis tuleb käsitada seda terviknimena ja kirjutada: Pont Neuf.