Keelenõuvakk

VORMIÕPETUS
eesti nimede käänamineNime Tallinn sisseütlevas käändes on rööpvormid Tallinna (III vältes) ja Tallinnasse, teine vorm on kasutuselt harvem.

Kust ma leian perekonnanimede käänamise üldpõhimõtted? – Vt isikunimeandmebaasi sissejuhatus (http://keeleabi.eki.ee/isikunimed/index.php?p=1).

Kuidas on nimede Jüri ja Mari osastav kääne? – Võib kirjutada nii Jüri kui ka Jürit, nii Mari kui ka Marit.
Vt ka Tiiu Erelti artikkel „Jüri(t) ja Türi(t)“ (http://keeleabi.eki.ee/artiklid/jyrit.html).

Õiged sõnakujud on väljapoole (kuhu?), väljaspool (kus?) ja väljastpoolt (kust?).
Õige on väljastpoolt Aegviidut.

Nime Tallinn osastav kääne on Tallinna (hääldatakse III vältes), mitte Tallinnat.

Perekonnanime Kaljurand omastava käände vorm on Kaljuranna.

Perekonnanime Läte omastav kääne on Lätte, osastav Lätet, alaltütlev Lättelt.
Õige on kirjutada Aleksander Lätte looming.

Kas võib kirjutada „Kalev“ šokolaad? – Jutumärke pole vaja kasutada ja nime peab käänama. Sobib Kalevi šokolaad.

Millal peaks eesti perekonnanime käänamisel kasutama ülakoma? – Eesti perekonnanimesid käänatakse nagu vastavaid nimisõnu. Ametlikes dokumentides on soovitatav tekst sõnastada nii, et nimi jääks nimetavasse käändesse, siis ei teki probleeme nime algkuju näitamisega. Kui see pole võimalik, siis kasutatakse ülakoma sel juhul, kui perekonnanime algkuju ühtib nimisõna omastavaga: Metsa : Metsa'le, Mäe : Mäe'le, Järve : Järve'le, aga Mets : Metsale, Mägi : Mäele, Järv : Järvele.

Perekonannime Rebane omastav on Rebase ja osastav Rebast.

Perekonnanime Sild omastava käände vorm on Silla.

Perekonnanime Vesilind omastava käände vorm on Vesilinnu.

Kohanime Viljandi sisseütlev on Viljandisse ~ Viljandi.
Kohanime Tartu sisseütlev on Tartusse ~ Tartu.

Kui nime algvorm on Rebane, siis selle alaleütleva käände vorm on Rebasele (mitte Rebane'sele).

Kuidas on Haapsalu sisseütlevas käändes? – Haapsalusse ehk Haapsallu.

Kuidas kirjutada linnanimi Võru sisseütlevas käändes? – Võib kirjutada nii läks Võrru kui ka läks Võrusse.

Sõidetakse Rakverre ehk Rakveresse, mitte Rakvere.

Õige on väljaspool Tallinna (mitte Tallinnat).

Perekonnanime Sikk omastava käände vorm on Siku.

Perekonnanime Kirss omastav on Kirsi.

Kuidas on Narva-Jõesuu sisseütlevas käändes? – Õiged vormid on Narva-Jõesuusse ja Narva-Jõesuhu.

Perekonnanime Kiisk omastava käände vorm on Kiisa.

Kuidas on nime Tõnu osastav kääne? – Võib kirjutada nii Tõnu kui ka Tõnut.

Eesnime Mall omastava käände vorm on Malle, mitte Malli.

Inimese perekonnanimi on Sarv. Kas omastavas käändes on Sarve'e? – Ei ole, õige on Sarve.

Kuidas on linnanimi Valga sisseütlevas käändes? – Valgasse ja Valka.

Nime Lilleorg omastava käände vorm on Lilleoru.

Perekonnanime Aas alaleütleva käände vorm on Aasale (mitte Aas'ile).

Kuidas käänata perekonnanime Mikk? – Mikk : Miku : Mikku.

Kuidas käänata perekonnanime Kiik? – Kiik : Kiige : Kiike.

Perekonnanime Põder omastava käände vorm on Põdra.

Kuidas käänata perekonnanime Mitt? – Mitt : Miti : Mitti.

Perekonnanimed on Kivilo, Põldma, Valdma ja Viilma. Kas on õige kirjutada „Kohtasin Kivilod, Põldmad, Valdmad ja Viilmad“ (ainsuse osastavas käändes)? – Ei, osastavas käändes on Kivilot, Põldmat, Valdmat ja Viilmat.

Kohanime Rannu sisseütlev on Rannusse ehk Randu.
Kohanime Nõo sisseütlev on Nõosse ehk Nõkku.

Perekonnanime Saagpakk omastava käände vorm on Saagpaku (mitte Saagpakk'i).

Kuidas on nimed Ege, Eve, Ene, Age, Hele, Ele ja Mare osastavas käändes? Kas nt „Ootasin Mare“ või „Ootasin Maret“? – Nende nimede osastava käände lõpus on t. Õige on ootasin Maret.

Mul on sõbrad Sten ja Tom. Kas kirjutada „Nägin Steni ja Tomi“ või „Nägin Stenni ja Tommi“? – Nägin Steni ja Tomi.

Kuidas on perekonnanime Paet omastava käände vorm? – Paeti

Kuidas käänata nimesid Väike Emajõgi (veekogu) ja Suur Munamägi? – Mõlemat nimeosa tuleb käänata, nt osastav on Väikest Emajõge ja Suurt Munamäge (vrd sidekriipsuga Väike-Maarja, mille osastav on Väike-Maarjat).

Leiburil on toode Saib. Kuidas seda nime käänata? – Tootja käänab omastavas Saibi (II vältes), osastavas Saibi (III vältes).

Perekonnanime Tigane omastav on Tigase ja kaasaütlev Tigasega.

Perekonnanime Viiralt omastav on Viiralti ja osastav Viiraltit.

Nimed Suur Tütarsaar ja Väike Tütarsaar on sidekriipsuta. Käänatakse mõlemat sõna, nt Suurele Tütarsaarele.

Õige on tulin Suurelt Munamäelt (käänduvad mõlemad sõnad), aga viige Suur-Pakrile (käändub ainult Pakri).

Õige on andsin Kaval-Antsule (käändub ainult Ants), aga andsin Suurele Tõllule (käänduvad mõlemad sõnad).

Kuidas käänata perekonnanime Ratas omastavas käändes? – Reeglipärane on Ratta (nagu sõna ratas omastav kääne), aga mööndav ka Ratase.

Kuidas käänata perekonnanime Koppel? – Seda võib käänata nagu kirjakeelset sõna koppel, seega omastavas Kopli, osastavas Koplit, alaleütlevas Koplile. Soovi korral võib käänata ka nii, et e jääb alles: omastavas Koppeli, osastavas Koppelit, alaleütlevas Koppelile.

Perekonnanime Roots omastav võib olla kas Rootsu (reeglipärane) või Rootsi.

Eesti kohanimi Tõrva on nimetavas käändes II vältes. Sisseütlevas on Tõrva (III vältes) ehk Tõrvasse.

Sobiv kuju on Tallinn-Väikese jaam (või Tallinn-Väikse jaam), mitte „Tallinn-Väike jaam“.

Nime Eesti sisseütlev kääne on Eestisse, nt sõidavad Eestisse, mitte „sõidavad Eesti“.
Sama moodi on nimega Hiina: sõidavad Hiinasse, mitte „sõidavad Hiina“.

Perekonnanime Kink omastav on olenevalt nimekandja soovist kas Kingi või Kingu.

Nimede Reuters ja Times käänamisel pole ülakoma vaja, nt omastav on Reutersi, Timesi.

Kuidas on perekonnanime Mölder omastav? – Reeglipärane on Möldri, ent võimalik on ka Mölderi.

Kas „Jõime Vana Tallinnat“ või „Jõime Vana Tallinna“? – Kirjakeeles on teine: osastav on Vana Tallinna.
Kas „Leotasime Vana Tallinnas“ või „Leotasime Vanas Tallinnas“? – Samuti teine: Vanas Tallinnas.

Kui inimese nimi on Lotta, siis jääb tt püsima ka nime käänamisel: Lottale, Lottalt (mitte Lotale, Lotalt).

Õige on Tartu Uue Teatri etendus (mitte „Tartu Uus Teatri etendus“).

Nime Ott omastav on Oti (mitte Otti).

Eesnime Epp omastav on Epu ja osastav Eppu.

Kui nimetav kääne on Pärna, siis osastav on Pärnat.

Inimese perekonnanimi on Kaljuläte. Kuidas on omastav? – See on Kaljulätte, nt Kaljulätte foto.

Kuidas käänata nime Taavi Rõivas omastavas käändes? – Reeglipärane on Taavi Rõiva (nagu sõna rõivas omastav kääne), aga mööndav ka Taavi Rõivase.

Kuidas on kohanime Vana-Võidu sisseütlev? – See on Vana-Võidusse ~ Vana-Võitu.

Nime Leiger omastav on Leigri (mitte Leigeri). Vt Peeter Pälli kirjutis „Leiger pole president“ 19. nov 2016. a Postimehes (http://portaal.eki.ee/keelekogud/1860.html).

Kuidas käänata perekonnanime Helme, kui see on III vältes? – Ainsuse osastav on Helmet, mitmuse omastav Helmete, mitmuse osastav Helmeid.

Nimi Nublu käändub: Nublu, Nublu, Nublut.

Eesti nime Indrek tuleb käänata: Indrekuga, mitte: Indrekiga.

Sisseütlev kääne kohanimest Karksi-Nuia on nii pikk Karksi-Nuiasse kui ka lühike Karksi-Nuia (3. vältes), nt: Sõidan Karksi-Nuiasse või Karksi-Nuia.