Keelenõuvakk

LAUSEÕPETUS
sõnade järjekord lausesKas „Vabariigi Valitsuse korraldus 17. oktoobrist 1995. a nr 898“ või „Vabariigi Valitsuse 17. oktoobri 1995. a korraldus nr 898“? – Soovitame teist võimalust: Vabariigi Valitsuse 17. oktoobri 1995. a korraldus nr 898.

Õige on valitsuse 5. mai 2000. a määrus nr 5, mitte „määrus nr 5 5. maist 2000. a“.

Kas on õige „meie taotlus 1. aprillist“? – Kirjutage meie 1. aprilli taotlus.

Mind huvitab eestikeelse lause sõnade järjekord. Kust saab selle kohta infot? – Sõnajärge on vaadeldud „Eesti keele käsiraamatu“ peatükis „Süntaks“ (3. tr-s lk-d 524–529), samuti on abi Mati Erelti raamatust „Lause õigekeelsus“.

Kas kirjutada „direktori käskkiri 25. märtsist 2010. a“ või kuidagi teisiti? – Kirjutage
direktori 25. märtsi 2010. a ~ aasta käskkiri.

Kas kirjutada „nõukogu otsus 1. septembrist 2010. a“? – Kirjutage nõukogu 1. septembri 2010. a ~ aasta otsus.

Kas „suitsu- või vinnutatud kala“ on kirjutatud õigesti? – Parem on teises järjekorras: vinnutatud või suitsukala.