Keelenõuvakk

LAUSEÕPETUS
sise- või väliskohakääne?Lubatud on mõlemad: maja on Viru tänaval ~ Viru tänavas; elan Pikal tänaval ~ Pikas tänavas.

Kas on sajandi lõpul või sajandi lõpus? – Mõlemad sobivad.

Normikohased on mõlemad: päeva lõpul ja päeva lõpus.

Võib kirjutada nii osale loosimises kui ka osale loosimisel.

Võib kirjutada nii aasta algul, aasta alul kui ka aasta alguses.

Õige on osalema läbirääkimistel ~ läbirääkimistes, programmi koostamisel ~ programmi koostamises, korrastamisel ~ korrastamises, taastamisel ~ taastamises, koolitusel ~ koolituses, hääletusel ~ hääletuses, uuringul ~ uuringus – sobivad nii alal- kui ka seesütlev kääne.
Vrd osalema koosolekul (mitte „koosolekus“), seminaril (mitte „seminaris“), kursustel (mitte „kursustes“), viktoriinil (mitte „viktoriinis“), üritustel (mitte „üritustes“), oksjonil (mitte „oksjonis“), näitusel (mitte „näituses“), teabepäeval (mitte „teabepäevas“); osalema uurimistöös (mitte „uurimistööl“), komisjonis (mitte „komisjonil“).

Võib kirjutada nii läheb loengule kui ka läheb loengusse.

Kumb on õige: osalema nõupidamisel või osalema nõupidamises? – Mõlemad on õiged.

Õige on osalema konverentsil (mitte „konverentsis“).

Kas (minu) seisukohast või seisukohalt? – Mõlemad on õiged.

Võib kirjutada nii aasta lõpul kui ka aasta lõpus.

Õige on osalema üritusel (mitte „ürituses“).

Ta elab Raekoja platsil (mitte „platsis“).
Kuusk asub Raekoja platsil (mitte „platsis“).

Kuu laennimetus ilma kuupäevata on seesütlevas, kuupäevaga alalütlevas. Nt
Tänavu on mul koolitus juunikuus.
2005. a jaanuaris oli enneolematu uputus.
22. augustil on Heli sünnipäev.
Kuu rahvapärane nimetus on sees- või alalütlevas. Nt Lõikuskuus ~ lõikuskuul on saagi koristamisega kiire.

Kas sõidame Kuubale või Kuubasse? – Mõlemad on õiged, vajaduse korral võib teha vahet: Kuubale kui saarele, Kuubasse kui riiki. Vt http://keeleabi.eki.ee/index.php?leht=8&id=64.

Kuidas kasutada nime Antigua ja Barbuda? Kas sõidame Antiguale ja Barbudale või Antiguasse ja Barbudasse? – Mõlemad on õiged, vajaduse korral võib teha vahet: Antiguale ja Barbudale kui saarele, Antiguasse ja Barbudasse kui riiki. Vt http://keeleabi.eki.ee/index.php?leht=8&id=64.

Näitus on Tallinnas Pikas jalas (mitte „Pikal jalal“).

Piletid on müügil. Piletid on müügis.
Kumb lause on õige? – Mõlemad.

Üritus toimub Raekoja platsil (mitte „platsis“).

Võib kirjutada nii ajavahemikul 1. maist 30. juunini kui ka ajavahemikus 1. maist 30. juunini,
nii ajavahemikul 1992–2006 kui ka ajavahemikus 1992–2006.

Võib kirjutada nii septembri lõpul kui ka septembri lõpus, nii oktoobri algul kui ka oktoobri alguses.

Õige on töötan Türil, mitte „töötan Türis“.

Kas Saadame kirja ministeeriumile või Saadame kirja ministeeriumisse? – Mõlemad on võimalikud (kellele? või kuhu?).

Kas ta oli lähetuses või lähetusel? – Võib kasutada nii sise- kui ka väliskohakäändeid, nt Ta sõitis Haapsallu lähetusse ~ lähetusele, oli Haapsalus lähetuses ~ lähetusel, naasis Haapsalust lähetusest ~ lähetuselt. Vt Maire Raadiku raamat „Väikesed tarbetekstid“ (lk 32).

Kas „Helistage tehnilisse toesse“ või „tehnilisse tukke“? – Kirjutage tehnilisele toele või tehnilise toe numbrile ~ numbril.

Kas „elab Kilingi-Nõmmes“ või „elab Kilingi-Nõmmel“? – Elab Kilingi-Nõmmes.

Eesti kohanimi on Tori. Kas keegi läheb Torisse või Torile? – Õige on Torisse.

Eesti kohanimi on Tori. Kas keegi elab Toris või Toril? – Õige on Toris.

Üritus toimub iga kuu ~ igal kuul ~ igas kuus (aga mitte „igakuiselt“).

Kas „kutsume ümarlauale“ või „ümarlauda“? – Võimalusi on mitu: kutsume ümarlauale ~ ümarlauda ~ ümarlauanõupidamisele. Sama moodi: osaleb ümarlaual ~ ümarlauas ~ ümarlauanõupidamisel.