Keelenõuvakk

LAUSEÕPETUS
sihitise käände valikKas „Nad omavad Eesti kodakondsust“ või „kodakondsuse“? – Kirjutage „Neil on Eesti kodakondsus“.

Osavõtjatel palun kaasa võtta isikut tõendav dokument.
Sihitis on selles lauses nimetavas käändes, mitte omastavas. Tegu on otsese käsuga.

Palume esitada sooviavaldus.
Sihitis on nimetavas käändes.

Palume kirjutada viitenumber.
Sihitis on selles lauses nimetavas käändes.

Õige on avaldan noomitust (nagu avaldan kiitust, avaldan laitust).

„Eesti keele käsiraamatu“ järgi (vt peatükk „Süntaks“, § SÜ 63) võib hoidmisverbe laiendav omadussõnaline määrus peale oleva käände olla omastavalise sihitise korral omastavas ja nimetavalise sihitise korral nimetavas käändes, st ühilduda sihitisega käändes. Nt Püüame hoida messi õhkkonna (omastav) töisena ~ töise. Tiina pidas oma riided (nimetav) puhtana ~ puhtad. – kuid: Me ei suutnud hoida messi õhkkonda (osastav) erksana.

Volitan ettevõtet esindama juhatuse liikme Kanarbiku.
Volitan ettevõtet esindama juhatuse liiget Kanarbikku.
Kumb lause on õige? – Mõlemad. Esimeses lauses on sihitis omastavas, teises osastavas.

Mida sa tahad?
Mis sa tahad?
Kumb lause on õige? – Mõlemad. Küsiva asesõna mis puhul võib osastava käände asemel kasutada nimetavat.

Kas võib kirjutada kaasata ühe või mitu riiki? – Jah, nii võib jääda, sest väljajäetava sihitise vormiline identsus allesjääva sihitisega pole oluline. Vt „Eesti keele käsiraamat“ (http://www.eki.ee/books/ekk09/index.php?id=437&p=0&p1=-1).