Keelenõuvakk

TÄHENDUS
muu sõnade tähendusse puutuvSobib kirjutada nii lapsepõlvest saati kui ka lapsepõlvest saadik (mõlemad tähendavad 'alates lapsepõlvest').

Sõna parendama on olemas. See tähendab '(head veelgi) paremaks tegema'. Sageli sobib selle sõna asemel parandama.

Sõna labak ainsuse omastav on labaku.
Selle sõna sünonüüm on labakinnas.

Sõna eduline on 'progressiivne'. Seda pole soovitatav kasutada tähendustes 'soodus, kasulik, odav'.

Sõna erisus tähendab 'eriomadus'.

Õhku niisutav seade on õhuniisuti.

Mis on sulus? – Sulgemisvahend, nt riiv, haak.

Sõna võlgnik tähendab sama mis võlglane.

Sõna keeduaparaat sünonüüm on keetel.

Sõna kuvama on olemas, see tähendab 'infot kujutisena nähtavaks tegema (nt arvuti kuvaril, valgusreklaamis, kvartskäekellal)'.

Mis on osis? – Koostisosa, komponent.

Kes on voonake? – Talleke.

Seletage sõnade hankima ja tarnima vahet! – Verb hankima on ’(midagi) muretsema, nõutama’, tarnima on ’kedagi millegagi varustama, (kellelegi midagi) kasutada andma v pakkuma, eelsõlmitud lepingu alusel müüma’.

Sõna üleöö tähendab 'kiiresti, järsku'.

Sõna õõvastav võib kasutada tähenduses 'hirmu, õudust äratav'.
Sõna õevane tähendab 'oivaline'.

Mis on tegelus? – See on 'tegelemine'.

Kas võib öelda, et keegi on eesti soost 'rahvusest'? – Võib ikka.

Kas metspähkel on sama mis sarapuupähkel? – Jah, nii on ka ÕSis.

Postiasutusel on postkast, eraisikul on kirjakast.

Mida tähendab Aaviku sõna vüün? – Ööpäev, 24 tundi.

Tuletis „valmistis“ on enamasti ülepakkumine, tavaliselt piisab lihtsamast sõnast, nt segu, toode vms.

Verb määratlema tähendab 'defineerima' (mitte 'kindlaks määrama').

Sõna lumekamp (ainsuse omastav on lumekamba) tähendab 'lumekamakas'.

Sõna nõutama tähendab ’hankima, muretsema’.

Neemel on nukk, ainsuse omastav kääne on nuki.

Sõna kostuma on murdekeelne sõna ja tähendab 'üles sulama, pehmenema'. See ei ole sama mis kostma 'kuulduma; vastama'. Kirjutage muusika kostab kaugele (mitte „kostub“), kostis linnulaulu (mitte „kostus“).

Isa vend on lell, isa õde on sõtse, aga ema vend on onu ja ema õde on tädi, kahe viimase kohta kirjakeeles muid sõnu pole.

Kas eesti keeles on olemas sõna läigestama ja mida see tähendab? – Sõna on olemas, tähendab 'läiget andma, läikivaks tegema', nt fotode läigestamine.

Sõna rahastama tähendab 'finantseerima'. Ka seadusesse sobib omasõna rahastama.

Verb käitlema tähendab '(kellegagi-millegagi) ümber käima, kohtlema'.

Kirjatäht on aabe.

Mida tähendab seepama (Kerli Kõiv ütleb Kroonika intervjuus: „Pool aastat seepasin ema, et ta lubaks tätoveeringu teha.“)? – See argikeelne sõna tähendab 'lunima' (argikeelsed sõnad on nt veel seebitama ja moosima).

Alaealiste komisjoni juhatusel on esimees (ka siis, kui ta on naissoost).

Sõna baranka tähendab 'rõngel, rõngaskuivik', väikest rõnglit nimetatakse sõnaga rõngik.

Sõna vaarema on 'vanavanaema'.

Kas sõtsed on 'õed-vennad'? – Sõtse on 'isa õde'.

Sõna tooraine sünonüüm on toore (omastav toorme).

Sõna pandus on olemas ja tähendab kaldteed või kaldpinda.

Sõna kai tähendab 'sadamasild'.

Sõna välmima tähendab 'välja mõtlema; välja töötama'.

Sõnad rahvariie ja rahvarõivas on samatähenduslikud.

Millal kasutada sõna indialane, millal hindu? – Indialane on mis tahes rahvusest ja usku inimene, kes elab Indias, hindu on hinduismi pooldaja.

Mille poolest erinevad pitsat, pitser ja tempel? – Pitsat on pitseri löömise vahend. Pitser on pitsatijälg. Tempel (kantseleinduses) on värvipitsat või selle jälg.

Sõna plokk tähendused on järgmised:
1. lihtne risttahukakujuline tervik, nt ehitusplokk;
2. märkmik;
3. hoonete või ruumide rühm;
4. tõsteseadme osa;
5. konstruktsioonilt terviklik seadiste, detailide vm kogum.

Kas „vabandama kellegi ees“ või „vabandust paluma“? – Õige on (kelleltki) vabandust paluma, sest vabandama tähendab 'andeks andma'.

Sõna oivik tähendab 'eeskujulik õpilane'.

Kas sõna pasta sobib eesti keeles kasutada ka tähenduses 'makarontoode, makaronitoit'? – Ei, pasta märgib eesti keeles tainjat segu (nt tomatipasta, avokaadopasta). Küsitud tähenduses sobivad kirjakeelde sõnad makaronitoit (nt makaronivorm) ja makarontoode (nt makaronid, nuudlid, spagetid jne).

Õige on kirjutada taimne rasv (lahku), aga taimerasv (kokku). Mõlemad tähendavad sama.

Sõna elik on vanamoeline ja tähendab 'ehk; või'.
Sõna selmet tähendab 'selle asemel et'.

Mis on leso? – See on ahjupink.

Sõna nõbu tähendab 'onu, lelle, tädi v sõtse laps'.
Sõna nõbu ainsuse omastav on nõo ja osastav nõbu, mitmuse nimetav on nõod (mitte „nõbud“).

Mis on lööp? – See on väike ühe-kahe ligitõmbava pealkirjaga ajaleheplakat. Sõna on laenatud soomlastelt, kes on selle saanud rootslastelt (soome lööppi, rootsi löpsedel).

Sõna nooruk võib kasutada nii noormehe kui ka neiu kohta.

Jooga harrastaja on joogi.

Sõna rõlge tähendab 'perversne'.

Kas vaheline on kantseliitlik ja tarbetu sõna? – Inimsuhetest rääkides küll: meeste ja naiste (vahelised) suhted, meie(vaheline) kokkulepe jne. Ruumisuhete näitamisel on sõna omal kohal.

Sõna hinnapakkumus on 'hinnapakkumise üksikjuhtum'.

Sõna evima tähendab 'omama'.

Verb väärindama tähendab 'väärtust suurendama'.

Kuidas nimetatakse seda autot, mis sõidab ja segab mörti? – See on segurauto.

Pitsat laialivedav takso on pitsatakso.

Jalgrattad pannakse jalgrattalasilasse (latristik jalgrataste hoidmiseks).

Sõna teavitama tähendab 'informeerima, infot andma, teavet andma'.

Tegusõna poodlema tähendab ’mööda poode käima’, aga ostlema on ’mööda poode käima ja oste tegema’. Valige see, kumb Teie konteksti paremini sobib.

Kuidas kasutada sõna vabandama sildil? – Sildile on õige kirjutada vabandage 'andke andeks', mitte „vabandame“, st 'anname andeks'.
Vt ka Maire Raadiku artikkel „Kas vabandame või vabandage?“ (http://keeleabi.eki.ee/artiklid/vabandame.html).

Sõna omakultuur on 'rahvuslik kultuur, rahvuskultuur'.

Kas „kodakondsuseta isik“ või „kodakondsusetu isik“? – Kodakondsuseta isik.

Volitus võib olla kas kirjalik või suuline, volikiri on 'kirjalik volitus'.

Sõnad uluma ja ulguma on samatähenduslikud.

Sõna alp on 'edev, uhke, narr'.

Kas juhatuse esimees saab öelda naise kohta? – Jah.

Sõnad seesmine ja sisemine on samatähenduslikud.

Naisevend on nääl, meheõde on nadu. Kas on sünonüüme ka sõnade vennanaine ja õemees jaoks? – Üldkeele sõnaraamatutes (ÕS, „Eesti keele seletav sõnaraamat“) neid ei ole.

Verb eirama tähendab 'ignoreerima'.

Mehevend on küdi.

Sõna kilone tähendab 'kilogrammine, kilogrammiraskune'.

Tegusõnad allkirjastama ja alla kirjutama on sünonüümid.

Mis on vaatmik? – See on 'ettekanne, mis esitatakse alusele välja panduna'. Sõna käändub nagu õnnelik: (selle) vaatmiku, (seda) vaatmikku, (need) vaatmikud, (nende) vaatmike, (neid) vaatmikke.
Sõna on loonud keeleteadlane Peep Nemvalts 2001. aastal.

Kas kirjutada „Äsja remonditud ruumid on kaasaegsed“? – Ei. Äsja remonditud ruumid on nüüdisaegsed või moodsad.
Sõna kaasaegne tähendab 'kellegagi või millegagi üheaegne', nt Carl Robert Jakobson oli Koidula kaasaegne. Seda sõna ei soovitata kasutada tähenduses 'tänapäevane, praegusaegne, nüüdisaegne, uueaegne, ajakohane, moodne'.

Mida tähendab nörritama? – See on 'nördima panema', nt Suvitajaid nörritab mitmendat päeva kestev sadu.

Mida tähendab sõna enimalt (nt pistikupesad nimivooluga enimalt 20 amprit)? – Enimalt on 'kõige enam'.

Tekstis on „jätkusuutlik areng“, „jätkusuutlik inimene“ ja „jätkusuutlik suhe“. Kuidas öelda teisiti? – Võiks olla nt säästev areng, arenemisvõimeline inimene ja püsisuhe ~ püsiv suhe.

Sõna mürgitus on kahetähenduslik: 1) 'mürgita olek'; 2) 'mürgistus'.

Koopia on 'originaali reprodutseering', ärakiri on 'tekstdokumendi teisene eksemplar vastandina algkirjale'.

Sõnad millesarnane ja milletaoline on sünonüümid. Mõlemad on kokku.

Mida tähendab poole rohkem? – See on sama mis kaks korda rohkem.

Sõna kõrgeauline on vanamoeline. Praeguses kirjakeeles on kõrgesti austatud, mida kasutatakse otsepöördumisel.

Mis on sele? – See on 'illustratsioon, eriti joonis, diagramm, graafik jms'. Sõna on loodud Tallinna tehnikaülikoolis septembris 1994 tagasituletuse teel (vrd seletama).
Sõna sele ainsuse osastava vorm on selet.

Aega veetma on 'aega mööda saatma'.
Aega viitma on 'aega raiskama'.

'Külmetamisest haigestuma' on külmetuma.

Inglise low-tech (~ lo-tech) on lihttehnoloogiline. Selle vastand on tipptehnoloogiline.

Soovitame liitsõna kodusünnitus. Selle vastandsõna on haiglasünnitus. (Vrd koduõpe ja haiglaõpe, koduravi ja haiglaravi.)

Sõna tänane tähendab 'täna olev, täna toimuv; käesolev päev'. Me ei soovita seda kasutada tähenduses 'tänapäeva, praegusaegne, nüüdne, nüüdis-; tänapäev, praegune aeg, nüüdisaeg'.
Vt ka Mati Erelti artikkel „Täna ja hetkel“ raamatusarja „Keelenõuanne soovitab“ 2. osas (http://keeleabi.eki.ee/artiklid2/hetkel.html).

Mis on auvis? – See on 'audio-visuaalvahend'. Ainsuse omastav on auvise, ainsuse osastav on auvist.

Mis on vampel? – See on 'vaarikpampel' (aretatud aedmurakast ehk pamplist ja vaarikast). Ainsuse omastav on vampli, ainsuse osastav on vamplit.

Mida tähendab valvestama? – See on 'valve alla võtma'.

Mida tähendab riibuma? – See on 'riisuma', nt riibub lehti.

Sõnas rüperaal on üks p.
ÕSi järgi on rüperaal sõna sülearvuti naljatlev sünonüüm.

Mida tähendab vaenama? – 'Taga kiusama, ründama'.

Mis on sõna siivutu vastand? – See on siivas, aga ka siivus.
Sõna siivas omastav on siivsa ning osastav siivsat ja siivast. Sõna siivus omastav on siivsa ja osastav siivsat.
Sõna siivus võib ÕSi järgi hääldada nii II kui ka III vältes.

Sõna mõningane ainsuse omastav on mõningase ja osastav mõningast, mitmuse omastav on mõningaste, osastav mõningasi.
Sõna mõningas ainsuse omastav on mõninga, osastav mõningat, mitmuse omastav mõningate, osastav mõningaid.
Mõlemad sõnad tähendavad 'mõnetine, mõnesugune'.

Sõna käli tähendab 'naiseõde'. Naise õemees on kälimees.

Sõna nadu (omastavas nao, osastavas nadu) tähendab 'meheõde'.

Sõna nääl (omastavas näälu II vältes, osastavas näälu III vältes) tähendab 'naisevend'.

Kas ajalises tähenduses tuleb kirjutada pärast 30. novembrit või peale 30. novembrit? – Mõlemad on võimalikud, sama moodi pärast kella viit ~ peale kella viit, pärast 4. maid ~ peale 4. maid, pärast lõunat ~ peale lõunat, pärast õhtusööki ~ peale õhtusööki, pärast koosolekut ~ peale koosolekut. Lugege ka Emakeele Seltsi keeletoimkonna 13. oktoobri 2009. a otsust (http://www.emakeeleselts.ee/otsused/eskt_otsus_2009_peale_parast.pdf).

Kas sõna kuna võib kirjakeeles kasutada tähenduses 'sest'? – Jah. Vt ka Helen Koksi artikkel „Kuidas aega väljendavast sidesõnast kuna sai põhjuslik“ (ajakiri Oma Keel 2002, nr 2; http://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2002_2/Koks.pdf).

Sõna nõukoda tähendab 'nõuandev kogu'.

Ennem õudne lõpp kui lõputa õudus. Mida tähendab selles lauses ennem? – Selle tähendus on 'pigem'.

Ühend muhamedi usk on lahku. Selle sünonüüm on islam.

Nimisõna pihus (ainsuse omastav pihuse, osastav pihust) tähendab 'pihustatud aine'.

Sõna sõrnik sünonüüm on kohupiimakotlet.

Meie vanavanemad kasutasid ühe aine kohta nimetust kaarelhipermann. Kuidas nimetatakse seda tänapäeval? – See on kaaliumpermanganaat.

Mida tähendab vähim? – See on 'kõige vähem; kõige väiksem'.

Sõnad ketutama, kestendama ja ketendama on sünonüümid.

Sõna siirma tähendab 'üle v edasi andma, üle viima'. See pöördub nagu laulma, seega siirda : siiran : siirsin : siiris : siirnud : siirdakse : siirdud.

Mehe ja naise vanemad on langud.

Sõna rippumatus on vanamoeline ja tähendab 'sõltumatus, iseseisvus'.

Sõna asine soovitame kasutada tähenduses 'varakas, jõukas', mitte 'asjalik'.

Ta hakkab kala suitsetama.
Ta hakkab kala suitsutama.
Kumb lause on õige? – Teine.

Kirjakeeles märgib sõna raamatupidamine majandusarvestuse liiki.
Argikeeles kasutatakse seda sõna ka tähendustes 'raamatupidamisosakond, raamatupidaja(d)', need tähendused kirjakeelsesse teksti ei sobi.

Kas sõna peerg omastav on pirru? – On kaks sünonüümset sõna: peerg, mille omastav on peeru, ja pird, mille omastav on pirru. Mõlemad sõnad tähendavad 'pikk õhuke laast'.

Mees pärineb kuulsast suguvõsast.
Mees on pärit kuulsast suguvõsast.
Kumb lause on õige? – Mõlemad, pärinema ja pärit olema on samatähenduslikud.

Mida tähendab (ta vajus) maad ligi? – See on 'tihedalt vastu maad'.

Mida tähendab Eesti iseseisvuse ohud? – See tähendab, et Eesti iseseisvus ohustab midagi. Kui Eesti iseseisvust ohustatakse, sobib ohud Eesti iseseisvusele.

Sõna lell tähendab 'isa vend', sõtse on 'isa õde'.

Mida tähendab teal Eesti hümnis? Kas õige on „teal“ või „tääl“? – Sõna teal tähendab 'siin' (vrd soome täällä). Ametlikus tekstis on põhjaeestline vorm teal (riimub sõnaga peal).

'Idusid ära murdma' on idutama.

Külgevõtmatu pinnaga pann on sama mis kõrbemiskindel pann (inglise non-stick).

Sõna lävima tähendab 'läbi käima, suhtlema'.

Tähenduses 'väga suur segadus' on kasutusel Paabeli segadus (esimene sõna suure tähega) ehk paabel (väikese tähega).

Tegusõna heastama on 'heaks tegema', mitte 'heaks kiitma'.

Sõna aruandlus tähendab 'aruannete koostamine ja esitamine, aruandmine'. Me ei soovita seda tähenduses 'aruanded'.

Mida tähendab sarikapidu? – See on argikeelne sõna sarikaliikude joomise kohta.

Sõna pruutpaar tähendab 'pruut ja peigmees (pulmas)' ja noorpaar on 'värske abielupaar'.

Kas mitmuse omastav on „peigude“ või „peiude“? – Sõna peig ainsuse omastav on peiu ja osastav peigu, mitmuse omastav peigude ning osastav peigusid ja peige. Sõna peiu ainsuse omastav on peiu ja osastav peiut, mitmuse omastav peiude ja osastav peiusid. Nii peig kui ka peiu tähendavad 'peigmees'.

Sõna suht on argikeelne ja tähendab 'suhteliselt, võrdlemisi, üsna, päris'.

Mida tähendab suurkogu? – Seletussõnaraamatu järgi on see 'erakonna, ühingu vm liikmete ulatuslik kogunemine; kongress, konverents, üldkoosolek'.
Sõna suurkogu on väikese tähega, nt IRLi suurkogu.

Sõnad ununema ja unuma on sünonüümid, nii ka ununeb ja unub.

Sõnad rasvatu ja rasvata on sünonüümid.

Sõna kakskeelne on 'kaht keelt tarvitav, kahes keeles kirjutatud'.
Sõna kahekeelne tähendab 'silmakirjalik, kahepalgeline', aga samuti 'kakskeelne'.

Tegusõna tagasi kutsuma tähendab õigusteaduses 'endi valitud isikult tema volitusi ära võtma'.
Seaduseelnõu võetakse tagasi (mitte „kutsutakse tagasi“).

Väljendit Saalomoni otsus kasutatakse ootamatu, kuid targa ja õiglase otsuse kohta.
Tuletises saalomonlik on kaks a-d.

Seadus tuleb ümber vaadata. Kas see lause on korras? – Tegusõna ümber vaatama tähendab 'endast tahapoole vaatama'. Me ei soovita seda kasutada tähenduses 'muutma, ümber tegema, revideerima'. Seega, seadus tuleb (uuesti) üle vaadata või läbi vaadata, muuta, ümber teha.

Kolme kuu pikkune ajalõik on veerandaasta ehk kvartal (algusega 1. jaanuaril, 1. aprillil, 1. juulil ja 1. oktoobril). Kuidas öelda nelja kuu pikkuse lõigu kohta? Kas see on „tertal“? – Kasutage sõna kolmandikaasta.

Sõna varvassokk sünonüüm on varvik.

Mida tähendab nullindad aastad? – ÕSi järgi on need aastad 2000–2009.

Tähenduses 'pere, kus on sinu-minu-meie lapsed' võib kasutada sõna kärgpere. Keelendi looja on Kristel Kärner.

Kas filmil on esietendus või esilinastus? – Filmil on esilinastus.

Iga, millal veel koolis ei käida, on koolieelne iga, mitte „eelkooliiga“.

Mida tähendab erapoolik? – See on 'üht poolt eelistav'. See ei tähenda sama mis erapooletu, s.o 'mitte ühtki poolt eelistav'.

Kas sõnadel dokumendiplank ja dokumendiblankett on tähenduserinevust? – Ei ole.

Sõnad mõjutama ja mõjustama on sama tähendusega.

Sõna hong on 'suur vana mänd', selle ainsuse omastav on honga ning mitmuse osastav hongi ja hongasid.

Tähenduses 'andke andeks' kasutage sõna vabandage (mitte „vabandame“): vabandage hilinemise pärast.

Sõna ohutustama tähendab 'ohutuks tegema'.

Kas sobib öelda „kiikinguga kiikuma“? – Ei, kiiking on 'üle võlli kiikumine', mitte 'ülevõllikiik'. Sobib ülevõllikiigega kiikuma.

Sõna ümbrikustama tähendab 'ümbrikusse panema'.

„20. juubeliaasta“ asemel kirjutage 20. tegevusaasta või 20 tegevusaasta juubel.

Mida tähendab äraoleval seisukohal? – Äraolev on 'hajameelne'. Kui mõeldakse hoopis tähendust 'millegi selgumist ootav', sobib sõna äraootav: äraootaval seisukohal.

Kas südamekujulised kõrvarõngad on ikka „kõrvarõngad“ või tuleb öelda „kõrvaehted“? – Kõrvarõngad sobib öelda mis tahes kujuga ehete kohta, mida kinnitatakse kõrvalesta külge.

Kumba nuhvel õieti tähendab, kas nutitelefoni või tahvelarvutit? – See on seade, mis ühendab nende mõlema omadusi (inglise phablet).

Sõna gasellfirma ja gasellettevõte kirjutatakse kokku. Gasell on kiiresti arenev edukas ettevõte.

Mida tähendab väljend pead tõstma? Tähendus on: end ilmutama hakkama, esile kerkima, mõjule pääsema; (julgemalt) tegutsema hakkama.

See, kas 40+ võib tähendada ka 40-aastaseid või ainult vanemaid, on tõlgenduse küsimus. Selguse huvides võiks kirjutada: 40aastased ja vanemad.

Õige on öelda ma laadin veebilehte, mitte ma laen veebilehte.

Kottima on argisõna, ametlikus tekstis ei sobi seda kasutada.

Tõvestama tähendab 'tõbe, haigust esile kutsuma'.