Keelenõuvakk

ÕIGEKIRJUTUS
eesti nimede õigekirjutuspõik kui liigisõna on väikese tähega, nt Olevi põik.

Veekogu Väike Emajõgi on ilma sidekriipsuta.

Tallinnas on Viru väljak (mitte Viru-Väljak).

Eesti kohanimi on Taevaskoja, mitte Taevaskoda.

Kunstniku nimi on Eduard Viiralt, mitte Eduard Wiiralt.

Nimes Lumivalguke on kaks liidet: muistne hellitlev vähendusliide -u- ja seejärel -ke. Vt Henn Saari „Keelehääling“ (1976, lk 52–56).

Tallinnas asub Paks Margareeta (kahe e-ga).

Nimi Läänemeri on kokku (mitte Lääne meri).

Kas Kesk põik või Keskpõik? – Keskpõik, vrd nt Kesktee, Keskväljak.

Korrektne kirjapilt on Johannes Voldemar Veski (mitte Johann Voldemar Veski).

Kas Setumaa või Setomaa? – ÕSi kohanimevalimikus on mõlemad, eelisnimi on Setumaa.

Nimed Suur Tütarsaar ja Väike Tütarsaar on sidekriipsuta. Käänatakse mõlemat sõna, nt Suurele Tütarsaarele.