Keelenõuvakk

TÄHENDUS
võõrsõna tähendusKirjutage sootsium (tähendus on 'kooskond').

Sõna frantsiis tähendab 'ainumüügiõigus, müügi eelisõigus, (ainu)esindusõigus'.

Tšarterlend on 'tellimuslend'.

Sõna kolumnist tähendab 'veerukirjutaja; veerukirjanik; isik, kes kirjutab kindlale ajalehele arvamuskirjutisi'.

Mis on homogeenne? – Ühtlik, ühtlane.

Kirjutage preventsioon (mitte „preventatsioon“). Preventsioon on 'tõkestus, ärahoid, vältimine'.

Sõna andragoogika tähendab 'täiskasvanupedagoogika'.

Mida tähendab volatiilsus (nt rendisuhete volatiilsus)? – Kõikumissoodumus, püsitus. Harilikult tarvitatakse küll väärtpaberikurssidega seoses.

Verb eksmatrikuleerima tähendab 'üliõpilaste nimestikust kustutama', see ei ole sama mis 'ülikooli lõpetama'.

Kas inglise confirm on eesti keeles ikka kinnitama, mitte „konfirmeerima“? – Konfirmeerima tähendab eesti keeles 'leeritama'; otsuse kinnitamise tähenduses on see sõna ÕS 2006 andmeil vananenud õigustermin.

Öeldi, et ettekanne on sumbuurne. Mida see tähendab? – Vene сумбурный on segane, korratu.

Kas õigusi saab delegeerida? – Jah, juuras on delegeerima 'õigust siirma', klienditekstides sobib kasutada ka õigusi üle andma.

Sõna „briifing“ ei soovita me kasutada. Selle asemel on parem infotund, see võib kesta ka vähem kui tund või üle tunni. (Sobib ka sõna infominutid.)

Sõna patroon tähendab ’hooldaja, kaitsja, soosija’. See käib nii mehe kui ka naise kohta.
Sõna matroon tähendab ’auväärne abielunaine, pereema’.

Prantsuse à la carte on eesti tekstis kursiivis. See tähendab 'toidukaardi järgi (eritellimusel valmistatavate roogade kohta)'. Viimane sõna hääldub [kart].

Mis on gratään? – See on 'gratineeritud toit'.
Gratineerima tähendab 'keedu- v hauderooga ahjus pruunistumiseni üle küpsetama'.

Sõna holistiline tähendab 'terviklik'.

Õige on kirjutada konjunktuur, sõna tähendab 'kujunenud olukord, üldseisund'.

Nunnakloostril on abtiss, matemaatikas on abstsiss.

Mida tähendab hängima? – Hängima tähendab 'ringi lonkima; aega veetma'. See on argikeelne sõna, kirjakeelsesse teksti see ei sobi.

Õige on kirjutada tooteplokk (nt neli ühesugust asja koos).
Sõna blokk tähendab 1) riikide, parteide, organisatsioonide liit; 2) blokeering; 3) rühmasulg (võrkpallimängus).

Sõnad šerri ja heres on sünonüümid.

Mis on gazpacho? – See on külm tomatisupp.
Käänatakse ülakomaga, nt ainsuse osastav on gazpacho't.

Sõna baranka tähendab 'rõngel, rõngaskuivik', väikest rõnglit nimetatakse sõnaga rõngik.

Inglise sõna chutney 'India vürtsine puuviljakaste (liha juurde)' soovitame eesti keeles kirjutada kujul tšatni.

Mis on maracuja? – See on raamatu „Ananass või artišokk“ järgi Brasiilias viljeldava kannatuslille vili, millel on kollane mahl. Eesti keeles võiks maracuja asemel kasutada üldisemat nimetust granadill.

Kas sobib kirjutada „pidulik galaõhtusöök“? – Piisab sõnast galaõhtusöök, sest gala- tähendab 'pidulik'.

Mis sõna on „preambula“? – Parem on preambul, s.o rahvusvahelise dokumendi sissejuhatav osa. Et küsijal oli tegu kohaliku juhendiga, on võõrsõna tarbetu ja võiks piirduda omasõnaga sissejuhatus.

Subsiidium on 'toetus, abiraha'.

Sõna künoloog tähendab 'koerateadlane'.

Sõna karismaatiline tähendab 'mõju-, tõmbe-, sisendusjõuline'.

Mis on „struktuurifondid“? – Need on Euroopa Liidu fondid, millest rahastatakse ELi mahajäänumate piirkondade majandus- ja sotsiaalarengu kiirendamist struktuuriliste ümberkorraldustega. Sobiv eesti sõna on tõukefondid, sest nende raha peab andma tõuke arengu kiirenemiseks.

Sõna konsultant tähendab 'nõuandja, juhendaja'.

Mis on indeks ja mis on register? – Indeks:
1. suhtarv;
2. leppenumber või -märk.
Register on
1. loend, mis hõlbustab ainestiku leidmist;
2. arvelevõtudokument ja seda pidav asutus;
3. (infonduses) sisesalvesti infosõna lühiajaliseks säilituseks;
4. (muusikas) ühesuguse tämbriga helirea osa; oreli vilerühm.

Sõna sedatiivne tähendab 'rahustav, vaigistav, uimastav'.

Mida tähendab sõna subsidiaarsus? – Subsidiaarsus ehk lähimuspõhimõte nõuab asjade otsustamist inimestele võimalikult lähedasel tasandil (kohalik omavalitsus – riik – Euroopa Liit). ELi kontekstis tähendab see, et valdkondades, mis ei kuulu tema ainupädevusse, võtab EL meetmeid vaid juhul, kui need on tõhusamad liikmesriigi omadest.

Kas leping on autentne või identne? – Need on eri tähendusega sõnad: autentne 'ehtne, ehe, algallikail põhinev' ja identne 'samane'. Küsija tahtis väljendada, et lepingu eestikeelne ja venekeelne tekst on identsed.

Dekaad on kümmepäevak.
Inglise decade on aastakümme.

Sõna konfidentsiaalne tähendab 'usalduslik, salajane'.

Sõna lobotoomia tähendab 'ajulõikus, kus katkestatakse vaheaju ja otsmikusagara vahelised ühendused'.

Sõna egalitaarne tähendab 'võrdsustav, võrdsusele suunatud'.
Sõna egalitarism on 'võrdsustusõpetus'.

Ei ole õige öelda „energeetikakriis“ (energeetika on teadus energiast ja selle kasutamisest), vaid energiakriis (= energiavarusid on vähe).

Sõna kontraht on vanamoeline. Praeguses kirjakeeles on leping.

Mis on osteopaatia? – See on 'luuhaigustumus'.

Sõna privatiseerima tähendab 'erastama', reprivatiseerima on 'taaserastama'.

Sõna rekreatsioon on 'kosutus, virgestus'.

Sõna emitent tähendab 'emiteerija, käibele laskja'.

Sõna harmoneerima on 'kooskõlla panema, kokku sobitama' (nt Eesti seadused on harmoneeritud Euroopa Liidu seadustega). Muusikas on verb harmoniseerima, mis tähendab 'meloodiale saadet kujundama'.

Sõna ekspedeerima tähendab '(kaupa, posti) ära saatma, laiali saatma'.

Mis vahe on sõnadel okultistlik ja okultne? – Sõna okultistlik on 'okultismile omane' (okultism on 'õpetused (nn salateadused) looduses ja inimeses toimuvaist üleloomulikest ja tunnetamata jõududest'), okultne on 'salajane, varjatud'.

Kes on barista? – See on kohvibaarmen.

Mida tähendab diletantlik nõu? – See on asjatundmatu nõu.

Otsin sõna paparatso sünonüüme. Kas aitate? – Sobivad nt kõmufotograaf ja piilupiltnik.

Sõnades biennaal ja triennaal on kaks n-i.
Sõna biennaal tähendab 'kahe aasta tagant toimuv kunstiülevaatus', aga triennaal on 'kolme aasta tagant toimuv kunstiülevaatus'.

Sõna arhetüüp on 'algkuju, vanim kuju'.

CV on elulookirjeldus.

Mida tähendab „kreatiivne“ (inglise creative)? – Eesti sõnadega on see loov, loominguline.

Sõna proaktiivne tähendab '(midagi) ennetav, ettevaatav'.

Önoloog on veiniteadlane.

Sõna pepperoni tähendab 'vürtsikas veise- ja sealihast vorst'.
Cayenne'i pipra sorte on peperoni.

Sõna furnituur tähendab 'manused, nt nööbid, pandlad, nupud'.

Sõna fauna on 'loomastik'.

Sõna konfitüür on 'puuviljast või marjadest tehtud paks väga magus keedis, džemm'.

Sõnal registraator on kaks tähendust: 'registreerija' ja 'registreerseade'.

Ladina sõna varia, mis tähendab 'mitmesugust', on eesti tekstis kursiivis. Enne r-i on üks a.

Mida tähendab memo? – See on 'memorandum, kirjalik meeldetuletus'.

Kas on eesti keeles sõna efektiivistama ja mida see tähendab? – See tähendab 'tõhustama, efektiivsemaks tegema' (nt tootmist efektiivistama).

Kes on parlamentäär? – See on 'sõjasaadik, vastasega läbi rääkima saadetud isik'. Parlamentäär ei ole 'parlamendi liige'.

Sõna ksenofoobia tähendab 'võõraviha, võõrapelgus'.
Võõrapelgur on ksenofoob.

Sõna narratiiv tähendab 'sündmuste esitus nende ajalises järgnevuses'.

Kas museaal on muuseumi direktor? – Ei ole, see on muuseumiese, muuseumieksponaat.

Doktorikraadi andmine on promotsioon, doktorikraadi andma on promoveerima, nt magister promoveeriti filoloogiadoktoriks.

Klaustrofoobia on 'hirm kinnise ruumi ees'.

Sõnad aserid ja aserbaidžaanid on samatähenduslikud.

Šerbett on 'idamaine karastusjook vürtsidega maitsestatud puuviljamahlast ja suhkrust; pähklimaiustus'.
Sorbett on 'mahlajäätis', selles tähenduses pole õige „sorbee“.

Sõna bakaalkaup tähendab 'toidukaup, pms kuivained'.

Dekaad on kümmepäevak (mitte „kümnepäevak“).

Sõna familiaarne tähendab 'pealetükkivalt sõbralik, liiga kodune'.

Kaamos on 'sünkpime sügise- ja talveaeg'.

Mis on laksatiivne? – Laksatiivne vahend ehk laksatiiv on kõhulahtisti, soodustab soolte tühjendamist.

Stividor on 'laeva lastimist ja lossimist juhatav isik'.

Õige on soojustorustik, mitte „soojatrass“ ega „soojustrass“.
Sõna trass tähendab 'tee, kanali, torustiku, sideliini, lennuliini vms kulgemist tähistav joon v maariba; trasseeriva kuuli v mürsu valgus- v suitsujälg'.

Kumb on parem, kas informatiivne või informatsiooniline? – Need on sünonüümid.

Mida tähendab misogüünne? – Naisi vihkav.

Kas „pompoosne“ või „pompöösne“? – Esimese tüvi on saadud ladina keelest, teine prantsuse keelest. ÕS eelistab ladinalähtest kuju pompoosne. Sõna tähendab 'toretsev, liiga suurejooneline'.

Sõna interaktiivne tähendab 'vastastikmõjuline'.

Verb digiteerima tähendab 'andmeid digitaalkujul esitama'.

Sõna vakantne tähendab 'vaba, täitmata'.

Mida tähendab „aplomp“? - Õige on aplomb, see tähendab 'liialdatud eneseusaldus ja -kindlus esinemisel'.

Sõna polenta 'maisitangupuder' on püstkirjas.

Sõna tehnoloogia tähendab 'tootmismenetlus v -menetluste kogum; tootmismenetluste õpetus'. ÕS ei soovita seda kasutada tähenduses 'tehnika'.

Sõna divisjon tähendab sõjanduses väeüksust. Me ei soovita seda kasutada tähenduses 'osakond, sektor vm asutuse allüksus'.

Kas blogi ja veebipäevik tähendavad sama? – Jah, vt ÕS.

Mis on croissant? – See on prantsuskeelne sõna ja tähendab 'kohev sarvesai'.
Prantsuse sõnu käänatakse eesti tekstis ülakomaga, nt maitsvad croissant'id, sõi croissant'e.
Liitsõnades on sidekriips: juustu-croissant, vorsti-croissant,
aprikoosi-croissant, šokolaadi-croissant, mini-croissant.

Mis on lollo rosso ja radisso rosso? – Lollo rosso on Itaalia punane käharlehtsalat ja radisso rosso on Itaalia punane salatsigur.

Mida tähendab allergiseerima? – See on 'allergiliseks tegema'.

Mida tähendab tšillima? – „Eesti slängi sõnaraamat“ (2003) annab sellele kaks tähendust: 1) algses tähenduses: lõdvestuma, tantsupeol tantsimise vahepeal v pärast tantsimist puhkama, ennast jahutama; 2) lahedalt, mõnusasti, rahulikult v muretult aega veetma; lõõgastuma; naudisklema; mõnulema; niisama meeldivalt olema (midagi erilist tegemata).
See on argikeelne sõna, mis kirjakeelde ei sobi.

Mida tähendab emeeritus? – 'Väljateeninu, ametist vanaduspuhkusele lastu (professor, vaimulik jm)'.

Fritter on 'frittimisseade'. Sõnal fritüür on tähendusi rohkem: 'kuum rasvaine; selles küpsetatud toit; fritter'.
'Rohkes rasvaines küpsetama' on võõrsõnaga frittima (mitte „fritüürima“).

Sõna autentima tähendab 'väidetavat identsust kontrollima ja tõendama', nt Kodanik autendib ennast portaalis.

Mida tähendab ergonoomiline? – Omadussõna ergonoomiline lähtub nimisõnast ergonoomika 'teadus inimesele kõige soodsamatest tegevusviisidest, -vahenditest ja -keskkonnast' ning märgib 'ohutus- ja töömugavusnõuetele vastavat', nt ergonoomiline arvuti, mööbel.

Sõna ratatouille, mida hääldatakse [ratatui] ja mis tähendab 'kabatšoki-tomatihautis', on eesti tekstis tsitaatsõna, nt maitsesime ratatouille'd.

Koopia on 'originaali reprodutseering', ärakiri on 'tekstdokumendi teisene eksemplar vastandina algkirjale'.

Kas „pilootimine“ sobib mingi uue asja sissetöötamise kohta öelda? – Ei sobi. Sobiks katsetamine, tutvustamine vms, vahel kas või sissetöötamine.

Liik ruljaid makarone, mille itaaliakeelne nimetus on cannelloni, on kannelloonid (ainsuses kannelloon).
Liik sõõrjaid täidisega makarone, mille itaaliakeelne nimetus on tortellini, on tortelliinid (ainsuses tortelliin).

Kas on olemas sõna „komisjonäär“? – Eesti keeles on sõna komisjonär, mis tähendab „Võõrsõnade leksikoni“ järgi 'komisjonimüügiga tegeleja'. Inglise commissioner (Euroopa Liidu asjadega seoses) on volinik, mitte „komisjonäär“.

Sõnad korreleerima ja korreleeruma on ühe l-iga. Esimene tähendab 'korrelatsiooni viima', teine 'korrelatsioonis olema'. Sõna korrelatsioon on 'vastastikune seos, vastastikune sõltuvus'.

Sõna eksplitsiitne tähendab 'seletav, selgitav, selgesti väljendatud'.

Kes on lota? – See on 'Soome omaaegse naiskodukaitse Lotta Svärdi liige'.
Mitmuse nimetav on lotad.

Sõna platnoi tähendab 'elukutseline kriminaalkurjategija'. Platnoi on argikeelne sõna.

Mis on „tööde skoop“? – Selle asemel oleks selgem kirjutada tööde ulatus või tööde maht.

Kas on õige kirjutada „kõrvitsa Quiche Lorraine“? – Ei, õige on Lorraine'i kõrvitsa-quiche.
Nimetus quiche, mis tuleb eesti tekstis kirjutada tsitaatsõnana, tähendab 'munasegutäidisega soolane pirukas'. Tsitaatsõna hääldus on [kiš].

Sõnas karamellkompvek on täiendosa nimetavas käändes, selle sünonüüm on karamell.
Sõnades marmelaadikompvek ja šokolaadikompvek on täiendosa omastavas käändes.

Mis on pasteet? – See on 'peenestatud lihast, maksast vm valmistatud külmtoit v pirukatäidis'.

Prantsuse beurre blanc on eesti keeles tsitaatsõna (tähendab 'valge võikaste').

Võõrsõna tofu tähendab 'sojakohupiim'.

Inglise toffee on eesti tekstis tsitaatsõna. Seda hääldatakse [tofi]. „Võõrsõnade leksikoni“ järgi on see 'sitke inglispärane piima-, koore- v võikompvek, milles võib olla mandleid, pähkleid v puuviljamahla'.

Mida tähendab ladinakeelne modus vivendi? – See on „Võõrsõnade leksikoni“ järgi 'elamisviis, kõigile osalejaile kas või ajutiselt vastuvõetavad tingimused, kui kohe pole võimalik saavutada püsivat kokkulepet'.

Mis on „griljaazh“? – Õige kirjakuju on griljaaž. See tähendab 'röstitud ja suhkruga ülepuistatud pähklid; ka neid sisaldav šokolaad'.

Mida tähendab defekteerima? – Moodustuskäigu põhjal võib see tähendada 'defektseks tegema', aga seda kasutatakse sageli hoopis tähendustes 'defekte kindlaks määrama' ja 'defekte kõrvaldama' (vrd vene дефектировать). Niisuguse vastuolu tõttu võiks tuletist vältida ning väljenduda pikemalt ja selgemini.

Inglise hot dog on eesti tekstis kursiivis. ÕS annab seletuse 'kuum viinerisai'.
Kirjutage hot dog'i müüja ja hot dog'i restoran.

Kas positsioneerima kõrval võib kasutada ka lühemat kuju positsioonima? – Jah.
Mida see verb tähendab? – ÕS annab seletuse 'positsiooni kindlaks määrama; majanduses: tootele v teenusele turuosa leidma ja seda seal reklaamima’.

Mida tähendab episood? – See on 'üksiksündmus, vahe- või kõrvallugu'.
Telesarjal „Vaprad ja ilusad“ on uued osad või jaod, mitte „episoodid“.

Tekstis on lause „Programmi piloteeriti Tallinnas, Tartus ja Pärnus“. Mida tegusõna tähendab? – Tegusõna piloteerima tähendab 'piloodina juhtima', sellesse lausesse sobib aga katsetati v prooviti.

Sõna kanaliseerima tähendab 'kanalisatsiooniga varustama', piltlikus tähenduses sobib seeasemel suunama.

Sõna ekstaas tähendab 'joovastus, ülisuur vaimustus'.

Sõna kommunitseeruma tähendab 'suhtlema, ühendust pidama'.

Mida tähendab plagieerima? – See on 'plagiaati tegema'.
Mis on plagiaat? – See tähendab 'loomevargus'.

Mis on hummus? – See on 'kikerhernepasta'.

Sõna idiosünkraasia on „Võõrsõnade leksikoni“ järgi 'organismi suurenenud tundlikkus mõne ärrituse (toiduaine, ravimi, lõhna) suhtes', psühholoogias 'iseloomulik käitumisviis, nt tugev kuni haiglane vastumeelsus millegi suhtes'.
Omadussõna on idiosünkraatiline.

Mis on fitness ning kuidas seda hääldada ja kirjutada? – See on 'vormisolek; sportlik ja tervislik eluviis; kitsamas mõttes: võistlusspordiala, milles on tähtsal kohal nii keha proportsioonid kui ka ilu ja liikuvus'. Soovitame seda sõna hääldada kirjapildi järgi [fitness] ja kirjutada püstkirjas, nt fitnessiklubi, fitnessitrenn, fitnessitreener, fitnessiüritus.

Sõna juriskonsult '(ettevõtte v asutuse) õigusnõuandja' ainsuse omastav on juriskonsuldi, osastav juriskonsulti.

Sõna utiliseerima tähendab 'pms tootmisjäätmeid ümber töötades ära kasutama'.

Mida tähendab kontsept? – Selle tähendused on 1) üldmõiste; 2) kavand, mustand.

Sõna agraff tähendab 'ühendav metallklamber, haak; ilupannal'.
Selle sõna mitmuse nimetav on agrafid.

Mis on klementiin? – See tähendab 'väike seemneteta mandariin'.

Õige vorm on atentaat, mitte „atendaat“. See on ÕSi järgi 'tapmiskatse v tapmine (poliitilistel motiividel)'.
Sõna „atentaadikatse“ on liiane.

Korrektne kirjapilt on dražee („drašee“ ja „drazhee“ on väärad). See sõna tähendab 'hernesjas kompvek v ravimpill'.

Mis on persipan? – See on martsipanisugune maiustus, kus mandlite asemel on kasutatud aprikoosi- või virsikuseemneid.

Toidunimetus pancetta on eesti tekstis tsitaatsõna. See on Itaalia peekon, mis on vürtsidega maitsestatud ja õhu käes kuivatatud, kuid suitsutamata.

Sõna bocconcini (tsitaatsõna) tähendab 'värske mozzarella pallid'.

Sõna ignoreerima tähendab 'eirama, tahtlikult tähele panemata jätma, mitte arvestama'.

Sõna sümptomaatiline tähendab 'iseloomulik, tunnuslik, välistunnustel põhinev; meditsiinis: haigustunnuslik'.

Mida tähendab maestra? – See on teeneka naiskunstniku (-helilooja jne) austav nimetus.

Sõna simuleerima tähendab 'teesklema'. ÕS ei soovita seda tähenduses 'matkima, imiteerima'.

Mis on ökodukt? – See on 'metsloomade turvaliseks teeületuseks rajatud sild'. Omasõnaline sünonüüm on rohesild.

Mida tähendab etableeruma, nt etableerunud poliitikud? – Tegusõna etableeruma tähendab 'head, kindlat positsiooni saavutama, end kehtestama'.

Sõnaühend „pidulik aktus“ on liiane: aktus tähendab 'pidulik koosolek', omadussõna pidulik pole tarvis lisada.

Sõna ekskursioon tähendab 'õppekäik, õppereis'.
Sõna „õppeekskursioon“ on liiane, piisab sõnast ekskursioon.

Sõna tsehh on 'tootmisjaoskond'.

Kas „hakkbitkii“ on kirjutatud õigesti? – Piisab sõnast bitkii, sest see tähendab 'ümmargune hakkkotlet'.

Sõna museaalne tähendab 'muuseumi-, muuseumlik'.

Sõna teatraal tähendab 'teatrisõber, teatri asjatundja'.

Mis on venia legendi? – See ladinakeelne väljend tähendab 'loengupidamisluba, mis saadakse avaliku loengu pidamisega'.
Loeng, mis peetakse loengupidamisloa saamiseks, on venia legendi loeng.

Mis on säärvant? – See on vanamoeline sõna ülalt lahtise kergvaheseina kohta.

Kas sõna magasin sobib kasutada tähendustes 'ajakiri; raadio-, teleprogramm'? – Me ei soovita, need tähendused on inglise sõnal magazine.

Mida tähendab yin-yang? – See on hiinlaste loodusfilosoofia põhimõisteid, mis tähendab kahe vastandjõu ühtsust. Eestikeelses tekstis tuleb seda kasutada tsitaatsõnana. Sõna hääldatakse [jin-jang].

Prantsuse hommage, mida hääldatakse [omaaž] ja mis tähendab 'tänu- või austusavaldus', on eesti tekstis tsitaatsõna.

Ladina honoris causa, mida hääldatakse [honooris kausa] ja mis tähendab 'austuseks', on eesti tekstis tsitaatsõna.

Sõna flaier tähendab 'väike reklaamleht, kontserdile vm üritusele kutsuv lendleht'. Sõna on argikeelne.

Sõna praktiliselt tähendab 'vastupidi teoreetilisele'. Sageli kasutatakse seda sõna seal, kus on parem kirjutada umbes, niisama hästi kui, enam-vähem, peaaegu ~ peagu, tegelikult, õigupoolest. Vt ka ÕS, artikli praktiliselt näited.

Mida tähendab ladina bona fide? – See on 'heas usus, puhtsüdamlikus veendumuses'.

Mida tähendab post factum? – See ladina väljend tähendab 'pärast sündmust, pärast juhtunut, tagantjärele'. Eesti tekstis tuleb seda kirjutada tsitaatsõnana (st kursiivis).

Sõna friik on argikeelne ja tähendab 'veidrik; hull, entusiast'.

Inglise happening, mida hääldatakse [häpening], on eesti tekstis tsitaatsõna, nt korraldasid happening'i. See sõna tähendab 'improviseeritud etendus'.

Mida tähendab jänki? – See on argikeelne sõna, mis tähendab 'USA elanik'.

Mis on hipsterid (riietusese)? – Need on puusapüksid.

Sõna habiilne tähendab 'võimeline, suuteline; kõlblik, sobiv, kohane'.

Kes on filantroop? – See on 'heategevusele pühendudnud isik'.

Itaaliakeelne magustoidunimetus panforte on eesti tekstis tsitaatsõna. Tegemist on küpsisesuguse maiustusega, milles on pähkleid ja puuvilju.

Sõna clafoutis 'ahjupannkook, mis sisaldab marju või puuvilju', on eesti tekstis tsitaatsõna,
nt maasika-clafoutis, kirsi-mandli-clafoutis; sõime maasika-clafoutis'd.

Kes on amišid? – Peamiselt USAs elav traditsioonilist elustiili harrastav etniline rühm ja kristlik usulahk.
Ainsuse nimetav on amiš, osastav amišit.

Kes on skvotter? – See on 'vaba ülesharimata maad kasutav asunik Põhja-Ameerikas ja Austraalias; mahajäetud hoone õigusvastaselt hõivanu'.
Tegusõna on skvottima (skvottida : skvotin : skvottisin : skvottinud : skvotitakse : skvotitud), mitte „squattima“.

Kas sobib kirjutada „probleemi annotatsioon“? – Kirjutage probleemi lühikirjeldus.

Sõna eksistentsiaalne tähendab 'olemuslik, olemasolusse puutuv'.

Sõna animaator on 'animafilmi tegija'. Seda sõna ei sobi kasutada tähenduses 'tegevusjuht'.

Sõna avariiline on 'avarii läbi teinud'.

Sõna automaatika tähendab 'automaate ja automatiseerimist käsitlev teadus- ja tehnikaala'. Seda sõna ei soovitata kasutada tähenduses 'automaatikaseadmed'.

Kas intrigaan on naissoost ja intrigant meessoost? – Mõlemad sõnad tähendavad 'intriigisepitseja', neil ei tehta sugude järgi vahet.

Mida tähendab toiduretseptis väljend al dente? – See itaaliakeelne väljend on tähendusega 'poolkõva, mõõdukalt keedetud'.

Sõna füüsal sünonüüm on juudikirss.

Sõna legitiimne on 'seadusjärgne',
legitiimsus on 'seadusjärgsus'.

Tsüaan on süsiniku ja lämmastiku ühend, terava lõhnaga väga mürgine värvusetu gaas.
Sinine sünteesvärvaine on tsüaniin.

Kas laulusõnade kohta võib öelda „lüürika“? – Ei, ikka laulusõnad.

Kas marginaalne tähendab 'eriline, enneolematu'? – Ei, see on 'äärmine, servmine; tähtsusetu, kõrvaline'.

Katoliku kerjusmungaordu liikmed on dominiiklased või dominikaanid (mitte „dominikaanlased“).

Sõna eksponentsiaalne tähendab 'üha kiirenevas tempos (kasvav v kahanev)'.

Kas võib öelda, et keegi on bakalaureus, või tuleb öelda, et keegi on lõpetanud bakalaureuseõppe? – Sõna bakalaureus käibib nii kraadi kui ka ka selle kraadiga isiku kohta.

Inglise sõna brunch annab ÕS mugandatud kujul: brantš. See tähendab ’hiline hommikusöök hommikueine ja lõuna asemel’.

Mida arvata sõnast „kaloraaž“? – Paremad on kalorihulk ja kalorsus.

Eesti keeles tähistab sõna kontroller seadet, mitte isikut. Kontrollija on see, kes midagi kontrollib. Juhtimise v võimu tähendust pole kontrollimisel eesti keeles olnud.

Mida tähendab sõna omnivoor? See on zooloogia sõna ja tähendab: 'kõigesööja', ent sobib öelda ka inimese kohta. Samahäsi sobib sõna kõigesööja.

Sõna karavan ei soovita kasutada auto- ega haagissuvila tähenduses.

Mida tähendab haridusvaldkonnas sageli ette tulev sõna kovisioon? See on 'grupilise tegevuse meetod, mille raames saavad kolleegid või samasisulise töö tegijad üksteist toetada ja ergutada kogemustest õppima ja edasi arenema'.

Sõna kasematt tähendab 'vangikong kindluses; pommikindel ruum kaitseehitises; terassoomusega kaitstud kahuriruum sõjalaeval'. Sõna tuleb prantsuse sõnast casemate. Vt ka https://www.eki.ee/dict/vsl/index.cgi? Q=kasematt&F=M&C06=en.