Keelenõuvakk

KOKKU- JA LAHKUKIRJUTAMINE
kokku- ja lahkukirjutamine (põhisõnaks muutumatu sõna)Kirjutage lahku: tema käe all.

Kirjutage omalt poolt (lahku).

Kirjutage kahe silma vahele jäänud (kõik lahku).

Kirjutage vastu tahtmist (lahku).

Kirjutage võttis tõe pähe (lahku).

Sõna siinsamas on kokku.

Kirjutage lahku: nii väga.

Komisjon sõitis kohapeale (kokku).
Asja uuriti kohapeal (kokku).
Kõik raamatud müüsime kohapeal (kokku).

Õige on altpoolt, pealtpoolt (kokku).

Sõna muuseas tähenduses 'muide' on kokku.

Õige on kirjutada linna lähedal maal (lahku).

Õige on kirjutada võimaluse korral (lahku).

Õige on kirjutada selle poolest (lahku).

Õige on ühelt poolt, teiselt poolt (lahku).

Õige on kirjutada linna peal (lahku).

Kas õige on „hinnakirja järgselt“ või „hinnakirjajärgselt“? – See on tarbetu lt-määrsõna. Kirjutage hinnakirja järgi.

Õige on kirja teel ja telefoni teel (lahku).

Õige on vahetevahel (mitte „vahete-vahel“).

Õige on kirjutada pea peal (lahku).

Õige on üks ühele (lahku), aga üksühene (kokku).

Õiged on mõlemad võimalused: kumba pidi ja kumbapidi.

Õiged on mõlemad võimalused: paari kaupa ja paarikaupa, sobib ka sõna paariti.

Õiged võimalused on osade kaupa (ainult lahku) ja osakaupa ~ osa kaupa (nii kokku kui ka lahku).

Õiged on mõlemad võimalused: purjus päi ja purjuspäi.

Kirjakeelsed vormid on kus kohas, kust kohast, kuhu kohta (mitte „kuskohas“, „kustkohast“, „kuskohast“, „kuhukohta“).

Õige on kirjutada väljapoole, sissepoole (kokku).

Ühend näpu vahel on lahku.

Õige on faksi teel (lahku).

Sõna sentimeeterhaaval on kokku.

Kas kirjutada „muuhulgas“ või „muu hulgas“? – Tähenduses 'muuseas, muide' on kokku: muuhulgas (nt Olgu muuhulgas öeldud ..). Tähenduses 'teiste asjade seas' on lahku: muu hulgas (nt Kõige muu hulgas oli kastis raamatuid ..).

Õige on meili teel (lahku).

Õige on kirjutada ülekande teel (lahku).

Õige on kirjutada raadio teel (lahku).

Ühend kõne alla on lahku, nt ei tule kõne alla.

Õige on kirjutada nii paljajalu kui ka palja jalu.

Kirjutage maja ette (lahku).

Kirjutage enese soovi kohaselt (kõik lahku).

Võib kirjutada nii justkui kui ka just kui.

Kirjutage õue peal (lahku).

Sõnad mitte ühtegi on lahku.

Õige on kaugõppe teel (lahku).

Kirjutage teine teisel pool lahte (lahku).

Ühend nii et on lahku (mitte „niiet“).

Õige on kirjutada jagame kahe peale (lahku), mitte „kahepeale“.

Ühend sama hästi on lahku.

Kirjutage lahku: pidžaama väel.

Sõna möödaminnes tähenduses 'muuseas' on kokku.

Õige on kirjutada külg külje kõrval (sidekriipsuta).

Õige on kirjutada õige pea 'varsti'.

Sõna omavahel on kokku.

Õige on kirjutada järje peale (aitama).

Ühend enam-vähem on sidekriipsuga (mitte „enamvähem“).

Sõna ülepäeviti on kokku, nt Ta käib siin ülepäeviti (vrd lahku: üle päeva).

Ühend igal pool on lahku.

Õige on kirjutada meie vahel (lahku).

Sõna sealhulgas on kokku.

Õige on kirjutada lahku: ütles seda moka otsast.

Õige on kirjutada kõrva taha panema (kõik lahku).

Kas määrsõna „ettevõttesiseselt“ on kokku või lahku? – Selle asemel kirjutage ettevõttes või ettevõtte sees.

Õige on (läks) põhja poole (lahku).

Kirjutage sellegipoolest 'siiski, sellest hoolimata'.

Ühendid otse loomulikult ja (see on) otse üllatav on lahku.

Õige on pead ligi juuksed (kõik lahku).

Õige on metsaga sina peal (lahku).

Õige on kirjutada silma järgi (lahku).

Sõna niikuinii on kokku.

Õige on kirjutada kindlat rada pidi (lahku).

Õige on kirjutada ülespoole, allapoole (kokku).

Õige on kirjutada lahku: ajas hirmu naha vahele.

Õige on kirjutada rõhu all olev (lahku).

Kirjutage lahku jaanipäeva paiku.

Kirjutage lahku: meie teadmist mööda.

Õige on kirjutada soovi korral (lahku).

Õige on kirjutada lahku: sama palju (mitte „samapalju“).

Õige on kirjutada teisel pool (lahku) maakera ja teisel pool (lahku) tänavat.

Võib kirjutada nii sama moodi (lahku) kui ka samamoodi (kokku).

Õige on kirjutada mõnel pool (lahku).

Õige on kirjutada kustpoolt (kokku).

Õige on kirjutada ennast täis (lahku) tuulepea.

Kas „aasta pärast“ või „aastapärast“? – Õige on lahku: aasta pärast.

Ühend õppekava kohaselt 'õppekava järgi' on lahku.

Sõna ühekorraga, mis tähendab 'korraga; äkki; ühel ajal', on kokku.

Õige on kirjutada omast käest (lahku).

Sõna üleöö tähendab 'kiiresti, järsku'. Kui on mõeldud tähendust 'õhtust hommikuni', peab kirjutama lahku üle öö või sõnastama teisiti, nt öö läbi.

Sõnaühend lõuna paiku on lahku.

Sõnaühend puu otsas on lahku.

Kirjutage lahku: mereteed pidi.

Kirjutage lahku: vasakul pool.

Kirjutage lahku: pesu väel.

Määrsõna kusjuures on kokku.

Kas kirjutada „See on lubatud lepingu järgselt“ või „See on lubatud lepingujärgselt“? – See on lubatud lepingu järgi.

Kas sõna mispärast sünonüüm on „mille pärast“ või „millepärast“? – Lahku: mille pärast.

Kas lauses „Augusti lõpu poole mõtleme algavale kooliaastale“ tuleb kirjutada lõpu poole või lõpupoole? – Lahku: augusti lõpu poole. Vt ka nõuanne aadressil http://keeleabi.eki.ee/?leht=8&id=378.

Lauses „Septembri lõpu poole läks ilm külmaks“ on lõpu poole lahku (nimisõna + kaassõna), vrd Septembri lõpupool oli külm (lõpupool ’teine pool’). Vt ka nõuanne aadressil http://keeleabi.eki.ee/?leht=8&id=378.

Väljendid hommiku poole ööd ja kevade poole talve on lahku.

Kas lauses „Õhtu poole läheme kinno“ on õhtu poole kokku või lahku? – Lahku.

Õige on kirjutada õlg õla kõrval (sidekriipsuta).

Õige on kirjutada lahku: rind rinna vastu, silm silma vastu, hammas hamba vastu, mees mehe vastu, mõõt mõõdu vastu, vorst vorsti vastu.

Sõna seestpoolt on kokku.

Võib kirjutada nii ületalve kui ka üle talve (tähenduses 'sügisest kevadeni, talv läbi, talv otsa').

Õige on (asub) lõuna pool (lahku).

Kas „Jättis õppimise sinna paika“ või „Jättis õppimise sinnapaika“? – Selles lauses on kokku: sinnapaika (tähendab 'pooleli').

Kirjutage lahku: informatsiooni kohaselt 'informatsiooni järgi'.

Sõna kahevahel tähenduses 'kõhklevas, nõutus olukorras' on kokku.

Mida tähendab (ta vajus) maad ligi? – See on 'tihedalt vastu maad'.

Ühend auru jõul on lahku.

Õige on kirjutada mis juhul (lahku).

Kas „kuskohast“ või „kustkohast“? – ÕSi järgi on kust kohast (või lihtsalt kust, seda vormi ei maksa karta).

Emakeele Seltsi keeletoimkonna 11. juuni 2012. a otsuse järgi võib kirjutada kahte moodi: kui tahes ~ kuitahes. Vt http://www.emakeeleselts.ee/otsused/ES-keeletoimkond_Muutumatud-s6nad-kokku-lahkukirj-11.06.12.pdf.

Võib kirjutada tule mis tahes ~ mistahes bussiga (vrd ainult lahku: tule millega tahes), mõtle mis tahes ~ mistahes töödele (vrd ainult lahku: mõtle millele tahes). Vt Emakeele Seltsi keeletoimkonna 11. juuni 2012. a otsus (http://www.emakeeleselts.ee/otsused/ES-keeletoimkond_Muutumatud-s6nad-kokku-lahkukirj-11.06.12.pdf).

Emakeele Seltsi keeletoimkonna 11. juuni 2012. a otsuse järgi võib kirjutada kas või ~ kasvõi. Mõlemat moodi on õige. Vt http://www.emakeeleselts.ee/otsused/ES-keeletoimkond_Muutumatud-s6nad-kokku-lahkukirj-11.06.12.pdf.

Emakeele Seltsi keeletoimkonna 11. juuni 2012. a otsuse järgi võib kirjutada määrsõnadena just nagu ~ justnagu, just nimelt ~ just nimelt. Vt http://www.emakeeleselts.ee/otsused/ES-keeletoimkond_Muutumatud-s6nad-kokku-lahkukirj-11.06.12.pdf.

Emakeele Seltsi keeletoimkonna 11. juuni 2012. a otsuse järgi võib kirjutada määrsõnana võib-olla (sidekriipsuga) ~ võibolla (kokku). Vt http://www.emakeeleselts.ee/otsused/ES-keeletoimkond_Muutumatud-s6nad-kokku-lahkukirj-11.06.12.pdf.

Kirjutage raadio teel juhitav lennuk (lahku).

Kirjutage lahku: minu mäletamist mööda.

Kas on õige öelda „Tasu arvestatakse kalendrikuu põhiselt“? – Parem oleks: „ .. kalendrikuu põhjal või järgi“. Moesõnaks kujunenud põhiselt asemel on sageli selgem öelda: põhjal, alusel, kaupa.

Niisiis kirjutatakse kokku, aga nii et lahku.

ÕSi järgi sobib kirjutada kas kokku ridahaaval või lahku rida rea haaval.