Keelenõuvakk

KOKKU- JA LAHKUKIRJUTAMINE
kokku- ja lahkukirjutamine (põhisõnaks tegusõna)Kirjutage vaevu kuuldav (lahku).

Kirjutage ammu tallatud (lahku) radu.

Kirjutage lahku: sisse vedada (vrd sisse vedama – lahku).

Kirjutage on ette nähtud (lahku).

Kirjutage kodus valmistatud (lahku) või.

Kirjutage vaba aja veetmise võimalused (kõik lahku).

Kirjutage mittevõitnud (kokku) piletid.

Kirjutage haridust tõendav dokument (mitte „haridusttõendav dokument“).

Lahku: palume osa võtta.
Ka osa võtma on lahku.

Võib kirjutada nii kokku lepitud kord kui ka kokkulepitud kord.

Kirjutage lahku: enim müüdud auto.

Õige on kirjutada üle jõu käiv (mitte „ülejõu käiv“ ega „ülejõukäiv“).

Õige on oleme kokku leppinud (lahku).

Tähenduses 'väga maitsev' sobib kirjutada nii suus sulav (lahku) kui ka suussulav (kokku).

Õige on kirjutada lahku: tundma õppides.

Verbivorm alla laadida on lahku.

Kas „eelpool nimetatud“ või „eelpoolnimetatud“? – Õiged võimalused on eelnimetatud ja eespool nimetatud.

Õige on ammu surnud (lahku) kirjanik.

Kirjutage vett mitteläbilaskvad.

Õige on kirjutada on alla kirjutatud (lahku).

Ühend äsja ilmunud raamat on lahku.

Õige on kirjutada viimati nimetatud (lahku).

Kirjutage lahku: kutsub osa võtma.

Õige on kirjutada saada olev (lahku) summa.

Võib kirjutada nii ülekeedetud peet kui ka üle keedetud peet.

Õige on kirjutada on üles ehitatud (lahku).

Õige on kirjutada dokumendi läbi vaatamata jätmine (kõik lahku).

Õige on kirjutada vast valminud (lahku).

Kontsert on välja müüdud.
Kaks viimast sõna on lahku.

Õige on on kokku lepitud (lahku).

Õige on kirjutada kõne all olev (kõik lahku).

Kirjutage lahku: käsitsi kirjutatud avaldus.

Õige on kirjutada õppima asumine (lahku).

Võib kirjutada nii aukartust äratav (lahku) teos kui ka aukartustäratav (kokku) teos.

Kirjutage järele tulema (lahku).

Kirjutage lahku: rahuldust pakkuv töö.

Kirjutage tere tulemast (mitte „teretulemast“).

Õige on kirjutada kasutusel olev (lahku).

Kirjutage kiiresti muutuv (lahku) maailm.

Õige on kirjutada vees lahustuv (lahku).

Kirjutage isikut tõendav dokument (mitte „isikuttõendav dokument“). Mitmuses on õige isikut tõendavad dokumendid.

Kirjutage aia taha läinud tegusid (lahku).

Ühend ette tänades on lahku (mitte „ettetänades“).

Kirjutage lahku: muljet avaldav.

Töö on heaks kiidetud (kaks viimast sõna on lahku).

Võib kirjutada nii kirjapandud nõuanne kui ka kirja pandud nõuanne.

Kirjutage varem ilmunud (lahku) artikkel.

Väljendverbi silmas pidama des-vorm on silmas pidades (lahku).

Õige on kirjutada lahku: kohal algatatud küsimused.

Kirjutage kergesti süttiv (lahku), vrd kergsüttiv (kokku).

Õige on kirjutada raskesti kasvatatav laps (lahku), selle asemel võib tarvitada ka sõna kõurik.

Kirjutage lahku: hästi imenduv magneesium.

Kirjutage lahku: vähe kasutatud autod.

Kirjutage ei ole ette nähtud (lahku).

Kas kirjutada „mitteseotud vorm“? – Kirjutage sidumata vorm.

Kirjutage lahku: maa all asuv.

Võib kirjutada nii heakskiidetud juhend kui ka heaks kiidetud juhend.

Õige on kirjutada kokkupanek (kokku).

Kirjutage siin kasutatud näited (lahku).

On lahku: kinni pidada.

Kirjutage õigesti vastanute (lahku) vahel.

Õige on kirjutada verd tarretama panev (lahku).

Hoone lammutati meile ette teatamata.
Kaks viimast sõna on lahku.

Sõna väärkoheldud on kokku.

Õige on kirjutada on üle antud (lahku).

Kas „eelpoolmainitud“ on õigesti kirjutatud või peab olema „eelpool mainitud“? – Ei, õige on kas eelmainitud või eespool mainitud.

Õige on kirjutada varem põlenud (lahku) maja.

Õige on kirjutada kofeiini sisaldav toode ja energiat andev harjutus.

Ühend haigust tekitav on lahku.

Õige on kirjutada alla laadima (lahku).

Õige on kirjutada harva esinev haigus (lahku).

Kas „vett hülgav“ või „vetthülgav“? – See on soomemõjuline keelend (soome vettähylkivä). Eesti keeles sobib öelda kas märgumatu või hüdrofoobne.

Kas kirjutada „välja pakutud lahendused“ või „väljapakutud lahendused“? – Ühendverbi „välja pakkuma“ asemel on parem pakkuma, seega pakutud lahendused.

Õige on lahkukirjutus: käsitsi valmistatud seep.

Õige on mõlemat moodi: teatavaks tegemine (lahku) ~ teatavakstegemine (kokku).

Sõna iseenesestmõistetav kirjutage kokku.

Õige on hästi kirjutatud (lahku) lugu.

Õige on kiiresti imenduv (lahku) kreem.

Õige on minu arvates (lahku).

Raamat on läbi müüdud.
Kaks viimast sõna on lahku.

Õige on kirjutada hästi varustatud (lahku) kauplus.

Õige on kirjutada ette valmistada (lahku).

Õige on kirjutada nii kinnipeetud tulumaks kui ka kinni peetud tulumaks, vrd tulumaks on kinni peetud (ainult lahku).

Sobib kirjutada kas kiiresti lahustuv või kiirlahustuv piimapulber.

Õige on kirjutada tõtt-öelda.

Õige on müügil olev (lahku).

Õige on kiiresti arenev (lahku) majandus.

Sõnad välja maksma ja välja maksta on lahku.

Õige on kirjutada kõrva taha panema (kõik lahku).

Õige on kirjutada remonti vajav (lahku) korter.

Õige on kirjutada varem esitatud (lahku) seisukohad.

Kirjutage Euroopa Liitu mittekuuluvad (kokku) riigid.

Õige on kirjutada on alla kirjutanud (lahku).

Õige on kirjutada seni ilmunud teosed (kõik lahku).

Kas „dokumendile alla kirjutama“ või „dokumendile allakirjutama“? – Lahku: dokumendile alla kirjutama.

Õige on kiiresti riknev (lahku) kaup.

Kirjutage lahku: vähem tähtis, vähem tuntud, vähem oluline, vähem võimekas.

Õige on saamata jäänud puhkus (kõik lahku).

Õige on kirjutada hästi leitav (lahku).

Õige on kirjutada tööle asunud (lahku).

Kirjutage enam makstud (lahku) käibemaks (mitte „enammakstud“).

Kas templi peale kirjutada MAHAKANTUD või MAHA KANTUD? – Lahku: maha kantud.

Õige on maani ulatuv (lahku) aken.

Võib kirjutada nii teadaolevad andmed kui ka teada olevad andmed.

Õige on kirjutada tänan meeles pidamast (lahku).

Õige on kirjutada nii ära jäetud lennud kui ka ärajäetud lennud.

Õige on kirjutada hiljuti nähtud (lahku).

Õige on kirjutada värskelt pressitud (lahku) mahl.

Õige on tuleb üle vaadata (lahku).

Õige on kirjutada varem rajatud (lahku) võrgud.

Õige on kirjutada ammu oodatud (lahku) kompleks.

Õige on kirjutada äsja valminud (lahku).

Õige on kirjutada rõhu all olev (lahku).

Õige on kirjutada lahku: tõlget vajav tekst.

Õige on kirjutada sissetulnud = sisse tulnud kiri ja väljaläinud = välja läinud kiri, ent kiri on sisse tulnud ja kiri on välja läinud (ainult lahku).

Võib kirjutada nii esilekerkinud küsimused kui ka esile kerkinud küsimused.

Võib kirjutada nii läbimõeldud otsus kui ka läbi mõeldud otsus.

Õige on kirjutada nii kättetoimetatud kaup kui ka kätte toimetatud kaup.

Õige on kirjutada asjasse puutuv (lahku).

Võib kirjutada nii toimepandud kuritegu kui ka toime pandud kuritegu.

Õige on kirjutada õppima tulek.

Õige on kirjutada viimati valitud (lahku) kõnede loetelu.

Võib kirjutada nii väljaantud laenud kui ka välja antud laenud.

Tegusõna üle viima vormid üle viia ja on üle viidud on lahku.

Õige on kirjutada mainimata jäetud (lahku) ese.

Õige on kirjutada vaevu märgatav (lahku).

Õige on kirjutada vaevu tabatav (lahku).

Õige on kirjutada kannatada saanud tüdruk (lahku).

Kirjutage lahku: enim tasustatud amet.

Kirjutada kaasa arvatud (lahku).

Õige on kirjutada kõrvu kikitav koer.

Õige on kirjutada esineda võivad (lahku) vead.

Õige on kirjutada kokku leppida (lahku).

Kas üles ütelda kirjutada kokku või lahku? – Lahku. (Võib kirjutada ka üles öelda.)

Kas „juurde lisatud kirjad“ või „juurdelisatud kirjad“? – Sobib kirjutada lisatud kirjad. Sõna juurde on liigne.

Võib kirjutada kas ettenähtud ulatus või ette nähtud ulatus.

Kuidas kirjutada „eelpool viidatud“? – Kirjutage kas eespool viidatud või eelviidatud.

Kirjutage lahku: elektrit juhtiv tahm.

Kirjutada lahku: muret tekitav, tõsiselt võetav.

Kirjutada lahku: pooli rahuldav otsus.

Kirjutage lahku: väga austatud.

Kirjutage lahku: vähe kasutatud rõivad.

Kirjutage lahku: seal veedetud aastad.

Kirjutage lahku: tasumata jätmine.

Kirjutage sisse astudes (lahku).

Kirjutage vastu tulla (lahku).

Võib kirjutada kas etteantud piirid või ette antud piirid.

Võib kirjutada nii allakirjutatud dokument kui ka alla kirjutatud dokument.
Tegusõnavorm alla kirjutades on alati lahku.

Kirjutage vett läbilaskev pinnas ja vett läbilaskmatu pinnas.

Sõna vastutulek on kokku.

Võib kirjutada nii etteloetud tekst kui ka ette loetud tekst.

Õige on kirjutada lahku: ette kandmas.

Kuidas kirjutada „mitte kinni pidamine“? – Parem on sõnastada teisiti, nt algusajast mittekinnipidamise korral .. asemel on parem kirjutada kui algusajast ei peeta kinni ..

Kas on õigesti lahku kirjutatud „praegu kehtiva seaduse järgi“? – Jah, ent esimene sõna on liigne: kehtiva seaduse järgi.

Kirjutage vastus oli läbi mõtlemata, aga läbimõtlemata ~ läbi mõtlemata vastus.

Võib kirjutada nii allasurutud soovid kui ka alla surutud soovid.

Kirjutage lahku: kõike sisaldav seminar.

Kirjutage lahku: vähe tuntud joogid.

Võib kirjutada kas väljatöötatud süsteem või välja töötatud süsteem.

Võib kirjutada nii sisseostetud komponendid kui ka sisse ostetud komponendid.

Õige on kirjutada lahku: maha kanda, on maha kantud.

Kirjutage lahku: rendile antav ja üürile antav. Nii kokku kui ka lahku võib kirjutada rendile andja ~ rendileandja, üürile andja ~ üürileandja.

Ühendverbid üle andma ja vastu võtma on lahku. Ka vormid üle anda ja vastu võtta on lahku.

Tegusõnad üle töötama ja välja töötama on lahku.

Kirjutage lahku: allpool olev.

Õige on kirjutada värskelt röstitud (lahku) saiad.

Õige on kasvama jäetud (lahku) puud.

Võib kirjutada nii eesootav konverents kui ka ees ootav konverents.

Kirjutada kas üleslaaditud foto või üles laaditud foto (mitte „üles laetud foto“).

Kas „ringi rändav näitus“ on õigesti kirjutatud? – Soovitame sõna rändnäitus.

Sõna kõrvulukustav on kokku.

Kuidas kirjutada „volüümi andev ripsmetušš“? Kas kokku või lahku? – Kirjutage kas tihendav ripsmetušš või paksendav ripsmetušš.

Sõnaühend uurimata jätmine on lahku.

Võib kirjutada nii kaasatoodud materjal kui ka kaasa toodud materjal.

Sõna väljavõte on kokku.

Kirjutage lahku: ostma kutsuv kujundus.

Kirjutage lahku: nutma puhkenud laps.

Kirjutage lahku: üheselt mõistetav.

Tegusõna „ette ennustama“ on liiane: piisab sõnast ennustama.
Kas „ette ennustatav tulemus“ või „etteennustatav tulemus“? – Õige on ennustatav tulemus.

Kirjutage maksmata jätmine (lahku).

Kirjutage rahutuks tegev (lahku).

Kirjutage köha leevendav ja röga lahtistav (lahku).

Kirjutage hästi tasustatud töö (lahku).

Kirjutage lahku: (palume) välja arvata.

Võib kirjutada nii ettetellitud õhtusöök kui ka ette tellitud õhtusöök.

Kirjutage üle viidud (lahku) teisele ametikohale.

Kirjutage tänava sulgemise luba (mitte „tänava sulgemisluba“).

Kirjutage juustesse jäetav (lahku).

Kirjutage suus lahustuv vitamiinipulber (mitte „suuslahustuv“).

Kirjutage lahku: pidamata jäänud kõne.

Sobib kirjutada nii kokku kui ka lahku: valmis pakitud ~ valmispakitud kaup.

Võib nii kokku kui ka lahku kirjutada: suundanäitav strateegia või suunda näitav strateegia.

Sobib kirjutada nii kokku sporditegemine kui ka lahku spordi tegemine.