Keelenõuvakk

KOKKU- JA LAHKUKIRJUTAMINE
kokku- ja lahkukirjutamine (põhisõnaks arvsõna)Kirjutage seitse tuhat (lahku).

Kirjutage kolmekümne viie aastane (lahku) ~ 35aastane ~ 35-aastane.

Kas 3500 on üks või kaks sõna? – Hoopis kolm sõna: kolm tuhat viissada.

Õige on kirjutada üks ühele (ilma sidekriipsuta).

Kuidas kirjutada sõnadega 2005. aastal? – Õige on kirjutada kõik sõnad lahku: kahe tuhande viiendal aastal.

Õige on kirjutada kaks tuhat viissada krooni.

150 000 on sõnadega sada viiskümmend tuhat.

2003. aastal on sõnadega kahe tuhande kolmandal aastal (kõik lahku).

Õige on kirjutada poolsada (kokku), ent pool tuhat, pool miljonit (lahku).

Sõna kakssada on kokku.

12 000 on sõnadega kaksteist tuhat.

Õige on viissada (kokku).

325 600 on sõnadega kolmsada kakskümmend viis tuhat kuussada.

Kuidas kirjutada sõnadega arv 304 900? – Kolmsada neli tuhat üheksasada.

45. on sõnadega neljakümne viies (lahku).

Sõna mustmiljon on kokku: mustmiljon tähte, mustmiljon putukat.

Õige on kirjutada mitu tuhat (lahku), kümme tuhat (lahku).

Õige on kirjutada üks tuhat (lahku).

Kuidas kirjutada 350 sõnadega, kui on tarvis kasutada poolsada? – Kirjutage kolm- ja poolsada.

Õige on kirjutada seitsesada (kokku).

Õige on kirjutada kahekümne teine (lahku).

Õige on kirjutada lahku: mõni tuhat, mõni miljon, mitu tuhat, mitu miljonit.

800 000 on kaheksasada tuhat,
80 000 on kaheksakümmend tuhat.

Kirjutada lahku: üks ühe vastu.

Sõna kolmekümneaastane on kokku.

15 000 on sõnadega viisteist tuhat, mitte „viisteisttuhat“.

Õige on kirjutada kahe tuhande kümnes aasta (lahku).

Kirjutage kahekümne kolme aastane (vrd kolmeaastane).

Järgarv 2013. on sõnadega kahe tuhande kolmeteistkümnes.

Õige on nii kokku- kui ka lahkukirjutus: kümne tuhandes klient või kümnetuhandes klient.