Keelenõuvakk

KOKKU- JA LAHKUKIRJUTAMINE
kokku- ja lahkukirjutamine (põhisõnaks omadussõna)Kirjutage eestikeelne (kokku).

Kirjutage nõuetekohane (kokku).

Kirjutage üksühene (vastavus) ja üksüheselt. Sidekriipsuga „üks-ühene“ ja „üks-üheselt“ on vigased vormid.

Sõna dessertlusikatäis on kokku.

Võib kirjutada nii 20protsendine tõus kui ka 20protsendiline tõus. Arvu ja sõna vahele võib panna ka sidekriipsu: 20-protsendine ~ 20-protsendiline tõus.

Kirjutage asukohajärgne (kokku).

Kirjutage Victoria-aegne (sidekriipsuga), vrd kuninganna Victoria aegne (lahku).

Sõnad sinakasmust, sinakashall, valkjaskollane, rohekasvalge on kokku, sidekriipsu ei ole.

Kirjutage tohutu suur (lahku).

Kirjutage kaheksakohaline (kokku).

Sõna üheaastane on kokku.

Sõna kümneaastane on kokku.

Kirjutage kaheaastane (kokku).

Kirjutage allkirjaõiguslik (kokku).

Kirjutage kolmekümne viie aastane (lahku) ~ 35aastane ~ 35-aastane.

Kirjutage üleameerikaline (väiketäht ja kokku).

See on must valgel (lahku) kirjas.

Kirjutage ülelätiline (kokku).

Õige on kirjutada kordaminekuterohke (kokku), selle asemel võib kasutada ka sõna kordaminekurohke.

Kas „ennesõjaaegne“ on õigesti kirjutatud? – Õige on sõjaeelne.

Sõnad rõõmurohke ja teguderohke on kokku.

Õige on kirjutada viienädalane (kokku).

Sõna hinnakirjajärgne on kokku.

Õige on kirjutada Tallinna-keskne.

Kas „vitamiiniderikas“ on kokku või lahku? – Soovitame kirjutada vitamiinirikas.

Õige on kirjutada sajandipikkune (kokku), vrd täiendiga mitme sajandi pikkune (lahku).

Õige on kirjutada järkjärguline (mitte „järk-järguline“).

Õige on vähem oluline (lahku).

Kas on õigesti: „vastavalt meievahelisele telefonivestlusele“? – Sõna meievahelisele on küll kokku, ent parem on sõnastada järgmiselt: meie telefonivestluse kohaselt ~ järgi.

Õige on mitte mingisugune (kaks sõna).

Õige on kirjutada aastatetagune (kokku).

Sõna ülikoolidevaheline on kokku.

Õige on kirjutada 70aastane (kokku) ~ 70-aastane (sidekriipsuga), aga 70 aasta vanune (lahku).

Õige on kirjutada keskkonnaohtlik (kokku).

Õige on kirjutada Vahemere-äärne, vrd täiendiga: ahvatleva Vahemere äärne.

Sõna lasteaiaaegsed on kokku.

Sõna kolmeaastane on kokku.

Õige on üks ühele (lahku), aga üksühene (kokku).

Õige on kirjutada piparmündimaitseline (kokku).

Õige on kirjutada Eesti-sisene.

Õige on kirjutada Provence'i-pärane roog.

Euroopa Liidu sisene on lühemalt ELi-sisene (sidekriipsuga).

Kas „inglise keelne“ on kokku või lahku? – Õige on ingliskeelne.

Sõna mõnepäevane on kokku.

Õige on kirjutada juubelieelne (kokku), ent tähtsa juubeli eelne (lahku).

Kirjutage Jõgeva-suurune.

Kirjutage mitme tuhande aastane (lahku).

Õige on kirjutada Helsingi-taoline (sidekriipsuga) linn.

Õige on vähem selge (lahku).

Sõna kuueaastane on kokku.

Sõna kahekorruseline on kokku.

Võib kirjutada nii sajaaastane (kokku) kui ka saja-aastane (sidekriipsuga).

Õige on jõhvikamaitseline (kokku).

Sõna viieaastane on kokku.

Õige on kirjutada mitmekümne aasta pikkune.

Kirjutage paari-kolmetunnine (sidekriipsuga).

Õige on kirjutada lepingujärgne (kokku), ent uue lepingu järgne (lahku).

Õige on üleeuroopaline, mitte „üle-Euroopaline“.

Sõna pooleaastane on kokku.

Kirjutage vähem riskantne (lahku).

Kirjutage Stalini-aegne (mitte „staliniaegne“).

Sõna veebipõhine on kokku.

Õige on õunamaitseline (kokku), ent rohelise õuna maitseline (lahku).

Kirjutage kohvimaitseline (kokku).

Kirjutage maast madalast (lahku). See on tagurpidijärjestuses kinnistunud ühend (vrd madalast maast peale).

Kirjutage sidekriipsuga: Võru-lähedane, Võru-lähedases külas.

Sõna supilusikatäis on kokku.

Kirjutage soomekeelne (kokku).

Võib kirjutada kas 14–19-aastaste või 14–19aastaste (arvude vahel on mõttekriips), mitte „14-19 - aastaste“.

Kas õige on „poolte vaheline“ või „pooltevaheline“? – Õige on pooltevaheline.

Õige on ingliskeelne (kirjutada kokku), mitte „inglisekeelne“.

Sõnad roomakatoliku ja kreekakatoliku on kokku.

Õige on kirjutada kokku: helesinine.

Õige on kirjutada magushapu (ilma sidekriipsuta).

Õige on kirjutada kolme nädala pikkune (kõik lahku), vrd nädalapikkune (kokku).

Õige on venekeelne (kokku).

Õige on karamellimaitseline (kokku).

Kuidas kirjutada „meiepoolne soovitus“, „firmapoolne pakkumus“? – Jätta -poolne ära: meie soovitus, firma pakkumus.

Kas õige on „Pätsi-aegne“ või „Pätsiaegne“? – Nimi liidetakse ne- või line-omadussõnaga sidekriipsu abil: õige on Pätsi-aegne.

Kas 20aastane ja 36kohaline on sidekriipsuga või ilma? – Numbri võib järgneva ne- või line-omadussõnaga kirjutada kokku või liita sidekriipsu abil: 20aastane ~ 20-aastane, 36kohaline ~ 36-kohaline.

Kuidas kirjutada sõnu kolmeteistkümneaastane ja kahesajaprotsendiline? – Kui arv on kirjutatud ühe sõnaga (kolmteist, kakssada), siis on ta järgneva ne- või line-liitelise omadussõnaga kokku: kolmeteistkümneaastane ~ kolmeteistaastane, kahesajaprotsendiline.

Kas neljakümne kaheksane on kokku või lahku? – Kui arv on kirjutatud mitme sõnaga (nelikümmend kaheksa), siis on need lahku ka ne- või line-liitelise omadussõna puhul: neljakümne kaheksane.

Sõna ülevenemaaline on kokku.

Kas „tervishoiualane“ on kokku või lahku? – Kokku, aga -alane on parem ära jätta, nt tervishoiuseminar, mitte „tervishoiualane seminar“.

Õige on mitme tuhande meheline (lahku), vrd tuhandemeheline (kokku).

Õige on murulaugumaitseline (kokku).

Kirjutage musta-valgekirju.

Õige on kirjutada Kohtla-Järve-sugune.

Sõna audiovisuaalne on sidekriipsuta.

Õige on kirjutada Läänemere-äärsed riigid.

Õige on kirjutada Laura-sugune (sidekriipsuga).

Õige on Tartu-suurune asula, mitte „tartusuurune“.

Õige on kirsimaitseline (kokku), ent hapuka kirsi maitseline, võib kirjutada ka käändevormiga: hapuka kirsi maitsega.

Õige on kirjutada metsamarjamaitseline (kokku).

Sõna tänahommikune on kokku.

Võib kirjutada nii pühadeeelne (kokku) kui ka pühade-eelne (sidekriipsuga).

Sõna valimiseelne on kokku.

Sõna eelarveväline on kokku.

Õige on kirjutada selleaastased (kokku).

Õige on kirjutada sidekriipsuga: Nõmme-teemalised vestlused.

Õige on kirjutada lõunaeestimurdeline (kokku).

Sõna aastatepikkune on kokku.

Õige on kirjutada Peipsi-äärsed piirivalvurid, mitte „peipsiäärsed piirivalvurid“.

Kas „filoloogiaalane haridus“ on õigesti kirjutatud? – Soovitame sõna alane siin vältida: filoloogiaharidus.

Õige on võimaitseline (kokku).

Sõna hektarisuurune on kokku, vrd ühe hektari suurune (lahku).

Õige on kirjutada musta-valgetriibuline.

Sõna ennelõunane on kokku.

Õige on kirjutada sidekriipsuga: Viljandi-teemaline.

Kas „inglise keelsetel“ või „inglisekeelsetel“? – Õige on ingliskeelsetel.

Õige on rootsikeelne (kokku), aga rootsi keeles (lahku).

Sõna kevadsuvine on sidekriipsuta.

Õige on kirjutada ilmatu suur (lahku).

Õige on kirjutada kahe meetri pikkused palgid (lahku).

Õige on kirjutada roostevaba (kokku) teras.

Õige on kirjutada holokaustiteemaline (kokku, sidekriipsu ei ole).

Sõna ristkülikukujuline on kokku.

Omadussõna kuuekuuline on kokku.

Sõna suuremamõõduline on kokku.

Sõna kolmekorruseline on kokku.

Õige on lätikeelne (kokku).

Kirjutage Vahemere-äärne Euroopa.

Kirjutage neljakäiguline õhtusöök.

Õige on vähem tähtis (lahku).

Võib kirjutada kas 30 000 krooni suurune summa (sidekriipsuta, kõik sõnad lahku), 30 000-kroonine summa või
30 000kroonine summa.

Õige on kirjutada lõunapoolne (kokku).

Kirjutage võidupühaeelne (päev).

Omadussõna gripivastane on kokku.

Sõna ploomikujuline on kokku.

Õige on kirjutada hoonetealune (kokku) pind.

Õige on kirjutada looduskaitsealune (kokku) taim.

Kirjutage kokku: kümneliikmeline.

Kirjutage lahku: vähem tähtis, vähem tuntud, vähem oluline, vähem võimekas.

Õige on kirjutada kahekümne kuue aastane mees (kõik lahku).

Õige on kirjutada saja tuhande kroonine ost (kõik lahku).

Võib kirjutada kas 50 000-kroonine või 50 000kroonine (mitte „50 000 kroonine“).

Õige on ajalooteemaliste (kokku, mitte sidekriipsuga) õppematerjalide kirjastamine.

Õige on ilmastikukindel (kokku).

Sõna lõhnaainevaba on küll kokku, ent võiks öelda selle asemel lõhnaaineteta.

Õige on kirjutada Kohtla-Järve-lähedane.

Õige on sidekriipsuga: Võrtsjärve-äärne.

Õige on Pirita tee äärne (lahku), vrd teeäärne (kokku).

Võib kirjutada nii igaaastane (kokku) kui ka iga-aastane (sidekriipsuga).

Kirjutage aastatuhandetagune (kokku).

Õige on kirjutada kulupõhine (kokku).

Õige on kirjutada Põhja-Euroopa-keskne (kahe sidekriipsuga).

Sõna seiklusterohke on kokku, aga ladusam on seiklusrohke.

Võib kirjutada nii 15meetrine kui ka 15-meetrine, vrd 15 meetri pikkune.

Kirjutage lastekaitseteemaline (kokku).

Õige on kirjutada magushapu kaste.

Õige on paaripäevane (kokku).

Sõna kolmveerandtunnine on kokku.

Õige on eesti- ja ingliskeelne, mitte „inglisekeelne“.

Õige on kirjutada jaapanikeelne.

Õige on kirjutada valge-sinisetriibuline (sidekriipsuga).

Kirjutage tänavapoolne (kokku), aga Kunderi tänava poolne (lahku).

Õige on kirjutada teatrihuviline (kokku) noor.

Õige on kirjutada koerataoline (kokku).

Õige on kirjutada küüslaugu-porrumaitseline (sidekriipsuga).

Õige on kirjutada infotehnoloogiapõhine (kokku).

Õige on kirjutada samm-sammult (sidekriipsuga), aga sammsammuline (kokku).

Sõna kõrgkoolidevaheline on kokku.

Õige on kirjutada igakuine (kokku).

Sõna laupäevaõhtune on kokku.

Sõna säilitusainetevaba on kokku, ent sellest veel parem on säilitusaineteta.

Õige on kirjutada õppetööeelne (kokku).

Õige on kirjutada Eesti-keskne (sidekriipsuga).

Omadussõna tselluliidivastane on kokku.

Õige on kirjutada Meelise-sarnane mees, vrd meie Meelise sarnane mees. Nimi liidetakse ne-liitega omadussõnale sidekriipsuga, aga kui nimel on täiend (meie), siis sidekriipsu ei tule.

Õige on kirjutada pikaajalised (kokku).

Kirjutage käibemaksuvaba (kokku).

Kirjutada paari tuhande kroonine (lahku).

Õige on kirjutada lahku: Atlandi ookeani tagune, vrd ookeanitagune (kokku).

Õige on garaažiesine (kokku).

Kuidas kirjutada „omapoolne panus“? – Jätke sõna -poolne ära: oma panus.

Õige on kirjutada Eesti-sisesed kõned.

Õige on kirjutada Tartu-poolses otsas.

Sõna infarktijärgne on kokku.

Õige on kirjutada Atlandi-tagune ja Atlandi-tagused (sidekriipsuga).

Sõna selleteemalised on kokku.

Sõnad lusikatäis ja mõõtelusikatäis on kokku.

Sõna vanaemadeaegsed on kokku.

Õige on kirjutada kas 16–20aastased vastajad (kokku) või 16–20-aastased vastajad (sidekriipsuga). NB! Arvude vahel on mõttekriips, mitte sidekriips.
Väär on „16-20 aastased“.

Sõna kolmekümneaastane on kokku.

Sõna huulepulgasuurune on kokku.

Sõna jõulueelne on kokku.

Kirjutage tööplaaniväline patrull (kokku kaks sõna).

Kirjutage lahku: Peeter I aegne (ei ole sidekriipsuga).

Kas „suhkru vaba“ või „suhkruvaba“? – Kirjutage kokku, ent parem on selle asemel kasutada vormi suhkruta.

Kirjutage määrdunudkollane kass, luitunudsinine tapeet, koltunudvalge kreem.

Õige on kirjutada väikeste tähtedega ja sidekriipsuta: eesti, saksa ja itaalia keel, vrd eesti-, saksa- ja itaaliakeelne.

Võib kirjutada kas ida–lääne-suunaline (esimene on mõttekriips, teine on sidekriips) või ida-läänesuunaline (ühe sidekriipsuga).
Sama moodi on ka kirde–edela-suunaline ja kirde-edelasuunaline.

Sõnad millesarnane ja milletaoline on sünonüümid. Mõlemad on kokku.

Võib kirjutada nii neljaaastane (kokku) kui ka nelja-aastane (sidekriipsuga).

Sõna hoolduslepingujärgne on kokku, vrd ajutise hoolduslepingu järgne.

Sõna keskkonnatundlik on kokku.

Omadussõnad istungitevaheline ja istungitevahelisel on kokku.

Sõna tervishoiuteemaline on kokku.

Sõna viiekorruseline on kokku, mitte sidekriipsuga.

Kas on õigesti kirjutatud „140.aastase teatri kunstnikud“? – Peab olema kas 140aastase või 140-aastase.

Sõna kooreliköörimaitseline on kokku.

Kirjutage kahe- ja enamakorruseline (mitte „enamkorruseline“).

Sõnad ideerohke ja ideerikas on kokku.

Sõna maasikamaitseline on kokku.

Kirjutage Pariisi-hõnguline (sidekriipsuga).

Võib kirjutada kas 150-kroonine või 150kroonine.

Sõna põhjapoolne on kokku.

Võib kirjutada nii 19- ja 25aastased vastajad kui ka 19- ja 25-aastased vastajad.

Võib kirjutada nii 48tunnine kui ka 48-tunnine.

Kas „saksakeelsete tehnikaalaste tekstide tõlkimine“ on õigesti kirjutatud? – Kirjutage saksakeelsete tehnikatekstide tõlkimine.

Kas sobib kirjutada „20-ne kuuline“, „15-ne punktine“, „17-me päevane“? – Ei. Sobivad variandid on
20kuuline ~ 20-kuuline, 15punktine ~ 15-punktine, 17päevane ~ 17-päevane.

Sõnavormid ülemaailmne ja ülemaailmset on mõlemad kokku.

Kirjutage Euroopa-keskne (sidekriipsuga).

Sõna apelsini-laimimaitseline on sidekriipsuga.

Kas sõnad jää-äär ja jää-äärne peab kirjutama sidekriipsuga? – Sidekriips hõlbustab nende sõnade lugemist. Sidekriipsuta vormid jäääär ja jäääärne on samuti õiged.

Sõna Euroopa-meelne on sidekriipsuga.

Sõna telliskivipunane on kokku.

Võib kirjutada nii Eesti-aegne kui ka eestiaegne.

Sõna jaanipäevaaegne on väiketähega.

Sõna elukohajärgne on kokku, vrd isiku elukoha järgne.

Sõna üleülikooliline on sidekriipsuta (mitte „üle-ülikooliline“).

Sõnad selleaegsed ja tolleaegsed on kokku.

Võib kirjutada 155millimeetrine ~ 155-millimeetrine haubits.
Lühendiga on 155 mm haubits (arvu ja lühendi vahel on tühik).

Kirjutage kahekümne kolme aastane (vrd kolmeaastane).

Kirjutada lahku: kolme aastakümne pikkune (vrd aastakümnepikkune – kokku).

Kirjutage Soome-sisene.

Sõnad järvederohke ja mägederohke on kokku, nende asemel võib kasutada ka järverohke ja mäerohke.

Kui laps on kaks ja pool kuud vana, on ta kahe ja poole kuune või kahe ja poole kuine (lahku).
Kui laps on kaks ja pool aastat vana, on ta kahe ja poole aastane (lahku).

Õige on sidekriipsuta: La Manche'i äärne (vrd Peipsi-äärne).

2,5aastane ~ 2,5-aastane on sõnadega kahe ja poole aastane (mitte „kahe- ja pooleaastane“).

Kui pakk kaalub 6,5 kilo, on see kuue ja poole kilone ~ kilogrammine pakk.
Kirjapildist kuue- ja poolekilone pakk selgub, et on kaks pakki: üks kaalub 6 kg, teine 0,5 kg.

Kirjutage sidekriipsuga: Tartu-suunaline.

Võib kirjutada nii 0,5-tunnine kui ka 0,5tunnine.

Võib kirjutada nii 18-aastaseks kui ka 18aastaseks 'kaheksateistkümneaastaseks'.

Sidekriipsuga: Tallinna-teemaline.

Peipsi taga asuv on Peipsi-tagune (sidekriipsuga).

Sõna üleilmne on kokku.

Kirjutage Peipsi-äärsed (sidekriipsuga), järveäärsed (kokku), Peipsi järve äärsed (lahku).

Kirjutage oranžikaspunane.

Õige on kirjutada Shakespeare'i-aegne.

Sõna paarikümneminutiline on kokku.

Sõna päikesepoolne on kokku.

Sõna kauaaegne on sidekriipsuta kokku.

C-vitamiini poolest rikas on C-vitamiini-rikas (vt ÕS, artikkel C-vitamiin).

Kirjutage sajaeurone (kokku).

Inglise dragon fruit ei ole „draakonivili“, vaid pitaia.
Sõna pitaiamaitseline on kokku.

Õige kokku-lahkukirjutus on: nelja-viie tuhande pealine.