Keelenõuvakk

LIITSÕNAD JA SÕNAÜHENDID
sõnaühend või liitsõna?Kirjutage südame-veresoonkonnahaigused või südame ja veresoonkonna haigused.

Sõna sookonflikt on õige, ei pea olema „sugudevaheline konflikt“.

Õige on (manustada) suu kaudu (mitte „suukaudselt“).

Kas „majanduslik informatsioon“ on õige või peab olema „majandusalane informatsioon“? – Õige on majandusinformatsioon.

Kas süvendatud teadmised, süvateadmised, lisateadmised või täiendavad teadmised? – Kui asi on selles, et inimene peab mingit valdkonda põhjalikumalt tundma, sobib sõna süvateadmised.

Kas mööblil on plastikkant või plastikust kant? – Õige on plastkant.

Ühendi „riigikaitselised ülesanded“ asemel on parem liitsõna riigikaitseülesanded.

Kas „detoneeriva nööri“ asemel on parem detoneernöör? – Jah.

Kas „suitsetatud sink“ on õige? – On suitsutatud sink, aga veel parem suitsusink.

Kas „ühekordsed süstlad“ või „süstlad ühekordseks kasutamiseks“? – Kõige parem on liitsõna ühekorrasüstlad.

Uudised standardite kohta on standardiuudised.

Õige on Waldorfi kool (mitte „waldorfkool“).

Kirjutage punase veini kaste (kõik lahku) või punaveinikaste (kokku).

Sõnaühend „rahvuslik tulu“ pole õige, selle asemel peab olema rahvatulu.

Ühendi „korduv analüüs“ asemel on parem kordusanalüüs.

1999. aasta ÕSis on mulgikapsad ja mulgipuder, aga alates 2006. aasta ÕSist on antud ka rööpvõimalused Mulgi kapsad ja Mulgi puder.

Võib kirjutada kas tervislik seisund või terviseseisund.

Ühendi „mineraalne vesi“ asemel on parem mineraalvesi.

Kas „plastikust tooted“, „plastmassist tooted“ või „plastiktooted“? – On plasttooted ehk plastist tooted.

Kuidas kirjutada „elektriline drell“? – Õige on elektritrell.

Võib kirjutada kas rahva ja eluruumide loendus või rahva- ja eluruumiloendus.

Kas „plombiir glasuuriga“ või „glasuuris“? – Kirjutage kas glasuuritud plombiir või glasuurplombiir.

Kas „arhitektuuriline lahendus“ või „arhitektuurne lahendus“? – Õige on arhitektuurilahendus.

Kas „juhtiv insener“ on õigesti kirjutatud? – Kirjutage juhtinsener.

Ühendi „korduv ülevaatus“ asemel on parem kordusülevaatus.

Kas „tehnikadirektor“ või „tehniline direktor“? – Kasutage sõna tehnikadirektor.

Kuidas kirjutada „muusikaline haridus“? – Selle asemel on parem muusikaharidus.

Kas „majanduslik kuritegu“ või „majanduskuritegu“? – Kirjutage majanduskuritegu.

Kas kirjutada „suitsidaalne käitumine“ või „suitsidaarne käitumine“? – Nende sõnaühendite asemel soovitame liitsõna suitsiidikäitumine.

Kas „nahka pinguldav kreem“ või „nahka pingutav kreem“? – Esimene variant: nahka pinguldav kreem. Kui sihitist ees pole, sobib „pinguldava kreemi“ asemele pingulduskreem.

Kas gaaside kohta saab öelda, et need on veeldatud? – Jah, veeldatud gaas = vedelgaas.

Kas peale ühendi digitaalsed mängud võib kasutada ka sõna digimängud? – Jah.

Kas „ehituslikud kaubad“ ja „kunstiline näitus“ on õigesti kirjutatud? – Soovitame sõnu ehituskaubad ja kunstinäitus.

Kas „kohvi valmistamismeetod“ on õigesti kirjutatud? – Kolm sõna: kohvi valmistamise meetod.

Kas „doonorite päev“ või „doonoripäev“? – Teine: doonoripäev.

Sõnaühend loominguline puhkus on lahku, aga parem on loomepuhkus.

Diplomeeritud insener ja diplomiinsener on sünonüümid.

Kas „kvartaalne aruanne“ on õigesti kirjutatud? – Kirjutage kvartaliaruanne.

Küpsetatud õuna sünonüüm on küpseõun, mitte „küpsõun“.

Tekstis on „õhtune ja kaugõpe“. Kas esimese sõna järel on sidekriips? – Ei ole, aga parem on õhtu- ja kaugõpe.

Kirjutage taimetee, mitte „taimne tee“.

Kas „ühekordsed nõud“ või „ühekordseks kasutamiseks mõeldud nõud“? – Kirjutage ühekorranõud.

Kirjutage kas akvarellis joonistus (st akvarellitehnikas) või akvarelljoonistus.

Kas „arhitektuurne ideevõistlus“ on õigesti kirjutatud? – See on arhitektuuriideede võistlus.

Väljendi avalik-õiguslik asemel soovitas presidendi sõnavõistluse žürii sõna avaõiguslik.
Ühendi avalik õigus asemel võib kasutada lühemat sõna avaõigus.

„Kolmanda sektori“ asemel soovitas presidendi sõnavõistluse žürii sõna vabasektor (vabamas keelepruugis vabakond). Töörühm valis välja liitsõna, mis on moodustatud 2002. aasta sõnavõistlusel heakskiidetud vabaühenduse (valitsusest sõltumatu organisatsiooni) eeskujul. Sõnast vabakond saab teha tuletise vabakondlased 'kolmanda sektori esindajad'.

Kas „fikseeritud võrk“, „fiksvõrk“ või on veel mõni võimalus? – Kasutage sõna püsivõrk.

Kui tõusu- ja mõõnahoovusele on vaja ühist nimetust, soovitame kirjutada pigem loodete hoovused kui „loodehoovused“ (viimane viib mõtte ilmakaarele ja see on eksitavam kui kokkulangemine sõna loode vormiga).

Kuidas öelda ühe sõnaga 'geeliks muutma'? – See on geelistama. Aine, mis geelistab, on geelistav aine ~ geelistusaine.

Sõnaühendi „tehniline keskus“ asemel on parem tehnokeskus.

Sõna jõustumiskuupäev on kokku, vrd lepingu jõustumise kuupäev.

Sõna „sotsrealism“ on argistiilne, kirjakeelne on sotsialistlik realism.