Keelenõuvakk

LIITSÕNAD JA SÕNAÜHENDID
s-tüveline liitumineKirjutage looduslähedane (mitte „looduselähedane“).

Parem on seadusrikkuja kui seaduserikkuja.

Võib kirjutada nii vabadusekaotus kui ka vabaduskaotus.

Kirjutage prantsuskeelne (mitte „prantsusekeelne“).

Õige on liigesepõletik (mitte „liigespõletik“).

Õige on looduskaitsja.

Kirjutage aastavahetuspidu.

Kas „inglise keelne“ on kokku või lahku? – Õige on ingliskeelne.

Õige on kookospiim.

Kirjutage seaduseelnõu (mitte „seaduseeelnõu“).

Kas terviseedendus või tervisedendus? – Mõlemad on õiged.

Õige on koolitusassistent (s-liitumine), mitte „koolituseassistent“.

Õige on teiskeelne, mitte „teisekeelne“.

Kirjutage kuritegevusvastane (mitte „kuritegevusevastane“.)

Sõna õigusrikkumine on parem kui õiguserikkumine.

Kas „viirusetõrje“ või „viirustõrje“? – Sõna viirus on omastavas kolmesilbiline ja kolmandavälteline. Kasutage sõna viirustõrje (s-liitumisega).

ÕSi järgi on õige seaduskuulekas.

Kirjutage prantsuspärane (nt prantsuspärane hääldus).

Sõna otsekorraldusleping on kokku.

Võib kirjutada kas puhkuseraha või puhkusetasu, puhkusraha või puhkustasu.

Kas „inglise keelsetel“ või „inglisekeelsetel“? – Õige on ingliskeelsetel.

Kas terviseedendaja või tervisedendaja? – Mõlemad on õiged.

Sõna sisustussalong on kokku (mitte „sisustuse salong“).

Õige on katusorganisatsioon.

Õige on eesti- ja ingliskeelne, mitte „inglisekeelne“.

Sõna puhkuseavaldus on kokku. (ÕSi järgi sobib ka sõna puhkusavaldus.)

ÕS annab liitsõna libedustõrje (vt artikkel tõrje).

Sõnapaar nõupidamiste ruum on lahku, ent ladusam on nõupidamisruum (kokku).

Õige on turunduskampaania (s-liitumine).

Õige on liigesevalu (mitte „liigesvalu“).

Kirjutage lihasevalu (mitte „lihasvalu“).

Kirjakeeles on inglispärane (nagu ingliskeelne).

Kirjakeeles on ehitusjärelevalve.

Kirjutage liigesehaigus, lihasehaigus (mitte „liigeshaigus“, „lihashaigus“).

Sõna karuvaatlusonn on kokku.

Kirjutage liikluskindlustuspoliis (s-liitumisega).

Võib kirjutada kas ehitus- ja remonditööd või ehitus- ja remonttööd.

Täiendosa on omastavas käändes: lihasehooldus (mitte „lihashooldus“).

Sõna „valimistepäev“ asemel kirjutage valimispäev.

Ametinimetus võib olla kas vahetusvanem või vahetusevanem (juhib vahetuse tööd).

Kirjutage kas krediidi kulukuse määr või krediidikulukusmäär.

Kas „libisemiskindel“ või „libisemisekindel“? – Kirjutage libisemiskindel.

Võib kirjutada nii kookoseküpsised kui ka kookosküpsised.

Kirjutage kas nime andmise tseremoonia või nimeandmistseremoonia.

Kas „lihaspinge“ või „lihasepinge“? – Kirjutage lihasepinge.