Keelenõuvakk

LIITSÕNAD JA SÕNAÜHENDID
omastavaline liitumineKirjutage faktooringuleping (esimene sõna on omastavas käändes).

Kirjakeeles on sukkpüksid (mitte „sukapüksid“).

Kirjutage ametiruum ja ametikäik (mitte „ametruum“ ega „ametkäik“).

Kirjutage audiitoriteenus (täiendosa omastavas käändes).

Kirjutage mustasõstramahl (mitte „mustsõstramahl“).

Kirjutage diislikütus (mitte „diiselkütus“). Otstarvet näitav täiendsõna on omastavas käändes.

Kirjakeeles on lumikate.

Kirjutage ekspordifirma.

Kirjutage elektrirong (mitte „elekterrong“).

Kirjutage eksperdihinnang (omastavaline liitumine).

Kirjutage sponsorileping (omastavaline liitumine).

Kirjutage liisingutaotlus (mitte „liisingtaotlus“).

Kirjutage lihasepõletik (mitte „lihaspõletik“).

Kirjutage maasika-mustasõstrajogurt (mitte „jogurt maasika-mustsõstra“).

Kirjutage ametikiri (mitte „ametkiri“).

Kirjutage kulleriteenus (mitte „kullerteenus“).

Materjal, mida kasutatakse reklaamiks, on reklaammaterjal (mitte „reklaamimaterjal“).

Võib kirjutada nii vabadusekaotus kui ka vabaduskaotus.

Sõna vitamiinipreparaat on omastavalise liitumisega.

Vene-eesti keemiasõnastikus on anoodiprotsess (mitte „anoodprotsess“).

Õige on lõhnaaine (mitte „lõhnaine“).

Kas õige on „külmhaprus“ või „külmahaprus“? – Täiendosa liitub omastavaliselt: külmahaprus, kasutatakse ka sõna külmarabedus.

Kas õige on „pärliehe“ või „pärlehe“? – Pärlehe nagu kuldehe, plastehe.

Õige on struktuuriüksus (omastavaline liitumine).

Õige on reklaamikampaania (omastavaline liitumine).

Kas õige on „sajuvesi“, „sadevesi“, „sademevesi“ või „sademetevesi“? – Õiged sõnad on sajuvesi ja sademevesi.

Kas „kroonjuveel“ või „kroonijuveel“? – Krooni peal olev juveel on kroonijuveel.

Õige on ravimivorm (omastavaline liitumine).

Kas „väljalaseaasta“ või „väljalaskeaasta“? – Õige on väljalaskeaasta.

Õige on räpikontsert (mitte „räppkontsert“).

Õige on organidoonorid (täiendosa omastavas käändes).

Õige on liigesepõletik (mitte „liigespõletik“).

Õige on fliissall (nimetavaline liitumine).

Õige on ametiühing (mitte „ametühing“).

Valikute loend on valikuloend (mitte „valikloend“).

Õige on kuraatorinäitus (mitte „kuraatornäitus“).

Õige on kahte moodi: hommikuvõimlemine ja hommikvõimlemine.

Õige on kirjutada reklaamipind (täiendosa on omastavas käändes).

Kirjutage ravimifirma (mitte „ravimfirma“).

Kas „korrektuurpliiats“ või „korrektuuripliiats“? – Õige on korrektuuripliiats.

Õige on elekterkeevitus (mitte „elektrikeevitus“).

Kirjutada eksperdiarvamus (kokku kui arvamuse liik, täiendosa omastavas käändes).

Õige on džässikontsert.

SMS on tekstsõnum, mitte „tekstisõnum“ (vrd ka piltsõnum).

Kas on „kepikõnd“ või „keppkõnd“? – Peame õigeks sõna kepikõnd.

Sõna põhjakirre on sidekriipsuta, esikomponent on omastavas käändes.

Õige on audiitorifirmad (omastavaline liitumine).

Õige on kontrolliakt, mitte „kontrollakt“.

Õige on oliiviõli (omastavaline liitumine), mitte „oliivõli“.

Kirjutage referaadiõhtud, mitte „referaatõhtud“.

Kirjutage filtrikohv (mitte „filterkohv“).

Kirjutage vürtsitee (mitte „vürtstee“).

Kirjutage liisinguleping (mitte „liisingleping“).

Kirjutage seaduseelnõu (mitte „seaduseeelnõu“).

Kirjutage postside (mitte „postiside“).

Kirjutage isikunäitus (mitte „isiknäitus“).

Kas „kreeditkonto“ või „krediitkonto“? – Õige on krediidikonto.

Kirjutage kontserdimaja (mitte „kontsertmaja“).

Kas terviseedendus või tervisedendus? – Mõlemad on õiged.

Õige on kontserdituur (mitte „kontserttuur“).

Õige on ametikoht, mitte „ametkoht“.

Õiged on mõlemad: remonditöö ja remonttöö.

Õige on masinloetav, mitte „masinaloetav“.

Õige on liisinguettevõte (mitte „liisingettevõte“).

Kas asfaltkattega plats on „asfaldiplats“ või „asfaltplats“? – Asfaltkattega tänava ehk asfalttänava eeskujul soovitame nimetavalist liitumist: asfaltplats.

Õige on liisingufirma (mitte „liisingfirma“).

Sõna palsamiäädikas esimene täht on p. Täiendosa liitub omastavaliselt (mitte „palsamäädikas“).

Kas „treening-graafik“ on õige? – Õige on treeningugraafik.

Kas õige on „ekspertrühm“ või „eksperdirühm“? – Soovitame omastavalist liitumist: eksperdirühm.

Sõnas röntgenipilt on täiendosa omastavas käändes.

Kirjutage kuritegevusvastane (mitte „kuritegevusevastane“.)

Sõna õigusrikkumine on parem kui õiguserikkumine.

Õige on diplomaadikohver, mitte „diplomaatkohver“.

Kas õige on „põsekoopapõletik“ või „põskkoopapõletik“? – Põsekoopapõletik.

Võib kirjutada nii pidukleit kui ka peokleit.

Sõnas aadressiregister on täiendosa omastavas käändes.

Elektriga kütmine on elekterküte (sõna „elektriküte“ on argikeelne).

Õige on kirjutada metsamari ja metsamarjakeedis (mitte „metsmari“, „metsmarjakeedis“).

Õige on liisinguvõtja (mitte „liisingulevõtja“).

Kas „aroomiteraapia“ on õigesti kirjutatud? – Õige on aroomteraapia, omasõna on lõhnravi.

Õige on sidrunipipar (täiendosa on omastavas käändes).

Võib kirjutada kas puhkuseraha või puhkusetasu, puhkusraha või puhkustasu.

Õige on kokteilikirss (mitte „kokteilkirss“).

Õige on mustasõstrapõõsas (mitte „mustsõstrapõõsas“).

Võib kirjutada nii pruudikleit kui ka pruutkleit.

Õige on dumpinguhind, mitte „dumpinghind“.

Õues õpetamise ja õppimise kohta sobib kasutada sõna õuesõpe (mitte „õueõpe“).

Sõnas grillipidu on esimene osa omastavas käändes.

Õige on gaaskeevitaja, mitte „gaasikeevitaja“.

Õige on elekterkeevitaja (mitte „elektrikeevitaja“).

Õige on veepõhine, mitte „vesipõhine“.

Õiged on mõlemad, niihästi u-ga kui ka ilma selleta vormid: treeningudress ~ treeningdress, treeningupüksid ~ treeningpüksid.

Õige on kontserditurnee (esimene osa omastavas käändes).

Õige on röntgenuuring (mitte „röntgeniuuring“).

Õige on kontserdisaal (mitte „kontsertsaal“).

Soovitame sõna seksiturism (mitte „seksturism“).

Õige on kirjutada papilloomiviirus (kokku, täiendosa on omastavas käändes).

Kas „maltoossiirup“ või „maltoosasiirup“? – 1998. aasta inglise-eesti-vene keemia sõnaraamatus on maltoossiirup.

Õige on kirjutada mustasõstrasiirup.

Kas „pärandturism“ või „päranditurism“? – Täiendosa on omastavas: päranditurism.

Sõna korrespondendipunkt esimene osa on omastavas käändes.

Õige on piimarasv, mitte „piimrasv“.

Õige on kontrollsüsteem.

Kas terviseedendaja või tervisedendaja? – Mõlemad on õiged.

Õige on doonoritelk, mitte „doonortelk“.

Kas kasutada „pronksiöö“ või „pronksöö“? – Soovitame omastavalise täiendosaga liitsõna pronksiöö. Algustäht on väike.

Õige on taustauuring (kui uuritakse tausta), mitte „taustuuring“.

Õige on mustasõstranektar (mitte „mustsõstranektar“).

Õige on fariinsuhkur, mitte „fariinisuhkur“.

Õige on galopisamm (täiendosa omastavas käändes).

Õige on tualetipott.

Õige on kontrolliaruanne (täiendosa omastavas käändes).

Õige on laserikiir, mitte „laserkiir“.

Võib kirjutada nii pidulaud kui ka peolaud.

Õige on kirjutada mustasõstramoos (mitte „mustsõstramoos“).

Õige on oliivroheline (mitte „oliiviroheline“).

Kui miski on või tegutseb reklaami tarbeks, on täiendsõna omastavas: reklaamibüroo, reklaamiagent, reklaamiüritus. Kui põhisõnaga märgitu on ise reklaam, on täiendsõna nimetavas: reklaamplakat, reklaampilt, reklaamfilm, reklaamvalgustus.

Õige on kirjutada kokku dessertlusikas (mitte „desserdilusikas“).

Kas „eskiisiprojekt“ või „eskiisprojekt“? – Õige on eskiisprojekt.

Kas „kämpingumaja“ või „kämpingmaja“? – Täiendosa on omastavas: kämpingumaja.

Õige on kirjutada puksiirabi (mitte „puksiiriabi“).

Õige on kirjutada transporditööline, mitte „transporttööline“.

Õige on manöövriüksus (täiendosa omastavas käändes).

Sobib kirjutada lastepornograafia, mitte „lapspornograafia“.

Õige on maaklerifirma ja maakleriteenus (mitte „maaklerfirma“, „maaklerteenus“).

Õige on jahisadam, mitte „jahtsadam“.

Õige on kirjutada drenaažitoru.

Õige on kas sajuveekanalisatsioon või sademeveekanalisatsioon, ent mitte „sadeveekanalisatsioon“.

Õige on kontserdisari, mitte „kontsertsari“.

Õige on liigesevalu (mitte „liigesvalu“).

Õige on kirjutada liisingtehing (tehing ongi liising).

Kas „aroomaine“ või „aroomiaine“? – Aroomiaine, omasõna on lõhnaaine.

Õige on tekstiiltooted, mitte „tekstiilitooted“.

See, kes esitleb ravimeid, on ravimiesitleja (mitte „ravimesitleja“).

Kirjutage lihasevalu (mitte „lihasvalu“).

Kas „taustainformatsioon“ või „taustinformatsioon“? – Taustinformatsioon (nagu taustteave).

Sõna haudepott on korrektne (mitte „haudmepott“).

Sõnas lahingurelv on esimene osa omastavas käändes (mitte „lahingrelv“).

Õige on purjelaud, mitte „purilaud“.

Sõnas siiditrükk on täiendosa omastavas (nagu sitsitrükk, riidetrükk).

Kas „külmseadmed“ või „külmaseadmed“? – Sobiv sõna on külmutusseadmed.

Kui ruumi köetakse põranda, lae või seina kaudu, on see vahend ja liitsõna täiendosa peab olema nimetavas käändes: põrandküte, lagiküte, seinküte. Kui köetakse põrandat, lage või seina, on liitsõna täiendosa omastavas käändes: põrandaküte, laeküte, seinaküte.

Õige on veevann, mitte „vesivann“.

Sõnad mustasõstravein ja punasesõstravein on kokku.

Korrektne on liisinguautod (mitte „liisingautod“).

Kas „hooaja lõppkontsert“ või „hooaja lõpukontsert“? – Kui mõeldakse hooaja viimast kontserti, siis hooaja lõppkontsert.

Kirjutage liigesehaigus, lihasehaigus (mitte „liigeshaigus“, „lihashaigus“).

Kas „lõhnkaunistus“ või „lõhnakaunistus“ (lõhnav kaunistus)? – Lõhnakaunistus (vrd lõhnaküünal, lõhnakuusk jts).

Liitsõnas eksperdinõukogu on esimene sõna omastavas käändes (vrd eksperdirühm).

Viimne kuupäev on lõppkuupäev.

Soovitame liitsõna kodusünnitus. Selle vastandsõna on haiglasünnitus. (Vrd koduõpe ja haiglaõpe, koduravi ja haiglaravi.)

Kas „mobiilmaksed“ või „mobiilimaksed“? – Esimene: mobiilmaksed (st 'mobiili teel tehtavad maksed').
Võimalik on ka m-maksed.

Sõnas karamellkompvek on täiendosa nimetavas käändes, selle sünonüüm on karamell.
Sõnades marmelaadikompvek ja šokolaadikompvek on täiendosa omastavas käändes.

Seentega ravimine on seenravi (täiendosa on nimetavas käändes). Võõrsõna on fungoteraapia.

Transportimiseks mõeldud sööde on transpordisööde, mitte „transportsööde“.

Sõnas krediidiinfo on täiendosa omastavas käändes.

Võib kirjutada kas ehitus- ja remonditööd või ehitus- ja remonttööd.

ÕSi järgi on kontserdireis, mitte „kontsertreis“.

On olemas insuliinisõltuv suhkurtõbi (mitte „insuliinsõltuv“) ja insuliinisõltumatu suhkurtõbi.

Sõna mustasõstrajogurt on kokku (väär on „mustsõstrajogurt“).

Kirjakeeles on nokkmüts.
Vorm nokamüts on kõnekeelne.

Kas „petrooliumlamp“ on õigesti kirjutatud? – Ei, õige on kas petrooleumilamp või petroolilamp.

Kirjutage kontserdielamus, mitte „kontsertelamus“.

Kas „satelliiditaldrik“ või „satelliittaldrik“ (antenni kohta)? – Korrektne termin on paraboolantenn.

Kasutage sõna miljonikordistamine, mitte „miljonkordistamine“ (vrd kahekordistamine, kolmekordistamine, kümnekordistamine, sajakordistamine).

Inglise water-based on veepõhine, mitte „veebaasiline“ ega „vesibaasiline“.

Kirjutage eksporditurg, mitte „eksportturg“.

Kala on meriahven.

Kas „mürgiseen“ või „mürkseen“? – Botaanikatermin on mürkseen, argikeelne on mürgiseen.

Kirjakeeles on kontskingad, platvormkingad, rihmkingad, pannalkingad, naelkingad.

Õhuga töötav soojuspump on õhksoojuspump.

Kasutage sõna lasteprostitutsioon, mitte „lapsprostitutsioon“.

Soovitame sõna portsjonimesi (vrd portsjonisuhkur).

Õige on doonoriorgan, mitte „doonororgan“.

Kirjutage faktooringukohustus (sõna täiendosa on omastavas).

Kirjutage reklaamialus ja reklaamitahvel.

Kirjutage renessansiajastu (mitte „renessanssajastu“).

Kas „tornmaja“ või „tornimaja“? – Tornikujuline maja on tornmaja.

Õige on elekterside, mitte „elektriside“.

Kirjutage šlaagriartist 'artist, kes esitab šlaagreid' (mitte „šlaagerartist“).

Terminal, kus käideldakse konteinereid, on konteineriterminal (täiendosa omastavas).

Kirjutage kontserdiprogramm, mitte „kontsertprogramm“.

Täiendosa on omastavas: treeningustiil (mitte „treeningstiil“).

Täiendosa on omastavas käändes: lihasehooldus (mitte „lihashooldus“).

Kirjutage kontserdiväljak ja kontserdiplats (mitte „kontsertväljak“, „kontsertplats“).

Õige on röntgenikiirgus, mitte „röntgenkiirgus“.

Kirjutage remonditööline, mitte „remonttööline“.

Termin on ahiküte, argikeeles on „ahjuküte“.

Sõnad filtrisüsteem ja filtersüsteem on mõlemad võimalikud, ent nende tähendus on erinev: filtrisüsteem koosneb filtritest, filtersüsteem toimib filtrina (nt neerud on filtersüsteem).

Ametinimetus võib olla kas vahetusvanem või vahetusevanem (juhib vahetuse tööd).

Kui kontrollitakse kellegi tausta, tehakse taustakontrolli.

Kirjutage liisingumakse (mitte „liisingmakse“).

Kirjutage kultuurikiht (see on loogilisem kui „kultuurkiht“).

Kirjutage puiduvärv (mitte „puitvärv“).

Kas „taustaanalüüs“ või „taustanalüüs“? – Kui analüüsitakse tausta, siis taustaanalüüs (nagu taustauuring); kui analüüs on taustaks, siis taustanalüüs.

Kirjutage akvarellipaber.

Kas „treeningsaal“ või „treeningusaal“? – Kirjutage treeningusaal.

Kas „testgrupp“ või „testigrupp“? – Soovitame sõna katserühm.

Kirjutage spordirinnahoidja (vrd „sportrinnahoidja“), vrd spordisärk.

Hakitud puit on hakkpuit (mitte „hakkepuit“).

Võib kirjutada nii kookoseküpsised kui ka kookosküpsised.

Kirjutage mustasõstrakaste (mitte „mustsõstrakaste“).

Kas ettevõte, kelle järgi on meeskond saanud nime, on meeskonna nimesponsor või nimisponsor? – Soovitame sõna nimisponsor (vrd nimilugu, nimiluuletus).

Kas „lihaspinge“ või „lihasepinge“? – Kirjutage lihasepinge.

Kirjutage mustasõstratoormoos (mitte „mustsõstratoormoos“).