Keelenõuvakk

Siit võite leida vastuseid küsimustele, mida on meile esitanud teised keelehuvilised. Keelenõuandjad on kõik küsimused registreerinud elektroonilisse andmebaasi. Sellest tööandmebaasist on välja valitud korduvad ja olulised küsimused ning neid avalikkuse jaoks toimetatud.

Päringu võite esitada nii üksiksõnade kaupa (otsitakse päringuaknasse sisestatud jada) kui ka valdkonniti. Andmebaasis on küsimusi liigitatud sisu põhjal õigekirjutus-, vormi-, lausestus- jm küsimusteks. Liigitus on kohati küllaltki üksikasjalik ja etteantud valdkondadesse on tegelikke küsimusi sageli keeruline rühmitada.

Palume arvestada, et tegemist on algselt tööandmebaasiga, mistõttu mõni kirje võib sisaldada ebaolulist lisateavet ega pruugi olla lõpuni arusaadav. Kui Teil on siinsete nõuannete kohta küsimusi, siis soovitame kindlasti meile helistada 631 3731 või saata üleval oleva lingi kaudu meile e-kiri.

Päring valdkonniti.


Otsitav tekst:

2014-07-01
Mitterahuldavalt edasi jõudnud õpilase suvised õppetunnid on „Hariduse ja kasvatuse sõnaraamatu“ järgi suvetöö (mitte „täiendav õppetöö“), nt määrati suvetöö eesti keeles, määrati suvetöö füüsikas. Vt http://www.eki.ee/dict/haridus/.

2010-09-16
Sõna lisakalorid on õige (mitte „täiendavad kalorid“).

2008-06-18
Ühendi „täiendav sotsiaaltoetus“ asemel on õige lisasotsiaaltoetus.

2007-03-01
Ühendi „täiendavad nõuded“ asemel on õige lisanõuded.

2007-02-01
Kas on õige „täiendavad doktoriõppe kohad“? – Ei, õige on kirjutada doktoriõppe lisakohad.

2005-01-12
Vene дополнительный выходной on lisapuhkepäev, mitte „täiendav puhkepäev“.

2004-06-03
Tekstis on „täiendavad rahalised vahendid“. Kuidas öelda paremini? – Tarvitage selle asemel sõna lisaraha.

2004-01-22
Kas süvendatud teadmised, süvateadmised, lisateadmised või täiendavad teadmised? – Kui asi on selles, et inimene peab mingit valdkonda põhjalikumalt tundma, sobib sõna süvateadmised.

2000-09-29
Venemõjulise väljendi „täiendav info“ asemel soovitame sõna lisainfo.