Keelenõuannete kogu


Millal alates, millal mitte (2008-02-11)


Sõna alates nõuab endale laiendit seestütlevas käändes: alates järgmisest aastast, alates 1. märtsist 2008. Kui kuupäev hõlmab ka aasta-sõna, võib see olla alalütlevas: alates 1. märtsist 2008. aastal. Võib öelda ka teistpidi: alates 2008. aasta 1. märtsist. Sama sisu kannab neis fraasides ka seestütlev kääne üksi: järgmisest aastast, 1. märtsist 2008.

Mõnes kohas on sobivam mõni muu kääne. Pension tõuseb pigem aprillis, mitte (alates) aprillist, ja toode tuleb müügile järgmisel aastal, mitte: (alates) järgmisest aastast (tavaliselt jääb ju pension uuele tasemele ja toode müüki mõneks ajaks ikka pidama).

Otsus või hinnakiri jõustub, astub jõusse või hakkab kehtima 1. märtsil 2008, mitte: (alates) 1. märtsist 2008. Otsus või hinnakiri kehtib või on jõus tõesti (alates) 1. märtsist 2008. Leping võib jõustuda nii allakirjutamise hetkel kui ka pärast seda, kui pooled on sellele alla kirjutanud ehk selle allkirjastanud.

Siin-seal näeb töökuulutusi lubamas: palk alates 10 000 krooni. Õige oleks muidugi: palk alates 10 000 kroonist. Kuid seekõrval on muid võimalusi, mis näivad suupärasemadki: palk vähemalt 10 000 krooni (st 10 000 krooni on igal juhul kindel) või palk algab 10 000 kroonist (ja muudkui tõuseb).

Sõna kuni nõuab rajavat käänet. Nt pole õige kirjutada „kõlblik kuni pakendi põhjal näidatud tähtaeg“, vaid: kõlblik (kuni) pakendi põhjal näidatud tähtpäevani (kui seal on kindel kuupäev).

Maire Raadik