Keelenõuannete kogu


Kuidas käänata eesnimesid? (2007-08-28)


Kas Hedvigile või Hedvigule? Kas Triiniga või Triinuga?

Võib käänata nii Triin : Triini (tüüpsõna „forell“) kui ka Triin : Triinu (tüüpsõna „paks“), nii Hedvig : Hedvigi (tüüpsõna „redel“) kui ka Hedvig : Hedvigu (tüüpsõna „õpik“).

Kas Rait : Raidi, Raida või Raidu?

Enamasti käänatakse seda nime Rait : Raidi. Kuna aga sõna „rait“ võib käänata nii rait : raida kui ka rait : raidu, on ka nime Rait võimalik kolmel moel käänata. Mitut moodi võivad käänduda ka näiteks Mait (Mait : Maidi ja Mait : Maidu), Aet jpt eesnimed.

Kõik eelnimetatud käänamisviisid vastavad eesti keele reeglitele. Iga nime kandja valib oma nime käänamisviisi ise, järgides põhimõtet, et valitud käänamisviis sobiks mõne eesti keele tüüpsõnaga.