Keelenõuannete kogu


AS ja OÜ (2007-05-24)


Kasutades nimetusi aktsiaselts, osaühing jt või nende lühendeid koos nimedega, tuleb järgida ühildumisreegleid.

Kui panna lühend nime ette, on kaks võimalust:
1) käänata ainult lühendit sidekriipsuga või ilma: renditi AS-ilt või ASilt Ragn-Sells, RE-le või REle Saarte Liinid, töötab OÜ-s või OÜs Suurekivi Kinnisvara;
2) käänata ainult nime: renditi AS Ragn-Sellsilt, RE Saarte Liinidele, töötab OÜ Suurekivi Kinnisvaras.

Nimede puhul võib eelistada lisandi (lühendi) muutmist, kui tahetakse näidata ärinime algkuju, nt ASis Tallinna Vesi on selles mõttes selgem kui AS Tallinna Vees.

Mõlemat korraga käänata ei ole õige – vale on nt „töötab OÜs Lasnamäe Haljastuses“ või „ASi Mulgi Reiside töötaja“. Mõistagi on vale ka mõlemad käänamata jätta, nt „AS Mulgi Reisid töötaja“.

Lühend võib olla ka nime või nimetuse järel põhisõnaks: Balti Paberi AS, Mulgi Reiside AS, Transiidikeskuse AS, Õigusteabe AS, Kristiine Hambaravi OÜ, Lasnamäe Haljastuse OÜ. Nimi või nimetus tuleb sel juhul kindlasti panna omastavasse käändesse – vale on „Transiidikeskus AS“ või „Lasnamäe Haljastus OÜ“.

Samal teemal vt ka Mati Erelti „Lisand“ või „Kirjakeele teataja II, 1993–2000“, Emakeele Selts 2000, Emakeele Seltsi keeletoimkonna 14. veebruari 1994. a otsus, lk 16.